Департамент науки і освіти 

Харківської обласної державної адміністрації
Офіційний сайт Департаменту освіти Харківської міської 

ради
Управління освіти адміністрації Червонозавоводського району Харківської міської ради
Управління кримінальної міліції у справах дітей
Study Planner - Путівник по освітньому простору Харкова
Система тестування знань
Календари на любой год - Календарь.Юрец.Ру ЗНО

Виховна робота

Тема, над якою працює Харківська гімназія №12, - створення умов для формування та розвитку морально-духовної життєво компетентної особистості, яка успішно самореалізується в соціумі як громадянин, сім'янин, професіонал.

 

Метою виховання є формування морально-духовної життєво компетентної особистості, яка успішно самореалізується в соціумі як громадянин, сім'янин, професіонал.

 

       Виховна робота Харківської гімназії №12 здійснюється на основі наступних державних документів:

1. Загальна декларація прав людини, прийнята і проголошена Генеральною асамблеєю Організації Об'єднаних Націй 10 грудня 1948 року.

2. Декларація прав дитини, проголошена Генеральною асамблеєю Організації Об'єднаних Націй 20 листопада 1959 року.

3. Конвенція про права дитини, прийнята Генеральною асамблеєю Організації Об'єднаних Націй 20 листопада 1989 року.

4. Всесвітня декларація про забезпечення виживання, захисту і розвитку дітей, прийнята на Всесвітній зустрічі на вищому рівні в інтересах дітей, яка відбулася в Організації Об'єднаних Націй в м. Нью-Йорку 30 вересня 1990 року.

5. Конституція (Основний Закон) України, прийнята Верховною Радою України 28 червня 1996 року.

6. Закон України «Про освіту» від 23.03.1996 № 100/96-ВР (зі змінами і доповненнями).

7. Закон України від 13.05.1999 № 651-XIV «Про загальну середню освіту».

8. Закон України від 22.06.2000 № 1841-III «Про позашкільну освіту».

9. Указ Президента України від 17.04.2002 № 347/2002 «Про затвердження Національної доктрини розвитку освіти».

10. Указ Президента України від 15.03.2002 № 258/2002 «Про невідкладні додаткові заходи щодо зміцнення мораль­ності у суспільстві та утвердження здорового способу життя».

11. Указ Президента України від 05.05.2008 № 411/2008 «Про заходи щодо забезпечення захисту прав і законних інтересів дітей».

12. Указ Президента України від 12.11.1999 № 1460/99 «Про заходи щодо поліпшення становища багатодітних сімей».

13. Указ Президента України від 20.12.2000 № 1396/2000 «Про додаткові заходи щодо посилення соціального захисту багатодітних і неповних сімей».

14. Постанова Кабінету Міністрів України від 14.06.2000 № 946 «Про затвердження Положення про загальноосвітній навчаль­ний заклад».

15. Постанова Кабінету Міністрів України від 14.03.2001 № 243 «Про Програму «Українська родина».

16. Постанова Кабінету Міністрів України від 05.05.2015 № 568 «Про внесення змін до пункту 4 Порядку здійснення медичного обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних закладів».

17. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 25.03.2015 № 514-р «Про затвердження плану заходів на 2015 рік з реалізації Стратегії державної політики щодо наркотиків на період до 2020 року».

18. Концепція державної сімейної політики, схвалена Постановою Верховної Ради України від 17.09.1999 № 1063-ХІУ.

19. Комплексна програми «Фізичне здоров’я – здоров’я нації».

20. Основні орієнтири виховання учнів 1-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів України (програма.

21. Концепція виховання дітей і молоді в національній системі освіти, затверджена колегією Міністерства освіти України 28 лютого 1996 року.

22. Положення про класного керівника навчального закладу систе­ми загальної середньої освіти, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 06.09.2000 № 434.

23. Державна програма «Репродуктивне здоров'я нації», затверджена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27.04.2006 N 244-р.

24. Лист Міністерства освіти і науки України від 24.06.2015 року № 1/9-302 «Щодо протидії пропаганді сепаратизму та антиукраїнській ідеології в системі освіти.«

25. Лист Міністерства освіти і науки України № 1/9-289 від 27.04.10 року «Щодо організації екскурсійних поїздок».

26. Концепція національно-патріотичного виховання дітей і молоді, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015    № 641.

27. Указ Президента України від 12.06.2015 № 334 «Про заходи щодо поліпшення національно-патріотичного виховання дітей та молоді».

28. Указ Президента України від 13.10.2015 №580/2015 «Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки».

29. Лист Управління Служби безпеки України в Харківській області від 03.12.2015 року №70/33-19117 «Щодо заходів безпеки».

30. Закон України «Про засади запобігання і протидії корупції» та «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення».

31. Указ Президента України від 09.02.2004 №175/2004 «Про систему заходів щодо усунення причин та умов, які сприяють злочинним проявам і корупції» зі змінами та доповненнями. 

32. Постанова Кабінету Міністрів України від 04.09.2013 №706 «Питання запобігання та виявлення корупції».

33. Постанова Кабінету Міністрів України від 04.08.2000 № 1222 (із змінами) «Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування».

34. Лист Міністерства освіти і науки України від 05.09.2013 № 1/9-608 «Щодо благодійних внесків».

35. Рекомендацій парламентських слухань на тему: «Сімейна політика України – цілі та завдання» (постанова Верховної Ради України від 08.12.2015 № 854-VIII) стосовно проведення інформаційно-просвітницької кампанії, спрямованої на підвищення престижності сім’ї, посилення орієнтації молоді на шлюб).

36. Лист Інституту модернізації змісту освіти Міністерства освіти і науки України від 25.07.2016 №2.1/10-1828 «Про методичні рекомендації з питань організації виховної роботи у навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році»

37. Лист Інституту модернізації змісту освіти Міністерства освіти і науки України від 29.07.2016 №2.1/10-1855 «Про методичні рекомендації щодо здорового способу життя та фізкультурно-спортивної роботи з дітьми та учнівською молоддю у навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році»

38. Наказ від 07.09.2000 № 439 «Про затвердження рекомендацій щодо порядку використання державної символіки в навчальних закладах України».

39. Наказ від 31.10.2011 № 1243 «Про Основні орієнтири виховання учнів                 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України».

40. Наказ від 25.11.2011 № 1358 «Про виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 р. № 1039 «Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку кримінальної юстиції щодо неповнолітніх в Україні».

41. Наказ від 25.11.2011 № 1364 «Про Науково-методичну раду з питань освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України».

42. Наказ від 11.06.2012 № 677 «Про затвердження Плану заходів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту з формування громадянської культури та підвищення рівня толерантності у суспільстві».

43. Наказ від 09.09.2014 № 1008 «Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс рукописів навчальної літератури для позашкільних навчальних закладів системи освіти».

44. Наказ від 27.10.2014 № 1232 «Про затвердження плану заходів щодо посилення національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді».

45. Наказ від 08.04.2015 № 408 «Про затвердження Положення про наукові профільні школи учнівської молоді».

46. Наказ від 28.05.2015 № 582 «Про схвалення Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді».

47. Наказ від 16.06.2015 № 641 «Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання y загальноосвітніх навчальних закладах».

48. Наказ від 16.07.2015 № 768 «Про національно-патріотичне виховання в системі освіти».

49. Наказ від 02.02.2016 № 70 «Про проведення Всеукраїнського конкурсу рукописів навчальної літератури для позашкільних навчальних закладів системи освіти у 2016 році».

50. Наказ від 03.03.2016 № 214 «Про затвердження Плану заходів МОН з виконання Плану дій з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року».

51. Наказ від 23.03.2016 № 312 «Про затвердження плану заходів у зв’язку з 75-ми роковинами трагедії Бабиного Яру».

52. Наказ від 04.04.2016 № 361 «Про заходи з виконання плану дій Кабінету Міністрів України на 2016 рік».

53. Наказ від 08.04.2016 № 405 «Про затвердження плану заходів Міністерства освіти і науки щодо протидії торгівлі людьми на період до 2020 року».

54. Інформаційно-методичний лист від 19.03.2014 № 1/9-151 «Про збереження системи позашкільної освіти в умовах обмеженого фінансування».

55. Інформаційно-методичний лист від 29.07.2014 № 1/9-382 «Про особливу відповідальність педагогічних та науково-педагогічних працівників».

56. Інформаційно-методичний лист від 13.08.2014 № 1/9-412 «Про проведення Уроків мужності».

57. Інформаційно-методичний лист від 19.08.2014 № 1/9-417 «Про навчальні програми з позашкільної освіти».

58. Інформаційно-методичний лист від 28.08.2014 № 1/9-429 «Про організацію фотовиставок»;

59. Інформаційно-методичний лист від 01.09.2014 № 1/9-441 «Про забезпечення прав дітей на позашкільну освіту».

60. Інформаційно-методичний лист від 17.10.2014 № 1/9-543 «Про відзначення 70-ї річниці вигнання нацистських окупантів з України».

61. Інформаційно-методичний лист від 22.10.2014 № 1/9-547 «Про підтримку позашкільної освіти та збереження мережі позашкільних закладів».

62. Інформаційно-методичний лист від 27.11.2014 № 1/9-614 «Про методичні рекомендації з патріотичного виховання».

63. Інформаційно-методичний лист від 29.01.2015 № 1/9-40 «Щодо збереження мережі позашкільних навчальних закладів».

64. Інформаційно-методичний лист від 17.02.2015 № 1/9-78 «Про організацію Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»)».

65. Інформаційно-методичний лист від 17.02.2015 № 1/9-78 «Про організацію Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») в навчальних закладах».

66. Інформаційно-методичний лист від 09.04.2015 № 1/9-188 «Щодо заходів з відзначення у 2015 році 70-ї річниці Перемоги над нацизмом у Європі та 70-ї річниці завершення Другої світової війни».

67. Інформаційно-методичний лист від 23.04.2015 № 1/9-211 «Про відзначення Дня пам’яті та примирення і Дня Перемоги над нацизмом у Європі».

68. Інформаційно-методичний лист від 12.05.2015 № 1/9-23 «Щодо проведення Єдиного уроку пам’яті 18 травня 2015 року».

69. Інформаційно-методичний лист від 22.05.2015 № 1/9-255 «Про перегляд підходів з організації діяльності музеїв історичного профілю».

70. Інформаційно-методичний лист від 24.06.2015 № 1/9-302 «Щодо протидії пропаганді сепаратизму та антиукраїнській ідеології в системі освіти».

71. Інформаційно-методичний лист від 31.08.2015 № 1/9-410 «Про методичні рекомендації до відзначення 70-ї річниці завершення Другої світової війни».

72. Інформаційно-методичний лист від 22.09.2015 №1/9-448 «Щодо заходів з відзначення 25-ї річниці Революції на граніті».

73. Інформаційно-методичний лист від 25.09.2015 № 1/9-455«Щодо заходів з відзначення Дня захисника України».

74. Інформаційно-методичний лист від 25.09.2015 № 1/9-459 «Про відзначення у 2015 році Дня захисника України».

75. Інформаційно-методичний лист від 30.10.2015 № 1/9-521 «Щодо відзначення 150-річчя з дня народження митрополита Української Греко-Католицької церкви Андрея Шептицького.

76. Інформаційно-методичний лист від 17.11.2015 № 1/9-549 «Щодо заходів до Дня пам’яті жертв голодоморів».

77. Інформаційно-методичний лист від 11.01.2016 №1/9-5 «Щодо відзначення Дня Соборності України».

78. Інформаційно-методичний лист від 05.02.2016 №1/9-66 «Щодо вшанування подвигу учасників Революції гідності й увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні».

79. Інформаційно-методичний лист від 24.03.2016 №1/9-148 «Про відзначення 25-ї річниці незалежності України».

80. Інформаційно-методичний лист від 28.04.2016 № 1/9-212 «Про відзначення Дня пам’яті та примирення».

81. Інформаційно-методичний лист від 12.05.2016 № 1/9-237 «Про вшанування Дня пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу».

 

Основні завдання виховної діяльності гімназії визначені Законами України «Про правовий статус та вшанування пам’яті борців за незалежність України у XX столітті», «Про увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років»; указами Президента України від 12.01.2015          № 5/2015 «Про Стратегію сталого розвитку «Україна-2020», від 24.03.2015          № 169/2015 «Про заходи з відзначення у 2015 році 70-ї річниці Перемоги над нацизмом у Європі та 70-ї річниці завершення Другої світової війни», від 12.06.2015 № 334/2015 «Про заходи щодо поліпшення національно-патріотичного виховання дітей та молоді», від 12.08.2015 № 471/2015 «Про заходи у зв’язку з 75-ми роковинами трагедії Бабиного Яру», від 13.10.2015           № 580/2015 «Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки», від 09.11.2015 № 633/2015 «Про відзначення у 2015 році Дня Гідності та Свободи», від 03.12.2015 № 675/2015 «Про відзначення 25-ї річниці незалежності України», від 30.12.2015 № 731/2015 «Про відзначення у 2016 році Дня Соборності України», від 22.01.2016 № 17/2016 «Про заходи з відзначення 100-річчя подій Української революції 1917-1921 років», від 15.03.2016 № 94/2016 «Про відзначення 20-ї річниці Конституції України», від 08.04.2016 № 130/2016 «Про відзначення у 2016 році Дня пам’яті та примирення і 71-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні»; постановами Верховної Ради України від 12.05.2015 № 373-VIII «Про вшанування героїв АТО та вдосконалення національно-патріотичного виховання дітей та молоді», від 22.07.2015 № 524 «Про утворення Міжвідомчої комісії з питань національно-патріотичного виховання»; розпорядженнями Кабінету Міністрів України від 23.09.2015 № 998-р «Про заходи з увічнення пам’яті захисників України на період до 2020 року», від 25.12.2015 № 1400-р «Про затвердження плану заходів щодо національно-патріотичного виховання молоді на 2016 рік», від 13.01.2016 № 3-р «Про затвердження плану заходів із відзначення у 2016 році Дня Соборності України», від 05.05.2016 № 348-р «Про затвердження плану заходів щодо вшанування Дня пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу», від 11.05.2016 № 372-р «Про затвердження плану заходів з підготовки та відзначення 20-ї річниці Конституції України», від 27.05.2016 № 418-р «Про затвердження плану пріоритетних дій Уряду на 2016 рік», наказах Міністерства освіти і науки України від 28.05.2015 № 582 «Про схвалення Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді», від 16.06.2015 № 641 «Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання y загальноосвітніх навчальних закладах», від 16.07.2015 № 768 «Про національно-патріотичне виховання в системі освіти», Положенням про учнівські лісництва (наказ Міністерства освіти і науки України від 30.01.2016 № 66, зареєстрованого в Мін’юсті України 27 березня 2016 року №339/26784); Положенням про Всеукраїнську дитячу спілку «Дитячий екологічний парламент» (наказ Міністерства освіти і науки України від 21 квітня 2016 року № 444, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18 травня 2016 року №738/28868); Положенням про Всеукраїнський форум учнівських трудових об'єднань (наказ Міністерства освіти і науки України і Мінсоцполітики 22.02.2016 року №139/158, зареєстровано в Мін’юсті України 14 березня 2016 №387/28517).

 

Пріоритетними напрямками та завданнями виховної роботи гімназії на 2018/2019 навчальний рік є:

1. Побудова ефективної системи національно-патріотичного виховання гімназії на засадах загальнолюдських, полікультурних, громадянських цінностей.

2. Формування особистих рис громадян України, національної свідомості та самосвідомості здобувачів освіти та виховання духовної та національної культури особистості.

3. Виховання поваги до Конституції та законодавства України, державної та національної символіки.

4. Утвердження принципів загальнолюдської моралі на основі відновлення історичної пам’яті. Збагачення народних традицій, звичаїв, збереження рідної мови.

5. Забезпечення фізичного, морально-духовного, культурного розвитку дитини, формування соціально зрілої творчої особистості, громадянина України і світу.

6. Підготовка молоді до свідомого вибору сфери життєдіяльності та підвищення відповідальності сім'ї за освіту і виховання дітей, виховання свідомого ставлення до навчання, розвиток пізнавальної активності та культури розумової праці.

7. Створення умов для творчого розвитку природних обдарувань дитини, залучення здобувачів освіти до різноманітної діяльності, самореалізації.

8. Посилення уваги до питань морально-етичного виховання, створення системи успішної профілактики відхилень у поведінці здобувачів освіти.

9. Підпорядкування змісту, форм і методів роботи визнанню особистості дитини як найвищої соціальної цінності.

10. Створення умов для соціального захисту дітей, особливо дітей-сиріт та дітей, що залишилися без батьківського піклування, зміцнення служби соціальної та психолого-педагогічної допомоги дітям, батькам, сім’ям.

11. Організація педагогічно-доцільної системи учнівського самоврядування, колективне планування діяльності педагогічних працівників та здобувачів освіти через роботу «СІГМИ».

 

Принципи:

•  демократизму та гуманізму;

•  самовиховання і самовдосконалення;

•  особистісно зорієнтованого підходу;

•  творчого підходу в усьому.

 

Учні гімназії мають гарантоване державою право на:

- доступність і безоплатність повної загальної середньої освіти;

- вибір певного закладу, форми навчання, профільного напряму, факультативів, спецкурсів, позакласних занять;

- безпечні і нешкідливі умови навчання та праці;

- користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, корекційно-відновлювальною та лікувально-оздоровчою базою гімназії;

- участь у різних видах навчальної, науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;

- отримання додаткових, у тому числі платних, навчальних послуг;   - перегляд результатів оцінювання навчальних досягнень з усіх предметів інваріантної та варіативної частини;

- участь у роботі органів громадського самоврядування гімназії;

- участь у добровільних самодіяльних об’єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;

- доступ до інформації з усіх галузей знань;

- повагу людської гідності, вільне вираження поглядів, переконань;

- захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насильства, від дій педагогічних та інших працівників, які порушують їх права, принижують честь і гідність.

Учні закладу зобов’язані:

- оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками в обсязі не меншому, ніж визначено Державним стандартом загальної середньої освіти;

- підвищувати свій загальний культурний рівень;

- брати участь у пошуковій та науковій діяльності, передбаченій навчальними програмами та навчальним планом гімназії, цим Статутом;

- дотримуватися вимог законодавства України, моральних, етичних норм, поважати честь і гідність інших учнів та працівників;

- виконувати вимоги педагогічних та інших працівників закладу відповідно до цього Статуту та правил внутрішнього розпорядку гімназії;

- дбайливо ставитися до державного, громадського і особистого майна, майна інших учасників навчально-виховного процесу;

- дотримуватися вимог цього Статуту, правил внутрішнього розпорядку гімназії;

- дотримуватися правил особистої гігієни;

- брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені законодавством України.

 

 

На виконання Указу Президента України від 25.06.2013 №344 «Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року», з метою реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015 № 641 «Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах» пріоритетними напрямками та завданнями виховної роботи гімназії на 2017/2018 навчальний рік є:

1. Побудова ефективної системи національно-патріотичного виховання гімназії на засадах загальнолюдських, полікультурних, громадянських цінностей.

2. Формування особистих рис громадян України, національної свідомості та самосвідомості учнів та виховання духовної та національної культури особистості.

3. Виховання поваги до Конституції та законодавства України, державної та національної символіки.

4. Утвердження принципів загальнолюдської моралі на основі відновлення історичної пам’яті. Збагачення народних традицій, звичаїв, збереження рідної мови.

5. Забезпечення фізичного, морально-духовного, культурного розвитку дитини, формування соціально зрілої творчої особистості, громадянина України і світу.

6. Підготовка молоді до свідомого вибору сфери життєдіяльності та підвищення відповідальності сім'ї за освіту і виховання дітей, виховання свідомого ставлення до навчання, розвиток пізнавальної активності та культури розумової праці.

7. Створення умов для творчого розвитку природних обдарувань дитини, залучення учнів до різноманітної діяльності, самореалізації.

8. Посилення уваги до питань морально-етичного виховання, створення системи успішної профілактики відхилень у поведінці учнів.

9. Підпорядкування змісту, форм і методів роботи визнанню особистості дитини як найвищої соціальної цінності.

10. Створення умов для соціального захисту дітей, особливо дітей-сиріт та дітей, що залишилися без батьківського піклування, зміцнення служби соціальної та психолого-педагогічної допомоги дітям, батькам, сім’ям.

11. Організація педагогічно-доцільної системи учнівського самоврядування, колективне планування діяльності вчителів та учнів через роботу «СІГМИ».

12. Доцільне використання можливості позашкільних навчально-виховних закладів для організації позакласної та позашкільної роботи.

13. Утвердження гуманістичної моральності як базової основи громадянського суспільства.

14. Культивування кращих рис української ментальності – працелюбності, свободи, справедливості, доброти, чесності, бережливого ставлення до природи.

15. Формування толерантного ставлення до інших народів, культур і традицій.

16. Усвідомлення взаємозв’язку між індивідуальною свободою, правами людини та її патріотичною відповідальністю.

17. Підвищення престижу військової служби, а звідси - культивування ставлення до солдата як до захисника Вітчизни, героя тощо.

 

 

План виховної роботи з учнівською молоддю

Харківської гімназії №12 на 2018/2019 навчальний рік

Заходи з національно-патріотичного виховання учнівської молоді Харківської гімназії №12 у 2018/2019 навчальному році

 

ВЕРЕСЕНЬ

Зміст роботи

Термін виконан.

Клас

Відповідальні

 

Вихід

Відмітка про виконан.

Місячник основ безпеки життєдіяльності, фізкультури і спорту

1

Свято  Першого  дзвоника «Добрий день, Країно знань!»

01.09.2018

1-11

Заступник директора

Оленіч О.З.

 

Сценарій свята

_______________________,

тека_______

2

Проведення Тижня безпеки життєдіяльності. Години спілкування на теми:  «Увага! Діти на дорозі»; «Безпека на дорозі-безпека життя»

01.09.2018-07.09.2018

1-11

Заступник директора

Оленіч О.З., педагог-організатор, класні керівники

Фотозвіт, розробки заходів

___________,_______________________,

тека_______

3

Година  спілкування на тему: «Знай свої права та обов’язки»

03.09.2018

1-11

 

 

 

Класні

керівники

Розробка заходу

_____________________,

тека_______

4

Участь у заходах, присвячених Дню фізичної культури та спорту. Соціальний футбольний проект «Відкриті уроки футболу» під девізом «Спорт для всіх»

03.09.2018- 07.09.2018

1-11

Класні

керівники, учителі фізичної культури

Фотозвіт, розробка проекту

 

___________,_______________________,

тека_______

5

Екологічна стежина «За життя без сміття» та прибирання пришкільної території

Вересень 2018 року

5-11

Заступник директора

Оленіч О.З.,

класні керівники

Фотозвіт

__________,

тека_______

6

Години спілкування на теми:

- «Ми–українці!»;

- «Ми–діти твої, Україно!»

17.09.2018-28.09.2018

 

 

 

1-4

 

5-11

Заступник директора

Оленіч О.З.,

класні керівники

Розробки заходів

_____________________,

тека_______

7

Інтерактивна патріотична зарядка

17.09.2018-28.09.2018

1-11

Заступник директора

Оленіч О.З.,

класні керівники

Фотозвіт

 

__________,

тека_______

8

Творчий проект «Алфавіт мого міста»

17.09.2018-28.09.2018

1-11

Класні

керівники

Розробка заходу

_____________________,

тека_______

9

Посвята в першокласники

21.09.2018

1

Заступник директора

Оленіч О.З., педагог-організатор

Сценарій свята

_____________________,

тека_______

Робота з батьками

10

Проведення батьківських зборів

Вересень 2018 року

1-11

Заступник директора

Оленіч О.З.,

класні керівники

 

 

Протокол

Протокол

від ____2018

№ _____,

тека_______

ЖОВТЕНЬ

Місячник ціннісного ставлення особистості до історичних,

культурних і духовних надбань рідного краю

1

Святковий концерт «Вам, дорогі вчителі!»

05.10.2018

1-11

Заступник директора

Оленіч О.З., педагог-організатор

Сценарій свята

_____________________,

тека_______

2

Проведення виховних заходів на теми:

- «І в вас, і в нас хай буде все гаразд»;

- «Моя земля - земля моїх батьків»

01.10.2018-05.10.2018

 

 

 

1-7

 

 

8-11

Класні керівники

Розробки заходів

_____________________,

тека_______

3

Колективна гра зі створення панно «Україна – моя країна!»

12.10.2018

7-8

Заступник директора

Оленіч О.З., педагог-організатор

Фотозвіт

_____________________,

тека_______,

___________

4

Авторський стріт-арт на асфальті крейдою (малюнок і назва)

12.10.2018

5-6

Заступник директора

Оленіч О.З., педагог-організатор

Фотозвіт

_____________________,

тека_______,

___________

5

Гра-репортаж «Видатні імена сучасної України»

12.10.2018

9-10

Заступник директора

Оленіч О.З., педагог-організатор

Фотозвіт

_____________________,

тека_______,

___________

6

Свято «День захисника України», що відзначається в день Святої Покрови Богородиці

13.10.2018

1-11

Заступник директора

Оленіч О.З., педагог-організатор

План, розробки заходів, фотозвіт

________________________________,

тека_______,

___________

7

Майстер-клас із виготовлення арт-листівок для українських воїнів

13.10.2018

1-4

Заступник директора

Оленіч О.З., педагог-організатор

Фотозвіт

___________

8

Звіт-мандрівка «Сюжетні замальовки рідного краю»

13.10.2018

11

Заступник директора

Оленіч О.З., педагог-організатор

Фотозвіт

___________

 

9

Участь здобувачів освіти в акції по збору макулатури: «Врятуй дерево!»

Жовтень 2018 року

1-11

Педагог-організатор, класні керівники

Фотозвіт

___________

10

Проведення годин спілкування на теми:

- «Українська минувшина: звичаї та обряди нашого народу»;

- «Подорож козацькими стежками»

16.10.2018-19.10.2018

1-11

Класні керівники

Розробки заходів

_____________________,

тека_______

11

Посвята в гімназисти

19.10.2018

5

Заступник директора

Оленіч О.З., педагог-організатор

Сценарій свята

_____________________,

тека_______

12

Підготовка до організованого проведення осінніх канікул

Під час осінніх канікул

1-11

Заступник директора

Оленіч О.З.

 

План

осінніх канікул

________________________________,

тека_______

13

Заходи до відзначення річниці від дня народження Михайла Грушевського, громадського діяча

Жовтень 2018 року

1-11

Заступник директора

Оленіч О.З., педагог-організатор

Історич-на хвилинка

_____________________,

тека_______

Робота з батьками

14

Проведення університету правових педагогічних та батьківських знань

Згідно з графіком

1-11

Заступник директора

Оленіч О.З.

Протокол засідання

Протокол

від _____2018 № ____,

тека_______

ЛИСТОПАД

Місячник ціннісного ставлення особистості до суспільства і держави

1

Усний журнал «Моя Батьківщина – рідна Україна!»

01.11.2018-09.11.2018

2-4

Класні керівники

Розробка заходу

_______________________,

тека_______

2

Акція: «Працюймо на благо Батьків-щини разом, радіймо разом!» (прибирання та впорядкування шкільної території)

Жовтень-листопад 2018 року

7-11

Класні керівники

Фотозвіт

___________

3

Проведення санітарно-просвітницької роботи серед здобувачів освіти та батьків за напрямами:

-гігієна та режим для школяра;

-гриби–це небез-печно;

- профілактика грипу та гострих респіраторних захворювань;

-профілактика СНІДу та вене-ричних захворювань

Протягом 2018/2019 навчаль-ного року

1-11

Заступник директора

з НВР

Оленіч О.З., педагог-організатор, представники громадських організацій

Пам'ятки

__________,

тека_______

4

Проведення годин спілкування на теми:

- «Україно моя, ти одна, як життя»;

- «Козацька слава оживе»

05.11.2018-09.11.2018

1-11

Класні керівники

Розробки заходів

_______________________,

тека_______

5

Конкурс плакатів «Моя Україна!»

До

23.11.2018

1-11

Заступник директора

Оленіч О.З.

 

Фотозвіт

___________

6

Акція «Милосердя» по збору речей (одягу, канцтоварів, іграшок, книжок тощо) для дітей із зони АТО, дітей пільгових категорій до свята  Святого Миколая. Вітання  дітей

До 14.12.2018

1-11

Заступник директора

Оленіч О.З., соціальний педагог,

класні керівники

Фотозвіт, звіт про прове-дення акції

_______________________,

тека_______

7

Презентація ролику (мультфільму) на патріотичну тематику, виготовленого дітьми

До 07.12.2018

1-11

Заступник директора

Оленіч О.З., класні керівники

Фотозвіт

____________

 

8

Зустрічі з цікавими земляками-патріотами

 

Протягом року

1-11

Заступник директора

Оленіч О.З., класні керівники

Фотозвіт

____________

 

9

Реальні або віртуальні подорожі (історичними музеями чи місцями історич-них подій)

Протягом року

1-11

Заступник директора

Оленіч О.З., класні керівники

Фотозвіт

____________

 

10

Кастинг і розучування патріотичних пісень тощо

До 07.12.2018

1-11

Заступник директора

Оленіч О.З., класні керівники

Фотозвіт

____________

 

11

Заходи до відзначення від дня народження Василя Степановича Гнилосирова, педагога, публіциста, просвітника;

від дня народження Олександра Яковича Кониського, педагога, письменника

30.11.2018

1-11

Заступник директора

Оленіч О.З., педагог-організатор

Історич-на хвилинка

_____________________,

тека_______

Робота з батьками

12

Проведення батьківських зборів

Згідно з графіком

1-11

Заступник директора

Оленіч О.З.,

класні керівники

 

 

Протокол

Протокол

від _____2018 № ____,

тека_______

ГРУДЕНЬ

Місячник правової освіти та правового виховання

1

Година спілкування на тему: «Ми маємо права, але маємо й обов'язки!»

03.12.2018-14.12.2018

5-6

Класні керівники

Розробки заходів

_______________________,

тека_______

2

Виставка малюнків, стіннівок  з метою попередження насильства та жорстокої поведінки «Синя стрічка»

Грудень 2018 року

1-11

Заступник директора

Оленіч О.З., педагог-організатор,

класні керівники

Фотозвіт

____________

3

Проведення Міжнародного дня права. Всеукраїнський урок на тему: «День права» з нагоди проголо-шення Загальної декларації прав людини

10.12.2018

1-8

Заступник директора

Оленіч О.З.,

класні керівники

Розробки заходів, фотозвіт

_______________________,

тека_______,

___________

4

Гра-бесіда «Закон і ми»

10.12.2018

1-4

Класні керівники

Розробки заходів

_______________________,

тека_______

5

Виховний захід «Правовий ринг»»

10.12.2018

9

Класні керівники

Розробки заходів

_______________________,

тека_______

6

Акція-пересувна виставка «Маємо знати свої права»

 

10.12.2018

1-9

Заступник директора

Оленіч О.З.,

класні керівники

Фотозвіт

_______________________,

тека_______,

___________

7

Флешмоб-акція «STOP! жорстокості. Толерантне ставлення до ВІЛ-інфікованим людям» до Всесвітнього дня дитини

14.12.2018

7-8

Класні керівники

Розробки заходів

_______________________,

тека_______

8

Диспут – тренінг «Геть насильство над дітьми!»

 

19.12.2018

9-11

Заступник директора

Оленіч О.З., педагог-організатор, класні керівники

Фотозвіт

____________

9

Проведення зустрічей, бесід із лікарем-наркологом на теми:

-«Тютюн на лаві підсудних»;

-«Кожна дитина має право на...»;

-«Ні – наркоти-кам!» тощо

Протягом 2018/2019 навчаль-ного року

1-11

Заступник директора

з НВР

Оленіч О.З., педагог-організатор, класні керівники

Фотозвіт

____________

10

Виставка літератури «Права людини в суспільстві. Закон і ми»

Грудень 2018 року

9-11

Завідувач бібліотекою

Петровська Н.О.

Фотозвіт

____________

11

Новорічні  свята:

-святкові ранки для здобувачів освіти 1-4 класів «Новорічний коледоскоп!»;

-«Новорічна казка!» для здобувачів освіти  5-6 класів;

-«Історія Нового року» для здобувачів освіти 7-8 класів;

-«Новорічний фейєрверк!» для здобувачів освіти 9-11 класів

10.12.2018-21.12.2018

1-11

Заступник директора

Оленіч О.З., педагог – організатор,

класні керівники

Фотозвіт, розробки виховних заходів

___________,_______________________,

тека_______

12

Організація змістовного дозвілля здобувачів освіти 1-11 класів протягом зимових канікул

До 14.12.2018

1-11

Заступник директора

Оленіч О.З.,

класні керівники

План

___________,

тека_______

13

Бесіди  із здобувачами освіти на тему:  «Правила поведінки на воді та біля водоймищ у зимовий період»

Грудень

2018 року

1-11

Класні керівники

Пам'ятки

__________,

тека_______

Робота з батьками

14

Проведення батьківських зборів

 

Згідно з графіком

1-11

Адміністрація гімназії,

класні керівники

Протокол засідання

Протокол

від _____2018 № ____,

тека_______