Департамент науки і освіти 

Харківської обласної державної адміністрації
Офіційний сайт Департаменту освіти Харківської міської 

ради
Управління освіти адміністрації Червонозавоводського району Харківської міської ради
Управління кримінальної міліції у справах дітей
Study Planner - Путівник по освітньому простору Харкова
Система тестування знань
Календари на любой год - Календарь.Юрец.Ру

Виховна робота

Тема, над якою працює Харківська гімназія №12, - створення умов для формування та розвитку морально-духовної життєво компетентної особистості, яка успішно самореалізується в соціумі як громадянин, сім'янин, професіонал.

 

Метою виховання є формування морально-духовної життєво компетентної особистості, яка успішно самореалізується в соціумі як громадянин, сім'янин, професіонал.

 

       Виховна робота Харківської гімназії №12 здійснюється на основі наступних державних документів:

1. Загальна декларація прав людини, прийнята і проголошена Генеральною асамблеєю Організації Об'єднаних Націй 10 грудня 1948 року.

2. Декларація прав дитини, проголошена Генеральною асамблеєю Організації Об'єднаних Націй 20 листопада 1959 року.

3. Конвенція про права дитини, прийнята Генеральною асамблеєю Організації Об'єднаних Націй 20 листопада 1989 року.

4. Всесвітня декларація про забезпечення виживання, захисту і розвитку дітей, прийнята на Всесвітній зустрічі на вищому рівні в інтересах дітей, яка відбулася в Організації Об'єднаних Націй в м. Нью-Йорку 30 вересня 1990 року.

5. Конституція (Основний Закон) України, прийнята Верховною Радою України 28 червня 1996 року.

6. Закон України «Про освіту» від 23.03.1996 № 100/96-ВР (зі змінами і доповненнями).

7. Закон України від 13.05.1999 № 651-XIV «Про загальну середню освіту».

8. Закон України від 22.06.2000 № 1841-III «Про позашкільну освіту».

9. Указ Президента України від 17.04.2002 № 347/2002 «Про затвердження Національної доктрини розвитку освіти».

10. Указ Президента України від 15.03.2002 № 258/2002 «Про невідкладні додаткові заходи щодо зміцнення мораль­ності у суспільстві та утвердження здорового способу життя».

11. Указ Президента України від 05.05.2008 № 411/2008 «Про заходи щодо забезпечення захисту прав і законних інтересів дітей».

12. Указ Президента України від 12.11.1999 № 1460/99 «Про заходи щодо поліпшення становища багатодітних сімей».

13. Указ Президента України від 20.12.2000 № 1396/2000 «Про додаткові заходи щодо посилення соціального захисту багатодітних і неповних сімей».

14. Постанова Кабінету Міністрів України від 14.06.2000 № 946 «Про затвердження Положення про загальноосвітній навчаль­ний заклад».

15. Постанова Кабінету Міністрів України від 14.03.2001 № 243 «Про Програму «Українська родина».

16. Постанова Кабінету Міністрів України від 05.05.2015 № 568 «Про внесення змін до пункту 4 Порядку здійснення медичного обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних закладів».

17. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 25.03.2015 № 514-р «Про затвердження плану заходів на 2015 рік з реалізації Стратегії державної політики щодо наркотиків на період до 2020 року».

18. Концепція державної сімейної політики, схвалена Постановою Верховної Ради України від 17.09.1999 № 1063-ХІУ.

19. Комплексна програми «Фізичне здоров’я – здоров’я нації».

20. Основні орієнтири виховання учнів 1-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів України (програма.

21. Концепція виховання дітей і молоді в національній системі освіти, затверджена колегією Міністерства освіти України 28 лютого 1996 року.

22. Положення про класного керівника навчального закладу систе­ми загальної середньої освіти, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 06.09.2000 № 434.

23. Державна програма «Репродуктивне здоров'я нації», затверджена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27.04.2006 N 244-р.

24. Лист Міністерства освіти і науки України від 24.06.2015 року № 1/9-302 «Щодо протидії пропаганді сепаратизму та антиукраїнській ідеології в системі освіти.«

25. Лист Міністерства освіти і науки України № 1/9-289 від 27.04.10 року «Щодо організації екскурсійних поїздок».

26. Концепція національно-патріотичного виховання дітей і молоді, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015    № 641.

27. Указ Президента України від 12.06.2015 № 334 «Про заходи щодо поліпшення національно-патріотичного виховання дітей та молоді».

28. Указ Президента України від 13.10.2015 №580/2015 «Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки».

29. Лист Управління Служби безпеки України в Харківській області від 03.12.2015 року №70/33-19117 «Щодо заходів безпеки».

30. Закон України «Про засади запобігання і протидії корупції» та «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення».

31. Указ Президента України від 09.02.2004 №175/2004 «Про систему заходів щодо усунення причин та умов, які сприяють злочинним проявам і корупції» зі змінами та доповненнями. 

32. Постанова Кабінету Міністрів України від 04.09.2013 №706 «Питання запобігання та виявлення корупції».

33. Постанова Кабінету Міністрів України від 04.08.2000 № 1222 (із змінами) «Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування».

34. Лист Міністерства освіти і науки України від 05.09.2013 № 1/9-608 «Щодо благодійних внесків».

35. Рекомендацій парламентських слухань на тему: «Сімейна політика України – цілі та завдання» (постанова Верховної Ради України від 08.12.2015 № 854-VIII) стосовно проведення інформаційно-просвітницької кампанії, спрямованої на підвищення престижності сім’ї, посилення орієнтації молоді на шлюб).

36. Лист Інституту модернізації змісту освіти Міністерства освіти і науки України від 25.07.2016 №2.1/10-1828 «Про методичні рекомендації з питань організації виховної роботи у навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році»

37. Лист Інституту модернізації змісту освіти Міністерства освіти і науки України від 29.07.2016 №2.1/10-1855 «Про методичні рекомендації щодо здорового способу життя та фізкультурно-спортивної роботи з дітьми та учнівською молоддю у навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році»

38. Наказ від 07.09.2000 № 439 «Про затвердження рекомендацій щодо порядку використання державної символіки в навчальних закладах України».

39. Наказ від 31.10.2011 № 1243 «Про Основні орієнтири виховання учнів                 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України».

40. Наказ від 25.11.2011 № 1358 «Про виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 р. № 1039 «Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку кримінальної юстиції щодо неповнолітніх в Україні».

41. Наказ від 25.11.2011 № 1364 «Про Науково-методичну раду з питань освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України».

42. Наказ від 11.06.2012 № 677 «Про затвердження Плану заходів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту з формування громадянської культури та підвищення рівня толерантності у суспільстві».

43. Наказ від 09.09.2014 № 1008 «Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс рукописів навчальної літератури для позашкільних навчальних закладів системи освіти».

44. Наказ від 27.10.2014 № 1232 «Про затвердження плану заходів щодо посилення національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді».

45. Наказ від 08.04.2015 № 408 «Про затвердження Положення про наукові профільні школи учнівської молоді».

46. Наказ від 28.05.2015 № 582 «Про схвалення Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді».

47. Наказ від 16.06.2015 № 641 «Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання y загальноосвітніх навчальних закладах».

48. Наказ від 16.07.2015 № 768 «Про національно-патріотичне виховання в системі освіти».

49. Наказ від 02.02.2016 № 70 «Про проведення Всеукраїнського конкурсу рукописів навчальної літератури для позашкільних навчальних закладів системи освіти у 2016 році».

50. Наказ від 03.03.2016 № 214 «Про затвердження Плану заходів МОН з виконання Плану дій з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року».

51. Наказ від 23.03.2016 № 312 «Про затвердження плану заходів у зв’язку з 75-ми роковинами трагедії Бабиного Яру».

52. Наказ від 04.04.2016 № 361 «Про заходи з виконання плану дій Кабінету Міністрів України на 2016 рік».

53. Наказ від 08.04.2016 № 405 «Про затвердження плану заходів Міністерства освіти і науки щодо протидії торгівлі людьми на період до 2020 року».

54. Інформаційно-методичний лист від 19.03.2014 № 1/9-151 «Про збереження системи позашкільної освіти в умовах обмеженого фінансування».

55. Інформаційно-методичний лист від 29.07.2014 № 1/9-382 «Про особливу відповідальність педагогічних та науково-педагогічних працівників».

56. Інформаційно-методичний лист від 13.08.2014 № 1/9-412 «Про проведення Уроків мужності».

57. Інформаційно-методичний лист від 19.08.2014 № 1/9-417 «Про навчальні програми з позашкільної освіти».

58. Інформаційно-методичний лист від 28.08.2014 № 1/9-429 «Про організацію фотовиставок»;

59. Інформаційно-методичний лист від 01.09.2014 № 1/9-441 «Про забезпечення прав дітей на позашкільну освіту».

60. Інформаційно-методичний лист від 17.10.2014 № 1/9-543 «Про відзначення 70-ї річниці вигнання нацистських окупантів з України».

61. Інформаційно-методичний лист від 22.10.2014 № 1/9-547 «Про підтримку позашкільної освіти та збереження мережі позашкільних закладів».

62. Інформаційно-методичний лист від 27.11.2014 № 1/9-614 «Про методичні рекомендації з патріотичного виховання».

63. Інформаційно-методичний лист від 29.01.2015 № 1/9-40 «Щодо збереження мережі позашкільних навчальних закладів».

64. Інформаційно-методичний лист від 17.02.2015 № 1/9-78 «Про організацію Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»)».

65. Інформаційно-методичний лист від 17.02.2015 № 1/9-78 «Про організацію Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») в навчальних закладах».

66. Інформаційно-методичний лист від 09.04.2015 № 1/9-188 «Щодо заходів з відзначення у 2015 році 70-ї річниці Перемоги над нацизмом у Європі та 70-ї річниці завершення Другої світової війни».

67. Інформаційно-методичний лист від 23.04.2015 № 1/9-211 «Про відзначення Дня пам’яті та примирення і Дня Перемоги над нацизмом у Європі».

68. Інформаційно-методичний лист від 12.05.2015 № 1/9-23 «Щодо проведення Єдиного уроку пам’яті 18 травня 2015 року».

69. Інформаційно-методичний лист від 22.05.2015 № 1/9-255 «Про перегляд підходів з організації діяльності музеїв історичного профілю».

70. Інформаційно-методичний лист від 24.06.2015 № 1/9-302 «Щодо протидії пропаганді сепаратизму та антиукраїнській ідеології в системі освіти».

71. Інформаційно-методичний лист від 31.08.2015 № 1/9-410 «Про методичні рекомендації до відзначення 70-ї річниці завершення Другої світової війни».

72. Інформаційно-методичний лист від 22.09.2015 №1/9-448 «Щодо заходів з відзначення 25-ї річниці Революції на граніті».

73. Інформаційно-методичний лист від 25.09.2015 № 1/9-455«Щодо заходів з відзначення Дня захисника України».

74. Інформаційно-методичний лист від 25.09.2015 № 1/9-459 «Про відзначення у 2015 році Дня захисника України».

75. Інформаційно-методичний лист від 30.10.2015 № 1/9-521 «Щодо відзначення 150-річчя з дня народження митрополита Української Греко-Католицької церкви Андрея Шептицького.

76. Інформаційно-методичний лист від 17.11.2015 № 1/9-549 «Щодо заходів до Дня пам’яті жертв голодоморів».

77. Інформаційно-методичний лист від 11.01.2016 №1/9-5 «Щодо відзначення Дня Соборності України».

78. Інформаційно-методичний лист від 05.02.2016 №1/9-66 «Щодо вшанування подвигу учасників Революції гідності й увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні».

79. Інформаційно-методичний лист від 24.03.2016 №1/9-148 «Про відзначення 25-ї річниці незалежності України».

80. Інформаційно-методичний лист від 28.04.2016 № 1/9-212 «Про відзначення Дня пам’яті та примирення».

81. Інформаційно-методичний лист від 12.05.2016 № 1/9-237 «Про вшанування Дня пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу».

 

Основні завдання виховної діяльності гімназії визначені Законами України «Про правовий статус та вшанування пам’яті борців за незалежність України у XX столітті», «Про увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років»; указами Президента України від 12.01.2015          № 5/2015 «Про Стратегію сталого розвитку «Україна-2020», від 24.03.2015          № 169/2015 «Про заходи з відзначення у 2015 році 70-ї річниці Перемоги над нацизмом у Європі та 70-ї річниці завершення Другої світової війни», від 12.06.2015 № 334/2015 «Про заходи щодо поліпшення національно-патріотичного виховання дітей та молоді», від 12.08.2015 № 471/2015 «Про заходи у зв’язку з 75-ми роковинами трагедії Бабиного Яру», від 13.10.2015           № 580/2015 «Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки», від 09.11.2015 № 633/2015 «Про відзначення у 2015 році Дня Гідності та Свободи», від 03.12.2015 № 675/2015 «Про відзначення 25-ї річниці незалежності України», від 30.12.2015 № 731/2015 «Про відзначення у 2016 році Дня Соборності України», від 22.01.2016 № 17/2016 «Про заходи з відзначення 100-річчя подій Української революції 1917-1921 років», від 15.03.2016 № 94/2016 «Про відзначення 20-ї річниці Конституції України», від 08.04.2016 № 130/2016 «Про відзначення у 2016 році Дня пам’яті та примирення і 71-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні»; постановами Верховної Ради України від 12.05.2015 № 373-VIII «Про вшанування героїв АТО та вдосконалення національно-патріотичного виховання дітей та молоді», від 22.07.2015 № 524 «Про утворення Міжвідомчої комісії з питань національно-патріотичного виховання»; розпорядженнями Кабінету Міністрів України від 23.09.2015 № 998-р «Про заходи з увічнення пам’яті захисників України на період до 2020 року», від 25.12.2015 № 1400-р «Про затвердження плану заходів щодо національно-патріотичного виховання молоді на 2016 рік», від 13.01.2016 № 3-р «Про затвердження плану заходів із відзначення у 2016 році Дня Соборності України», від 05.05.2016 № 348-р «Про затвердження плану заходів щодо вшанування Дня пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу», від 11.05.2016 № 372-р «Про затвердження плану заходів з підготовки та відзначення 20-ї річниці Конституції України», від 27.05.2016 № 418-р «Про затвердження плану пріоритетних дій Уряду на 2016 рік», наказах Міністерства освіти і науки України від 28.05.2015 № 582 «Про схвалення Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді», від 16.06.2015 № 641 «Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання y загальноосвітніх навчальних закладах», від 16.07.2015 № 768 «Про національно-патріотичне виховання в системі освіти», Положенням про учнівські лісництва (наказ Міністерства освіти і науки України від 30.01.2016 № 66, зареєстрованого в Мін’юсті України 27 березня 2016 року №339/26784); Положенням про Всеукраїнську дитячу спілку «Дитячий екологічний парламент» (наказ Міністерства освіти і науки України від 21 квітня 2016 року № 444, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18 травня 2016 року №738/28868); Положенням про Всеукраїнський форум учнівських трудових об'єднань (наказ Міністерства освіти і науки України і Мінсоцполітики 22.02.2016 року №139/158, зареєстровано в Мін’юсті України 14 березня 2016 №387/28517).

 

Пріоритетними напрямками та завданнями виховної роботи гімназії на 2017/2018 навчальний рік є:

1. Побудова ефективної системи національно-патріотичного виховання гімназії на засадах загальнолюдських, полікультурних, громадянських цінностей.

2. Формування особистих рис громадян України, національної свідомості та самосвідомості учнів та виховання духовної та національної культури особистості.

3. Виховання поваги до Конституції та законодавства України, державної та національної символіки.

4. Утвердження принципів загальнолюдської моралі на основі відновлення історичної пам’яті. Збагачення народних традицій, звичаїв, збереження рідної мови.

5. Забезпечення фізичного, морально-духовного, культурного розвитку дитини, формування соціально зрілої творчої особистості, громадянина України і світу.

6. Підготовка молоді до свідомого вибору сфери життєдіяльності та підвищення відповідальності сім'ї за освіту і виховання дітей, виховання свідомого ставлення до навчання, розвиток пізнавальної активності та культури розумової праці.

7. Створення умов для творчого розвитку природних обдарувань дитини, залучення учнів до різноманітної діяльності, самореалізації.

8. Посилення уваги до питань морально-етичного виховання, створення системи успішної профілактики відхилень у поведінці учнів.

9. Підпорядкування змісту, форм і методів роботи визнанню особистості дитини як найвищої соціальної цінності.

10. Створення умов для соціального захисту дітей, особливо дітей-сиріт та дітей, що залишилися без батьківського піклування, зміцнення служби соціальної та психолого-педагогічної допомоги дітям, батькам, сім’ям.

11. Організація педагогічно-доцільної системи учнівського самоврядування, колективне планування діяльності вчителів та учнів через роботу «СІГМИ».

12. Доцільне використання можливості позашкільних навчально-виховних закладів для організації позакласної та позашкільної роботи.

 

Принципи:

•  демократизму та гуманізму;

•  самовиховання і самовдосконалення;

•  особистісно зорієнтованого підходу;

•  творчого підходу в усьому.

 

Учні гімназії мають гарантоване державою право на:

- доступність і безоплатність повної загальної середньої освіти;

- вибір певного закладу, форми навчання, профільного напряму, факультативів, спецкурсів, позакласних занять;

- безпечні і нешкідливі умови навчання та праці;

- користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, корекційно-відновлювальною та лікувально-оздоровчою базою гімназії;

- участь у різних видах навчальної, науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;

- отримання додаткових, у тому числі платних, навчальних послуг;   - перегляд результатів оцінювання навчальних досягнень з усіх предметів інваріантної та варіативної частини;

- участь у роботі органів громадського самоврядування гімназії;

- участь у добровільних самодіяльних об’єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;

- доступ до інформації з усіх галузей знань;

- повагу людської гідності, вільне вираження поглядів, переконань;

- захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насильства, від дій педагогічних та інших працівників, які порушують їх права, принижують честь і гідність.

Учні закладу зобов’язані:

- оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками в обсязі не меншому, ніж визначено Державним стандартом загальної середньої освіти;

- підвищувати свій загальний культурний рівень;

- брати участь у пошуковій та науковій діяльності, передбаченій навчальними програмами та навчальним планом гімназії, цим Статутом;

- дотримуватися вимог законодавства України, моральних, етичних норм, поважати честь і гідність інших учнів та працівників;

- виконувати вимоги педагогічних та інших працівників закладу відповідно до цього Статуту та правил внутрішнього розпорядку гімназії;

- дбайливо ставитися до державного, громадського і особистого майна, майна інших учасників навчально-виховного процесу;

- дотримуватися вимог цього Статуту, правил внутрішнього розпорядку гімназії;

- дотримуватися правил особистої гігієни;

- брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені законодавством України.

 

 

На виконання Указу Президента України від 25.06.2013 №344 «Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року», з метою реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015 № 641 «Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах» пріоритетними напрямками та завданнями виховної роботи гімназії на 2017/2018 навчальний рік є:

1. Побудова ефективної системи національно-патріотичного виховання гімназії на засадах загальнолюдських, полікультурних, громадянських цінностей.

2. Формування особистих рис громадян України, національної свідомості та самосвідомості учнів та виховання духовної та національної культури особистості.

3. Виховання поваги до Конституції та законодавства України, державної та національної символіки.

4. Утвердження принципів загальнолюдської моралі на основі відновлення історичної пам’яті. Збагачення народних традицій, звичаїв, збереження рідної мови.

5. Забезпечення фізичного, морально-духовного, культурного розвитку дитини, формування соціально зрілої творчої особистості, громадянина України і світу.

6. Підготовка молоді до свідомого вибору сфери життєдіяльності та підвищення відповідальності сім'ї за освіту і виховання дітей, виховання свідомого ставлення до навчання, розвиток пізнавальної активності та культури розумової праці.

7. Створення умов для творчого розвитку природних обдарувань дитини, залучення учнів до різноманітної діяльності, самореалізації.

8. Посилення уваги до питань морально-етичного виховання, створення системи успішної профілактики відхилень у поведінці учнів.

9. Підпорядкування змісту, форм і методів роботи визнанню особистості дитини як найвищої соціальної цінності.

10. Створення умов для соціального захисту дітей, особливо дітей-сиріт та дітей, що залишилися без батьківського піклування, зміцнення служби соціальної та психолого-педагогічної допомоги дітям, батькам, сім’ям.

11. Організація педагогічно-доцільної системи учнівського самоврядування, колективне планування діяльності вчителів та учнів через роботу «СІГМИ».

12. Доцільне використання можливості позашкільних навчально-виховних закладів для організації позакласної та позашкільної роботи.

13. Утвердження гуманістичної моральності як базової основи громадянського суспільства.

14. Культивування кращих рис української ментальності – працелюбності, свободи, справедливості, доброти, чесності, бережливого ставлення до природи.

15. Формування толерантного ставлення до інших народів, культур і традицій.

16. Усвідомлення взаємозв’язку між індивідуальною свободою, правами людини та її патріотичною відповідальністю.

17. Підвищення престижу військової служби, а звідси - культивування ставлення до солдата як до захисника Вітчизни, героя тощо.

 

 

План виховної роботи з учнівською молоддю

Харківської гімназії №12 на 2017/2018 навчальний рік

Заходи з національно-патріотичного виховання учнівської молоді Харківської гімназії №12 у 2017/2018 навчальному році

 

СІЧЕНЬ

Місячник ціннісного ставлення особистості до себе

1

Психологічний тренінг «Здоров’я – цінність нашого життя»

10.01.2018

3

Заступник директора

Оленіч О.З.,

практичний психолог

Розробка заходу

_______________________,

тека_______

2

«Уявна подорож країною Здоров'я»

16.01.2018

4

Заступник директора

Оленіч О.З.,

класні керівники

Розробка заходу

_______________________,

тека_______

3

Проведення виховних заходів на теми:

- «Абетка харчу-вання»;

-виступ агітбри-гади «Молодь за здоровий спосіб життя»

10.01.2018-31.01.2018

1-11

Заступник директора

Оленіч О.З.,

класні керівники

Розробки заходів

_______________________,

тека_______

4

Заходи до вшанування пам'яті жертв Голодомору

Січень 2018 року

1-11

Заступник директора

Оленіч О.З.,

класні керівники

План, розробки виховних заходів, фотозвіт

___________,_______________________,

тека_______

5

Проведення бесід з учнями з метою запобігання дитячого травматизму в транспорті, автошляхах та залізниці, біля водоймищ; при зустрічі з дикими тваринами; при виникненні пожежі; при користуванні предметами побутової хімії та піротехнічними засобами; біля ЛЕП, при виявленні вибухоне-безпечних речовин та предметів тощо

Протягом 2017/2018 навчаль-ного року

1-11

Заступник директора

Оленіч О.З., педагог-організатор, класні керівники

Профіла-ктичні бесіди, класні години, пам'ятки

___________________________________________________________,

тека_______

6

Проведення заходів до Дня Соборності України

22.01.2018-23.01.2018

1-11

Заступник директора

Оленіч О.З.,

класні керівники

План заходів

_______________________,

тека_______

7

Станційні ігри (квест «Знайди Декларацію – врятуй незалежність»)

22.01.2018-26.01.2018

1-11

Заступник директора

Оленіч О.З.,

класні керівники

Фотозвіт

_______________________,

тека_______

8

Виховні години:

- «Хай в серці кожної дитини живе любов до України»;

- «Є така держава - Україна!»

22.01.2018-31.01.2018

1-11

Заступник директора

Оленіч О.З.,

класні керівники

Розробки заходів

_______________________,

тека_______

Робота з батьками

9

Проведення батьківських зборів

Згідно з графіком

1-11

Адміністрація гімназії,

класні керівники

Протокол засідання

Протокол

від _____2018 № ____,

тека_______

ЛЮТИЙ

Місячник військово-патріотичного виховання

1

Участь у конкурсі вокальної майстерності серед старшокласників та молодих вчителів до Дня Святого Валентина

До 14.02.2018

7-11

Заступник директора

з НВР

Оленіч О.З., педагог-організатор

Фотозвіт

____________

2

«Герої не вмирають!»

Реквієм присвя-чений героям «Небесної сотні», які загинули в лютому 2014 року в Києві

15.02.2018

9-11

Заступник директора

Оленіч О.З., педагог-організатор, класні

керівники

Фотозвіт

___________

 

3

Проведення годин спілкування на теми:

- «Козацькі розваги»;

- «Україна - мій рідний дім»;

- «Ми - громадяни України!»

12.02.2018- 23.02.2018

1-11

Заступник директора

з НВР

Оленіч О.З., педагог-організатор, класні

керівники

Розробки заходів

_______________________,

тека_______

4

Виховний захід на тему: «Хай буде мир на всій Землі і для народу України!»

23.02.2018

5-8

Заступник директора

Оленіч О.З., педагог-організатор, класні

керівники

Розробка заходу

_______________________,

тека_______

5

Бесіда на тему: «Народе мій є! Народе мій буде! Ніхто не перекре-слить мій народ!»

05.02.2018-28.02.2018

6-8

Заступник директора

Оленіч О.З., педагог-організатор, класні

керівники

Розробка заходу

_______________________,

тека_______

6

Виховний захід на тему: «Хто загинув за Вкраїну, буде жити у віках!»

05.02.2018-28.02.2018

5-7

Заступник директора

Оленіч О.З., класні

керівники

Розробка заходу

_______________________,

тека_______

7

Свято Масляної

 

Лютий 2018 року

1-11, меш-канці мікро-району

Заступник директора

Оленіч О.З., педагог – організатор

 

Розробка сценаріюта фотозвіт

_______________________,

тека_______

8

Заходи з відзначення 240 років (1777-1831) від народження Івана Могильницького, українського культурно-освітнього і церковного діяча;

200 років (1817-1885) від дня народження Миколи Івановича Костомарова, українського історика, письменника

До 28.02.2018

1-11

Заступник директора

Оленіч О.З., педагог-організатор

Сценарії заходів

_____________________,

тека_______

Робота з батьками

9

Проведення університету правових педагогічних знань батьків та вчителів

За графіком

1-11

Адміністрація гімназії,

класні керівники

Протокол

Протокол

від _____2018

№ ____,

тека_______

БЕРЕЗЕНЬ

Місячник ціннісного ставлення особистості до сім’ї, родини, людей

1

Святкова  виховна  година на тему «Жінка!»

01.03.2018-07.03.2018

1-11

Класні керівники

Розробки виховних годин

_______________________,

тека_______

2

Святковий  концерт  для  працівників  гімназії  «Її  величність  - Жінка!»

07.03.2018

1-11

Заступник директора

Оленіч О.З., педагог – організатор

Сценарій

_______________________,

тека_______

3

Участь учнів гімназії у Всеукраїнських фестивалях «Українська паляниця»;

«В об’єктиві натураліста»;

Всеукраїнському заочному конкурсі робіт юних фотоаматорів «Моя країна – Україно!»

Березень-квітень 2018 року

1-11

Учителі біології

Фотозвіт

____________

4

Участь у конкурсі учнівських творчих робіт «Молоде покоління за безпеку дорожнього руху»

Березень

2018 року

1-11

Заступник директора

Оленіч О.З.,

класні керівники

Фотозвіт

____________

5

Виступ команд ДЮП, ЮІДР

Березень

2018 року

5-11

Педагог – організатор, класні керівники

Фотозвіт

____________

6

Заходи з відзначення 190 років (1827-1893) від дня народження Леоніда Івановича Глібова, українського педагога, байкаря, поета-лірика;

170 років (1847-1926) від дня народження Олександра Григоровича Барвінського, українського вченого, педагога, історика, публіциста

 

До 29.03.2018

1-11

Заступник директора

Оленіч О.З., педагог-організатор

Сценарії заходів

_____________________,

тека_______

Робота з батьками

7

Проведення університету правових знань батьків та вчителів, батьківських зборів

Згідно з графіком

1-11

Адміністрація гімназії,

класні керівники

Протокол засідання

Протокол

від _____2018 № ____, тека_______

КВІТЕНЬ

Місячник ціннісного ставлення особистості до природи

«Зелений паросток майбутнього»

1

Конкурс дитячої творчості: «Податки очима дітей»

Квітень 2018 року

1-10

Заступник директора

Оленіч О.З., педагог – організатор, класні керівники

Фотозвіт

____________

2

Відвідування учнями гімназії пожежно-технічної виставки

Квітень-травень

2018 року

1-6

Заступник директора

Оленіч О.З.,

класні керівники

Фотозвіт

____________

3

День здоров’я

06.04.2018

1-11

Заступник директора

Оленіч О.З., учителі шкільного методичного об’єднання психології та здорового способу життя

План, розробки виховних заходів, фотозвіт

_______________________,

тека_______

4

Конкурс літературних творів, дитячих малюнків: «Мій біль – Чорнобиль!»

16.04.2018-

27.04.2018

1-11

Заступник директора

Оленіч О.З.,

класні керівники

Фотозвіт

____________

5

Проведення Дня ЦО

Квітень 2018 року

1-11

Адміністрація гімназії, учитель пред-мета «Захист Вітчизни»

Інфор-мація

_______________________,

тека_______

6

Виховні години на теми:

- «Дзвони Чорнобиля»;

- «Стихійні лиха. Дії населення в разі виникнення надзвичайних ситуацій»;

- «Чорнобиль - полин-трава»

26.04.2018

1-11

Заступник директора

Оленіч О.З.,

класні керівники

Розробки виховних годин

_______________________,

тека_______

7

Години спілкування, КВК, вікторини на теми:

- «Природа - наш дім»;

- «Допоможемо природі»;

- «Знай, люби і бережи природу»;

- «Земля - мій дім»

Квітень 2018 року

1-11

Заступник директора

з НВР

Оленіч О.З.,

класні керівники

Розробки виховних годин

_______________________,

тека_______

8

Лото «Меморі» (створення карток на запам’ято-вування дат, назв місць, діячів та їхніх висловлю-вань, пов’язаних із здобуттям Україною незалежності, Днем Конституції та програвання)

Квітень 2018 року

1-11

Заступник директора

з НВР

Оленіч О.З.,

класні керівники

Фотозвіт

_______________________,

тека_______

9

Заходи до відзначення 150 років (1867) від виходу журналу «Учитель» – одного з перших педагогічних друкованих органів в Україні;

150 років (1867-1931) від дня народження Остапа Макарушки, українського педагога, філолога

До 30.04.2018

1-11

Заступник директора

Оленіч О.З., педагог-організатор

Сценарії заходів

_____________________,

тека_______

Робота з батьками

10

Проведення батьківських зборів

Згідно з графіком

 

Заступник директора

з НВР

Оленіч О.З.

Протокол

Протокол

від _____2018

№ ____, тека_______

ТРАВЕНЬ

Місячник ціннісного ставлення особистості до праці

1

Урок мужності «Був великий День Перемоги»

03.05.2018-08.05.2018

1-11

Педагог – організатор,

лідери «СІГМИ»

Листівки

__________

2

Години спілкування на теми:

- «Герої живуть вічно!»;

- «День пам'яті и примирення!»

03.05.2018-08.05.2018

1-4

5-11

Заступник директора

Оленіч О.З.,

класні керівники

Розробки виховних годин

_______________________,

тека_______

3

День пам'яті і примирення. День Перемоги. Свято зі сльоза-ми на очах

08.05.2018

10-11

Заступник директора

Оленіч О.З.,

класні керівники

Фотозвіт

__________

4

Заходи, присвячені подіям та поста-тям Української революції 1917-1921 років

08.05.2018

10-11

Заступник директора

Оленіч О.З.,

класні керівники

Фотозвіт

__________

5

Розподілити трудові зони між класами. Акція «Я – господар гімназії»

Травень 2018 року

7-11

Заступник директора

Оленіч О.З.,

класні керівники

Фотозвіт

__________

6

Відзначення Дня матері, Міжнародного Дня сім’ї з запрошенням батьків на святкові заходи

Травень 2018 року

1-11

Заступник директора

Оленіч О.З., педагог-організатор,

класні керівники

План, розробки заходів, фотозвіт

_______________________,

тека_______

7

Проведення роботи з учнями та їх батьками з метою запобігання дитячого травматизму; вивчення правил дорожнього руху; проведення бесіди з запобігання випадків утоплення школярів, вивчення правил поводження з джерелами електроструму та правил безпеки при користуванні газом, щодо запобігання дитячому травматизму від вибухо - небезпечних предметів

 

Протягом 2017/2018 навчаль-ного року

1-11

Заступник директора

Оленіч О.З.,

педагог – організатор

Профі

лактичні бесіди

__________

__________

8

Години спілкування на теми:

- «Школо, до побачення! Здрастуй, літо!»

12.05.2018-25.05.2018

1-11

Класні керівники

Розробки виховних годин

_______________________,

тека_______

9

Свято Останнього дзвоника

25.05.2018

1-11

Заступник директора

Оленіч О.З., педагог – організатор

Сценарій свята

_______________________,

тека_______

10

Випускні вечори

Згідно з графіком

9, 11

Заступник директора

Оленіч О.З., класні керівники

Сценарій свята

_______________________,

тека_______

Робота з батьками

11

Проведення батьківських зборів

За графіком

1-11

Адміністрація гімназії, класні керівники

Протокол засідання

Протокол

від _____2018

№ ____, тека_______