Департамент науки і освіти 

Харківської обласної державної адміністрації
Офіційний сайт Департаменту освіти Харківської міської 

ради
Управління освіти адміністрації Червонозавоводського району Харківської міської ради
Управління кримінальної міліції у справах дітей
Study Planner - Путівник по освітньому простору Харкова
Система тестування знань
Календари на любой год - Календарь.Юрец.Ру

Результати моніторингу

 

ІНФОРМАЦІЯ про усереднені бали табелів, свідоцтв та атестатів відповідно за І, II і III ступені Харківської гімназії №12 Харківської міської ради Харківської області Основ’янського району

у 2017/2018 навчальному році

 

Повна назва навчального закладу

Середній бал табеля за 4 клас

Середній бал свідоцтва про базову загальну середню освіту

Середній бал атестата про повну загальну середню освіту

Усереднений бал

Харківська гіиназія №12 Харківської міської ради Харківської області

9,54

8,74

8,66

8,98

 

 

 

УЗАГАЛЬНЕНА ІНФОРМАЦІЯ
про проведення державної підсумкової атестації учнів 9-х класів

Харківської гімназії №12 Харківської міської ради Харківської області
у 2017/2018 навчальному році

 

Навчальний предмет

Кількість учнів 9-х класів за мережею

Звільнені від проходження ДПА

Кількість учнів 9-х класів, які проходили ДПА

Усього звільнено учнів 9-х класів

З них:

Усього учнів 9-х класів, які складали ДПА

З них:

За станом здоров’я

У зв'язку з участю у міжнародних спортивних змаганнях

письмово

усно

Захист дослідних робіт (МАН)

Результати олімпіад

Українська мова

86

2

2

0

84

84

0

0

0

Математика

86

2

2

0

84

84

0

0

0

Іноземна мова (англійська)

86

1

1

0

29

29

0

0

0

Біологія

86

1

1

0

55

55

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІНФОРМАЦІЯ
про результати державної підсумкової атестації учнів 9-х класів

Харківської гімназії №12 Харківської міської ради Харківської області

у 2017/2018 навчальному році

 

 

КІЛЬКІСТЬ УЧНІВ, ЯКІ ДОПУЩЕНІ ДО ДПА

86

 

 

КІЛЬКІСТЬ УЧНІВ, ЯКІ СКЛАЛИ ДПА

84

 

 

КІЛЬКІСТЬ УЧНІВ, ЯКІ ОТРИМАЛИ СВІДОЦТВО ПРО БАЗОВУ ЗАГАЛЬНУ СЕРЕДНЮ ОСВІТУ звичайногозразка

81

 

 

КІЛЬКІСТЬ УЧНІВ, ЯКІ ОТРИМАЛИ СВІДОЦТВО ПРО БАЗОВУ ЗАГАЛЬНУ СЕРЕДНЮ ОСВІТУ з відзнакою

5

 

 

КІЛЬКІСТЬ УЧНІВ, ЯКІ НЕ ОТРИМАЛИ ДОКУМЕНТА ПРО ОСВІТУ (СВІДОЦТВО ПРО БАЗОВУ ЗАГАЛЬНУ СЕРЕДНЮ ОСВІТУ

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Навчальний предмет (усі предмети інваріантної складової робочих навчальних планів)

Загальна кількість учнів 9-х класів

Кількість учнів, які звільнені від проходження ДПА

Кількість учнів, які складали ДПА (зараховано згідно з наказом)

Рівень навчальних досягнень учнів (кількісні показники)

Відсоток учнів, які склали ДПА на високому та достатньому рівні

початковий

середній

достатній

високий

1

Українська мова

86

2

84

0

19

38

27

77%

2

Математика

86

2

84

0

38

33

13

55%

3

Іноземна мова (англійська)

86

2

29

0

2

15

12

59%

4

Біологія

86

2

55

0

17

31

7

69%

 

 

 

 

252

0

76

117

59

70%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІНФОРМАЦІЯ
про результати державної підсумкової атестації учнів 11-х класів
Харківської гімназії № 12 у 2017/2018 навчальному році

 

КІЛЬКІСТЬ УЧНІВ, ЯКІ ДОПУЩЕНІ ДО ДПА:

56

КІЛЬКІСТЬ УЧНІВ, ЯКІ СКЛАЛИ ДПА(ЗНО):

56

КІЛЬКІСТЬ УЧНІВ, ЯКІ ОТРИМАЛИ АТЕСТАТ ПРО ПОВНУ ЗАГАЛЬНУ СЕРЕДНЮ ОСВІТУ звичайного зразка:

56

КІЛЬКІСТЬ УЧНІВ, ЯКІ ОТРИМАЛИ АТЕСТАТ ПРО ПОВНУ ЗАГАЛЬНУ СЕРЕДНЮ ОСВІТУ з відзнакою:

2

ЗОЛОТА МЕДАЛЬ:

0

СРІБНА МЕДАЛЬ:

2

КІЛЬКІСТЬ УЧНІВ, ЯКІ НЕ ОТРИМАЛИ ДОКУМЕНТА ПРО ОСВІТУ ( АТЕСТАТ ПРО ПОВНУ ЗАГАЛЬНУ СЕРЕДНЮ ОСВІТУ):

0

 

Навчальний предмет (усі предмети інваріантної складової робочих навчальних планів)

Загальна кількість учнів
11 (12)-х класів

Кількість учнів, які звільнені від проходження ДПА

Кількість учнів, які складали ДПА

Рівень навчальних досягнень учнів

початковий

середній

достатній

високий

1.

Українська мова

58

2

56

0

12

22

22

2.

Математика

58

2

28

1

12

9

6

3.

Історія України

58

2

36

0

13

14

9

4.

Іноземна мова (англійська)

58

2

26

0

7

12

5

5.

Біологія

58

2

8

0

3

3

2

6.

Географія

58

2

9

0

4

5

0

7.

Фізика

58

2

4

0

1

3

0

8.

Хімія

58

2

1

0

0

1

0

 

 

58

2

56