Департамент науки і освіти 

Харківської обласної державної адміністрації
Офіційний сайт Департаменту освіти Харківської міської 

ради
Управління освіти адміністрації Червонозавоводського району Харківської міської ради
Управління кримінальної міліції у справах дітей
Study Planner - Путівник по освітньому простору Харкова
Система тестування знань
Календари на любой год - Календарь.Юрец.Ру

Євроклуб

Гімназійний Євроклуб

Мета діяльності Гімназійного європейського клубу
Харківської гімназії №12

   Головною метою діяльності є знайомство з Євросоюзом і  Європою в цілому:

 • формування почуття європейської єдності через поширення знань про Європу, адже ми – європейці;
 • підготовка молоді до життя та праці в об’єднаній Європі, ознайомлення з життям людей в інших країнах, їх культурою, мовою, знайомство з новими людьми, обмін досвідом;
 •  інформування про інтеграційні процеси в Європі, засади функціонування Євросоюзу і Ради Європи;
 • підвищення інтелектуального рівня учнів, покращення знань, відкриття для себе нового, цікавого, „європейського” бачення світу;
 • заохочення до вивчення іноземних мов;
 • налагодження контактів з іншими європейськими клубами в Україні та за її межами;
 • формування нового покоління європейців;
 • виховання молодих лідерів, формування молодої еліти.

Завдання Гімназійного європейського клубу.

1. Розвиток співпраці між молоддю Європи.

2. Знайомство молоді з процесами розширення Євросоюзу.

3. Пізнання Європи, європейської території, починаючи від рідного краю.

4. Вивчення звичаїв і традицій народів Європи.

 

Напрямки діяльності Гімназійного європейського клубу:

 • проведення дебатів на європейські теми;
 • інформування гімназійної і місцевої спільноти (стінгазета, листівки, гімназійний бюлетень присвячений європейській тематиці);

Діяльність в гімназії полягає в:

 • організації конкурсів з відомостями про Європу і Євросоюз;
 • святкуванні Дня Європи і Днів окремих європейських країн;
 • організація виставок, презентацій , вечорів європейської поезії;
 • підготовка європейської полички у гімназійній бібліотеці, підготовка тематичних альбомів із зібраною інформацією;
 • проведенні членами європейського клубу лекцій для учнів гімназії;
 • проведенні заходів у межах учнівського самоврядування – наданні учням можливості самостійно проводити різноманітні заходи як в гімназії, так і поза нею, а саме: лекції з європейської тематики, презентації клубу і розповідь про його досягнення гостям клубу.
  
Позашкільна діяльність полягає у:
 • пошуку груп підтримки в місцевому середовищі, державних установах та інших організаціях, пошук партнерів і спонсорів серед влади, організацій і місцевих бізнесових кіл;
 • співпраці з засобами масової інформації;
 • участі в презентаціях на європейські теми, лекції на теми діяльності Євросоюзу для учнів інших шкіл; вечорів);
 • проведенні конкурсів і олімпіад на європейську тематику.

Участь у Гімназійному європейському клубі:

 

 Що це дає учню:

 

 

 

 Що це дає батькам:

 

Гімназійний Європейський Клуб

 

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

§1

Гімназійний Європейський Клуб, що має назву: Euroclub Kharkiv gymnasium №12, який в наступних пунктах даного статуту буде називатися „Клубом”, є об’єднанням учнів Харківської гімназії №12

 

§2

Клуб створюється на невизначений термін.

 

§3

Діяльність клубу поширюється на території м. Харкова

Адреса Клубу: м. Харків 61140 вул. Чугуївська 35-а

 

§4

Члени клубу беруть участь в діяльності клубу на громадських засадах.

 

ЦІЛІ ДІЯЛЬНОСТІ КЛУБУ

§5

Цілі діяльності Клубу полягають в активному пропагуванні ідеї європейської єдності в місцевому середовищі, шляхом:

1) накопичення та передачі знань про:

- Європу в  історичному, географічному, культурному, економічному та  інших аспектах;

- держави Європейського Союзу;

- інституції Європейського Союзу;

- основи, цілі та прогнози розвитку європейської інтеграції;

2)  пропагування засад плюралізму та демократії;

3) сприяння загальному усвідомленню необхідності взаємної толерантності та поваги у громадських відносинах, а також  потреби в міжнародній співпраці;

4) розвиток почуття відповідальності учнів школи за долю суспільства, спокій, дотримання прав людини, охорону навколишнього середовища та світову культуру;

5) формування європейської свідомості серед молоді;

6) підготовка молоді до життя та праці в об’єднаній Європі.

 

§6

Клуб буде реалізовувати перелічені цілі методом:

1) накопичення та поширення інформації про ЄС;

2) організацій зустрічей, доповідей, перегляду фільмів, вистав та організацій конкурсів на теми пов’язані з Європою та європейською інтеграцією а також активною участю подібних заходах;

3) опрацювання і публікацій власних матеріалів та інформації;

4) співпраці з іншими організаціями, які мають цілі спільні з цілями Клубу;

5) організації міжнародних обмінів дітей та молоді, що сприятиме взаємному знайомству мешканців Європи.

  

ЧЛЕНСТВО У КЛУБІ

§7

Членом Клубу може бути будь-який учень та вчитель гімназії.

Неповнолітні особи, котрі мають обмеження правової здатності, можуть належати до Клубу та мають право брати повну участь в діяльності Клубу. Бути представником Клубу в стосунках з органами державної влади, бізнесовими структурами та іншими організаціями може тільки повнолітня особа.

  

§8

Член Клубу має право вносити пропозиції та вимоги, що стосуються роботи Клубу, а також користуватися допомогою Клубу.

Член Клубу зобов’язаний дотримуватись положень даного статуту, брати активну участь в реалізації цілей Клубу а також здавати членські внески (у разі прийняття відповідного рішення).

 

§9

Членство припиняється на умовах:

1) добровільного виходу, оформленого в письмовій формі і представленого на загальному зібрані членів Клубу;

2) виключення на загальних зборах членів Клубу, безумовною більшістю голосів за пропозицією, якнайменше, трьох членів Клубу, з приводу невиконання обов’язків члена, окреслених в 9-му пункті, чи з приводу поведінки не гідної члена Клубу.

 

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ КЛУБУ

§10

Брати участь в загальних зборах Клубу мають право всі члени Клубу. Загальні збори є легітимні при присутності якнайменше половини членів Клубу.

 

§11

Повноваження загальних зборів:

1) ухвалення змін в даному статуті;

2) визначення головних напрямків діяльності Клубу, прийняття плану роботи та суму членських внесків;

3) обрання Голови Клубу;

4) прийняття нових членів;

4) прийняття рішення про розпущення Клубу, кількістю ¾ голосів від загальної  кількості членів Клубу;

5) прийняття інших рішень щодо діяльності Клубу.

 

§12

Загальні збори членів Клубу відбуваються принаймні один раз на місяць (відповідно до плану роботи), або частіше – за ініціативою голови Клубу чи за пропозицією 1/3 частини загальної кількості членів Клубу.

Рішення загальних зборів приймаються звичайною більшістю голосів.

 

ГОЛОВА КЛУБУ

§13

Право представляти інтереси Клубу надається Голові Клубу, який презентує Клуб.

   Голова Клубу займається організацією поточної роботи Клубу та головуванням на загальних зборах Клубу.

 

§14

Голова обирається на загальних зборах Клубу шляхом таємного голосування на однорічний термін.

§15

Повноваження Голови Клубу припиняються  у випадку:

1) добровільної відмови від виконання функцій (обов’язків), оформленої в письмовій формі та  представленої на загальних зборах Клубу;

2) прийняття рішення загальних зборів членів Клубу, ухвалене 2/3 голосів від загальної кількості членів Клубу;

3) припинення членства згідно 9-го параграфу;

 

§16

Сума та терміни збирання членських внесків вирішується на загальних зборах членів Клубу.