Департамент науки і освіти 

Харківської обласної державної адміністрації
Офіційний сайт Департаменту освіти Харківської міської 

ради
Управління освіти адміністрації Червонозавоводського району Харківської міської ради
Управління кримінальної міліції у справах дітей
Study Planner - Путівник по освітньому простору Харкова
Система тестування знань
Календари на любой год - Календарь.Юрец.Ру

Виховна робота

Метою виховання є формування морально-духовної життєво компетентної особистості, яка успішно самореалізується в соціумі як громадянин, сім'янин, професіонал.

 

 

Тема, над якою працює Харківська гімназія №12, - створення нового освітнього середовища та реалізація  сучасних  підходів до виховної діяльності, формування громадянської, соціальної, культурної, мовної, інформаційно – комунікаційної компетентностей, екологічної грамотності та здорового способу життя здобувачів освіти в рамках реалізації Нової української школи.

 

 

Виховна робота Харківської гімназії №12 здійснюється на основі наступних державних документів:

1. Загальна декларація прав людини.

2. Декларація прав дитини, проголошена Генеральною асамблеєю Організації Об'єднаних Націй 20 листопада 1959 року.

3. Конвенція про права дитини, прийнята Генеральною асамблеєю Організації Об'єднаних Націй 20 листопада 1989 року.

4. Всесвітня декларація про забезпечення виживання, захисту і розвитку дітей, прийнята на Всесвітній зустрічі на вищому рівні в інтересах дітей, яка відбулася в Організації Об'єднаних Націй в м. Нью-Йорку 30 вересня 1990 року.

5. Конституція (Основний Закон) України, прийнята Верховною Радою України 28 червня 1996 року.

6. Закон України «Про освіту».

7. Закон України «Про охорону дитинства».

8. Закон України «Про запобігання та протидію домашньому насильству».

9. Закон України «Про протидію торгівлі людьми».

10. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)».

11. Лист МОН №1/11-5480 від 18.05.2018 «Методичні рекомендації щодо запобігання і протидії насильству».

12. Державна соціальна програма «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2021 року».

13. Указ Президента України «Про Національну доктрину розвитку освіти»

14. Державна соціальна програма протидії торгівлі людьми на період до 2020 року.

15. Програма виховної роботи з питань протидії торгівлі дітьми «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція».

16. Лист Міністерства освіти і науки України від 17.07.2018 № 1/9-453 «Про проведення інформаційних кампаній щодо протидії торгівлі людьми».

17. Стратегія національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки.

18. Програма. Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України (наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України №1243 від 31.10.2011 р.)

19. Лист МОН України 29.01.2019 №1/11-881 «Рекомендації для закладів освіти, педагогічних працівників  щодо застосування норм Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)».

20. Лист МОН України від 07.08.2018 №1/9-486 «Про деякі питання  організації в закладах освіти виховної роботи щодо  безпеки й благополуччя дитини»

21. Лист МОН України від 20.07.2020 № 1/9-385 «Деякі питання організації виховного процесу у 2020/2021 н.р. щодо формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок» тощо.

 

 

Пріоритетними напрямками та завданнями виховної роботи гімназії на 2020/2021 навчальний рік є:

 

1. Забезпечення доступності до якісної освіти усіх дітей шкільного віку мікрорайону гімназії, збереження мережі та контингенту учнів гімназії.

2. Побудова ефективної системи національно-патріотичного виховання гімназії на засадах загальнолюдських, полікультурних, громадянських цінностей.

3. Підвищення іміджевих характеристик гімназії щодо надання якісних освітніх послуг.

4. Забезпечення принципу педагогіки партнерства, що ґрунтується на співпраці учня, учителя і батьків та принципу дитино-центризму (орієнтація на потреби учня).

5. Формування в учнів ключових компетентностей, необхідних сучасній людині для успішної життєдіяльності.

6. Формування особистих рис громадян України, національної свідомості, самосвідомості здобувачів освіти та виховання духовної, національної культури особистості.

7. Виховання поваги до Конституції та законодавства України, державної та національної символіки.

8. Утвердження принципів загальнолюдської моралі на основі відновлення історичної пам’яті, збагачення народних традицій, звичаїв, збереження рідної мови.

9. Забезпечення фізичного, морально-духовного, культурного розвитку дитини, формування соціально зрілої творчої особистості, громадянина України і світу.

10. Підготовка молоді до свідомого вибору сфери життєдіяльності та підвищення відповідальності сім'ї за освіту і виховання дітей, виховання свідомого ставлення до навчання, розвиток пізнавальної активності та культури розумової праці.

11. Застосування елементів інноваційних технологій, інтерактивних та дистанційних методів та засобів навчання.

12. Проведення системного, цілеспрямованого моніторингу усіх напрямків виховного процесу гімназії.

13. Посилення уваги до питань морально-етичного виховання, створення системи успішної профілактики відхилень у поведінці здобувачів освіти.

14. Підпорядкування змісту, форм і методів роботи визнанню особистості дитини як найвищої соціальної цінності.

15. Розширення діапазону організаційних форм, методів навчання, способів навчальної взаємодії, що мають на меті практичну спрямованість навчання і базуються на взаємозв’язках урочної та позаурочної діяльності.

16. Продовження системної роботи коллективу щодо забезпечення наступності в навчанні між початковою і середньою, середньою і старшою школою.

17. Здійснення підтримки і педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами, інклюзивного навчання.

18. Створення умов для соціального захисту дітей, особливо дітей-сиріт та дітей, що залишилися без батьківського піклування, зміцнення служби соціальної та психолого-педагогічної допомоги дітям, батькам, сім’ям.

19. Організація педагогічно-доцільної системи учнівського самоврядування, колективне планування діяльності здобувачів освіти та педагогічних працівників через роботу «СІГМИ».

20. Доцільне використання можливості позашкільних закладів для організації позакласної та позашкільної роботи.

21. Утвердження гуманістичної моральності як базової основи громадянського суспільства.

22. Регулювання фізичного навантаження учнівзгідно з їхніми віковими та статевими особливостями, станом фізичного здоров’я та розподілом за медичними групами.

23. Культивування кращих рис української ментальності – працелюбності, свободи, справедливості, доброти, чесності, бережливого ставлення до природи.

24. Формування толерантного ставлення до інших народів, культур і традицій.

25. Усвідомлення взаємозв’язку між індивідуальною свободою, правами людини та її патріотичною відповідальністю.

26. Підвищення престижу військової служби, а звідси - культивування ставлення до солдата як до захисника України, героя тощо.

27. Залучення батьків до організації освітнього процесу як його рівноправних учасників, що забезпечить перехід освіти на якісно новий рівень конструктивної взаємодії гімназії й родини на засадах партнерства та розуміння пріоритетності родинного виховання.

 

 

 

ВЕРЕСЕНЬ

 

Зміст роботи

Термін виконан.

Клас

Відпові-дальні

 

Вихід

Відмітка про виконан.

 

Місячник основ безпеки життєдіяльності, фізкультури і спорту

 

1

Свято Першого дзвоника «Добрий день, Країно знань!»

01.09.2020

1-11

Заступник директора

Оленіч О.З.

 

Сценарій свята

Сценарій свята,

тека_______

 

2

Проведення Тижня безпеки життєдіяльності. Виховні години: «Будь обережним на дорозі!», «Увага! Діти на дорозі»; «Безпека на дорозі – безпека життя!»

01.09.2020-08.09.2020

1-11

Педагог-організатор, класні керівники

Фотозвіт, розробки заходів

Фотозвіт, розробки заходів,

тека_______

 

3

Година  спілкування на тему: «Знай свої права та обов’язки»

02.09.2020-11.09.2020

1-11

 

 

 

Класні

керівники

Розробка заходу

Розробка заходу,

тека_______

 

4

Соціальний футбольний проект «Відкриті уроки футболу» під девізом «Спорт для всіх»

10.09.2020

6-11

Учителі фізичної культури

Фотозвіт

Фотозвіт,

тека_______

 

5

Посвята в першокласники

24.09.2020

1

Педагог-організатор,

класні керівники

Фотозвіт, розробка заходу

Фотозвіт, розробка заходу,

тека_______

 

6

Години спіл-кування на теми: «Ми –українці!»; «Ми – діти твої, Україно!»

14.09.2020-18.09.2020

 

 

5-11

 

1-4

Класні керівники

Фотозвіт, розробка заходу

Фотозвіт, розробка заходу,

тека_______

 

7

Тематичний тиждень безпеки життєдіяльності «Правила дорожнього руху»

21.09.2020-25.09.2020

1-11

Класні керівники

Фотозвіт, план тижня

План тижня, фотозвіти,

тека_______

 

8

Тренінгове заняття «За життя без сміття»

21.09.2020-24.09.2020

11

Класні керівники

Фотозвіт

Фотозвіт,

тека_______

 

9

Жовта п’ятниця

25.09.2020

1-11

Класні керівники

Фотозвіт

Фотозвіт,

тека_______

 

10

Вибори Президента дитячо-юнацької організації «СІГМА»

28.09.2020-30.09.2020

1-11

Педагог-організатор

Фотозвіт

Фотозвіт,

тека_______

 

11

Історична хвилинка

30.09.2020

5-6

Учителі історії

Розробка заходу

Розробка заходу,

тека_______

 

Робота з батьками

 

12

Батьківські збори

Вересень 2020 року

1-11

Заступник директора

Оленіч О.З.,

класні керівники

Протокол

Протокол

від ____2020

№ _____,

тека_______

 

ЖОВТЕНЬ

 

Місячник ціннісного ставлення особистості до історичних,

культурних і духовних надбань рідного краю

 

1

Святковий концерт «Вам, дорогі вчителі!»

01.10.2020

1-11

Заступник директора

Оленіч О.З., педагог-організатор

Сценарій свята

Сценарій свята,

тека_______

2

Свято «День Захисника України». Заходи до Дня Захисника України

05.10.2020-16.10.2020

1-11

 

 

 

Класні керівники

Розробки заходів, фотозвіти

Розробки заходів, фотозвіти,

тека_______

3

Свято «Я – маленький козачок!»

08.10.2020-16.10.2020

1-4

Класні керівники

Фотозвіт, розробка заходу

Фотозвіт, розробка заходу,

тека_______

4

Колективна гра зі створення панно «Україна – моя країна!»

16.10.2020

7

Класні керівники

Фотозвіт

Фотозвіт, тека _______

5

Авторський стріт-арт на асфальті крей-дою (малюнок і назва)

19.10.2020

5-8

Класні керівники

Фотозвіт

Фотозвіт

6

Свято «За честь! За Славу! За народ!»

20.10.2020

7-11

Учителі історії

Фотозвіт, розробка заходу

Фотозвіт, розробка заходу,

тека_______

7

Звіт-мандрівка «Сюжетні замальовки рідного краю»

Жовтень 2020 року

5-9

Класні керівники

Фотозвіт

Фотозвіт, тека _______

8

Виховні заходи на теми: «Ми – діти твої, Україно!, «Україна – це наша Батьківщина, слави й доблесті край!»

Жовтень 2020 року

5-8

Класні керівники

Фотозвіт, розробка заходу

Фотозвіт, розробка заходу,

тека_______

9

«Осінній марафон» (виставка поробок, конкурс стіннівок, «Містер і міс Осінь»). «Осінній бал»

19.10.2020-23.10.2020

1-11

Педагог-організатор, класні керівники

Фотозвіт

Фотозвіт, тека_______

10

Посвята в гімназисти

22.10.2020

5

Заступник директора

Оленіч О.З., педагог-організатор

Сценарій свята

Сценарій свята, фотозвіт,

тека_______

11

Години спілкування на теми:

«Українська минувшина: звичаї та обряди на-шого народу», «Подорож козицькими стежками»

19.10.2020- 23.10.2020

9-10

Класні керівники

Розробки заходів

Розробки заходів,

тека_______

12

Кінодень

21.10.2020

1-11

Педагог-організатор, класні керівники

Фотозвіт

Фотозвіт, тека _______

13

Жовто-чорна п’ятниця

23.10.2020

1-11

Класні керівники

Фотозвіт

Фотозвіт, тека _______

14

Хелловін

Жовтень 2020 року

1-11

Учителі англійської мови

Фотозвіт

Фотозвіт, тека _______

Робота з батьками

 

15

Університет правових педагогічних та батьківських знань

Згідно з графіком

1-11

Заступник директора

Оленіч О.З.

Протокол засідання

Протокол

від _____2020 № ____,

тека_______

ЛИСТОПАД

 

Місячник ціннісного ставлення особистості до суспільства і держави,

власного здоров’я

 

1

Виховна година: «Шкідливі звички (паління, алкоголізм, нарко-манія) та їх вплив на формування молодого організму»

02.11.2020-06.11.2020

9-11

Класні керівники

Розробка заходу

Розробка заходу,

тека_______

2

«Як парость виноградної лози». Свято до Дня української писемності

09.11.2020

1-11

Учителі-філологи

Розробка заходу

Розробка заходу,

тека_______

3

Бесіда «Обережно – гриби!»

09.11.2020-13.11.2020

5-8

Класні керівники

Розробка заходу

Розробка заходу,

тека_______

4

Гра-подорож у країну Чистоти та Порядку

16.11.2020-20.11.2020

1-4

Класні керівники

Розробка заходу

Розробка заходу,

тека_______

5

Урок на тему: «Особиста та побутова гігієна як запорука здоров’я»

Листопад 2020 року

1-11

Класні керівники

Розробка заходу, фотозвіт

Фотозвіт, розробка заходу,

тека_______

6

Пам’ятки (для здобувачів освіти та їх батьків) «Обережно, грип!

16.11.2020-20.11.2020

8-9

Класні керівники

Пам’ятки

Пам’ятки,

тека_______

7

Виховний захід на тему:

- «Гігієна та режим дня школяра»

16.11.2020-20.11.2020

 

 

 

1-3

 

Класні керівники

Розробка заходу, фотозвіт

Фотозвіт, розробка заходу,

тека_______

8

Година спілкування «Профілактика грипу та гострих респіраторних захворювань, CОVID 19»

16.11.2020-20.11.2020

1-11

Класні керівники

Розробка заходу

Розробка заходу,

тека_______

9

Виховний захід на тему «Гриби – це небезпечно!»

16.11.2020-20.11.2020

5-6

 

 

Класні керівники

Розробка заходу, фотозвіт

Фотозвіт, розробка заходу,

тека_______

10

Проведення санітарно-просвітницької роботи серед учнів:

- гігієна та режим для школяра;

- профілактика грипу та гострих ре-спіраторних захворювань;

-профілактика СНІДу та венеричних захворювань

Протягом 2020/2021 навчального року

1-11

Заступник директора

Оленіч О.З., педагог-організатор, представ-ники громадських організацій

Пам'ятки

Пам’ятки,

тека_______

11

Виховна година «Голод 1932-1933 років на Україні»

20.11.2020

1-11

Заступник директора

Оленіч О.З., класні керівники

Розробка заходу, фотозвіт

Фотозвіт, розробка заходу,

тека_______

12

Усний жур-нал «Разом – ми українці!»

16.11.2020-20.11.2020

3-4

Класні керівники

Розробка заходу, фотозвіт

Фотозвіт, розробка заходу,

тека_______

13

День професій

23.11.2020-27.11.2020

1-11

Класні керівники

Фотозвіт

Фотозвіт, тека________

 

14

Червона п’ятниця

27.11.2020

1-11

Класні керівники

Фотозвіт

Фотозвіт, тека________

Робота з батьками

 

15

Батьківські збори

Згідно з графіком

1-11

Заступник директора

Оленіч О.З.,

класні керівники

Протокол

Протокол

від _____2020 № ____,

тека_______

ГРУДЕНЬ

 

Місячник правової освіти та правового виховання

 

1

Година спілкування на тему: «Права дітей. Ти повинен їх знати!»

01.12.2020-11.12.2020

10-11

Класні керівники

Розробка заходу, фотозвіт

Фотозвіт, розробка заходу,

тека_______

2

Всеукраїнський урок на тему: «Права людини» з нагоди про-голошення Загальної декларації прав людини

10.12.2020

1-11

Класні керівники

Розробка заходу, фотозвіт

Фотозвіт, розробка заходу,

тека_______

3

Гра-бесіда «Мої права»

01.12.2020-11.12.2020

9

Класні керівники

Розробка заходу

Розробка заходу,

тека_______

4

Виставка малюнків, стіннівок з метою запобігання насильства та жорстокої поведінки/

булінгу «Синя стрічка»

Грудень 2020 року

1-11

Заступник директора

Оленіч О.З., педагог-організатор,

класні керівники

Фотозвіт

Фотозвіт, тека________

5

Флешмоб-акція «STOP! Жорстокості. Толерантне ставлення до ВІЛ-інфікованих людей» до Всесвітнього дня дитини

14.12.2020-18.12.2020

7-8

Класні керівники

Розробка заходу

Розробка заходу,

тека_______

6

Правовий брейн-ринг «Статуси та ролі особистості в соціумі: правовий аспект»

14.12.2020-16.12.2020

8-9

Класні керівники

Розробка заходу

Розробка заходу,

тека_______

7

«Кожна дитина має право на…»

16.12.2020-18.12.2020

5-6

Класні керівники

Розробка заходу

Розробка заходу,

тека_______

8

Казкова вікторина «Захист прав дитини – це перш за все завдання держави!»

16.12.2020-18.12.2020

9

Класні керівники

Розробка заходу

Розробка заходу,

тека_______

9

Виховний захід «Ні–наркотикам»

14.12.2020-18.12.2020

10

Класні керівники

Розробка заходу

Розробка заходу,

тека_______

10

Проведення зустрічей, бесід із лікарем-нар-кологом на тему: «Тютюн на лаві під судних»

14.12.2020-18.12.2020

7-8

Соціальний педагог Бабаєва Н.О.

Розробка заходу, фотозвіт

Фотозвіт, розробка заходу,

тека_______

11

Бесіда: «Профілактика СНІДу та венеричних захворювань»

14.12.2020-18.12.2020

10

Соціальний педагог Бабаєва Н.О.

Розробка заходу, фотозвіт

Фотозвіт, розробка заходу,

тека_______

12

Диспут – тренінг з елементами бесіди «Насилля в родині, сус-пільстві, серед одно-літків»

14.12.2020-18.12.2020

8-9

Класні керівники

Розробка заходу, фотозвіт

Фотозвіт, розробка заходу,

тека_______

13

Акція-пересувна виставка-захід «Права людини в суспільстві. Закон і ми»

Грудень 2020 року

9-11

Петровська Н.О., завідувач бібліотекою

Фотозвіт

Фотозвіт,

тека_______

14

Тренінг «Стоп булінг/ насильство!»

Грудень 2020 року

10-11

Класні керівники

Розробка заходу, фотозвіт

Фотозвіт, розробка заходу,

тека_______

15

Проведення зустрічей, бесід із лікарем-наркологом на теми: «Кожна дитина має право на...», «Ні – наркотикам!»

Грудень 2020 року

9-11

Соціальний педагог Бабаєва Н.О.

Фотозвіт

Фотозвіт,

тека_______

16

Бесіди  із здобувачами освіти на тему:  «Правила поведінки на воді та біля водоймищ у зимовий період»

Грудень

2020 року

1-11

Класні керівники

Пам'ятки

Пам’ятки,

тека_______

17

Виставка дитячих поробок та конкурс новорічних ялинок «Місто Різдва»

Грудень 2020 року

1-11

Педагог-організатор, класні керівники

Фотозвіт

Фотозвіт,

тека_______

18

Новорічні  свята:

-святкові ранки «Новорічний коледоскоп!»

(1-4 класи);

-«Новорічна казка!»

(5-6 класи);

-«Історія Нового року» (7-8 класи);

-«Новоріч-нийфейєверк»

(9-11 класи)

21.12.2020-24.12.2020

1-11

Педагог – організатор,

класні керівники

Фотозвіт, розробки виховних заходів

Фотозвіт, розробки заходів,

тека_______

19

День казкових героїв

23.12.2020

1-11

Класні керівники

Фотозвіт

Фотозвіт,

тека_______

20

Блакитна п’ятниця

24.12.2020

1-11

Класні керівники

Фотозвіт

Фотозвіт,

тека_______

Робота з батьками

 

21

Батьківські збори

 

Згідно з графіком

1-11

Адміністрація гімназії,

класні керівники

Протокол засідання

Протокол

від _____2020 № ____,

тека_______