Департамент науки і освіти 

Харківської обласної державної адміністрації
Офіційний сайт Департаменту освіти Харківської міської 

ради
Управління освіти адміністрації Червонозавоводського району Харківської міської ради
Управління кримінальної міліції у справах дітей
Study Planner - Путівник по освітньому простору Харкова
Система тестування знань
Календари на любой год - Календарь.Юрец.Ру

ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧА ТА СПОРТИВНА РОБОТА

Спортивні заходи в рамках Олімпійського уроку

 

 

План заходів щодо проведення фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи в Харківській гімназії № 12 у 2020/2021 навчальному році

№ з/п

Зміст заходу

Термін виконання

Відповідаль-ний

Вихід

Відмітка про виконан.

Керівництво фізкультурно-оздоровчою, спортивно-масовою роботою

 та заходи щодо підвищення її якості та ефективності

1

Складання плану проведення спортив-но-масових заходів у 2020/2021 навчальному році

До 04.09.2020

Керівник

ШМО вчителів фізичної культури Борисенко Н.В.

План проведення спортивно-масових заходів

_________________________,

тека________

2

Забезпечити прове-дення фізкультурно-оздоровчої роботи, викладання фізичної культури у 2020/2021 навчальному році відповідно до робочого навчального плану та навчальних програм, які мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки України.

Протягом 2020/2021 навчального року

Учителі фізичної культури

Наказ

про стан викладання фізичної культур

_________________________, накази

від _____20__

№ ____,

від _____20__

№ ____,

тека_______

3

Створити необхідні умови для проведення уроків фізичної культури; занять з учнями, віднесеними за станом здоров'я до спеціальної медичної групи; фізкультурно-оздоровчих заходів у режимі навчального дня, «годин рухової активності» в групах подовженого дня; «Днів здоров'я і фізичної культури»; позаурочних форм роботи з фізичного виховання (проведе-ння фізкультурно-оздоровчих і спортивно-масових заходів, функціону-вання спортивних секцій, гуртків)

Протягом 2020/2021 навчального року

Учителі фізичної культури

План фізкультур-

но-оздоров-

чих заходів у режимі навчального дня,

фотозвіти

_________________________,

тека________

4

Забезпечити систематичний медико-педагогічний контроль за здійсненням освітнього процесу з фізичної культури та спорту

Протягом 2020/2021 навчального року

Адміністрація гімназії,

медичні працівники гімназії

Книги внутрішнього контролю

_________________________,

тека________

5

Організувати роботу з учнями, віднесеними до спеціальних медичних груп, на підставі результатів медичного огляду та поданих заяв батьків. Відкрити спеціальну медичну групу в гімназії за наявності 15 чи більше учнів, віднесених до спеціальної медичної групи

Протягом 2020/2021 навчального року

Адміністрація гімназії,

медичні працівники гімназії, учителі фізичної культури

Накази, довідки

_________________________,

тека________

6

Забезпечити ознайом-лення учнів 1-11 класів з «Правилами безпеки під час проведення занять з фізичної культури та спорту в загальноосвітніх навчальних закладах», затвердженими нака-зом Міністерства освіти і науки України від 01.06.2010 № 521

Протягом 2020/2021 навчального року

Учителі

фізичної культури

Журнал інструктаж-жів первин-ного, цільового та позапла-нового інструктаж-жів

___________________________________________________,

тека________

7

Забезпечити необхід-ним спортивним інвентарем та обладнанням

Протягом 2020/2021 навчального року

Адміністрація гімназії

 

_________________________,

тека________

8

Повести технічне обстеження фізкультурно-оздоровчих і спортивних споруд та інвентарю спортивних залів та майданчиків гімназії щодо їхньої надійності та стійкості у відповідності до чинних стандартів, правил, норм

Серпень 2020 року, березень 2021 року, травень

2021 року

Комісія

Акти перевірки

___________________________________________________,

тека________

9

Проведення спортивно-масових заходів щодо активного сімейного  дозвілля

Протягом 2020/2021 навчального року

Учителі фізичної культури

Фотозвіти

_________

10

Забезпечити участь учнів гімназії у районних, міських та обласних спортивних змаганнях у рамках Спартакіади допризовної молоді

За

графіком

Учителі

фізичної культури Борисенко Н.В.,

Ребров В.В.

 

Заявка, фотозвіт

 

_________________________,

тека_______

11

Заслуховування результатів роботи педагогічного колективу з фізкультурно-оздоровчого та спортивно-масового напрямів роботи

Грудень 2020 року, травень

2021 року

Заступник директора

з НВР

Оленіч О.З.

Довідка, протокол наради при директорі, батьківські збори

Протоколи нарад

від _____2020

№ ____,

від _____2021

№ ____, тека_______.

Протоколи батьківських зборів

від _____2020

№ ____,

від _____2021

№ ____, тека_______

Спортивно-масова робота

1

Сприяти залученню учнів до систематич-них занять фізичною культурою, спортом, туризмом, формувати в них потреби здорового способу життя

Постійно

Учителі

фізичної культури

Фотозвіти

_________________________,

тека________

2

Підготувати команди та забезпечити участь учнів гімназії у:

  • у районних спортивних змаганнях

із легкоатлетичного чотирибор’я;

  • районних змаган-нях з баскетболу серед учнів 7-8, 9-11 класів (юнаки та дівчата);

  • у районних змаган-нях з гандболу серед учнів 5-7 класів (юнаки та дівчата);

  • у шкільній футбо-льній лізі серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів м. Харкова «Шкіряний м’яч» серед учнів 2005 року народження;

  • у шкільній футбольній лізі серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів м. Харкова «Шкіряний м’яч» серед учнів 2007 року народження тощо.

Протягом 2020/2021 навчального року

Учителі

фізичної культури

Накази, фотозвіти

___________________________________________________,

тека________

Розвиток та удосконалення навчально-матеріальної бази

1

Проводити роботу щодо зміцнення матеріально-технічної бази, збереження та ремонту спортивного обладнання та інвентарю

Протягом 2020/2021 навчального року

Учителі

фізичної культури

Фотозвіти

_________________________,

тека________