Департамент науки і освіти 

Харківської обласної державної адміністрації
Офіційний сайт Департаменту освіти Харківської міської 

ради
Управління освіти адміністрації Червонозавоводського району Харківської міської ради
Управління кримінальної міліції у справах дітей
Study Planner - Путівник по освітньому простору Харкова
Система тестування знань
Календари на любой год - Календарь.Юрец.Ру

Медичне обслуговування

Медична служба

Сестра медична: Блудова Елеонора Сергіївна

Режим роботи медичного кабінету: щоденно з. 8.30. до 16.45., перерва з 12.30. до 13.00.

У процесі виконання посадових обов'язків сестра медична керується Законами України, постановами уряду, розпорядчими наказами органів системи охорони здоров'я та освіти, іншими керівними і нормативними документами з питань санітарії та гігієни, охорони здоров'я, профілактичної роботи, а також Статутом та Правилами внутрішнього трудового розпорядку Харківської гімназії №12 Харківської міської ради Харківської області.

Завдання медичної служби

Здійснення медико - профілактичної та оздоровчої роботи з метою зміцнення здоров’я дітей, зниження дитячої захворюваності, підвищення захисних якостей і стійкості організму до несприятливих умов навколишнього середовища шляхом традиційних і нетрадиційних методів загартування та профілактичних заходів.

Основні напрямки діяльності сестри медичної:

Організовує:

 • здійснення заходів з охорони здоров'я дітей та працівників гімназії, дотримання санітарних і гігієнічних вимог у гімназії;

 • обстеження учнів перед прийомом на навчання, протягом всього навчального року та під час організації спортивно-оздоровчих заходів у канікулярний час;

 • санітарно-просвітницьку роз'яснювальну роботу та участь у ній серед персоналу гімназії, батьків та учнів;

 • здійснення нагляду за якісним харчуванням та дотриманням санітарно-гігієнічних вимог у шкільній їдальні;

 • проведення просвітницької роботи з питань здорового способу життя, дотримання санітарно-гігієнічних норм особистого життя та праці;

 • медичний огляд учнів за графіком, затвердженим гімназії;

 • роботу по запобіганню травматизму, обліку та аналізу випадків травм;

 • щеплювальну роботу відповідно до наказу МОЗ України № 14 від 25.01.96р.

Здійснює:

 • медичну допомогу тим, хто її потребує;

 • профілактичні заходи;

 • повсякденну роботу, яка забезпечує створення належних санітарно-гігієнічних умов у гімназії;

 • під час прийому учнів на навчання, організації спортивно-туристських заходів контроль проходження ними медичного обстеження, наявність довідок про стан здоров'я та інших документів;

 • контроль за диспансерною групою хворих і проводить їх оздоровлення, в тому числі безпосередньо в гімназії, в разу необхідності супроводжує групи для оздоровлення в табори, санаторії і в інші місцевості;

 • медичний контроль за проведенням фізичного виховання в гімназії, а також режимом навчальної роботи, трудовим навчанням, організацією харчування школярів, за проведенням санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів;

 • аналіз результатів медичного огляду школярів на підставі якого розробити план заходів, направлених на покращення здоров’я школярів;

 • висновки про стан здоров’я (з урахуванням записів лікарів-спеціалістів), визначити медичну групу для занять фізичним вихованням і призначити лікувально-оздоровчі заходи.

Контролює:

 • якість харчування, дотримання санітарно-гігієнічних вимог у їдальні;

 • своєчасне проходження медичного огляду всіма працівниками;

 • наявність санітарних книжок у працівників під час прийому їх на роботу;

 • документацію учнів направлених на оздоровлення, на приписну комісію, тощо.

 

Наказ Міністерства охорони здоров’я України від16.08.2010 N 682 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я N 382 ( z0941-12 ) від 23.05.2012

“Про удосконалення медичного обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних закладів”

В наказі надається:

 • схема періодичності обов’язкових медичних профілактичних оглядів учнів загальноосвітніх навчальних закладів;

 • довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду;

 • інструкція щодо заповнення форми первинної облікової документації N 086-1/о «Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду»