Департамент науки і освіти 

Харківської обласної державної адміністрації
Офіційний сайт Департаменту освіти Харківської міської 

ради
Управління освіти адміністрації Червонозавоводського району Харківської міської ради
Управління кримінальної міліції у справах дітей
Study Planner - Путівник по освітньому простору Харкова
Система тестування знань
Календари на любой год - Календарь.Юрец.Ру

Нормативно-правова база бібліотеки

Затверджую

Директор Харківської гімназії № 12

___________________Л. А. Калмичкова

«31 »  серпня   2016р.

ПАСПОРТ

бібліотеки загальноосвітнього навчального закладу

комунальної форми власності

Назва навчального закладу     Харківська гімназія №12

Директор закладу (ПІБ)   Калмичкова Лідія Анатоліївна

Завідувач бібліотеки (ПІБ)     Петровська Ніна Олександрівна

Дата заснування бібліотеки     1934 рік

Адреса     61140 м. Харків,  вул. Чугуївська, б. 35а

 

Тел./факс 737-26-88           e-mail sch[email protected]kharkivosvita.net.ua

 

Дата заповнення                  29 серпня 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВІДОМОСТІ ПРО ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

(Станом на 01.09.2016р.)

Загальна кількість класів  - 29

Загальна кількість педагогічних працівників - 69

Загальна кількість учнів – 949

 

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО БІБЛІОТЕКУ

Рік заснування бібліотеки   1934 рік

Місце розташування бібліотеки (поверх)  - 2                                  

Загальна площа (бібліотека + читальна зала + книгосховище) – 116 кв. м.

Технічна 

Наявність читального залу: поєднаний з абонементом

кількість посадочних місць - 14

Наявність книгосховища для навчального фонду: поєднаний з абонементом

Графік роботи бібліотеки

Дні тижня

Години роботи

Примітки

Понеділок

8:30 - 17:00

Перерва  з  12:30 – 13:00

Вівторок

8:30 – 17:00

 

Середа

8:30 - 17:00

 

Четвер

8:30 - 17:00

Санітарний день - останній день місяця

П`ятниця

8:30 - 17:00

 

 

І. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БІБЛІОТЕКИ

Бібліотечне обладнання (кількість):

Стелажі

24

Кафедри видачі

1

Столи

6

Книжкові шафи

1

Каталожні шафи

1

Вітрини для виставок

2

Оргтехніка (кількість

3

   

РАЗОМ:

38

    Оргтехніка (загальна кількість) - 2

Комп'ютерна техніка:

випуск  до 2007 р. - 1

Доступ до Інтернет

ТАК

НІ

D технологія

            ТАК                               

Інша технологія (зазначити яка) -

 

Доступ до загальношкільної мережі

ТАК

НІ

 

Наявність та використання спеціального комп’ютерного забезпечення

 

АБІС «ІРБІС»

ТАК

НІ

«MARK SQL»

ТАК

НІ

Програма «Облік  та обробка навчальної літератури»

ТАК

НІ

Програма «Облік періодичних видань»

ТАК

НІ

Інша (вказати яка) 

 

 

 

                      

Електронна пошта:

 

Навчального закладу  (написати адресу)  – sch[email protected]kharkivosvita.net.ua

 

Принтер - 1

Сканер -0

Телефон -0

Копіювальна техніка  - 0

Аудіовідеотехніка:

 Програвач -0

 Магнітофони -0

 Телевізори -0

 Кінокамери -0

 Інше (написати) - 0

 

2. ВІДОМОСТІ  ПРО ШТАТ БІБЛІОТЕКИ

(Станом на 01.09.2015р.)

Загальна кількість працівників бібліотеки    1       , з них працюють:

на повну ставку -  1

Освіта бібліотечних працівників: Петровська Ніна Олександрівна

Педагогічна: вища (Костромський педагогічний інститут  імені Некрасова. Філолог.)

Підвищення кваліфікації співробітників бібліотеки

Рік  свідотство № 89/28 від 17 травня 2013 року, ХАНО

Форма: курси, семінари.

Стаж роботи бібліотечних працівників:

Стаж бібліотечної роботи завідувача бібліотекою  -   20

Стаж роботи в бібліотеці даного закладу14

Завідувача бібліотеки -  20

     Доплати до посадового окладу завідувача бібліотеки:

за вислугу років

так

 

 за завідування бібліотекою

 

ні

 за розширення зони обслуговування

 

ні

 за роботу з підручниками

 

ні

 інше (вказати)

 

 

Відомості про відзнаки  Грамота управління освіти Червонозаводської районної у місті Харкові  ради. 2008 рік

гуртки  книжкова лікарня

     Володіння комп'ютером 

ТАК

НІ

 

3.ДОКУМЕНТАЦІЯ, ЩО РЕГЛАМЕНТУЄ ДІЯЛЬНІСТЬ БІБЛІОТЕКИ

(зазначити рік затвердження)

Положення про бібліотеку – затверджене «30» серпня  2010 року директором гімназії №12

Правила користування бібліотекою   - затверджені « 30» серпня 2010 Паспорт бібліотеки – в наявності за останні 3 роки

Посадові інструкції  - затверджені «  30  »  червня  2010 наказ № 110

Планово-звітна документація бібліотеки:

Державно-статистична звітність  (перерахувати):

   Річний план роботи

 

 

Річний звіт :

Бланк замовлення підручників і навчальних посібників

Звіт про одержану навчальну літературу для формування бібліотечних фондів впродовж 2015 року станом на 01.01.2016 року.

Звіт про інвентаризацію бібліотечних фондів шкільних підручників

Звіт про проведення тижня дитячої та юнацької книги

План роботи на період шкільних канікул

План роботи проведення тижня дитячої та юнацької книги

 

4. ОБЛІКОВА ДОКУМЕНТАЦІЯ БІБЛІОТЕКИ

(зазначити, чи є в наявності)

Книга сумарного обліку основного бібліотечного фонду

(без урахування підручників)                                                                        так     

Книга сумарного обліку підручників                                                             так     

Книга сумарного обліку документів на електронних та магнітних

носіях (CD, DVD, аудіо/відео касети)                                                              так    

Книга інвентарного обліку основного бібліотечного без

урахування підручників)                                                                 так    

Зошит обліку документів тимчасового зберігання                                       так  

Зошит обліку документів, отриманих від користувачів

на заміну загублених                                                                                          так  

Щоденник роботи бібліотеки                                                                        так    

Зошит видачі підручників по класах                                                             так  

Папка копій рахунків і накладних                                                                 так    

Папка руху фонду                                                                                               ні

   Зошит обліку подарункових видань                                                              так  

 

5.ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ БІБЛІОТЕКИ

Бібліотечний фонд (станом на 01.09.2016р.)
Класифікаційна система, що використовується бібліотекою (УДК, ББК)

 

Показники

 

                                   

                               Станом на 01.09.2016 р.

 

НАЗВ

ПРИМІРНИКІВ

І. Основний бібліотечний фонд

(без урахування підручників)

 

14319(з періодичними виданнями)

З них за видами: Книги та брошури:

 

14265

Періодичні видання, усього

23

680

для вчителів

19

596

для учнів

3

72

для бібліотечних працівників

1

12

Документи на електронних носіях:

 

31  

Аудіовізуальні документи

   

За змістом: Психолого-педагогічні науки

 

211

Суспільно-політичні науки

 

299

Природничі науки

 

3    391

351

Прикладні науки

 

220

Літературознавство, мовознавство

 

320

Мистецтво і спорт

 

211

Художня література

 

                  12607

Бібліотекознавство

 

46

Книгозабезпеченність

 

74,8

II. Фонд підручників

 

17675

       

 

 

Надходження до бібліотечного фонду за джерелами комплектування:

(в кільк. прим.)

 

Основні джерела комплектування фонду (зробити позначку)

ü органи управління освітою – 0

ü місцевий бюджет – 4, в т. ч. передплачено періодичних видань – 0.

ü державний бюджет – 0 шт.

ü спонсори, благодійні акції  - 10 шт.

ü батьківські кошти 21шт.

ü обмінно-резервні фонди – 0 шт.

Кількість видань основного бібліотечною фонду (без урахування підручників), що надійшли до бібліотеки до 1995 р. 13308 шт. -  93,6%           

Мовний склад основного бібліотечного фонду (без урахування підручників)

Українською мовою (%)  -  51,0

Російською мовою (%) – 48,2

Іншими мовами (%)  -  0,8

 

 

 

Довідково-пошуковий апарат бібліотеки (станом на 01.09.2016 р.)

Абетковий каталог

так

 

 

обсяг у картках -920

 

 

 

 

Всього: 2672

Електронний каталог

 

 

 

Електронний каталог періодичних видань

 

 

 

 

 

 

Тематичні картотеки:

так

 

-------------

 

1 Картотека журнальних статей

 

 

 

обсяг у картках - 120

2 Законодавчі та нормативні документи

 

 

 

обсяг у картках - 102

3 12-річна школа: структура, зміст, перспективи

 

 

 

обсяг у картках - 631

4 Картотека ШБіЦ

 

 

 

обсяг у картках - 361

5 Обдарована дитина

 

 

 

обсяг у картках -40

6 Краєзнавча картотека

 

 

 

обсяг у картках - 170

7 Сучасний учитель, яким він має бути

 

 

 

обсяг у картках -46

8 Картотека періодичних видань

 

 

 

обсяг у картках - 27

9 Картотека-медіатека

 

 

 

Обсяг у картках-40

10Картотека ЕПД з питань навчання

 

 

 

Обсяг у картках-215

(перерахувати)

Картотека руху підручників

так

 

 

340

 

 

 

6. РОБОТА З КОРИСТУВАЧАМИ

 (станом на 01.09.2016р.)

 

Показники роботи

Станом на 01.09.2016 р.

Загальна кількість користувачів

515

у т.ч.: учні

441

вчителі

70

батьки

2

представники місцевих громад, інші

2

Загальна кількість відвідувань

 

3397

Кількість книговидач, прим.

3298

у т.ч.: книги, брошури

2983

журнали, газети

434

Обертаність основного бібліотечного фонду  (без урахування під­ручників)

0,43

Загальна кількість виданих підручників

10337

Інформаційна робота:

25

дні інформації

1

тематичні тижні

10

заходи з формування інформаційної культури

14

інші заходи

 

 

 

 

 

 

 

Виставкова діяльність:

33

виставки нових надходжень

5

тематичні виставки

22

постійно діючі

6

Бібліографічна робота:

29

списки нових надходжень

10

у т. ч. в електронній формі

10

тематичні списки

4

у т. ч. в електронній формі

4

інформаційні бюлетені

1

     

 

 

ФАКТИЧНІ ОБСЯГИ ФІНАНСУЛННЯ ШКІЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ

 

2016

 рік

Комплектування фонду

Матеріально-технічне забезпечення

Бюджетні кошти

Позабюджетні кошти (спонсорські, батьківські, благодійні акції)

Бюджетні кошти

Позабюджетні кошти (спонсорські, батьківські)

Поповнення бібліотечного фонду

Передплата періодичних видань

Поповнення бібліотечного фонду

Передплата періодичних видань

   

30845 грн.

0 грн.

1575грн.

8888,78 грн.

0 грн.

0

2

2017рік  (план)

Комплектування фонду

Матеріально-технічне забезпечення

Бюджетні кошти

Позабюджетні кошти (спонсорські, батьківські)

Бюджетні кошти

Позабюджетні кошти (спонсорські, батьківські)

Поповнення бібліотечного фонду

Передплата періодичних видань

Поповнення бібліотечного фонду

Передплата періодичних видань

   

40000 грн.

0

2000 грн.

8000 грн.

0 грн.

0

Завідувач  бібліотеки                                                  Петровсьска Н.О.