Департамент науки і освіти 

Харківської обласної державної адміністрації
Офіційний сайт Департаменту освіти Харківської міської 

ради
Управління освіти адміністрації Червонозавоводського району Харківської міської ради
Управління кримінальної міліції у справах дітей
Study Planner - Путівник по освітньому простору Харкова
Система тестування знань
Календари на любой год - Календарь.Юрец.Ру

Прийом до школи

 

Увага! 
До уваги батьків майбутніх першокласників!

Шановні батьки майбутніх першокласників!

Наказ від 01.07.2020 № 62-у "Про  зарахування до складуучнів 1-х класів"

Адміністрація

ШАНОВНІ БАТЬКИ МАЙБУТНІХ ПЕРШОКЛАСНИКІВ!

Відповідно до наказу Департаменту освіти Харківської міської ради від 30.12.2020 №306 «Про підсумки обліку дітей шкільного віку та учнів та визначення дати початку приймання заяв батьків до 1-х класів у 2021 році» 5 квітня 2021 року визначено датою початку прийняття заяв до 1-х класів 2021/2022 навчального року.

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 16.04.2018 № 367 «Про затвердження Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти»:

 • документи до закладу подаються одним з батьків дитини особисто до 31 травня 2021 року;

 • з 01.06.2021 по 15.06.2021 заяви про зарахування не приймаються, що не виключає права батьків подавати їх після 15 червня ВИКЛЮЧНО на вільні місця;

 • 01.06.2021 буде оприлюднено список дітей, зарахованих до 1 класу, та інформацію про можливі вільні місця і процедуру жеребкування;

 • присутність дитини під час подання заяви про зарахування, жеребкування або її зарахування не є обов’язковою.

Якщо станом на 31 травня кількість поданих заяв про зарахування перевищує загальну кількість місць у перших класах, зарахування дітей відбувається за такими правилами:

 • до 01 червня включно зараховуються усі діти, місце проживання яких на території обслуговування закладу освіти підтверджене, а також діти, які є рідними (усиновленими) братами та/або сестрами дітей, які здобувають освіту у гімназії, чи дітьми працівників гімназії;

 • за результатами жеребкування до 15 червня включно на вільні місця також зараховуються і ті діти, які не проживають на території обслуговування гімназії, але мають бажання здобувати освіту в закладі.


 

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 16.04.2018 №367 зарахування до 1-х класів гімназії здійснюється відповідно до наказу директора, що видається на підставі:

 

 1. Заяви про зарахування до закладу освіти одного з батьків дитини поданої особисто (з пред’явленням документа, що посвідчує особу заявника).

 2. Копії свідоцтва про народження дитини (під час подання копії пред’являється оригінал документа).

 3. Копії документа, який підтверджує місце проживання дитини чи одного з її батьків на території обслуговування гімназії (з пред’явленням оригіналу):

 • паспорт одного з батьків;

 • довідка про реєстрацію місця проживання;

 • витяг з Єдиного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання/перебування дитини або одного з батьків;

 • довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;

 • документ, що засвідчує право власності на відповідне житло;

 • документ, що засвідчує право користування житлом.

Увага! Достатньо одного з перерахованих вище документів.

 1. Медичної довідки за формою первинної облікової документації №086-1/о «Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду»(+додаток 063о).

 2. У разі наявності та за бажанням одного з батьків дитини до заяви про зарахування може додаватися оригінал або копія висновку про комплексну (чи повторну) психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини чи витягу з протоколу засідання психолого-медико-педагогічної консультації.

Увага!

У випадку подання копій документів, оригінали мають бути подані до видання наказу про зарахування (до 01.06.2021).


 

КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ

Стаття 53. Кожен має право на освіту.

Повна загальна середня освіта є обов'язковою.

Держава забезпечує доступність і безоплатність дошкільної, повної загальної середньої


 

ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ОСВІТУ»

Стаття 12. Повна загальна середня освіта

П.4. Початкова освіта здобувається, як правило, з шести років. Діти, яким на початок навчального року виповнилося сім років, повинні розпочинати здобуття початкової освіти цього ж навчального року.

Стаття 13. Територіальна доступність повної загальної середньої освіти

П.1. Для забезпечення територіальної доступності повної загальної середньої освіти органи місцевого самоврядування створюють і утримують мережу закладів освіти та їхніх філій.

Кожна особа має право здобувати початкову та базову середню освіту в закладі освіти (його філії), що найбільш доступний та наближений до місця проживання особи.

Право особи здобувати початкову та базову середню освіту у державному або комунальному закладі освіти (його філії), за яким закріплена територія обслуговування, на якій проживає ця особа, гарантується, що не обмежує право особи обрати інший заклад освіти.


 

ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ПОВНУ ЗАГАЛЬНУ СЕРЕДНЮ ОСВІТУ»

Стаття 4. Рівні, строки та форми здобуття повної загальної середньої освіти

П.1. Повна загальна середня освіта здобувається на таких рівнях:

початкова освіта - перший рівень повної загальної середньої освіти, що передбачає виконання учнем вимог до результатів навчання, визначених державним стандартом початкової освіти;

базова середня освіта - другий рівень повної загальної середньої освіти, що передбачає виконання учнем вимог до результатів навчання, визначених державним стандартом базової середньої освіти;

профільна середня освіта - третій рівень повної загальної середньої освіти, що передбачає виконання учнем вимог до результатів навчання, визначених державним стандартом профільної середньої освіти.

П.2. У закладах освіти:

початкова освіта здобувається протягом чотирьох років;

базова середня освіта здобувається протягом п’яти років;

профільна середня освіта здобувається протягом трьох років.

Стаття 8. Забезпечення територіальної доступності

П.2. Кожна дитина має право на здобуття початкової та базової середньої освіти у найбільш доступному та наближеному до місця її проживання закладі освіти (його структурному підрозділі).

Право дитини на здобуття початкової та базової середньої освіти у комунальному закладі освіти (його структурному підрозділі), за яким закріплена територія обслуговування, на якій проживає дитина, гарантується, що не обмежує право батьків дитини або особи, яка досягла повноліття, обирати інший заклад освіти відповідно до законодавства.

Стаття 9. Забезпечення рівного доступу до здобуття повної загальної середньої освіти

П.2. Зарахування дітей до закладу освіти на конкурсних засадах (проведення будь-яких заходів, спрямованих на перевірку знань, умінь, навичок чи інших компетентностей дитини) для здобуття початкової освіти забороняється, крім закладів спеціалізованої освіти і приватних закладів освіти.

До комунального закладу освіти для здобуття початкової та базової середньої освіти у порядку, визначеному законодавством, обов’язково зараховуються всі діти, які:

проживають на території обслуговування закладу освіти;

є рідними братами та/або сестрами дітей, які здобувають освіту в цьому закладі освіти;

є дітьми працівників цього закладу освіти.

Діти з особливими освітніми потребами, які проживають на території обслуговування комунального закладу освіти, мають право на першочергове зарахування до нього у порядку, визначеному законодавством, для здобуття початкової та базової середньої освіти.

 

 

 

 

 

Інформація про кількість вільних місць на 2020/2021 навчальний рік у

Харківській гімназії №12 Харківської міської ради Харківської області

СТАНОМ НА 01.04.2021

Структура

мережі

по класах

Кількість вільних місць

Мова

навчання

Спеціалізація

Іноземна мова

Поглиб-

лення

Профіль

(до-профіль)

Інше

(ліцейські, гімназійні)

Перша

Друга

1-А

0

українська

 

 

 

англійська мова

 

1-Б

0

українська

 

 

 

англійська мова

 

1-В

0

українська

 

 

 

англійська мова

 

1-Г 0 українська      

англійська мова

 

2-А

1

українська

 

 

 

англійська мова

 

2-Б

0

українська

 

 

 

англійська мова

 

2-В

0

українська

 

 

 

англійська мова

 

        2-Г

 

           0 українська       англійська мова  

3-А

0

українська

 

 

 

англійська мова

3-Б

0

українська

 

 

 

англійська мова

 

3-В

0

українська

 

 

 

англійська мова

 

4-А

0

українська

англійська мова

 

 

англійська мова

 

4-Б

0

українська

англійська мова

 

 

англійська мова

 

4-В

0

українська

англійська мова

 

 

англійська мова

 

5-А

0

українська

математика

 

гімназійний

англійська мова

 

5-Б

0

українська

математика

 

гімназійний

англійська мова

 

5-В

0

українська

англійська мова

 

гімназійний

англійська мова

французька мова

6-А

0

українська

математика

 

гімназійний

англійська мова

 

6-Б

0

українська

англійська мова

 

гімназійний

англійська мова

французька мова

6-В

0

українська

англійська мова

 

гімназійний

англійська мова

французька мова

7-А

1

українська

математика

 

гімназійний

англійська мова

 

7-Б

1

українська

англійська мова

 

гімназійний

англійська мова

 французька мова

7-В

0

українська

англійська мова

 

гімназійний

англійська мова

 французька мова

8-А

0

українська

математика

 

гімназійний

англійська мова

 

8-Б

0

українська

англійська мова

 

гімназійний

англійська мова

французька мова

8-В

0

українська

англійська мова

 

гімназійний

англійська мова

французька мова

9-А

0

українська

англійська мова

 

гімназійний

англійська мова

французька мова

9-Б

0

українська

математика

 

гімназійний

англійська мова

 

         9-В

 

           0 українська        біологія          гімназійний   англійська       мова  

10-А

0

українська

 

іноземна мова

гімназійний

англійська мова

французька мова

11-А

2

українська

 

біологія

гімназійний

англійська мова

 

11-Б

0

українська

 

математика

гімназійний

англійська мова

 

11-В

2

українська

 

іноземна мова

гімназійний

англійська мова

французька мова

 

 

 

 

 

 

Готуємося до школи
 
Коли потрібно починати готувати дитину до школи? Чи потрібно взагалі це робити? Чому навчати дитину до школи і хто цим повинен займатись?
Пам’ятайте, що все дошкільне життя дитини – це і є підготовка дитини до школи. Найважливіше – не впадайте у крайнощі: не перестарайтеся із заняттями, щоб не викликати у дитини відразу до навчання, але й не пускайте все на самоплив, надіючись, наприклад, лише на вихователя дитячого садка.
Важливо, щоб до школи у дитини був різноманітний досвід спілкування з незнайомими людьми – і дорослими, і дітьми. Давайте малюку можливість встановити нові контакти. Це може відбуватися у поліклініці, крамниці, на дитячому майданчику тощо.
Деякі діти розгублюються, не маючи навички «виживання у натовпі», тому мають проблеми під час перерви у школі. Для тренування час від часу беріть доньку чи сина на великі розважальні заходи, вокзал, базар, прокататися у громадському транспорті.
         Навчіть дитину не розгублюватися, коли її критикують чи дражнять. Готуйте до того, що у школі вона може зіткнутися з негативними оцінками своєї роботи. Тому вдома доречно мати досвід і похвали і огуди. Головне, щоб малюк розумів, що критикуючи, ви оцінюєте не його особистість у цілому, а конкретний вчинок. Чудово, якщо у дитини сформована достатньо стійка позитивна самооцінка. Тоді на зауваження чи невисоку оцінку вчителя вона не образиться, а постарається щось змінити.
Важливо навчити дитину виражати свої потреби словами. Вдома часто рідні розуміють її з півслова або за виразом обличчя. Просіть малюка повідомляти про свої бажання словами, організуйте такі ситуації, коли йому потрібно попросити про допомогу когось незнайомого.
У школі дитина досить часто буде попадати у ситуації порівняння з однолітками, тому прослідкуйте як під час гри вона реагує на успіх інших та свої невдачі.
Намагайтесь, щоб майбутній першокласник привчався працювати самостійно, не потребував постійної уваги та заохочення з боку дорослих. Адже на уроці вчитель не зможе достатньо уваги приділити кожному учневі. Поступово переставайте хвалити дитину за окремий крок у роботі, а хваліть за готовий результат.
Учіть малюка спокійно сидіти і працювати на протязі певного відрізку часу. Включайте у режим дня різноманітні заняття, чергуючи спокійну роботу із рухливими іграми. Це особливо важливо для непосидючої, збудженої дитини. Поступово вона звикне до того, що бігати і шуміти можна лише у певний час на перерві.
Заохочуйте творчу ініціативу малюка. Не сваріть його за помилки і не насміхайтеся навіть із найбезглуздіших спроб виконати завдання. Варто хоча б один раз насварити дитину за неправильні дії, і вона може більше не захотіти грати у цю гру.
 Особливо якщо дії малюка невдалі, обов’язково знайдіть щось таке, за що можна було б похвалити, наприклад, за цікавий спосіб вирішення, за почуття гумору, за сміливість чи винахідливість, за старанність чи акуратність тощо. Не забувайте говорити йому, що він розумний і здібний!
Велике значення для дитини має форма, в якій ви оцінюєте результати її діяльності. В основі будь-якої оцінки має бути загальне позитивне ставлення до дитини. Тому у всіх випадках першим і основним принципом оцінки повинна бути похвала. А як, у такому разі, вказувати дитині на допущені нею помилки? Бажано, щоб загальна думка висловлювання з оцінкою була приблизно така: «Ти діяв дуже добре, але поки що тобі не все вдалося зробити правильно. Та наступного разу ти зможеш виконати завдання ще краще ніж тепер.» Після цього важливо вказати дитині, як саме можна ліквідувати помилки. Така оцінка дуже багато важить навіть тоді, коли результат роботи повністю негативний.
5-річна дитина ще не в змозі відокремити оцінку виконання нею якогось завдання від оцінки себе в цілому. Тому, слова «Ти зробив це погано» вони сприймають як «Ти –поганий» і розуміє їх як вияв негативного ставлення збоку дорослих.
Детально проаналізуйте разом з малюком усі його помилки. Намагайтеся, щоб правильно відповідь дитина знаходила, хоч і з вашою допомогою, але самостійно. Не поспішайте підказувати хід розв’язку завдання. Спершу перевірте, чи малюк зрозумів, що від нього вимагається. Потім запропонуйте виконати завдання ще раз. Правильну відповідь повідомляйте лише тоді, коли усі інші можливості уже вичерпані.   
З перших днів першокласник буде почувати себе впевнено, якщо привити йому елементарні навички роботи на уроці: навчити правильно тримати олівець і ручку; орієнтуватися на сторінках книги і зошита; уважно слухати інструктаж та виконувати його тощо. Попрацюйте над формуванням у дитини просторових уявлень. Для цього періодично пропонуйте їй виконати завдання на встановлення взаємного розміщення предметів (вище, нижче, поряд, між), уміння орієнтуватися на площині (вліво, вправо, вверх, вниз, усередині, зовні). Пограйте з малюком у «Хованки». Для цього заздалегідь сховайте іграшку, яку дитина, виконуючи послідовні інструкції, знаходить її: «Стань спиною до дверей, зроби 3 кроки вперед, повернись наліво, зроби 2 кроки назад, повернись направо, лівою рукою доторкнись до полиці, нижче, відкрий коробку. Що ти там бачиш?».
Розкладіть на столі ряд предметів (олівець, пензлик, гумку, лінійку) і запитайте: «Що знаходиться зліва від пензлика? Який предмет між пензликом і лінійкою? Між якими предметами знаходиться пензлик? Що потрібно зробити, щоб зліва лежав пензлик, а справа олівець? тощо».   Запропонуйте дитині виконати завдання на знаходження заданої фігури у фігурах складнішої конфігурації, удосконалення уміння передавати форму фігури, порівняння предметів за їх властивостями (більший – менший, вужчий – ширший, вищий – нижчий, коротший – довший, важчий – легший і т. д.)
Якомога більше розмовляйте з дитиною. Спонукайте її до запитань, стимулюйте допитливість і цікавість. Відповіді на запитання намагайтеся знайти разом: «А як ти думаєш?», «Давай поміркуємо, чому так сталося». Пояснюйте всі незрозумілі слова, звертайтеся у присутності дитини до словника.
Систематично проводьте з малюком різні словесні ігри: «Назви, що це?», «Опиши предмет (розмір, форма, колір, матеріал, дотикові відчуття, призначення)», «Порівняй (наприклад: лимон і апельсин, цукор і сіль тощо)», «Хто більше знає слів (назв квітів, іграшок, дерев тощо)», «Впізнай предмет за описом».
Гра «Тема» допоможе поповнити словниковий запас, навчить швидко думати, утримувати у пам’яті задану тему. Запропонуйте гравцям вибрати певну тему, наприклад «Школа» чи «Ліс». Після цього кожен з учасників повинен називати слова, що мають відношення до даної теми. Так до теми «Школа» можуть відноситися слова «ручка», «лінійка», «портфель», «зошит», «учитель» тощо. У темі «Ліс» можна назвати слова «дерева», «білка», «гриби», «вовк», «сова» тощо. Виграє той, хто останнім назве слово або хто більше назве слів, що відносяться до заданої теми.
Учіть дитину фантазувати, придумувати історії. Не забувайте доречно вжити прислів’я, приказку, загадати загадку, запропонувати дитині скласти свою загадку. Вчіть з нею нескладні вірші, пісні, скоромовки, потішки, чистомовки.
Зверніть увагу, чи всі звуки дитина вимовляє правильно. Допомогу дітям із серйозними вадами мовлення надають спеціалісти-логопеди. Недоліки звуковимови бажано виправити до початку навчання у школі.           
Важливо підготувати руку дитини до письма. Для цього потрібно забезпечити розвиток кисті руки і дрібних м’язів пальців, окоміру (вміння визначати центр, середину, підпорядковувати рухи зору, контролю свідомості), плавності, точності і ритму рухів; уміння діяти за зразком, проводити безвідривні рухи олівцем на папері протягом 0,5 – 1 хвилини. Корисними вправами є малювання, зафарбовування, креслення геометричних фігур різної конфігурації та їх заштриховування, конструювання, ліплення, викладання мозаїки, робота з пазлами, аплікація, вишивання тощо.
Перед тим як що-небудь малювати чи писати, проведіть пальчикову гімнастику, щоб підготувати руку до роботи. Запропонуйте разом з вами виконати такі вправи:
    «Вітання»
По черзі з’єднуйте з великим інші пальці, починаючи з вказівного. Потім з’єднайте всі пальці у пучку (пальчики одночасно здороваються з великим).
    «Деревце»
Притисніть долоні тильною стороною одна до одної, пальчики підніміть догори і розчепірте. Ворушіть кистями та пальцями.
    «Восьминіжка»
Притисніть долоньки одна до одної, піднятими угору пальчиками імітуйте щупальці восьминога.
    «Равлики»
Стисніть пальчики рук у кулаки і покладіть їх на стіл. Підніміть угору і розведіть вказівний і середній, поворушіть ними, імітуючи равликів.
    «На морі»
За допомогою рухів рук зобразіть хвилі. Потім схрестіть кисті рук і помахайте ними, імітуючи змахи крил чайки.
«Потягусі»
Зчепіть пальці у замок, розверніть руки і витягніть їх уперед потім розслабте.
„Розминка”
         Пальцями однієї руки по черзі розминати ділянки між пальцями другої руки., Те саме зробіть з іншою рукою.
     “Кицька”
Різко зігніть напружені пальці, як розлючена кицька, потім плавно їх розправте
     “Рахівничка” 
 Руки поставте перед собою, пальці напружені. По черзі згинайте пальці, починаючи з великого, і рахуйте: “Один, два, три...” Розгинайте і рахуйте у зворотному порядку. Те саме зробіть, починаючи з мізинця. Розслабте руки.
“Тюльпан”       
Зімкніть долоні у форму бутона тюльпана. Повільно розправляйте напружені пальці. Закінчіть енергійним розкриттям “пелюсток тюльпана” і   розслабте руки.
“Метелик”
 Складіть напружені кисті рук разом зворотним боком. Швидкими різкими рухами махайте ними, як метелик крилами.
“Птах”
 Складіть кисті рук разом зворотним боком. Повільними плавними рухами махайте розслабленими руками, як птах крилами.
“Віяло”
 Зігніть руки в ліктях перед собою. Кисті рук розслаблені. Обмахуйтеся руками широкими рухами, як віялом.
“Орел”
 Розведіть розслаблені руки в сторони. Помахайте вгору-вниз широкими плавними рухами, імітуючи політ орла.
   
Слід пам’ятати про те, що при вступі у загальноосвітню школу дитина не зобов’язана уміти читати і писати. Але новий важливий період свого життя краще починати з відчуття «Я можу зробити це», ніж «Я не вмію нічого, що вміють інші діти».