Департамент науки і освіти 

Харківської обласної державної адміністрації
Офіційний сайт Департаменту освіти Харківської міської 

ради
Управління освіти адміністрації Червонозавоводського району Харківської міської ради
Управління кримінальної міліції у справах дітей
Study Planner - Путівник по освітньому простору Харкова
Система тестування знань
Календари на любой год - Календарь.Юрец.Ру

Звіт керівника

Звіт директора гімназії №12

   про роботу закладу загальної середньої освіти в 2019/2020 навчальному  році

та перспективи розвитку гімназії  

в 2020/2021 навчальному році

 

 

Звіт директора гімназії №12

   про роботу закладу загальної середньої освіти в 2018/2019 навчальному  році

та перспективи розвитку гімназії  

в 2019/2020 навчальному році

 

Вступ

Основна діяльність школи спрямована на створення умов для реалізації державної політики в сфері освіти згідно з Законів України «Про освіту»,  «Про загальну середню освіту», Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти, Державного стандарту початкової освіти, власного Статуту та інших нормативних документів, що не суперечать законодавству України в галузі освіти.

Структура освіти на кожному рівні й навчальні плани побудовані на принципах постійно зростаючої складності навчальної діяльності з предметів і самостійності учня у виборі власної траєкторії в освітньому  процесі.

На кожній сходинці забезпечується реалізація Державного стандарту, здійснюється  теоретична і практична підготовка з дисциплін навчального плану з метою максимального розвитку інтелекту, загальної культури, творчих можливостей, фізичного й морального здоров'я.

Успішність проходження кожного рівня й виконання його освітніх завдань гарантується школою тільки за умови усвідомленого і добровільного дотримання всіх норм і правил шкільного життя, активної співпраці з батьками, відкритістю освітнього процесу.

Педагоги гімназії  постійно підвищують свій професійний рівень на засіданнях педагогічної ради, методичної ради, ШМО, районних методичних об’єднаннях учителів,  районних та обласних теоретичних і науково-практичних семінарах,  використовують Інтернет-ресурси.

У 2018/2019 навчальному році педагогічний колектив працював за науково-методичною проблемою «Підвищення якості освіти учнів та фахового розвитку педагогічних працівників в умовах упровадження нових Державних стандартів початкової, базової та повної загальної середньої освіти», за виховною проблемою «Створення умов для формування та розвитку морально-духовної, життєво компетентної особистості, яка успішно само реалізується в соціумі як громадянин, сім’янин, професіонал».

Уся діяльність була підпорядкована вирішенню таких основних завдань:

 • забезпечення виконання державних освітніх стандартів та вимог навчальних програм;
 • забезпечення функціонування профільних класів;
 • підвищення рівня навчальних досягнень учнів;
 • впровадження особистісно-орієнтованого навчання;
 • реалізація «Концепції національно-патріотичного виховання»;
 • створення україномовного середовища в гімназії;
 • забезпечення функціонування школи сприяння здоров’ю;
 • впровадження інноваційних технологій у процес навчання та виховання.

 

 

Управління закладом загальної середньої освіти

У 2018/2019 навчальному році управління гімназією освіти було спрямовано на здійснення державної політики в галузі освіти, збереження кількісних і якісних параметрів мережі, створення належних умов для навчання і виховання учнів, удосконалення змісту освітнього процесу, упровадження нових освітніх технологій, розвиток здібностей дітей і підлітків, подальше впровадження поглибленого вивчення предметів (математики, біології, іноземної мови (англійської)), профільного навчання за напрямами  «Іноземна філологія» та «Математика».

Керівництво, підвищення якості та ефективності внутрішньошкільного управління забезпечувалося документами планування роботи: перспективним, річним, робочим навчальним, місячним та тижневим планами.

Принцип доцільності й оперативності прийняття управлінських рішень адміністрації базувався на аналітичних даних, отриманих у ході внутрішньошкільного контролю.

Адміністрацією постійно проводились консультації та спільний розгляд  питань з такими структурними підрозділами закладу освіти, як Рада гімназії, педагогічна рада, профспілковий комітет.

 

 

Аналіз структури і мережі гімназії

за минулий навчальний рік. Збереження контингенту

Педагогічним колективом гімназії проведено певну роботу щодо збереження й розвитку шкільної мережі. На початок 2018/2019 навчального року в закладі було відкрито 30 класів, із них 1–4-х – 12 класів, 5–9-х – 14 класів, 10–11-х – 4 класи. Мова навчання в усіх класах гімназії – українська. Станом на 05.09.2018 кількість учнів становила 1001, що на 41 учнів більше, ніж у минулому навчальному році. Середня наповнюваність учнів у класах зростає: у2018/2019 навчальному році  вона становила 33,4 особи, у 2017/2018 навчальному році -32,3, у 2016/2017 - 31,6 чоловіка, що на 0,2 більше, ніж у 2015/2016. Середня наповнюваність у гімназії збільшується останні 5 років. За цей період вона зросла на 3,61.

         У 2018/2019 навчальному році в гімназії відбувався рух учнів. Так, із навчального закладу вибуло за навчальний рік  18 учнів (2 - за кордон, 2 – по Україні, 12 – по м.Харкову, 1 – у межах району, 1 – у зв’язку зі смертю), що на 4 більше,  ніж у минулому навчальному році. Однак, у зв’язку з високою наповнюваністю класів прибуло 12 учнів, що на 6 більше, ніж у 2017/2018 навчальному році. Основну увагу в цьому питанні приділяємо приведенню мережі у відповідність до Законодавства України.

Аналіз руху учнів упродовж навчального року свідчить про дієвість                         і результативність зусиль педагогічного колективу щодо збереження шкільного контингенту й забезпечення обов’язковості загальної середньої освіти.

 

 

 

 

Підсумки роботи ГПД

У  минулому  році в ХГ №12 працювали 4 групи продовженого дня, які відвідувало 120 учнів 1-4 класів. Групи працювали за рахунок бюджету. Усі діти, які  відвідували  ГПД, були  охоплені  гарячим  харчуванням, дотримувались  режиму  роботи. У цілому, роботу групи  подовженого дня  можна  визнати задовільною.

 

Результативність навчання у 2018/2019 навчального року

Відповідно до даних шкільної мережі на 05.09.2018 у гімназії навчався 1001 учень. На початок 2018/2019 навчального року в закладі не виявлено учнів, які не приступили до занять без поважних причин.

Випадків відсутності учнів на заняттях протягом 10 робочих днів підряд із невідомих або без поважних причин  протягом 2018 року не виявлено.

Наказом Адміністрації Основ’янського району Харківської міської ради від 05.05.2018 №69 «Про організацію обліку дітей шкільного віку та учнів» за Харківською гімназією №12 Харківської міської ради Харківської області було закріплено територію обслуговування, відповідно до якої та на підставі заяв батьків здійснювалось зарахування учнів до 1-х класів гімназії.

Так, за даними статистичного звіту (форма № ЗНЗ-1) до 1-х класів Харківської гімназії №12 Харківської міської ради Харківської області було зараховано 103 учні (56 дівчат, 47 хлопців). З них, 67 учнів, яким на 01.09.2018 виповнилося 6 років та 36 учнів, яким на 01.09.2018 виповнилося 7 років. Учні, яким на 01.09.2018 виповнилося 5 років – відсутні.

За даними статистичного звіту (форма № ЗНЗ-1)  на 05.09.2018 у 2-х класах навчається 101 учень (з них, 49 дівчат), у 3-х класах - 103 учні (з них, 50 дівчат), у 4-х класах – 105 учнів (з них, 53 дівчат), у 5-х класах – 103 учні (з них, 50 дівчат), у 6-х класах – 98 учнів (з них, 48 дівчат), у 7-х класах – 103 учні (з них, 55 дівчат), у 8-х класах – 66 учнів (з них, 30 дівчат), у 9-х класах – 95 учнів (з них, 45 дівчат), у 10-х класах – 70 учнів (з них, 38 дівчат), у 11 класах – 54 учні (з них, 30 дівчат).

 

Відповідно до статистичного звіту  (форма № ЗНЗ-1) учні гімназії за роками народження розподіляються таким чином:

         Протягом 2018 року відбувався рух учнів. Так, відповідно до інформацій щодо руху учнів, упродовж 2018 року прибуло до гімназії 42 учні.

         Найбільше учнів прибули до 5-6-х класів (16 учнів). Найменше учнів прибуло до 9-11-х класів (по одному учню до кожної паралелі).

         Відповідно до інформацій щодо руху учнів гімназії, протягом 2018 року вибуло 56 учнів. Найбільша кількість учнів вибули з 5-х та 10-х класів (10 учнів – 5-ті класи, 17 учнів – 10-ті класи).

         Аналіз даних щодо вибуття учнів показав, що в основному причиною вибуття дітей є зміна місця проживання родини та вступ учнів до ВНЗ І-ІІ рівня акредитації.

Питання обліку учнів знаходиться під постійним контролем адміністрації гімназії. Так, систематично у встановлені строки оновлюється база інформаційно-телекомунікаційної системи державної наукової установи «Інститут освітньої аналітики» «Державна інформаційна система освіти» (відповідальна заступник директора з НВР Березіна І.В.), систематично контролюється відвідування учнями навчальних занять (відповідальна заступник директора з НВР Оленіч О.З), у разі зарахування учнів, які здобували загальну середню освіту в закладах освіти інших адміністративно-територіальних одиниць, своєчасно та в установлені терміни надаються їхні дані до структурних підрозділів адміністративно-територіальних одиниць, на території яких розташовані заклади освіти, в яких учні здобували загальну середню освіту (відповідальна секретар гімназії Пилипенко Н.М.).

У 2018/2019 навчальному році у гімназії здійснювалось навчання учнів лише за класно-урочною формою. На індивідуальній формі навчання протягом навчального року перебувало 3 учні. Так у 2017/2018 та у 2016/2017 навчальному році на індивідуальній формі навчання також перебувало три учні, тоді як у 2015/2016 не перебував жоден учень, у 2014/2015 – 4 учні. Таким чином, за останній навчальний рік кількості учнів, що навчаються за індивідуальною формою, залишилась сталою.

Діаграма

 Важливими показниками діяльності гімназії є результативність навчальних досягнень її учнів. На кінець 2018/2019 навчального року гімназією досягнуто таких показників успішності:

Діаграма

Середній бал учнів 3-11 класів зріс на 0,2 порівняно з минулим роком.

 

Діаграма

 У порівнянні з результатами успішності учнів за минулий навчальний рік рівень навчальних досягнень учнів змінився.  Позитивним є відсутність учнів, що навчаються на початковому рівні. Кількість учнів, які навчаються на високому рівні зменшилась  на 4%. На 13,2% збільшилась кількість учнів, які навчаються  на середньому рівні (41%). Це пов’язано з тим, що в 2018/2019 навчальному році 2-гі класи не оцінювались.  Негативним є наявність учнів, які навчаються на початковому рівні (за результатами зовнішнього незалежного оцінювання виявлено 5 таких учнів (ДПА у формі ЗНО з української мови (1), англійської мови(3) та математики (2)). Це свідчить про недостатню ефективність заходів щодо підвищення якості освіти, які було розроблено адміністрацією гімназії у вересні 2018 року та впроваджено протягом 2018/2019 навчального року. Тому у 2019/2020 навчальному році педагогічному колективу гімназії слід продовжувати працювати над підвищенням якості знань учнів з метою досягнення більш високих показників успішності і зменшення кількості учнів, які навчаються на середньому рівні та початковому рівнях.

Також показником результативної діяльності гімназії є кількість випускників, які отримали документи про освіту з відзнакою.

 Так, у 2018/2019 навчальному році 1 випускник отримав свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти з відзнакою (ученицю було нагороджено Золотою медаллю). У порівнянні з минулим навчальним роком кількість випускників, що отримали атестати про повну загальну середню освіту особливого зразка зменшилась на 1 учня. Кількість учнів 9-х класів, які отримати свідоцтва про базову середню освіту з відзнакою збільшилась – 5 учнів (у 2017/2018 навчальному році - 5 учнів; у 2016/2017 навчальному році – 2 учні; у 2015/2016 навчальному році – 2 учні; у 2014/2015 навчальному році – 6 учнів).

 Діаграма

У порівнянні з минулими навчальними роками, у 2018/2019 навчальному році на 10 учнів зменшилась кількість учнів, яких було нагороджено за високі досягнення у навчанні та на 1 зменшилась кількість учнів,  яких було нагороджено за досягнення у вивченні окремих предметів. 84 учні нагороджено Похвальними листами (що на 10 учнів менше ніж попереднього навчального року), 46 учнів – Похвальними грамотами  (на 1 менше, ніж у 2017/2018 навчальному році).

Діаграма

Загалом у 2018/2019 навчальному році 151 здобувач освіти отримав документи про освіту: 97 учнів отримали  свідоцтва про здобуття базової середньої освіти, 54 учні – свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти (що разом на 7 більше, ніж у 2017/2018 навчальному році).

Діаграма

Одним з показників діяльності гімназії є результативність навчальних досягнень учнів за результатами державної підсумкової атестації (далі ДПА).

Звернемося до аналізу результатів державної підсумкової атестації (далі ДПА) учнів 4-х класів.

У 4-х класах Харківської гімназії №12 у період з 14 по 16 травня 2019 року проведено державну підсумкову атестацію (підсумкові контрольні роботи) з двох предметів: математики та української мови за розкладами, погодженими головами державних атестаційних комісій та затвердженими заступником директора з навчально-виховної роботи Березіною І.В. Державні атестаційні комісії для проведення державної підсумкової атестації затверджені наказом Харківської гімназії №12 від 11.04.2019 №114 «Про створення державних атестаційних комісій для проведення державної підсумкової атестації учнів 4-х класів Харківської гімназії №12 у 2018/2019 навчальному році».

У випускних 4-х класах Харківської гімназії №12 державну підсумкову атестацію складали 104 учні. Рівні навчальних досягнень свідчать про високу якість знань  учнів:

- українська мова – високий рівень – 58 учнів (55,80%); достатній рівень – 40 учнів (38,46%); середній рівень – 6 учнів (5,77%); початковий рівень – 0 учнів (0%); середній бал – 9,58;

- математика – високий рівень – 75 учнів (72,12%); достатній рівень – 26 учнів (25,00%); середній рівень – 3 учні (2,88%); початковий рівень – 0 учнів (0%); середній бал – 10,47.

Рівні навчальних досягнень

 учнів 4-х класів Харківської гімназії №12

 за результатами  державної підсумкової атестації

у 2018/2019 навчальному році (у %)

За результатами державної підсумкової атестації в учнів 4-х класів спостерігається стабільно високі показники якості знань з усіх предметів.

 У порівнянні результатів державної підсумкової атестації з річним оцінюванням учні 4-х класів показали вищі результати з української мови –на 1,15 бали, з математики – на 1,9 бали.

 

Порівняльний аналіз

 результатів річного оцінювання та державної підсумкової атестації

учнів 4-х класів Харківської гімназії №12 (середній бал)

у 2018/2019 навчальному році

 

У порівнянні з результатами державної підсумкової атестації випускників 4-х класів минулих навчальних років, показник з української мови  у 2018/2019 навчальному році зменшився на 0,4 балів, порівняно з минулим навчальним роком. Разом з тим, показник з математики збільшився, порівняно з 2017/2018 навчальним роком на 0,57 балів.

 

Порівняльний аналіз

результатів державної підсумкової атестації

учнів 4-х класів Харківської гімназії №12 (середній бал)

за 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 навчальні роки

Кращі знання під час державної підсумкової атестації з обов’язкових предметів випускники 4-х класів показали з математики.

У 9-х класах Харківської гімназії №12 у період з 29 травня по 03 червня 2019 року проведено державну підсумкову атестацію з трьох предметів: української мови, математики та предмета за вибором (у 9-А класі з біології, у 9-Б класі з фізики, у 9-В класі з – з іноземної мови (англійської). Державні атестаційні комісії для проведення державної підсумкової атестації затверджені наказом Харківської гімназії №12 від 25.04.2019 №132 «Про створення державних атестаційних комісій для проведення державної підсумкової атестації учнів 9-х класів Харківської гімназії №12 у 2018/2019 навчальному році». Розклад роботи атестаційної комісії затверджено заступником директора з навчально-виховної роботи.

У 9-х класах Харківської гімназії №12 державну підсумкову атестацію складали 96 учнів з 97-ти (1 учень 9-А класу був звільнений за станом здоров’я).

 Аналіз результатів державної підсумкової атестації учнів 9-х класів показав наступне:

- українську мову складали 96 учнів: на високому рівні – 39 учні (40,6%), на достатньому рівні – 48 учні (50%), на середньому рівні – 9 учнів (9,4%), на початковому рівні – 0 учнів (0 %); середній бал – 9,0;

- математику складали 96 учні: на високому рівні – 13 учні (13,5%), на достатньому рівні – 47 учні (49%), на середньому рівні – 36 учнів (37,5%), на початковому рівні – 0 учнів (0 %); середній бал – 7,4;

- біологію складали 30 учнів: на високому рівні – 3 учнів (10%), на достатньому рівні – 13 учнів (43,3%), на середньому рівні – 14 учні (46,7%), на початковому рівні – 0 учнів (0%); середній бал – 6,93;

- фізику складали 33 учні: на високому рівні – 7 учнів (21,2%), на достатньому рівні – 20 учнів (60,6%), на середньому рівні – 6 учні (18,2%), на початковому рівні – 0 учнів (0%); середній бал – 7,85;

- іноземну мову (англійську) складали 33 учні: на високому рівні – 14 учень (42,4%), на достатньому рівні – 12 учнів (36,4%), на середньому рівні – 7 учні (21,2%), на початковому рівні – 0 учнів (0%); середній бал – 8,55.

 

 

 

Рівні навчальних досягнень

учнів 9-х класів Харківської гімназії №12

за результатами  державної підсумкової атестації

у 2018/2019 навчальному році (у %)

За результатами державної підсумкової атестації спостерігається високий відсоток якості знань випускників 9-х класів з усіх предметів. Можна побачити, що найкращі результати випускники 9-х класів показали з української мови – 90,6% та фізики – 81,8%. Найнижчі показники з біології (53,3% якості знань учнів).

                                                    

Порівняльний аналіз

 середніх балів річного оцінювання та державної підсумкової атестації

учнів 9-х класів Харківської гімназії №12

у 2018/2019 навчальному році

 

 Порівнявши результати державної підсумкової атестації учнів 9-х класів з річним оцінюванням виявляється, що середні бали оцінок за ДПА у порівнянні з річним оцінюванням в учнів 9-х класів вище з української мови та фізики, спостерігається незначне підвищення якості знань з таких предметів: української мови – на 0,73 бали, фізики – на 0,05 бали, спостерігається зниження якості знань з математики – на 0,68, іноземної мови (англійської) – на 0,17 бали, з біології – на 0,19 бали.

 

Порівняльний аналіз

середніх балів державної підсумкової атестації

учнів 9-х класів Харківської гімназії №12

за 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 навчальні роки

У порівнянні з результатами державної підсумкової атестації випускників 9-х класів минулих навчальних років спостерігається  підвищення середнього балу з української мови (на 0,73) та математики на 0,4. Зниження середнього балу спостерігається за результатами державної підсумкової атестації з таких предметів: іноземної мови (англійської) – на 0,52 бали, біології – на 0,87 бали.

Найкращі знання за результатами державної підсумкової атестації 2018/2019 навчального року випускники 9-х класів показали з іноземної мови (англійської) та української мови. Позитивним є те, що з усіх предметів жодень учень не склав ДПА на початковому рівні.

Таким чином, рівні навчальних досягнень з предметів інваріантної складової робочого навчального плану свідчать про достатню якість знань  учнів.

В 11-х класах Харківської гімназії №12 у період з 21 травня по 13 червня 2019 року проведено державну підсумкову атестацію у формі зовнішнього незалежного оцінювання з трьох предметів: математики 21.05.2019,  української мови 23.05.2019, або історії України 11.06.2019 (один з двох запропонованих обов’язкових предметів було обрано учнями під час реєстрації на зовнішнє незалежне оцінювання) та предмета за вибором учня, який зазначено у заяві під час реєстрації на зовнішнє незалежне оцінювання.

У випускних 11-х класах Харківської гімназії №12 державну підсумкову атестацію складали 54 учні. Учнів, що звільнились від державної підсумкової атестації немає.

Рівні навчальних досягнень

учнів 11-А класу Харківської гімназії №12

за результатами  державної підсумкової атестації

у 2018/2019 навчальному році (у %)

Аналіз результатів державної підсумкової атестації учнів 11-х класів показав наступне:

- українську мову складали 54 учнів: на високому рівні – 17 учнів, що становить 31,5 %, на достатньому рівні – 24 учні (44,4%), на середньому рівні – 12 учнів (22,2%); на початковому рівні 1 учень (1,9%); середній бал – 8,09;

- математику складали 25 учнів: на високому рівні – 4 учні (16 %); на достатньому рівні – 11 учнів (44%); на середньому рівні – 8 учнів (32%); на початковому рівні – 2 учні (8 %); середній бал – 7,08;

- історію України складали 29 учнів: на високому рівні – 4 учні, що становить 13,8%, на достатньому рівні – 18 учнів (62,1%), на середньому рівні – 7 учнів (24,1%), на початковому рівні – 0 учень (0%); середній бал – 7,52;

- іноземну мову (англійську) складали 37 учнів: на високому рівні – 6 учнів (16,2%), на достатньому рівні – 16 учнів (43,2%), на середньому рівні – 12 учнів (32,4%), на початковому рівні – 3 учні (8,2 %); середній бал – 7,11;

- біологію складали 7 учнів: на високому рівні – 2 учнів (28,6%), на достатньому рівні – 3 учні (42,8%), на середньому рівні – 2 учні (28,6%), на початковому рівні – 0 учнів (0%); середній бал – 8,46;

- географію складали 8 учнів: на високому рівні – 2 учні(25%), на достатньому рівні – 3 учні (37,5%), на середньому рівні – 3 учні (37,5%), на початковому рівні – 0 учнів (0%); середній бал – 7,38;

- фізику складали 2 учні: на високому рівні – 1 учень (50%), на достатньому рівні – 0 учнів (0%), на середньому рівні – 1 учень (50%), на початковому рівні – 0 учнів (0%); середній бал – 8.

Порівняльний аналіз

середніх балів річного оцінювання та державної підсумкової атестації

учнів 11-х класу Харківської гімназії №12 у 2018/2019 навчальному році

Порівнявши результати державної підсумкової атестації 11-х класу з річним оцінюванням виявляється, що середні бали річних оцінок вищі за оцінки ДПА з математики на 0,6, з іноземної мови(англійської) на 0,75, з географії та фізики на 0,5 бали. Середній бал з ДПА виявився вищим за річний бал з української мови на 1,0, з історії України на 0,38, з біології на 0,57.

Порівняльний аналіз

середніх балів за державну підсумкову атестацію учнів

11-х класів Харківської гімназії №12

за 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 навчальні роки

З діаграми видно, що у порівнянні з минулим навчальним роком результати ДПА підвищились з біології на 1,05 бали, з географії – на 0,94 бали, з фізики на 0,75 бали. Результати ДПА погіршились у порівнянні з минулим роком  на 0,46 бали з української мови, на 0,13 бали – з математики, на 0,22 - з історії України та на 0,16 бала з іноземної мови (англійської). ДПА з хімії учні 11-х класів цього року не складали.

Аналіз результатів державної підсумкової атестації учнів 11-х класів свідчить про недостатню якість підготовки випускників з іноземної мови (англійської) та математики.

 Таким чином, рівні навчальних досягнень з предметів інваріантної складової робочого навчального плану свідчать про достатню якість знань  учнів.

Робота з обдарованими учнями

З 1 по 23 жовтня 2018 року в Харківській гімназії № 12 обдаровані та здібні  учні брали участь в І етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів. Підготовка учнів гімназії до участі в І етапі олімпіад проводилася учителями-предметниками відповідно до індивідуальних графіків.

У 2018/2019 у ІІ (районному) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін взяли участь 109 учнів-переможців І (шкільного) етапу. Із них у ІІ (районному) етапі призові місця посіли 63 учнів гімназії. Загальне рейтингове місце у районі – І. А у 20176/2018 навчальному році 54 переможців предметних олімпіад принесли гімназії  ІІ рейтингове місце.

ПІБ учня

Предмет

Місце

ПІБ вчителя

1

Матеко Аркадій

 Олексійович

Трудове навчання

(хлопці)

І

Ребров В.В.

2

Пресняков Артем Влаиславович

Трудове навчання

(хлопці)

І

Ребров В.В.

3

Бойко Іван

Дмитрович

Математика

І

Пономарьова А.Р.

4

Гавришева Анастасія Андріївна

Історія

І

Дурицький П.С.

5

Кабанова Вікторія Костянтинівна

Фізика

І

Березіна І.В.

6

Червінська Дар’я Любомирівна

Фізика

І

Мітіус В.І.

7

Юр’єва Дарина

Ігорівна

Екологія

І

Колеснікова Я.М.

8

Кабанова Вікторія Костянтинівна

Іноземна мова (англійська)

І

 Овчиннікова Л.П.

9

Хорошун Ігор

 Андрійович

Іноземна мова (англійська)

І

Нелєпа З.В.

10

Гамуля Наталія

Юріївна

Іноземна мова (англійська)

І

Пивоварова Л.І.

11

Мєзєнцева Евеліна Владиславівна

Іноземна мова (англійська)

І

 Овчиннікова Л.П.

12

Павлючок Анастасія Андріївна

Іноземна мова (французька)

І

Стрілець С.І.

13

Ахмедова Гульнар Рагиф кизи

Іноземна мова (французька)

І

Подрезенко В.В.

14

Сурніна Анастасія Олександрівна

Іноземна мова (французька)

І

Стрілець С.І.

15

Канівець Анна

 Вікторівна

Географія

І

Лукаш О.І.

16

Скаковська Дар’я

 Леонідівна

Хімія

І

Арутюнова О.О.

17

Борова Валерія

 Миколаївна

Українська мова та література

І

Олійник О.В.

18

Трач Вікторія

 Володимирівна

Біологія

І

Колеснікова Я.М.

19

Макєєв Кирило Костянтинович

Інформаційні технології

ІІ

Самотой Є.В.

20

Шапіро Поліна

 Сергіївна

Іноземна мова (англійська)

ІІ

Пивоварова Л.І.

21

Скаковська Дар’я

 Леонідівна

Іноземна мова (англійська)

ІІ

Нелєпа З.В.

22

Поліщук Тамара

 Віталіївна

Іноземна мова (французька)

ІІ

Подрезенко В.В.

23

Глушенко Дар’я

 Євгеніївна

Іноземна мова (англійська)

ІІ

Веприцький М.Ю.

24

Фірсов Володимир

 Олегович

Хімія

ІІ

Арутюнова О.О.

25

Рожко Ксенія

Романівна

Хімія

ІІ

Арутюнова О.О.

26

Лінкер Вероніка Владиславівна

Хімія

ІІ

Арутюнова О.О.

27

Червінська Дар’я Любомирівна

Хімія

ІІ

Арутюнова О.О.

28

Коряк Анастасія

 Федорівна

Фізика

ІІ

Мітіус В.І.

29

Кабанова Вікторія Костянтинівна

Географія

ІІ

Лукаш О.І.

30

Хорошун Ігор

 Андрійович

Біологія

ІІ

Колеснікова Я.М.

31

Червінська Дар’я Любомирівна

Біологія

ІІ

Колеснікова Я.М.

32

Тимовіїва Маріанна Олександрівна

Біологія

ІІ

Колеснікова Я.М.

33

Кузнецова Євгенія

 Ігорівна

Біологія

ІІ

Мамотенко А.В.

34

Кузьмичова Катерина Дмитрівна

Трудове навчання (дівчата)

ІІ

Даньшина С. В.

35

Яременко Аліна

 Сергіївна

Російська мова та літератури

ІІ

Гнатченко Т.О.

36

Червінська Дар’я Любомирівна

Економіка

ІІ

Лукаш О.І.

37

Червінська Анастасія Любомирівна

Економіка

ІІ

Лукаш О.І.

38

Клименко Анастасія Павлівна

Математика

ІІ

Субота Е.О.

39

Червінська Дар’я Любомирівна

Математика

ІІ

Субота Е.О.

40

Червінська Анастасія Любомирівна

Математика

ІІ

Субота Е.О.

41

Дам Аліса

 Чаївна

Українська мова та література

ІІ

Джуринська Н.О.

42

Трач Вікторія

 Володимирівна

Українська мова та література

ІІ

Стьопкіна Л.Д.

43

Фірсов Володимир

 Олегович

Правознавство

ІІ

Сердюк В.Ю.

44

Салтовська Вікторія Євгенівна

Правознавство

ІІ

Дурицький П.С

45

Антіпова Катерина

 Юріївна

Історія

ІІ

Дурицький П.С

46

Борова Валерія

 Миколаївна

Історія

ІІ

Сердюк В.Ю.

47

Кабанова Вікторія Костянтинівна

Історія

ІІ

Сердюк В.Ю.

48

Скаковська Дар’я

 Леонідівна

Історія

ІІ

Дурицький П.С.

49

Борова Валерія

 Миколаївна

Біологія

ІІІ

Мамотенко А.В.

50

Канівець Анна

 Вікторівна

Біологія

ІІІ

Слінько Л.А.

51

Лінкер Вероніка Владиславівна

Біологія

ІІІ

Слінько Л.А.

52

Антіпова Катерина

 Юріївна

Російська мова та літератури

ІІІ

Смірнова Л.В.

53

Сараф’ян Софія

 Рубенівна

Російська мова та літератури

ІІІ

Смірнова Л.В.

54

Скаковська Дар’я

 Леонідівна

Географія

ІІІ

Лукаш О.І..

55

Антіпова Катерина

 Юріївна

Географія

ІІІ

Лукаш О.І..

56

Ушакова Олександра Віталіївна

Іноземна мова (англійська)

ІІІ

Пивоварова Л.І.

57

Юр’єва Дарина

Ігорівна

Географія

ІІІ

Лукаш О.І..

58

Біланович Аліса

Олегівна

Українська мова та література

ІІІ

Стьопкіна Л.Д.

59

Червінська Дар’я Любомирівна

Українська мова та література

ІІІ

Оленіч О.З.

60

Біланович Аліса

Олегівна

Правознавство

ІІІ

Дурицький П.С

61

Колеснікова Дарина Вячеславівна

Правознавство

ІІІ

Дурицький П.С

62

Гавришева Анастасія Андріївна

Інформаційні технології

ІІІ

Бондаренко О.М.

63

Салтовська Вікторія Євгенівна

Інформаційні технології

ІІІ

Самотой Є.В.

Результати участі учнів Харківської гімназії № 12 у ІІ (районному) етапі

Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін

Рік

І місце

ІІ місце

ІІІ місце

Всього:

2016/2017

14 учнів

22 учні

23 учні

59 учні

2017/2018

19 учнів

22 учні

13 учнів

54 учні

2018/2019

18 учнів

30 учнів

15 учнів

63 учні

Результати участі учнів гімназії представлені в діаграмі:

Виходячи із поданої діаграми, ми бачимо, що кількість учнів, які вибороли призові місця  у ІІ (районному) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін у 2018/2019 навчальному році  збільшилась, особливо  збільшилась кількісь учнів, які вибороли ІІ місця, це вплинуло  на якість виступу учнів гімназії у ІІ районномуу етапі. У рейтингу закладів загальної середньої осівти району гімназія посіла І місце.  Такі результати націлюють на більш якісну підготовку у 2019/2020 році учнів до участі у Всеукраїнських учнівських олімпіадах з навчальних дисциплін. Аналізуючи виступ у ІІ (районному) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін у 2018/2019 навчальному році, можна зробити висновок, що вдалим був виступ із таких дисциплін: іноземні мови, українська мова та література, історія, біологія, історія, географія. Однак, необхідно звернути увагу на недостатній рівень підготовки учнів до виступу на олімпіаді з інформатики, інформаційних технологій, економіки.

У 2018/2019 навчальному році учні Харківської гімназії № 12 брали участь у складі команд Основ’янського району у ІІІ (обласному) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з історії, екології, біології,  іноземної мови (французької), географії, іноземної мови (англійської), трудового навчання, української мови та літератури, фізики, математики.

Призові місця посіли:

ПІБ учня

Предмет

Місце

ПІБ вчителя

1

Трач Вікторія Володимирівна

Біологія

ІІ

Колеснікова Я.М.

2

Пресняков Артем Владиславович

Трудове навчання (хлопці)

ІІ

Ребров В.В.

3

Гамуля Наталія

Юріївна

Іноземна мова (англійська)

ІІ

Пивоварова Л.І.

4

Шапіро Поліна Сергіївна

Іноземна мова (англійська)

ІІІ

Пивоварова Л.І.

5

Кабанова Вікторія Костянтинівна

Іноземна мова (англійська)

ІІІ

 Овчиннікова Л.П.

6

Скаковська Дар’я Леонідівна

Історія

ІІІ

Дурицький П.С.

7

Скаковська Дар’я Леонідівна

Хімія

ІІІ

Арутюнова О.О.

8

Матеко Аркадій Олексійович

Трудове навчання (хлопці)

ІІІ

Ребров В.В.

9

Юр’єва Дарина

Ігорівна

Екологія

ІІІ

Колеснікова Я.М.

10

Борова Валерія Миколаївна

Українська мова та література

ІІІ

Олійник О.В.

 

Результативність

участі здобувачів освіти у ІІІ (обласному) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних дисциплін

Аналізуючи запропоновану діаграму участі учнів гімназії у ІІІ (обласному) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних дисциплін, можна побачити, що кількость учнів-переможців  у 2018/2019 збыльшилась, це даэ стимул до більш якісноъ підготовку учнів до участі в олімпіаді, щоб виборювати не лише ІІ та ІІІ, а й І місця і щоб кількість таких переможців збільшувалась з кожним роком.

Виходячи з вищезазначеного, з метою подальшої реалізації державної політики у сфері створення сприятливих умов для виявлення обдарованої молоді та набуття нею відповідних навичок і знань, залучення педагогічних працівників до роботи з обдарованими та талановитими учнями, якісної підготовки учнів Харківської гімназії № 12 до Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін необхідно:

 1. Проаналізувати та обговорити підсумки предметних олімпіад на засіданнях шкільних методичних об`єднань та намітити шляхи ліквідації недоліків, виявлених  у  процесі проведення олімпіад;
 2. Забезпечити якісну підготовку школярів-переможців до участі у Всеукраїнських учнівських олімпіадах з базових дисциплін.

З вересня 2018 по квітень 2019 року 45 учнів Харківської гімназії № 12 брали участь у районних етапах міських турнірів та конкурсів в межах реалізації програми «Обдарована молодь» та вибороли місця у районних командах юних біологів, істориків, хіміків, економістів, журналістів, фізиків, інформатиків Учні гімназії були включені до складу команд Основ’янського району де продемонстрували ґрунтовну підготовку та вибороли такі перемоги:

У міських етапах:

 Так,  у ХІ міському турніры юних географів Канівець Анна, учениця 10-А класу, отримала диплом ІІІ ступеня за перемогу в особистій першості (м.Харків, 2018), крым того Канівець Анна,  та Гамуля Наталія, учениці 10-А класу, отримали диплом учасника (у складі команди Основ’янського району «Мередіан») фінального етапу ХІV Всеукраїнського турніру юних географів, а також команда «Мередіан» нагороджена грамотою у номінації «За кращу комп’ютерну презентацію» (м.Полтава, 2018).

Участь у турнірах показала якісну підготовку до виступів таких керівників команд: Колесникова Я.М. (юних біологів), Лукаш О.І. (юні географи) Смірнова Л.В.(юні журналісти).

Помітна роль у розвитку інтелектуально обдарованих дітей належить участі у науковому товаристві гімназії підготовці науково-дослідницьких робіт для захисту їх на конкурсі. Для залучення дітей до такої форми роботи в гімназії організована робота міні-МАН для учнів 3-4 класів та «Маленький дослідник» для учнів 1-2 класів. Так, у 2017/2018 навчальному році у міні-МАН брали  участь 23 учні 1-4 класів. Найбільша кількість (9 учнів) працювали у секції «Природознавство». У «Маленькому досліднику» брали участь 16 учнів 1-2 класів. Перевагу учні віддали секції «Я знаю як це відбувається».

Учні 5-11 класів перевірили свої вміння та навички у дослідницькій діяльності у шкільному етапі МАН. У шкільному етапі конкурсу – захисту науково-дослідницьких робіт МАН брало участь28 учнів Харківської гімназії №12. З них учні 5-8 класів – 12; учні 9-11 класів – 16.

У період з 20 по 27 грудня 2018 року проведено шкільний та І (районний) етапи Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України.

На розгляд журі І етапу конкурсу-захисту від учнів було надано 16 науково-дослідницьких робіт слухачів, кандидатів та дійсних членів Харківського територіального відділення Малої академії наук України – переможців шкільного етапу конкурсу. Найактивнішу участь у І етапі конкурсу-захисту взяли учні таких класів: 11-Б клас – 5роботи, 10-А,Б  класи – 5 робіт. Найбільш якісну підготовку конкурсних робіт і високу результативність показали учні 11-Б класу – 3 роботи та 10-А – 2 роботи.

Загальна кількість переможців І етапу конкурсу-захисту у 2018/2019 навчальному році  становить 4 учнів, вони стали кандидатами у дійсні члени Харківського територіального відділення Малої академії наук України.

Найбільшу кількість робіт надано за наступними напрямами:

 • мовознавство - 7 робіт,
 • фізико-математичний  - 1 робота;
 • комп’ютерні науки - - 2 роботи,
 • історико-географічний – 3 роботи,
 • економіка – жодної роботи,
 • літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства –3 робота
 • біологія та хімія – жодної роботи;
 • екології та аграрних наук – жодної роботи.

Кращими роботами  в обласному етапі  у 2018/2019навчального року визнані наступні роботи:

з/п

ПІБ учня

Клас

Відділення

Секція

Місце

1

Ткаченко Катерина Леонідівна

10

Мовознавство

Англійська мова

ІІІ

2

Канівець Ана Вікторівна

10

Науки про Землю

Географія та ландшафтознавство

ІІІ

 Досягнення учнів гімназії у конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт

Малої академії наук України

МАН

2017/2018

2018/2019

учасники

переможці

учасники

Переможці

шкільний етап

16

15

16

14

І етап (районний)

15

6

14

5

ІІ етап (обласний)

6

4:

Ткаченко Катерина (ІІ місце);

Дегтяр Дар’я

(ІІІ місце);

Гамуля Наталія (ІІІ місце);

Гнатова Ганна (ІІ місце)

5

2:

Ткаченко Катерина (ІІ місце);

Канівець Анна, (ІІІ місце)

ІІІ етап

(Всеукраїнський)

 

 

 

 

За участь в обласному етапі науково-дослідницьких робіт МАН України учнями гімназії отримано:

- дипломами ІІІ ступеня– 2 учасники (Ткаченко Катерина, учениця 10-А класу, керівник Пивоварова Л.І. та Канівець Анна, учениця 10-А класу, керівник Лукаш О.І.)

У 2018/2019 навчальному році у конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт Малої академії наук України взяли участь 16 учасників, але роботи 25% учнів були реферативні не містили практичної складової, тому було відзначено лише 5 робіт. Хотілося б звернути увагу на підготовку учнів до написання контрольних робіт. Тому у 2019/2020 навчальному році слід звернути увагу не тільки на кількість поданих робіт, але й на їх якість.

Учні гімназії брали участь у таких конкурсах:

Участь у районному етапі ІХ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка серед учнів 5 – 11-х класів та ІХ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика серед учнів  3-4-х класів:

І місце – Лук’яненко Єлизавета, учениця 5-Б класу (Оленіч Ок.З.);

     Турухіна Катерина, учениця 6-В класу (Джуринська Н.О.)

               Гавриш Ольга, учениця 8-А класу (Стьопкіна Л.Д.)

ІІ місце – Марусик Анастасія, учениця 9-Б класу (Петрик Н.М.)

               Шапіро Поліна, учениця 10-А класу ( Калмичкова Л.А.)

ІІІ місце –  Пруднік Анастасія, учениця 5-В класу ( Калмичкова Л.А.)

                   Біланович Аліса, учениця 10-Б класу (Стьопкіна Л.Д.)

                   Глушенко Дар’я, учениця 11-Б класу (Оленіч Ол.З.)

Конкурс ораторського мистецтва (район)

ІІІ місце - Партін Данило, учень 10-А класу ( вчитель Стьопкіна Л.Д.)

Конкурс знавців української мови «Грамотій»

ІІ місце – Трач Вікторія, учениця 8-А класу( вчитель Стьопкіна Л.Д.)

ІІІ місце – Борова Валерія, учениця 9-В класу  (вчитель Олійник О.В.)

Конкурс «Учень року - 2019»

Лауреат районного етапу Дубовик Євген, учень 10-Б класу у номінації «Спортсмен року»

Участь у районному етапі ХVІІ міської олімпіади випускників школи І ступеня «Путівка в науку».

І місце Невешкіна Анастасія, учениця 4-А класу. Номінація «Природознавство»

Участь у ХVІІ міської олімпіади випускників школи І ступеня «Путівка в науку».

ІІ місце Невешкіна Анастасія, учениця 4-А класу. Номінація «Природознавство»

Конкурс для учнів початкових класів «Майбутнє країни в долонях дитини» (районний етап).

У номінації «Проект» перемогу вибороли:

І місце, Кулилик Єгор, учень 4-В класу, класний керівник Нєєлова Г.С.

ІІ місце Рижкова Каріна, учениця 3-А класу, класний керівник Попова І.В.

Українська мова:

ІІ місце: Корінько Маргарита, учениця 9-Б класу (Петрик Н.М.);

         Білецька Майя, учениця 9-Б класу (Петрик Н.М.);

         Пруднік Анастасія, учениця 5-В класу (Калмичкова Л.А.).

ІІІ місце: Марусик Анастасія, учениця 9-Б класу (Петрик Н.М.);

2. Інформатика:

І місце: Пруднік Анастасія, учениця 5-В класу

ІІ місце Макєєв Кирило, учень 9-Б класу (Самотой Є.В.)

3.Основи здоров’я:

ІІ місце Білецька Майя, учениця 9-б класу (Толоконнікова М.В.)

4. Алгебра:

І місце Білецька Майя, учениця 9-б класу (Пономарьова А.Р.)

ІІІ місце Зионг Тхі Тхао, учениця 9-б класу (Пономарьова А.Р.)

5. Математика

І місце Пруднік Анастасія, учениця 5-В класу (Субота Е.О.)

6. Природознавство

І місце Пруднік Анастасія, учениця 5-В класу (Колеснікова Я.М.)

Участь у Всеукраїнському конкурсі «3D: Думай, Дій, збережи Довкілля» від освітнього проекту «На урок»

І місце Марусик Анастасія, учениця 9-Б класу (Петрик Н.М.)

Участь у Всеукраїнському конкурсі дитячого читання «КНИГОМАНІЯ - 2019»

Перемогу у ІІ (районному) турі конкурсу та звання «Суперчитач Харківської області» в обласному турі отримала Вороб’йова Мілена, учениця 6-В класу

Конференції:

1. Дипломами за участь  в обласній учнівській науково-практичній конференції Харківського територіального відділення Малої академії наук України, присвяченій 100-річчю Національної академії наук України нагороджені:

- Рожко Ксенія, учениця 10-Б класу (секція «Екологія»), учитель Арутюнова О.О.;

- Ткаченко Катерина, учениця 10-а класу (секція «Географічне краєзнавство»), учитель Лукаш О.І.;

- Зионг Тхі Тхао, учениця 9-Б класу (секція «Історичне краєзнавство»), учитель Сердюк В.Ю.;

- Борова Валерія, учениця 9-В класу (секція «Літературна творчисть»), керівник гуртка Скидан Я.А.

У 2018/2019 навчальному році учні гімназії брали активну участь у різноманітних інтерактивних конкурсах.

Кожного року учні гімназії беруть участь у Міжнародному інтерактивному природничому конкурсі «Колосок». Кількість учасників кожного року збільшується, збільшується і кількість перемог. Так, у 2018/2019 навчальному році у конкурсі «Осінній колосок» брали участь 296 учнів. 151 з них отримали «Золотий колосок», 102 – «Срібний колосок», 43 учнів отримали сертифікат учасника.

Діаграма

Активну участь беруть учні і в Міжнародному математичному конкурсі «Кенгуру». Результативність участі в цьому конкурсі представлено на діаграмі:

Діаграма

Не залишили без уваги учні гімназії і Всеукраїнський фізичний конкурс «Левеня», але кількість учасників цього року в  конкурсі лише 47 учнів, із них 14 отримали відмінний та добрий результат.

Діаграма

 

 

 

 

 

 

 

 

Хочеться звернути увагу нанедостатню підготовку учнів гімназії до участі у цьому конкурсі. Вчителю фізики Мітіус В.І. рекомендовано посилити роботу над зацікавленістю учнів предметом «Фізика».

28 учасників Всеукраїнської природознавчої гри «Геліантус» отримали такі винагороди: диплом І ступеня виборов 0 учень; диплом ІІ ступеня отримали 1 учнів; диплом ІІІ ступеня – 5; грамоти з біології отримали 7 учнів; грамоти з географії – 4 учні, грамоти з хімії отримали 3 учн і 8 отримали сертифікат учасника.

Діаграма

Виходячи із діаграми можна відмітити, що зменшилась кількість учнів-учасників цього конкурсу. Вчителю біології Колесніковій Я.М., проводити роз’яснювальну роботу, щодо залучення більшої кількості учнів-учасників цього конкурсу.

Учнів гімназії зацікавила Всеукраїнська українознавча гра «Соняшник», де учасниками були учні з 2 по 11 клас. У конкурсі-грі  брали участь 212 учасників:  диплом І ступеня Всеукраїнського рівня- 0 учнів, диплом ІІ ступеня Всеукраїнського рівня – 0 учнів, диплом ІІІ ступеня Всеукраїнського рівня – 0 учнів,  диплом І ступеня регіонального рівня - 14учнів, диплом ІІ ступеня регіонального рівня – 12 учнів, диплом ІІІ ступеня регіонального рівня – 4 учень, диплом переможця в початковій школі – 83 учнів, дипломи переможців на шкільному рівні отримали 50 учнів. Активність виявили учні початкови класів, а середня і старша школа були малоактивними. Переможці отримали подарунки.

Діаграма

У 2018/2019 навчальному році учні гімназії брали участь у Всеукраїнському інтерактивному конкурсі з англійської мови «Грінвіч».

Так, у інтерактивному конкурсі «Грінвіч» брали участь 246 учасників: золотий сертифікат отримали 26 учнів; срібний сертифікат – 38 учнів, а бронзовий – 43 учнів, 139 учів отримали сертифікат учасника.

Діаграма

         У 2018/2019 навчальному році учні гімназії брали участь у Всеукраїнському інтерактивному конкурсі з українознавства «Патріот».

Так, у інтерактивному конкурсі «Патріот» брали участь 125 учасників: золотий сертифікат отримали 4 учень; срібний сертифікат – 8 учнів, а бронзовий – 19 учнів. Цікавим є той факт, що всі призові місця отримали учні, які навчаються на паралелі 3-4-х класів. Для всіх вчителів української мови та літератури, а також вчителів історії звернути увагу на підготовку учнів до участі у цьому конкурсі

Діаграма

Ще один інтерактивний конкурс зацікавив учнів гімназії – це Міжнародна гра зі світової літератури «Sunflower-2018». Результати участі на діаграмі:

Діаграма

Однак, поруч з успіхами в роботі з обдарованими учнями гімназії, є й певні недоліки. Так, окремі вчителі гімназії формально ставляться до роботи з обдарованими учнями: завдання для школярів не носять проблемного або творчого характеру, індивідуальні консультації не проводяться систематично тощо. Тому в подальшій роботі керівникам предметних методичних об’єднань необхідно приділити увагу наступним напрямкам роботи:

 • обґрунтувати особливості соціалізації обдарованих учнів у навчально-виховному середовищі гімназії;
 • перевірити ефективність педагогічних умов соціалізації обдарованих учнів гімназії;
 • розробити комплекс методик розвитку якостей обдарованих учнів у гімназії;
 • здійснити активізацію творчого пошуку вчителів та психолога гімназії щодо створення авторських програм, виявлення і розвитку обдарованості учнів;
 • продовжити підтримувати талановитих педагогів, які розробляють і впроваджують нові технології, нетрадиційні форми і методи роботи з обдарованими дітьми;
 • сприяти формуванню у педагогів ставлення до обдарованого учня як до суб’єкта спільно сконструйованої педагогічної взаємодії, в ході якої відбувається навчання, виховання, розвиток та саморозвиток учнів;
 • виявляти ефективний педагогічний досвід діяльності учителів щодо забезпечення якісної роботи педагогічних працівників з обдарованими учнями.

Отже, виходячи з проведеного аналізу діяльності навчального закладу за 2018/2019 навчальний рік та у порівнянні з минулими навчальними роками, можна зробити наступні висновки:

 • діяльність педагогічного колективу була підпорядкована роботі  з педагогічної проблеми гімназії «Підвищення якості освіти учнів та фахового розвитку педагогічних працівників в умовах упровадження нових Державних стандартів початкової, базової та повної загальної середньої освіти», над якою колектив розпочав роботу у 2014/2015 навчальному році;
 • підвищився фаховий рівень педагогів, рівень володіння інформаційно-комунікаційними технологіями і, як наслідок, рівень загальнонавчальних умінь та навичок учнів;
 • вчителями впроваджуються інноваційні технології під час проведення уроків та позакласних заходів;
 • збільшилась кількість переможців предметних олімпіад та інших конкурсів різних рівнів;
 • збільшився відсоток випускників гімназії, які продовжують навчання у вищих навчальних закладах І-ІІ, ІІІ-ІV рівнів;
 • забезпечується якісна організація профільного та допрофільного навчання;
 • відкрито класи з поглибленим вивченням математики, іноземної мови (англійської), біології;
 • покращились матеріально-технічні умови навчального закладу;
 • забезпечується на високому рівні харчування та медичне обслуговування учнів;
 • зменшилась кількість учнів-правопорушників та підвищився рівень проведення виховної роботи з учнями гімназії.

Проте, врахувуючи зміни, які відбуваються в змісті освіти (введення Концептуальних засад Нової української школи, зміни у типових навчальних планах та навчальних програмах тощо), педагогічний колектив гімназії має спрямувати свою діяльність на вирішення наступних завдань:

 • якісне впровадження та виконання Концептуальних засад Нової української школи;
 • підвищення якості освіти учнів;
 • фаховий розвиток педагогічних працівників.

Тому з 2019/2020 навчального року  колектив гімназії розпочинає роботу над педагогічною проблемою «Розвиток професійної компетентності педагогічних працівників як умова формування конкурентоздатної особистості в контексті положень Нової української школи».

Робота з кадрами

Значна увага в гімназії приділяється постійному самовдосконаленню фахової майстерності вчителів. У 2018/2019 навчальному році пройшли  курсову перепідготовку 20 педагогічних працівників гімназії.

 

У порівнянні з минулими роками, кількість вчителів, які відвідали курси підвищення кваліфікації, зростає за рахунок залучення їх до викладання предметів не за фахом та необхідністю проходження курсів з цих предметів, а також впровадження Концептуальних засад Нової української школи. Так, у 2017 році курси пройшли 18 вчителів, у 2018 році – 19, у 2019 – 20. Таким чином,  план курсової підготовки педагогічних працівників виконується на 100%.

Атестація педагогічних працівників проходила в порядку, визначеному Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010р. № 930, зареєстрованого у Міністерстві юстиції 14 грудня 2010 року за №1255/18550, (зі змінами, внесеними наказами Міністерства освіти і науки України від 20.12.2011 № 1473, від 08.08.2013 №1135), у 2018/2019 навчальному році 8 (12% педколективу) педагогічних працівників гімназії  пройшли  атестацію. З них 4 – на присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст другої категорії» (Зубахіна С.С., Мушулова К.Р., Овчаренко А.О., Остапчук С.П.) 1 – на присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої  категорії»  (Миргород М.Є.), 2 - на підтвердження раніше присвоєної кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» та раніше присвоєного звання «учитель-методист» (Петрик Н.М., Овчиннікова Л.П.), 1 на підтвердження вищого кваліфікаційного розряду та  педагогічного звання «старший учитель» (Ребров В.В.) .

 

 

 

 

Якісний склад педагогічних працівників представлено  в діаграмі.

Діаграма

Аналізуючи діаграму якісного складу педагогічних працівників, ми бачимо, що значно покращився якісний склад працівників. Наприклад, у   2016/2017 навчальному році – 20 %, а у 2017/2018 навчальному році - 19% вчителів, а у 2018/2019 навчальному році -15% вчителів працювало із кваліфікаційною категорією «спеціаліст». Це вказує на те що педагогічний колектив професійно росте.

У 2018/2019 навчальному році у гімназії працювало 34% учителів з педагогічними званнями «старший вчитель» та «вчитель-методист».

Фаховий склад педагогічних працівників представлено в діаграмі.

 Діаграма

 Спостерігається незмінність плинності педагогічних кадрів: у 2018/2019 навчальному році звільнились - 4 (у 2017/2018  - 4, у 2016/2017 - 3 , у 2015/2016  - 5, у 2014/2015 – 3, у 2013/2014 – 3, у 2012/2013 – 8, у 2011/2012 – 4). Усі звільнились за згодою сторін.

 Аналіз вікового та якісного складу педагогічних працівників дозволяє зробити висновок, що у закладі створено стабільний колектив, у якому майже 77% педагогів – учителі до 50 років. Хоча педагогічний колектив постійно поповнюється молодими вчителями (21% педагогів гімназії – учителі до 30 років), спостерігається тенденція до збільшення середнього віку педагогічного колективу гімназії.

 

Компьютеризація та інформатизація

Значна увага в гімназії приділяється комп’ютеризації та інформатизації освітнього та управлінського процесів. В управлінні гімназією використовується інформаційно-телекомунікаційної системи державної наукової установи «Інститут освітньої аналітики» «Державна інформаційна система освіти» (ДІСО) з програмним комплексом «КУРС: Школа». Робота щодо комп’ютеризації та інформатизації навчального та управлінського процесів проводиться за такими напрямами:

 • стан комп’ютеризації управлінської діяльності;
 • наявність ліцензійного базового програмного забезпечення;
 • стан використання навчального, управлінського програмного забезпечення;
 • використання Internet-технологій у навчально-виховному процесі та управлінській діяльності.

В управлінській діяльності використовується 11 комп’ютерів:

1 - директором гімназії;

4 - заступниками директора з навчально-виховної роботи;

1 - заступником директора з господарської роботи;

1 – секретарем-друкаркою для ведення ділової документації гімназії;

1 - практичним психологом;

1 – соціальним педагогом;

1 – педагогом-організатором;

1 – лаборантом гімназії для ведення медичної документації працівників.

Усі комп’ютери гімназії об’єднані в локальну мережу, підключені до мережі Інтернет.

 У 2018/2019 навчальному році для задоволення потреб учнів і педагогів гімназії придбано 1 ноутбук, 3 ноутбуки отримано за рахунок субвенції, також отримано 1 лімінатор, 1 БФП 1 брошурувальник. Постійно підвищуєтья рівень володіння персональним комп’ютером (ПК) серед педагогів.

Діаграма

64% вчителів володіють ПК на високому рівні, 0% педагогічних працівників мають початкові навички роботи з програмами Power Point, Exel, Word. Більше 96% педагогів систематично користуються мережею Інтернет. У 2019/2020 навчальному році слід продовжити роботу щодо підвищення комп’ютерної грамотності педагогів.

Організація харчування

 Харчування учнів 1-11 класів у Харківській гімназії №12 організовано відповідно до діючого законодавства. Заклад має окреме приміщення їдальні.

В їдальні гімназії завжди широкий асортимент буфетної продукції, продуктів, що реалізуються (овочі, соки, солодощі тощо). Санітарно-гігієнічні умови утримання їдальні дотримуються відповідно до розділу 10 ДСанПіН 5.5.2.008-01. Продукти харчування зберігаються згідно з умовами їх зберігання при відповідній температурі з урахуванням товарного сусідства і дотримання термінів їх реалізації.

Якість страв та стан продуктів щодня контролювалась медичною сестрою гімназії, а за її відсутності – заступником директора з навчально-виховної роботи Колесник О.Б. Правила зберігання продуктів та їх реалізація  відповідали вимогам. Умови зберігання і дотримання термінів реалізації продуктів, готової їжі, якість готової їжі, різноманітність меню, дотримання санітарно-гігієнічного режиму в їдальні знаходились під постійним контролем медичних працівників навчального закладу. 

У залі їдальні подана необхідна інформація про правильне та раціональне харчування, інша корисна для організації харчування учнів гімназії інформація.

Відповідно до інформації про стан харчування учнів Харківської гімназії № 12 у 2018/2019  навчальному році станом на 01.06.2019 гаряче харчування отримували 97% від загальної кількості учнів, з яких: 1-4 класи – 411 учнів (100%), 5-11 класи – 560 учнів (95%).

Аналіз даних щодо охоплення учнів гарячим харчуванням за чотири навчальних роки (2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019) показав, що відсоток учнів, які отримували гаряче харчування у 2018/2019 навчальному році, збільшився на 5% порівняно з 2017/2018 навчальним роком.

У розрізі 5-11 класів аналіз охоплення гарячим харчуванням учнів за чотири роки показав, що у 2018/2019 навчальному році значно збільшився, порівняно з минулими роками, відсоток учнів, які отримували гаряче харчування у 6-х класах (на 17%), у 8-х класах (на 31%), у 9-х класах (на 10%), у 10-х класах (на 17%), в 11-х класах (на 47%). Разом з тим, відсоток учнів 5-х класів, які отримували гаряче харчування у 2018/2019 навчальному році знизився на 1%, порівняно з 2017/2018 навчальним роком. Поступово зростає відсоток учнів 7-х класів, які отримують гаряче харчування. Позитивні зміни в охопленні учнів гімназії гарячим харчуванням говорять про якісну роботу класних керівників  щодо роз’яснення важливості своєчасного, збалансованого, гарячого харчування учнів.

Безкоштовне гаряче харчування (сніданки) у 2018/2019 навчальному році отримували 411 учнів початкових класів (100%), що на 5 учнів більше, ніж у 2017/2018 навчальному році та на 14 учнів більше, ніж у 2016/2017 навчальному році.

Як у минулі навчальні роки, у 2018/2019 навчальному році було організовано 100% гаряче харчування учнів, які  відвідують групу подовженого дня (120 учнів). Кількість учнів груп подовженого дня, які отримували гаряче харчування за кошти батьків (обіди), порівняно з минулими роками збільшилась на 30 учнів за рахунок збільшення кількості груп подовженого дня (у 2018/2019 навчальному році їх було чотири).

Згідно з наказом від 31.08.2018 №222  «Про  організацію харчування учнів Харківської гімназії № 12 у І семестрі 2018/2019 навчального  року» безкоштовне харчування отримували 27 учнів пільгового контингенту. Порівняно з 2017/2018 навчальним роком кількість учнів пільгових категорій зросла на 5 учнів.

Особлива увага у 2018/2019 навчальному році у гімназії приділялась організації харчування учнів, батьки яких є учасниками АТО. Так, на 31.08.2018 кількість таких учнів складала 16 осіб. З них: 1-4-х класів – 5 учнів, 5-11-х класів – 11 учнів. Для всіх учнів було організовано безкоштовне харчування. На кінець навчального року кількість таких учнів збільшилась та становила 1-4-х класів – 6 учнів, 5-11-х класів – 11 учнів.

Дієтичного харчування  за списками медичної сестри у 2018/2019 навчальному році потребували 55 учні гімназії. 100% учнів отримували дієтичне харчування. Працівниками харчоблоку було забезпечено постійну наявність дієтичного меню. За даними діаграми видно, що кількість дітей, які потребували дієтичного харчування у 2018/2019 навчальному році зменшилась на 22 особи, порівняно з 2017/2018 навчальним роком. Це найменший показник за останні чотири роки.

У 2018/2019 навчальному році 102 учні 1-их класів отримували безкоштовно молоко. Кількісь отриманого молока у 2018/2019 навчальному році збільшилась за рахунок збільшення кількості учнів у класах. Разом з тим, відсоток учнів 1-их класів, які отримували безкоштовно молоко у 2018/2019 навчальному році, порівняно з 2015/2016, 2016/2017 та 2017/2018 навчальними роками не змінився та склав 100%.

950 учнів  гімназії щодня протягом 2018/2019 навчального року купували буфетну продукцію. З них: 1-4 класи – 385 учнів, 5-11 класи – 565 учнів.

Аналіз даних щодо охоплення учнів буфетною продукцією за чотири роки виявив, що відсоток учнів які споживали буфетну продукцію у 2018/2019 навчальному році складав 95%, що на 2% більше, ніж у 2017/2018 навчальному році та на 1% менше ніж у 2016/2017 навчальному році.

У грудні 2018/2019 навчального року комісією було проведено анкетування серед учнів та батьків 1-4 класів щодо якості та необхідності дієтичного харчування. Аналіз результатів анкетування батьків першокласників показав, що в їдальні гімназії  харчується 100% учнів  1-х класів. 81% батьків відвідували їдальню гімназії, а 25% спілкувались із співробітниками їдальні.

Переважна більшість батьків задоволені асортиментом страв у шкільній їдальні (98%) та асортиментом шкільного буфету (89%).

Разом з тим 2% батьків не задоволені асортиментом страв у їдальні гімназії та 11% батьків вважають недостатнім асортимент буфету гімназії.

 

Результати анкетування показали, що 95% дітей розповідають батькам про харчування в їдальні гімназії. Разом з тим, 5% дітей не розповідають батькам про харчування в їдальні.

З розповідей дітей батьки 8% учнів зробили висновок, що вони не задоволені якістю харчування у їдальні, а 92% учнів повністю задоволені якістю харчування.

       Аналіз оцінки якості харчування показав, що 2% батьків вважають якість харчування «задовільною», 38% батьків поставили оцінку «добре», а 60% - «відмінно».

Аналіз результатів анкетування учнів показав, що на питання «Яку їжу треба вибирати?» 45% учнів відповіли, що треба їсти більше молочних продуктів, 50% учнів вважають, що треба віддавати перевагу відвареній їжі, а 5% учнів віддають перевагу смаженій та солодкій їжі.

92% учнів вважають, що їжу треба вживати 4-5 разів на день вдома або в їдальні. 3% учнів вважають, що треба їсти будь-де, коли захотілося.

89% учнів вважають,  щоб уникнути кишкових інфекцій та хвороб, треба мити руки у разі необхідності, а 55% учнів вважають, що треба пити кип’ячену воду. Молоко, фрукти та овочі вважають корисною їжею 96% учнів.

Питання організації харчування учнів у їдальні знаходиться під постійним контролем з боку адміністрації гімназії. За відсутності медичної сестри у бракеражі готової продукції бере участь заступник директора з навчально-виховної роботи Колесник О.Б.,  про що свідчать записи у журналі бракеражу. Неодноразово питання про харчування учнів  розглядалось на нарадах при директорові, батьківських зборах, засіданнях педагогічної ради, ради гімназії.

Однак в організації харчування учнів гімназії є певні проблеми.

Несистематично здійснюється контроль з боку класних керівників за дотриманням учнями 5-11 класів режиму харчування під час перебування в гімназії,  дотриманням вимог особистої гігієни, правил поведінки в їдальні, культури вживання їжі, особливо учнями 5-11 класів.

 

Медичне обслуговування

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 06.12.2010 № 1205 «Про затвердження Типових штатних нормативів закладів загальної середньої освіти», рішення 20 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.06.2018 № 1108/18 «Про внесення змін до рішення 17 сесії» Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 №850/17 «Про бюджет міста  Харкова на 2018 рік», наказу Департаменту освіти Харківської міської ради від 21.06.2018 №113 «Про введення до штатних розписів закладів загальної середньої освіти м. Харкова штатних одиниць лікарів-педіатрів та сестер медичних на 2018/2019 навчальний рік» та з метою якісного медичного обслуговування учнів гімназії було введено штатну одиницю «лікар-педіатр». Станом на 01.05.2019 гімназія забезпечена медичним персоналом у повному обсязі.

Заняття проводяться в одну зміну.

У гімназії обладнано медичний кабінет, в якому проводиться весь обсяг лікарняної та профілактичної діяльності. Кабінет обладнаний необхідним інвентарем та інструментами: ростоміром, вагами, таблицею для визначення гостроти зору, тонометром, ношами, ширмою тощо. Лікарняні препарати та аптечка придбані за рахунок батьківських коштів учнів гімназії в повному обсязі. Оформлений куточок по наданню невідкладної медичної допомоги з необхідною кількістю медикаментів по її наданню.

Згідно з наказом Міністерства охорони здоров’я України від 16.08.2010                              № 682 «Про удосконалення медичного обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних закладів» затверджено «Схему періодичності обов’язкових медичних профілактичних оглядів учнів загальноосвітніх навчальних закладів» і форми довідок, які необхідно надавати у заклади освіти. Після проведення профілактичного огляду, лікувально-профілактичним закладом за місцем спостереження учня батькам або іншим законним представникам видається для надання медичному працівнику загальноосвітнього навчального закладу Форма № 086-І/о «Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду».

На підставі поданих форм № 086-І/о «Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду» було здійснено аналіз результатів поглиблених медичних оглядів учнів гімназії у 2018/2019навчальному році.

Таблиця №1

Кількість оглянутих учнів від загальної кількості учнів гімназії

№ з/п

Класів

 

Кількість учнів за мережею

Кількість учнів, які пройшли медогляд

Кількість учнів,

 які не пройшли медичний огляд

Основна група здоров’я

Підготовча група здоров’я

СМГ

Звільнені

Всього

30

1000

983

17

723

234

4

22

Отже, станом на 01.05.2019 поглиблений медичний огляд пройшли                    983 учні від загальної кількості учнів гімназії, що складає 98,3%.

Таблиця 1

Розподіл школярів на групи здоров’я

Група здоров’я

2014

2015

2016

2017

2018

Основна

66%

72%

70%

69%

72%

Підготовча

32%

25%

26%

27%

23%

Спеціальна

1%

2%

1%

1%

1%

Звільнені

1%

1%

3%

3%

2%

 

 

 

 

                                                                          

 

 

Порівняно з минулим роком можна спостерігати зростання кількості учнів гімназії, які за станом здоров’я віднесені до основної групи здоров’я на 3% від

загальної кількості учнів, які пройшли поглиблений медичний огляд у 2018/2019 навчальному році. Спостерігається зменшення кількості учнів, які за станом здоров’я віднесені до підготовчої групи здоров’я на 4%, звільнених від уроків фізичної культури на 2%. Водночас можна спостерігати стабільні показники щодо кількості учнів, які за станом свого здоров’я віднесені до спеціальної медичної групи здоров’я.

Аналізуючи захворюваність школярів, можна відзначити, що без належної уваги дорослих за роки навчання в школі у дітей у 2,3 рази зростає частота порушень гостроти зору, у 1,4 рази – порушення постави, у 3,8 рази діагностується сколіоз, а також підвищується ризик захворіти на серцево-судинні недуги.

У структурі виявленої патології провідні місця займають наступні показники: І місце – стоматологічна патологія – 23,88; ІІ місце – хвороби органів зору – 14,10; ІІІ місце – хвороби кістково – м’язової системи – 11,71;               ІV місце – хвороби органів кровообігу – 10,33; V місце – хвороби ЛОР – органів – 10,08; VІ місце – хвороби нервової системи – 8,32.

Аналіз захворюваності школярів доведений до педагогічного та батьківського колективів гімназії.

Питання охорони здоров’я дітей є пріоритетним у роботі медичних та педагогічних працівників гімназії. Крім того, за стан здоров’я дітей несуть відповідальність не лише медичні працівники, працівники гімназії, а в першу чергу батьки, які зобов’язані піклуватись про здоров’я своїх дітей, та проходити профілактичні медичні огляди і робити щеплення згідно з законодавством.

Отже, робота медичних працівників, класних керівників 1-11 класів щодо організації поглиблених медичних оглядів учнів у 2018/2019 навчальному році проведена за достатньому рівні.

Але у 2019/2020 навчальному році необхідно забезпечити контроль за 100% проходженням здобувачами освіти щорічного поглибленого профілактичного медичного огляду, а у разі необхідності – повторного, із занесенням висновків огляду до листків здоров`я класних журналів.

Оздоровлення учнів гімназії

Адміністрацією Харківської гімназії №12 проведена робота щодо організації літнього відпочинку і оздоровлення дітей, вжито відповідних заходів для створення умов щодо повноцінного організованого відпочинку та зайнятості дітей із використанням бази гімназії та позашкільних закладів освіти Основ'янського району.

 З 27.05.2019 по 13.06.2019 на базі Харківської гімназії №12 працювали               1 табір відпочинку з денним перебуванням «Дружба» (відпочинкова зміна) та                    1 табір відпочинку з денним перебуванням «Евристика» (відпочинкова зміна з гуманітарною направленістю). Кількість таборів у порівнянні з минулим роком не змінилася.

Кількість дітей, охоплених відпочинком та оздоровленням

у гімназії

Кількість дітей, охоплених відпочинком та оздоровленням через інші джерела

Кількість дітей пільгового контингенту, охоплених відпочинком та оздоровленням

2017

2018

2019

2017

2018

2019

2017

2018

2019

380 – 43%

396 –46%

396-47%

359-47%

454-54%

551-53%

89-96%

109-99%

132-99%

Порівняно з 2017/2018 навчальним роком можна спостерігати незначне збільшення відсоткового показника охоплених відпочинком та оздоровленням здобувачів освіти гімназії на 1%. Зменшилася кількість учнів, охоплених організованими формами відпочинку та оздоровлення через інші джерела, на 1% порівняно з 2017/2018 навчальним роком. Кількість оздоровлених здобувачів освіти пільгового контингенту залишилася незмінною та складає 99%.

Тривалість зміни роботи табору відпочинку з денним перебуванням «Дружба» складала 14 робочих днів. На підставі укладених угод із комунальним підприємством «Комбінат дитячого харчування» на послуги з організації харчування дітей у таборі відпочинку з денним перебуванням за позабюджетні кошти, його вартість на одну дитину становила з розрахунку вартості 25,00 грн. на один дітодень.

Харчування було організовано за рахунок коштів: бюджетних – 2 дітей; батьківських – 200; позабюджетних – 0. Всього викуплених путівок – 202                       (2 – пільгові). 

Тривалість зміни роботи табору відпочинку з денним перебуванням «Евристика» (відпочинкова зміна з гуманітарною направленістю) складала                      14 робочих днів. На підставі укладених угод з комунальним підприємством «Комбінат дитячого харчування» на послуги з організації харчування дітей у таборі відпочинку з денним перебуванням за позабюджетні кошти, його вартість на одну дитину становила з розрахунку вартості 25,00 грн. на один дітодень.

Харчування було організовано за рахунок коштів: бюджетних – 2 дітей; батьківських – 192; позабюджетних – 0. Всього викуплених путівок – 194                       (2 – пільгові). 

Своєчасно й якісно були укомплектовані табори відпочинку «Дружба» та «Евристика» педагогічними кадрами.

Табори відпочинку з денним перебуванням «Дружба» та «Евристика» під час роботи були забезпечені медичними працівниками, які працювали у таборах протягом дня.

Під час роботи таборів відпочинку «Дружба» та «Евристика» випадків захворювань, отруєнь, травмування не виявлено.

Забезпечувалося суворе дотримання правил охорони праці, безпеки життєдіяльності, проводилося цільове інструктування вихованців перед кожним їх виходом за межі шкільної території.

Робота таборів відпочинку «Дружба» та «Евристика» здійснювалася у відповідності до Типового положення про дитячий заклад оздоровлення та відпочинку, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України                       від 28.04.2009 №422.

Запроваджені елементи оздоровлення в таборах відпочинку «Дружба» та «Евристика»: ранкова гімнастика, прогулянки на повітрі, вживання альтернативної води.

Організовано культпоходів та екскурсій –  39 (у 2018 році – 38, у 2017 році – 36, у 2016 році - 34). У них взяли участь 396 вихованців (у 2018 році – 349 вихованців, у 2017 році - 316 вихованців, у 2016 році - 298 вихованців).

У планах виховної роботи таборів значна увага була приділена організації змістовного дозвілля, проведенню заходів, спрямованих на виховання національної свідомості, відродження національних традицій, залучення дітей до вивчення історії рідного краю: відвідування зоопарку, екопарку О.Фельдмана, історичного музею, музею природи, пожежно-технічної виставки.

Діти у таборах відпочинку «Дружба» та «Евристика» були охоплені позашкільною освітою, а саме:

- брали участь у розважальних програмах, іграх, змаганнях, конкурсах, організованих позашкільними навчальними закладами Основ'янського району:

- відвідували гуртки та секції на базі позашкільних навчальних закладів, зокрема, КДЮСШ №9, клубу «Какао», Будинку культури Основ'янського району:

- гурток  образотворчого мистецтва;

- секцію футболу;                                                   

- секцію греко-римської боротьби;

- секцію таеквон – до.

Співпраця позашкільних навчальних закладів і таборів відпочинку «Дружба» та «Евристика» була спрямована:

 1. на реалізацію творчих здібностей та інтересів кожної дитини: відвідування гуртків, участь у музичних та театральних виставах, ігрових розважальних програмах, спектаклях, конкурсах дитячої творчості тощо;
 2.  на виявлення, навчання та підтримку юних лідерів, органів дитячого самоврядування: участь у конкурсах,  змаганнях, іграх;
 3.  виховання національної свідомості, патріотизму: тематичні екскурсії, відвідування виставок, проведення тематичних бесід, вікторин, музично - літературні програми;
 4. формування здорового способу життя: участь у спортивно-розважальних святах, товариські зустрічі з міні - футболу серед юнаків, «Веселі старти», змагання з шашок, відкриті заняття з таеквон – до;
 5. організацію колективних справ та справ на змагальній основі: ігрові розважальні програми, вікторини, змагання;
 6. підвищення рівня знань вихованців ДТВ «Евристика» з англійської мови за рахунок роботи 7 загонів мовного табору тощо.

Отже, робота педагогічного колективу гімназії щодо організації літнього відпочинку і оздоровлення дітей у 2018/2019 навчальному році здійснювалась на достатньому рівні.

У 2019/2020 навчальному році необхідно продовжити впровадження відповідних заходів щодо створення на базі гімназії мовних таборів відпочинку для всіх бажаючих здобувачів освіти.

Відповідно до нормативних документів та з метою організації ефективної виховної роботи створена система громадянського виховання.

Виховна робота

Виховна проблема, над якою закінчує працювати педагогічний колектив Харківської гімназії № 12, - створення умов для формування та розвитку морально-духовної життєво компетентної особистості в умовах єдиного освітнього простору, яка успішно самореалізується в соціумі як громадянин, сім'янин, професіонал.

Усі напрямки роботи та поставлені завдання відображені в Статуті гімназії, Концепції розвитку гімназії на 2015-2020 роки, плані роботи Харківської гімназії №12 Харківської міської ради Харківської області, зокрема, у розділі 7 «Виховна робота», в планах класних керівників та в планах заступника директора з навчально-виховної роботи і педагога-організатора. Ці плани охоплюють всі напрямки виховання: патріотичне, правове, моральне, художньо-естетичне, трудове, фізичне, екологічне, превентивне та включають в себе календарні, традиційні шкільні свята, заходи, конкурси, міські заходи щодо втілення національної програми  « Діти України», «Комплексної програми профілактики злочинності і бездоглядності», «Програми профілактики ВІЛ-інфекцій», Програми, затвердженої Міністерством освіти і науки України «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України», заходів щодо зміцнення моральності та утвердження здорового способу життя.

Завдання, на які була спрямована діяльність членів методичного об’єднання класних керівників у 2018/2019 навчальному році:

 • створення насиченого виховного простору, який сприятиме розвитку і забезпеченню ефективного функціонування виховної системи гімназії;
 •  оновлення та якісне удосконалення навчально-виховного процесу, розвитку на змістовному, структурному і технологічному рівнях;
 • створення умов для самовизначення, удосконалення, формування навичок моделювання, прогнозування результатів власної діяльності; змістовне наповнення програми виховання з урахуванням вікових особливостей здобувачів освіти;
 • реалізація у процесі роботи особистісно орієнтованого, діяльнісного, системного, творчого та компетентнісного підходів до організації виховного процесу в шкільному та класному колективах;
 • реалізація Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді; оптимальне поєднання форм організації виховної роботи.

Проводяться традиційні заходи в гімназії: Свято Першого дзвоника, День посвячення в першокласники, День гімназиста, «Твої таланти, гімназіє», творчі концерти в гімназії, зустрічі з випускниками різних років і ветеранами Другої світової війни тощо.

Система виховної роботи гімназії науково та методично обґрунтована. У заступника директора з навчально-виховної роботи в наявності матеріали щодо реалізації виховних традиційних методик та інноваційних підходів щодо виховання дітей та підлітків, зокрема, розробки виховних заходів за технологією формування творчої особистості, розвитку критичного мислення, інтерактивних технологій.

Класні керівники гімназії у своїй роботі надають перевагу застосуванню інформаційно-комунікаційних технологій, проектної технології, технології проблемного виховання, ігровим технологіям, технологіям особистісно-орієнтованого виховання, «Створення ситуації успіху», здоров’язберігаючим технологіям, технології навчання здоров’ю та життєвого проектування, формування образу «Я», технології колективних творчих справ тощо. Дієві методи організації та спостереження за життям колективу, фактори позашкільного впливу на здобувачів освіти, тематична діяльність здобувачів освіти, методи співбесіди, збору та обробки інформації, моніторинг діяльності здобувачів освіти та класних керівників.

Безперервність та наступність спостерігається в плануванні роботи і проведенні засідань шкільних методичних об'єднань класних керівників 1-4 та 5-11 класів, що дає позитивні результати. Особливо це має місце в правовій освіті, екологічній культурі, профорієнтаційній роботі тощо.

Новим у системі роботи колективу є використання елементів інноваційних технологій та діяльність сучасних громадських шкільних об’єднань: «Євроклубу», дитячо-юнацької організації «СІГМА», волонтерського загону, лідерського активу.

У гімназії продовжує працювати дитячо-юнацька організація «СІГМА», діяльність якої відображена в Статуті та річному плані закладу. «СІГМА» має свій статут, емблему, девіз, гімн, структуру та юридичну адресу. Мета, принципи та направлення роботи, що містяться у плані роботи об’єднання, змістовні та відповідають потребам дітей, гімназії та мікрорайону закладу. Здобувачі освіти на демократичних принципах співпрацюють з дорослими, де діяльність куратора є тільки направляючою та регулюючою.

Організацією «СІГМА» було складено план роботи на 2018/2019 навчальний рік, графіки проведення засідань, ведуться протоколи.

Лідери організації є членами районної асоціації «АВАНГАРД», ХМОУС та відвідують заняття, практичні тренінги, конференції, зльоти, учнівський форум «Велика рада старшокласників» за темою «Створюємо майбутнє – відповідально», мають сертифікати волонтерів, дуже активні та творчі діти.

Стосунки між членами організації дружні. Існує можливість тимчасових доручень, що покращує результативність роботи та інтерес дітей.

Інформаційно-періодичним органом є департамент преси, який займається випуском інформаційних, освітніх та вітальних листівок.

 Дитячо-юнацька організація «СІГМА» функціонує на засадах учнівського самоврядування. Щороку робота організації вдосконалюється, виходячи із можливостей гімназії, інтересів здобувачів освіти та традицій шкільного колективу.

Протягом 2018/2019 навчального року 852 здобувача освіти (85,2%) брали участь у районних, міських, обласних, Всеукраїнських заходах.

 

 

 

 

 

 

Порівняно з минулим 2017/2018 навчальним роком можна спостерігати збільшення кількості здобувачів освіти, які беруть участь у виховних заходах на 3% (2017/2018 н.р. - 772 здобувача освіти (82%)), що пов'язано зі збільшенням загальної кількості здобувачів освіти.

Перевага надавалася наступним заходам та конкурсам:

 • заходи до Дня партизанської Слави – 278 учнів;
 • Х Міжнародному дитячому телевізійному фестивалю «Дитятко» -                         2 учнів;
 • тематичним урокам «Я маю право!» та «Стоп булінг» - 989 учнів;
 • міським змаганням зі спортивного орієнтування на спринтерських дистанціях «Kharkiv O-Sprint» за сприянням федерації спортивного орієнтування у Харківській області – 3 учнів;
 • «МамоТатоФест», в рамках якого проводився фестиваль дитячого малюнку «Мій чарівний сон» - 4 учнів;
 • конкурсу команд КВК – 6 учнів;
 • звітно-виборчій конференції ХМОУС – 6 учнів;
 • відвідуванню виставки «Немцы в Украине: история и культура» - 32 учні;
 • конкурсу творчих робіт «Мандрівка центром Харкова», а саме: «Сад імені Тараса Шевченка», «Пам’ятник кошовому отаману Івану Сірку», «Пам’ятник Л.М.Гурченко» - 12 учнів;
 • заходам до Тижня безпеки життєдіяльності – 987 учнів;
 • заходам до Тижня безпеки дорожнього руху – 989 учнів;
 • заходам до Всеукраїнського Тижня права – 983 учні;
 • заходам до вшанування пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні – 876 учнів;
 • участі у XVIIІ Всеукраїнському радіодиктанті національної єдності – 237 учнів;
 • заходам до Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства» - 968 учнів;
 • конкурсу рефератів «Безпека очима дітей» - 9 учнів;
 • Національному конкурсу есе «Моя майбутня професія: планування і розвиток» - 5 учнів;
 • художньому конкурсу дитячого малюнку  «Світ і Я» - 32 учні;
 • заходам щодо відзначення 80-років з дня проголошення незалежності Карпатської України – 673 учні;
 • Маршу миру «Дзвони Чорнобиля» - 17 учнів;
 • фестивалю-смотру дружин юних пожежних – 6 учнів;
 • заходам до Тижня громадського здоров’я – 962 учні;
 • заходам до Тижня охорони праці -671 учень;
 • профілактичним заходам щодо запобігання дитячому дорожньо-транспортному травматизму за участю представників патрульної поліції                 м. Харкова - 276 учнів;
 • заходам Всеукраїнського місячника шкільних бібліотек - 892 учні;
 •  акціям: «Милосердя» (брали участь 30 класів); «Подаруй бібліотеці книгу чи передплату» (брали участь усі класи), «Бережливих» (по збору макулатури);

- конкурсу декоративно – вжиткового мистецтва «Новорічна майстерня» та «Город Рождества» - 32 здобувача освіти;

- «Ніч науки» - 47 здобувачів освіти;

- Всеукраїнському конкурсу дитячого малюнка «Охорона праці очима дітей» - 22 здобувача освіти тощо.

У 2018/2019 навчальному році 628 здобувачів освіти (62,8%) брали участь у конкурсах творчих робіт та малюнків: «Закон та Я», «Моя сім'я за безпеку дорожнього руху», «Замість ялинки гілка», «Голодомор на Україні», «Оберіг захиснику України» та інших.

 

 

 

 

 

 

Порівняно з 2017/2018 навчальним роком можна спостерігати збільшення кількості здобувачів освіти, які беруть участь у конкурсах творчих робіт на 6,4% (у 2018 році - 548 здобувачів освіти, що складало 56,4%).

У Харківській гімназії №12 діє міністерство екології дитячо-юнацької організації «СІГМА», в межах якого було проведено акцію «Чиста Земля – чиста Україна». Активно брали участь здобувачі освіти та дорослі в екологічних рейдах. Було проведено 4 екологічні суботники, під час якого була прибрана пришкільна територія. У суботнику взяли участь 67 педагогічних працівників та 497 здобувачів освіти.

Систематично проводяться культпоходи до Харківського цирку, Національної академії Національної гвардії, Будинку культури Основ'янського району для здобувачів освіти 1-11 класів гімназії.

За даними звітів класних керівників проведено:

1. По Харкову та у межах Харківської області

Кількість виїздів

Кількість класів

Кількість учасників

46

30

812 учасників (81,2%)

2. Поза межами Харківської області

Кількість виїздів

Кількість класів

Кількість учасників

8

32

302 здобувача освіти (30,2%)

 

 

 

 

 

 

Порівняно з 2017/2018 навчальним роком можна спостерігати значне збільшення кількості здобувачів освіти, які були задіяні в культпоходах та екскурсіях на 8% (2017/2018 н.р – 693 здобувача освіти, що складало 73%).

Виховання любові і пошани до державної символіки, ритуалів суверенної України посідає одне з провідних місць у системі громадянського виховання, зокрема патріотичного виховання здобувачів освіти. Сприяє патріотичному вихованню здобувачів освіти, активізації історико-краєзнавчої роботи діяльності зали українознавства, шкільного музею «Історія школи», який було відкрито у серпні 1998 року. Складені навчально-пізнавальні екскурсії, працюють екскурсоводи.

З кожним роком поширюється волонтерський рух серед здобувачів освіти гімназії, що сприяє організації ефективної роботи з національно-патріотичного виховання учнівської молоді. У рамках національно – патріотичного виховання в гімназії проводяться виховні години, бесіди на теми: «З прагненням до перемоги...» 1-11 класи, «Україна: сьогодення і майбутнє...» 8–11 класи та інші; зустрічі з учасниками бойових дій у зоні АТО, святкування знаменних дат, ознайомлення з історією рідного краю, звичаями і традиціями українського народу, видатними людьми України тощо. Традиційним стало проведення                   1 уроку присвяченого єдності України, святкування Дня Козацтва, Дня Захисника України, Дня української письменності. У рамках святкування цих знаменних дат були проведені виховні години в усіх класах, зустрічі з ветеранами Другої Світової війни та учасниками бойових дій в зоні АТО, постійно організовуються акції для підтримки  бійців АТО: «Допомога герою» «Макулатуринг», «Напиши листа солдату» тощо.

Отже, робота класних керівників 1-11 класів гімназії щодо організації виховної роботи з учнівською молоддю, виконання документів, що стосуються питань організації виховної роботи в 2018/2019 навчальному році, здійснювалась на достатньому рівні.

Але в 2019/2020 навчальному році необхідно:

- працювати над створенням єдиного виховного простору, реалізацією Концепції національно-патріотичного виховання учнівської молоді;

- продовжити здійснювати моніторингові дослідження рівня вихованості учнівської молоді.

Соціально-психологічна служба

Робота соціально-психологічної служби, класних керівників 1-11 класів  Харківської гімназії №12 в 2018/2019 навчальному році була спрямована на забезпечення соціального захисту учнівської молоді гімназії та виконання законодавчих, нормативно-правових, розпорядчих документів з питань соціального захисту молоді.

Перед соціально-психологічною службою гімназії ставилися наступні завдання: консультативно-методична допомога всім учасникам навчально-виховного процесу; просвітницько-інформаційна робота з підвищення психолого-педагогічної культури в гімназії та сім’ї; соціально - педагогічний патронаж соціально незахищених категорій дітей; робота з сім’ями, які опинилися в складних життєвих ситуаціях тощо.

У відповідності до нормативних вимог ведеться шкільна документація з питань соціального захисту учнівської молоді гімназії.

Харківська гімназія №12 в цілому забезпечена нормативно-правовими документами та періодичними виданнями з цієї тематики.

У плані роботи Харківської гімназії №12 Харківської міської ради Харківської області розроблено план заходів щодо дотримання законодавства з охорони дитинства, соціального захисту та охорони прав дітей пільгових категорій гімназії на 2018/2019 навчальний рік (п. 7.2.)

Також забезпечено реалізацію Плану спільних заходів Харківської гімназії №12 зі службою у справах дітей Основ’янського району Управління служб у справах дітей Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради, ювенальною превенцією Основ’янського відділу поліції ГУНП в Харківській області, центром соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді Основ’янського району міста Харкова, наркологічним кабінетом Основ’янського району, Сектором ювенальної пробації м. Харкова Північно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції з метою запобігання правопорушень, злочинності, насильства, запобігання дитячій бездоглядності, жорстокому поводженню з дітьми, здійснення правоосвітницької роботи в гімназії із здобувачами освіти та батьківською громадськістю, роботи з пропаганди здорового способу життя, запобігання наркоманії, токсикоманії та СНІДу на 2018/2019 навчальний рік.

На початку навчального року проведено соціальний моніторинг, за результатами якого було складено соціальні паспорти класів та гімназії. 

На основі даного моніторингу та соціальних паспортів класів у гімназії створено базу даних дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, школярів з багатодітних, здобувачів освіти, які перебувають на обліку в гімназії, у відділі ювенальної превенції у справах дітей. Ця база даних корегується кожний семестр.

Пільгові групи учнів представлені таким чином:

 

 

 

 

 

 

Порівняно з 2017/2018 навчальним роком можна спостерігати зміни у кількості учнів, які перебувають на обліку як учні пільгового контингенту, зокрема це категорії дітей з малозабезпечених родин, із багатодітних родин, дітей з інвалідністю та дітей-напівсиріт.

Протягом 2018/2019 навчального року відбувалися коливання у кількості учнів з малозабезпечених родин та багатодітних сімей.

Також на облік було поставлено ще 15 дітей, батьки яких беруть участь у військових діях в зоні АТО.

На кожного учня пільгового контингенту зібрані копії необхідних документів, що підтверджують статус дитини, розроблені плани індивідуальної роботи класних керівників із категоріями дітей «групи ризику». Напередодні шкільних канікул проводяться бесіди на правову тематику щодо організації дозвілля і відпочинку, а також щодо недопущення криміналізації учнівського середовища.

До роботи з такими категоріями учнів залучаються класні керівники (наставники), громадський інспектор з охорони дитинства, практичний психолог гімназії, педагог-організатор, соціальний педагог, батьки, адміністрація. Було проведено відвідування вдома всіх учнів пільгового контингенту соціальним педагогом Муляк А.С., класними керівниками та комісіями з числа батьківської громадськості; складено акти обстеження матеріально-побутових умов проживання учнів з числа дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування, учнів з багатодітних родин;  проведено опитування, анкетування батьків, учнів щодо зайнятості учнів у вказаний період; організовувались та проводились екскурсії, культпоходи, зустрічі з представниками громадськості, благодійними організаціями; була активізована спортивно-масова робота з учнями пільгового контингенту в Харківській гімназії №12; увага приділялась оздоровленню учнів пільгового контингенту, залученню дітей пільгового контингенту до різноманітних видів відпочинку при взаємодії з органами виконавчої влади; порушено клопотання перед управлінням освіти адміністрації Основ'янського району Харківської міської ради про надання матеріальної допомоги учням, позбавлених батьківського піклування, дітям-сиротам з фонду загального обов’язкового навчання.

Особливу увагу приділено охопленню учнів пільгового контингенту гуртковою роботою. Учні пільгового та під облікового контингенту гімназії відвідують гуртки та секції боксу, легкої атлетики, греко-римської боротьби, пауер-ліфтингу КДЮСШ №9, гурток образотворчого мистецтва клубу «Какао», гурток шахів клубу «Гагарінець», гуртки ЦДЮТ №7 Основ'янського району, «КИТ», гуртки Будинку культури Основ'янського району.

68,2% здобувачів освіти пільгового контингенту беруть участь у роботі дитячо-юнацьких спортивних шкіл, центрах дитячої та юнацької творчості, клубах за місцем проживання, гуртках і секціях, що значно менше, ніж у минулому навчальному році (74,6% здобувачів освіти).

Протягом 2018/2019 навчального року для сімей пільгового контингенту було організовано роботу консультпункту з питань навчання та виховання, надання педагогічної та психологічної допомоги. Батькам учнів гімназії надані індивідуальні та групові консультації з питань організації навчання та виховання дітей з урахуванням їхніх індивідуальних особливостей, організації дозвілля дітей, працевлаштування підлітків тощо.

Протягом 2018/2019 навчального року адміністрацією Основ'янського району була надана матеріальна допомога (у вигляді подарунків до Нового року, грошової допомоги) учням пільгового контингенту. Так всі діти, позбавлені батьківського піклування, діти-сироти, діти, які виховуються у прийомних сім’ях, отримали грошову допомогу із фонду загального обов’язкового навчання (4 учнів), грошову допомогу до Нового року (4 учнів).

Учні, які належать до категорії «діти-чорнобильці», отримали з міського бюджету кошти для проїзду в наземному транспорті (8 учні).

Організовано отримання пільгових проїзних білетів Е-тікет у Харківському наземному та підземному електротранспорті для учнів гімназії.

Силами педагогічного та учнівського колективу гімназії учням пільгового контингенту систематично надається допомога у вигляді верхнього одягу, взуття, канцелярських товарів, побутових речей.

У 2018/2019 навчальному році учні з числа дітей пільгових категорій отримали новорічні подарунки:

 • 4 дітей з числа дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування;                13 учнів із числа дітей, чиї батьки перебувають у зоні АТО, отримали подарунки зі святом Святого Миколая від депутата Харківської міської ради                      Андрєєвої С.Ю.;
 •  411 учнів початкової школи отримали новорічні подарунки від Харківського міського голови Г.А.Кернеса;
 •  60 учнів пільгового контингенту відвідали новорічну виставу на базі Палацу Спорту та отримали новорічні подарунки від Харківського міського голови Г.А.Кернеса;
 •  учні пільгового контингенту (багатодітні сім’ї) відвідали новорічну виставу на базі Будинку культури Основ’янського району та отримали новорічні подарунки від голови Адміністрації Основ’янського району Харківської міської ради Головчанської Г.О.;
 •  учні пільгового контингенту (діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування) отримали Новорічні подарунки та грошову допомогу від адміністрації Основ'янського району Харківської міської ради тощо.

Також було забезпечено участь учнів пільгового та під облікового контингенту у виховних заходах до новорічних свят:

№ з/п

Назва заходу

Дата проведен.

Учасники

Кількість дітей

Місце проведення

Відповідальні

1.1. Районні Новорічні та Різдвяні свята

1

Участь учнів у культпоході до Харківського цирку

24.12.2018

о 12.00.

1

Згідно

з квотою

Цирк

Сичова Н.М.,

класні керівники

2

Участь учнів гімназії у культпоході на виставу театру «Тимур»

27.12.2018

о 14.00.

3-9

94

БК Основ’янсь-кого району

Класні керівники

1.2. Святкові заходи для дітей пільгового контингенту з врученням новорічних подарунків

1

Привітання учнів пільгового контингенту зі святом Святого Миколая депутатом  Харківської міської ради Андрєєвою С.Ю.                

26.12.2018

1-11

13

Актова зала

ХГ №12

Оленіч О.З.,

Даньшина С.В.,

класні керівники

2

Святкова зустріч дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з головою адміністрації Основ’янського району

19.12.2018

о 12.00.

 

1-11

4

Актова зала адміністра-ції Основ’янсь-кого району

Оленіч О.З.,

Даньшина С.В.,

класні керівники

3

Участь учнів пільгових категорій  гімназії у відкритті районної Новорічної ялинки на базі Будинку культури Основ’янського району  

29.12.2018

о 14.00.

1-11

Згідно

з квотою

 

Будинок культури Основ’янсь-кого району

Оленіч О.З.,

Даньшина С.В.,

класні керівники

4

Участь учнів пільгового контингенту у культпоході до Палацу Спорту на новорічну виставу «Джин всемогутній»

29.12.2018

Учні пільго-вого континге-нту

60

 

Палац Спорту

Оленіч О.З.,

Даньшина С.В.,

класні керівники

1.4. Відвідування театрів, музеїв, закладів культури та мистецтва

1

Вручення подарунків Харківського міського голови

26.12.2018

з 9.25. до 13.25.

1-4

Згідно

з квотою

Харківська

гімназія №12

Оленіч О.З., Даньшина С.В.

2

Участь працівників гімназії у відкритті міської Новорічної ялинки

21.12.2018

---

Згідно

з квотою

Площа Свободи

Працівники гімназії

3

Участь учнів у культпоході до Палацу Спорту на новорічну виставу «Джин всемогутній»

27.12.2018 о 11.00.

2-4

Згідно

з квотою

Палац Спорту

МиргородМ.Є., класні керівники

4

Участь учнів гімназії у культпоході до дельфінарію «Немо»

28.12.2018

о 12.00.

1-4, 7-Б,

9-А

230

Дельфінарій «Немо»

МиргородМ.Є., класні керівники

5

Культпохід учнів гімназії до МПДЮТ на новорічну виставу

10.01.2019

1-4

60

МПДЮТ

Класні керівники

6

Участь учнів гімназії у культпоході до дельфінарію «Немо»

17.05.2019

о 14.00.

1-9

254

Дельфінарій «Немо»

МиргородМ.Є., класні керівники

               

Також учні, позбавлені батьківської опіки, були забезпечені безкоштовними підручниками, шкільною формою, єдиним квитком, безкоштовно відвідували гуртки, культурно-масові заходи, які проводились у районі та місті.

Усі діти пройшли поглиблений медичний огляд, що підтверджується лікарняними довідками.

Важливий напрям роботи з соціального захисту дітей – це робота з батьками учнів. Класні керівники  проводять консультації з батьками, тримають на контролі успішність та відвідування занять дітьми із сімей, що підлягають соціальному захисту.  Для батьків та опікунів/піклувальників учнів у гімназії було організовано консультації психолога, соціального педагога, вчителів – предметників та класних керівників з питань соціального захисту дітей різних пільгових категорій. Протягом 2018/2019 навчального року загалом було проведено 29 індивідуальних  та 32  групових консультацій для  учнів (всього – 61); 17  консультацій для вчителів.

У волонтерському русі були задіяні здобувачі освіти міністерства милосердя шкільної організації дитячого самоврядування «СІГМА». Протягом                              2018/2019 навчального року члени міністерства милосердя надавали посильну допомогу здобувачам освіти пільгового контингенту мікрорайону, відвідували людей похилого віку, поздоровляли мешканців мікрорайону зі святами, проводили концерти, виставки для цих людей.

Разом з тим виявлені й певні недоліки.

1. У роботі класних керівників заплановане проведення досліджень рівня сформованості культури здоров’я здобувачів освіти пільгового контингенту, але дані дослідження здійснюються формально, та відсутній графік індивідуальних консультацій із здобувачами освіти з «групи ризику» та їх батьками.

2. У роботі класних керівників 1-11 класів відсутній систематичний моніторинг рівня навчальних досягнень здобувачів освіти пільгового контингенту.

Отже, робота соціально-психологічної служби, класних керівників                1-11 класів гімназії щодо забезпечення соціального захисту законних прав та інтересів дітей під час навчально-виховного процесу, створення необхідних умов для навчання, виховання, фізичного, психічного, соціального, духовного та інтелектуального розвитку дітей, їх активної життєдіяльності протягом                    2018/2019 навчального року здійснювалась на достатньому рівні.

У гімназії є учнівська організація самоврядування «СІГМА» (638 членів), до складу якої входять 7 комісії: міністерство милосердя; міністерство екології; міністерство спорту; міністерство друку; міністерство культури здоров’я; міністерство права; навчальне міністерство. У комісіях беруть участь представники від кожного класу гімназії (з 5-го по 11 класи), які обираються відкритим голосуванням на класних зборах. Очолює організації Президент – учениця 10-Б класу Рожко Ксенія. Учнівська організація самоврядування має Положення. «СІГМА» створена з метою забезпечення демократизації освітнього процесу, виховання громадянської свідомості, підвищення громадянської активності молоді, залучення її до загальнодемократичних цінностей, вироблення навичок прийняття самостійних рішень, розвитку інтелектуальних та організаторських здібностей, почуття відповідальності з урахуванням необхідності поглиблення взаємодовіри, взаєморозуміння і співробітництва між здобувачами освіти та вчителями. Члени учнівського самоврядування беруть активну участь у загальношкільних, районних та міських заходах, присвячених правовій тематиці. Протягом 2018/2019 навчального року представниками міністерства права були проведені наступні виховні заходи: тематичні години спілкування із залученням працівників правоохоронних органів: «У нас одна Батьківщина — рідна Україна» (1-4 класи); «Загубити довір'я легко, а завоювати — важко» (5-8 класи); «Умій учитись, щоб уміти трудитись» (9 класи); «Навчання — право і обов'язок учня» (10-11 класи); диспут «Злочин проти людства, миру та людяності. Що це?» (11 клас); участь здобувачів освіти у І етапі Всеукраїнського конкурсу творчих робіт «Мої права».

 

 

 

 

                                                                          

Порівняно з 2017/2018 навчальним роком можна спостерігати збільшення кількості здобувачів освіти гімназії, які активно беруть участь у творчих конкурсах на високому рівні на 2%, на 1% - на достатньому рівні, зменшення кількості учнів, які беруть участь у конкурсах на середньому рівні, на 3%.

У шкільній бібліотеці є в наявності навчально-методична база, плакати, відповідна література, виставки на правову тематику. У гімназії та у кожному класі оформлені інформаційні стенди з роз’ясненням кримінального права, профілактики шкідливих звичок, профілактики дитячого травматизму. Також на 3 поверсі гімназії створений кабінет «Історії та правознавства», який забезпечений необхідною літературою та нормативно-правовими документами. Шкільна бібліотека оснащена комп’ютером, підключеним до мережі інтернет.

Гімназія на достатньому рівні забезпечена нормативно-правовою базою з питань профілактики злочинних проявів в учнівському середовищі та громадянської освіти населення. Також у бібліотеці гімназії оформлена постійнодіюча тематична виставка «Закон і ми», є в наявності законодавчі та нормативно-правові акти, література з правової тематики. Складена тематична папка науково-інформаційної літератури. Є в наявності списки інформаційно-методичної літератури. У читальному залі бібліотеки оформлені книжкові викладки: «Символіка України»; «Конституційне право українців»; «Правова освіта громадян»; «Шкідливі звички та їх запобігання»;  «Правова освіти і виховання». 

У 2018/2019 навчальному році надавалась увага розвиткові туристично-краєзнавчого напрямку діяльності педагогічного колективу гімназії.

Робота по туризму і краєзнавству в гімназії базується на основі Конституції України, Закону «Про освіту», Указу Президента України «Про заходи щодо поліпшення національно-патріотичного виховання дітей та молоді» від 12.06.2015 № 334, Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, затвердженої наказом Міністерством освіти і науки України від 16.06.2015 № 641 «Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання дітей і молоді», листа Міністерства освіти і науки України від 07.08.2018 №1/9-486 «Про деякі питання організації в закладах освіти виховної роботи щодо безпеки і благополуччя дитини у 2018-2019 навчальному році», Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів тощо.

Основною метою педагогічного та учнівського колективу є робота з патріотичного виховання здобувачів освіти, сприяння розвиткові соціально-колективної, творчо та інтелектуально розвиненої особистості, поглиблення діяльності із збереження і примноження культурно-історичної, наукової спадщини, природного середовища краю та відновлення традицій, звичаїв і обрядів народу.

У гімназії в річному плані є розділ «Туристсько-краєзнавча робота», складений графік проведення навчалних екскурсій та культпоходів. Заплановані заходи реалізуються в повному обсязі.

У гімназії туристсько-краєзнавчою роботою із здобувачами освіти займаються 33 педагогічні працівники (34 – у 2017 році, 34 - у 2016 році), з них:

 • у Харківській обласній станції туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді – 1 (1 - у 2018 році);
 • у гімназії – 32 (33 - у 2018 році).

Аналізуючи склад педагогічних кадрів, які займаються з дітьми туристсько-краєзнавчою роботою, слід відзначити, що із 33 педагогів мають вищу педагогічну освіту, 1 – нагороджений Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України. Середній вік педагогів становить 40 років.

Показниками розвитку туризму та краєзнавства в гімназії є як кількість, так і якість проведених змагань із різних видів туризму, туристсько-краєзнавчих зльотів, краєзнавчих конкурсів, вікторин, участь у пошукових експедиціях тощо.

Розвиткові туристсько-краєзнавчої роботи в гімназії сприяє рух учнівської молоді України «Моя земля – земля моїх батьків», Всеукраїнська туристсько-краєзнавча експедиція «Краса і біль України», історико-етнографічна експедиція «Історія міст і сіл України», Всеукраїнський форум патріотичних справ учнівської молоді Ми – українці!» тощо.

Із здобувачами освіти гімназії проводиться відповідна робота по всіх напрямках, вищеназваних програм з туристсько-краєзнавчої роботи.

Метою краєзнавчої роботи є всебічне і ґрунтовне вивчення історії міста, сіл та селищ області, розвиток учнівського інтересу до дослідництва, формування у здобувачів освіти практичних навичок цілеспрямованого краєзнавчого пошуку.

Пізнавальна цінність цього краєзнавчого пошуку полягає в розширенні  знань із історії України та Харківщини.

Форми роботи з вивчення історії та природи рідного краю в гімназії різноманітні. Перевага надається дослідженням, роботам з архівними та історичними документами, інтерв’ю з почесними громадянами м. Харкова, мешканцями мікрорайону тощо. 

Найважливішою в роботі педагогічних працівників та юних краєзнавців є робота зі створення родинних літописів, зустрічі з цікавими людьми, конкурси, вікторини, екскурсії, використання краєзнавчих надбань у системі роботи гімназії, участь у різноманітних краєзнавчих конкурсах, роботи історико-етнографічної зали українознавства. Проводяться туристично-краєзнавчі конференції, де аналізується робота по напрямках руху учнівської молоді «Моя земля, земля моїх батьків» та туристсько-краєзнавчої експедиції «Краса і біль України», накреслюються завдання пошуковій групи зали українознавства по виконанню програмних завдань.

У гімназії систематично проводиться підбір матеріалів у залі українознавства (дослідницько-пошукова робота щодо історії рідного краю, відомості про видатних людей гімназії), організовуються і проводяться культпоходи здобувачів освіти 1-11 класів куточками рідного краю, виготовляються гербарії, проекти, дослідницькі роботи.

Щороку до туристсько-краєзнавчої роботи залучаються обдаровані діти, які працюють самостійно, готують власні наукові праці, обираючи різні теми дослідження.

Набуті навички з туризму та краєзнавства школярами реалізовуються в різноманітних спортивно-туристських заходах, а саме:

 • Всеукраїнській благодійній акції «Від серця до серця» допомоги дітям з вадами здоров’я;
 • Всеукраїнському конкурсі «Моя батьківщина – Україна»;
 • Всеукраїнській філософській історико-краєзнавчій конференції учнівської молоді «Пізнай себе, свій рід, свій нарід»;
 •  Всеукраїнському форумі патріотичних справ учнівської молоді Ми – українці!».

Всеукраїнських туристсько-краєзнавчих експедиціях, оглядах, конкурсах, іграх учнівської молоді:

- експедиції «Історія міст і сіл України», «Моя Батьківщина – Україна».

Класні керівники 1-11 класів гімназії активно використовують найбільш доступну форму туристсько-краєзнавчої роботи з учнівською молоддю – навчально-пізнавальні екскурсії та культупоходи.

Протягом 2018/2019 навчального року були проведені тематичні екскурсії  в межах та поза межами Харківської області за маршрутами:

Заходи

Дата

Кількість

Відповідальні

1

Про участь здобувачів освіти 7-А та 7-Б класів в одноденній автобусній екскурсії за маршрутом «Харків – Дніпро – Петряківка – Харків»

22.09.2018

40

Сердюк В.Ю., Шморгун Т.М., Дурицький П.С.

2

Про участь здобувачів освіти 9-А, 9-Б, 9-В, 5-А, 8-А, 8-Б класів в одноденній автобусній екскурсії за маршрутом «Харків – Святогірськ – Харків»

07.10.2018

48

Олійник О.В., Петрик Н.М.,

Лукаш О.І.,

Джуринська Н.О.

3

Про участь здобувачів освіти 2-А та 2-Б класів в одноденній автобусній екскурсії за маршрутом «Харків – Валки, музей гончарного мистецтва – Харків»

23.10.2018

45

Ткаченко Т.М. Малоштанова О.В., Зубахіна С.С., Лещенко О.М.

4

Про участь здобувачів освіти 6-А, 7-А,7-Б, 7-В, 9-В класів в одноденній автобусній екскурсії за маршрутом «Харків – с. Башкирівка Куп’янського району – Харків» на фабрику ялинкових прикрас

26.10.2018

37

Сердюк В.Ю., Арутюнова О.О., Шморгун Т.М.

 

5

Про участь здобувачів освіти 5-Б, 6-В, 6-Б та 8-А класів  в одноденній автобусній екскурсії за маршрутом «Харків – Куп’янськ (фабрика ялинкових прикрас)  – Харків»

30.11.2018

30

Джуринська Н.О., Мушулова К.Р.

 

6

Про участь здобувачів освіти 9-А, 9-Б,            9-В, 5-А, 10-А, 6-В класів в екскурсії за маршрутом «Харків – Запоріжжя –                 о. Хортиця – Харків»

 

28.03.2019

52

Олійник О.В., Петрик Н.М.,

 Лукаш О.І., Самотой Є.В.

7

Про участь здобувачів освіти 1-В, 10-А, 10-Б, 11-Б класів в екскурсії за маршрутом «Харків – Одеса – Харків»

 

З 25.03.2019 по 27.03.2019

22

Пивоварова Л.І., Стьопкіна Л.Д.

8

Про участь здобувачів освіти 4-А, 4-Б,              4-В класів в екскурсії за маршрутом «Харків – Ізюм – Святогірськ – Харків»

28.03.2019

28

Нєєлова Г.С.,

Лукаш О.І.,

 Петрик Н.М.

 

За даними звітів класних керівників проведено:

1. По Харкову та у межах Харківської області

Кількість виїздів

Кількість класів

Кількість учасників

46

30

812 учасників (81,2%)

2. Поза межами Харківської області

Кількість виїздів

Кількість класів

Кількість учасників

8

32

302 здобувача освіти (30,2%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Порівняно з 2017/2018 навчальним роком можна спостерігати значне збільшення кількості здобувачів освіти, які були задіяні в культпоходах та екскурсіях на 8% (2017/2018 н.р – 693 здобувача освіти, що складало 73%).

До проведення навчальних екскурсій були залучені батьки здобувачів освіти, педагогічний колектив Харківської гімназії № 12.

У питаннях розвитку краєзнавчого руху гімназія співпрацює із Харківською обласною станцією юних туристів, центром дитячо-юнацької творчості № 7 Основ'янського району.

Упродовж останніх 5-ти років педагогічним колективом гімназії проведена значна робота із реалізації завдань, визначених історико-географічною експедицією «Історія міст і сіл України», історико-етнографічною експедицією учнівської і студентської молоді «Україна вишивана», історико-краєзнавчою акцією учнівської і студентської молоді «Шляхами подвигу і слави».

Складовою розвитку дитячо-юнацького туризму і краєзнавства є робота туристсько-краєзнавчих гуртків учнівської молоді та зали українознавства гімназії.

Вагомим результатом проведеної роботи стало зібрання матеріалів учителів історії Сердюк В.Ю., Дурицьким П.С. та пошукової групи зали українознавства про історію 8-ого мікрорайону, історію започаткування та розвиток гімназії, про першого директора (архівні документи та свідчення очевидців).

Всього в гімназії діє одна зала українознавства широкого історичного профілю.

Туристсько-краєзнавча робота посідає ключове місце в національно-патріотичному вихованні молодого покоління, а участь у Всеукраїнському русі учнівської молоді за збереження і примноження традицій, звичаїв, обрядів народу, Всеукраїнських акціях «Краса і біль України», «Сто чудес України», обласної – «Люби і знай свій рідний край», сприяє вихованню у здобувачів освіти національної самосвідомості.

Щорічно виконується план навчальних екскурсій та походів під час навчальної практики у 1-8 та 10-х класах.

Кількість здійснених походів, їх географія, категорійність, проведення туристських змагань, підготовка педагогічних кадрів, участь в очно-заочних районних, міських, обласних, Всеукраїнських масових заходах з учнівською молоддю свідчать про достатній рівень розвитку туристсько-спортивних та краєзнавчих гуртків.

Однією з найактивніших форм роботи з гуртківцями є проведення туристських походів рідним краєм.

Згідно зі звітами керівників гуртків та керівника зали українознавства у                  2018/2019 навчальному році були проведені 2 походи з охопленням 62 здобувачів освіти (у 2018 році - 2 походи, 60 здобувачів освіти).

Адміністрацією гімназії продовжується здійснення даних моніторингових досліджень щодо проведення даного виду дозвілля.

До проведення навчальних екскурсій систематично залучаються батьки здобувачів освіти, педагогічний колектив Харківської гімназії № 12.

Перевага надавалася наступним історичним, культурним та природознавчим місцям м. Харкова: екопарку О.Фельдмана, Харківському цирку, Харківському музею природи, Харківському історичному музею, Шато-Ледо, Харківському планетарію тощо.

Слiд вiдзначити, що перед кожною екскурсією, культпоходом, практичним заняттям чи iншим заходом педагогічними працівниками проводилися необхiдні iнструктажі із здобувачами освіти з безпеки життєдіяльності, бесiди щодо запобігання всiх видiв дитячого травматизму.

Випадкiв травматизму серед здобувачів освіти пiд час проведення культпоходів, навчальних екскурсій та навчальної практики не було.

Разом із тим необхідно на більш високому рівні забезпечувати організацію туристсько-краєзнавчої роботи, активізувавши роботу з батьками здобувачів освіти щодо їх залучення до організації та участі в туристсько-краєзнавчих заходах класів та гімназії.

Отже, робота керівників гуртків, класних керівників 1-11 класів гімназії щодо організації туристсько-краєзнавчої роботи в 2018/2019 навчальному році здійснювалась на достатньому рівні.

У 2019/2020 навчальному році класним керівникам та керівникам гуртків необхідно залучати до організації та проведення туристсько-краєзнавчої роботи представників батьківської громадськості.

У плані Харківської гімназії №12 Харківської міської ради Харківської області на 2018/2019 навчальний рік окремим пунктом є планування  спортивно – масової та військово – патріотичної роботи ( п. 7.5. «План заходів щодо проведення фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи», п. 7.4. «План заходів з військово-патріотичного виховання учнівської молоді та викладання предмета «Захист Вітчизни»), до якого включені заходи, спрямовані на популяризацію здорового способу життя: День здоров’я, День фізичної культури та спорту, змагання за різними видами спорту.

У 2018/2019 навчальному році учні гімназії брали участь у спортивних змаганнях районного рівня з різних видів спорту:

№ з/п

Вид спорту

Категорія

Кількість

Місце

1

спортивні змагання з легкої атлетики (багатоборство)

6-9-х класи

8 учнів

ІІІ

2

спортивна естафета

9-11 класи

10 учнів

---

3

спортивні змагання з футболу «Шкіряний м’яч» за програмою міської Спартакіади «Спорт і школа»

учні 2007 року народження

14 учнів

І

4

спортивні змагання з футболу «Шкіряний м’яч» за програмою міської Спартакіади «Спорт і школа»

учні 2008 року народження

15 учнів

ІІ

5

Харківська шкільна гандбольна ліга

6-7 класи (хлопці)

10 учнів

І

6

Харківська шкільна гандбольна ліга

6-7 класи

(дівчата)

10 учнів

7

Харківська шкільна волейбольна ліга

9-11 класи

(хлопці)

10 учнів

IV

8

Харківська шкільна волейбольна ліга

9-11 класи

(дівчата)

10 учнів

ІІІ

9

Харківська шкільна баскетбольна ліга (3:3)

9-11 класи (дівчата)

10 учнів

ІІІ

10

Харківська шкільна баскетбольна ліга (3:3)

9-11 класи (хлопці)

10 учнів

ІІI

11

спортивні змагання з футболу «Шкіряний м’яч» за програмою міської Спартакіади «Спорт і школа»

учні 2005 року народження

15 учнів

ІІ

12

міні-футбол

5-6 класи (хлопці)

14 учнів

ІІI

13

міні-футбол

5-6 класи (дівчата)

14 учнів

---

14

«Старти надій»

 

7 класи

14 учнів

---

15

Харківська шкільна гандбольна ліга (міські змагання)

6-7 класи

10 учнів

ІІI

16

бадмінтон

4-9 класи

4 учнів

V

 

Вихованці гімназії мають певні досягнення в спорті:

 • юнацькі розряди – 28 учнів (художня гімнастика, плавання, греко-римська боротьба, бокс тощо).

У порівнянні з 2017/2018 навчальним роком зросла кількість учнів, які мають спортивні досягнення професійного рівня:

 • І розряд – 10 учнів (у 2018 році – 10 учнів, у 2017 році – 9 учнів);
 • кмс – 5 учнів (у 2018 році – 4 учнів, у 2017 році – 3 учнів);
 • мс – 0 учнів (у 2018 році – 0 учнів, у 2017 році – 2 учнів).

У гімназії та районі проводилася низка спортивно-масових змагань за програмами малих Олімпійських ігор, програмою міської  Спартакіади «Спорт і школа», Спартакіади школярів, ряд окремих змагань та спортивно-масових заходів.

У рамках заходів за програмою міської  Спартакіади «Спорт і школа» діти брали участь у спортивних змаганнях за такими видами спорту: футбол, міні-футбол, волейбол, баскетбол, легкоатлетичне багатоборство.

Серед школярів, які захоплюються спортом та заняттями з фізичної культури, в обов’язкових змаганнях брали участь 392 учні, що складає 39,2% (у 2017 році – 372 учень (38,4%), що свідчить про стабільний інтерес з боку учнів до фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи.

Разом у змаганнях районного етапу в 2018/2019 навчальному році брали участь та посіли призові місця 178 юних спортсменів, що складає 18% від загальної кількості учнів гімназії.

Створені  всі необхідні умови для заняття фізичною культурою, спортом, проведення різноманітних спортивних змагань  та заходів. Матеріальна база гімназії в цілому перебуває на достатньому рівні та включає в себе 2 спортивні зали, приміщення для фізкультурно-оздоровчих занять, футбольне поле, ігрові та комплексні майданчики, гімнастичний майданчик, які забезпечують ефективне проведення фізкультурно-оздоровчої роботи під час освітнього процесу та в позаурочний час.

На існуючих спортивних майданчиках є відповідні комплекси нестандартного обладнання: ігрові майданчики для занять з молодшими школярами, зони для бігу, стрибків та метання, смуги перешкод, турніки.          Спортивні зали гімназії в основному забезпечені необхідним гімнастичним обладнанням, дрібним спортивним інвентарем.

Інструкції з безпеки життєдіяльності, акти-дозволи в наявності на всі спортивні споруди, оформлені відповідно до вимог Положення про порядок підготовки спортивних споруд та інших спеціально відведених місць для проведення масових спортивних та культурно-видовищних заходів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 18.12.1998 № 2025.

Належну увагу приділено питанням охорони життя та здоров’я  учнів.  Під час навчальних занять питання дотримання учнями норм безпеки постійно знаходяться  в полі зору вчителів. Відповідно  до вимог «Типового положення про навчання з питань охорони праці» у гімназії з учнями проводиться відповідний інструктаж (вступний, первинний, позаплановий, цільовий) з техніки безпеки життєдіяльності на заняттях з фізичної культури.

Матеріально-технічне забезпечення

     За рахунок благодійних коштів батьків здійснено профілактичний ремонт тепломережі, що надало можливість підтримувати температуру повітря в навчальних приміщеннях у межах 18-20 градусів, ремонти та підготовку класних кімнат до навчального року,  замінено лінолеум в кабінетах №4,10,12;

проведено ремонт кабінетів №23а, 36, проведено капітальний ремонт коридору вздовж роздягалень. профілактичні ремонти коридорів школи, харчоблоку (ремонт кімнати для зберігання овочів та кімнати для миття посуду), косметичний ремонт спортивного залу; закупівлю посуду на харчоблок; заміну світильників у коридорі, технічне обслуговування вогнегасників, заміна дверей ( 3шт), гардини для їдальні, закупівлю миючих дезінфікуючих засобів для харчоблоку, туалетів; придбано: телевізор (2 шт), дошка- крейдова (1 шт), стенди ( 6 шт), жалюзі (7 шт), методична література, журналів обліку роботи гуртка та факультативних занять, папір, для благоустрою подвір’я (покосу трави) був придбаний бензин та масло для роботи газонокосарки; придбано інвентар для прибирання приміщень школи; проведено  ремонт спортивного майданчика (пофарбовано обладнання); проведено профілактичний ремонт фасаду школи. Працівниками централізованої бухгалтерії Основянського районного Управління освіти планово проводиться інвентаризація майна, зауважень щодо забезпечення його збереження та оприбуткування немає. Завжди вчасно готується звітна документація, матеріали списуються або оприбутковуються. 

           Адміністрацією гімназії приділяється достатньо уваги естетичному вигляду  закладу освіти. Подвір’я школи завжди прибране, доглянуте. На квітниках щороку висаджуються квіти, своєчасно обрізаються дерева, кущі. Фарбується огорожа, біляться бордюри. Обслуговуючим персоналом проводиться скошування трави на газонах, винесення та періодичне вивезення сміття з території школи.

Для подальшого зміцнення матеріально-технічної бази школи нам необхідно продовжувати капітальний ремонт кабінетів, фасаду гімназії, потребує дообладнання матеріально-технічна база навчальних кабінетів, спортивної зали, столи зі стільцями з регулюванням під зріст учнів.

       У гімназії наявні всі нормативно-правові документи, що регламентують діяльність закладу загальної середньої освіти. 

Дякую за увагу!