Департамент науки і освіти 

Харківської обласної державної адміністрації
Офіційний сайт Департаменту освіти Харківської міської 

ради
Управління освіти адміністрації Червонозавоводського району Харківської міської ради
Управління кримінальної міліції у справах дітей
Study Planner - Путівник по освітньому простору Харкова
Система тестування знань
Календари на любой год - Календарь.Юрец.Ру

Звіт керівника

Звіт директора

Харківської гімназії №12

Харківської міської ради Харківської області

Калмичкової Л.А

про підсумки роботи навчального закладу протягом  2016/2017 навчального року

 

Відповідно до Положення про порядок звітування керівників загальноосвітніх навчальних закладів про свою діяльність перед педагогічним колективом та громадськістю щорічно я, як директор гімназії, звітую про персональний внесок у підвищення рівня організації навчально-виховного процесу, у створення належних умов для забезпечення рівного доступу для здобуття якісної освіти за 2016/2017 навчальний рік.

Шановні присутні!

Закінчився навчальний рік, і тому ми зібралися сьогодні, щоб підвести певні підсумки роботи педагогічного колективу гімназії, оцінити діяльність директора на посаді протягом 2016/2017 навчального року. На посаді директора працюю в гімназії 6 років. У своїй діяльності протягом звітного періоду я керувалася Статутом гімназії, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов’язками директора навчального закладу, законодавством України, іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника загальноосвітнього навчального закладу.

Протягом навчального року система управління підлягала інспектуванню Департаментом освіти та науки Харківської обласної ради, Департаментом освіти Харківської міської ради, Управлінням освіти адміністрації Основ’янського району Харківської міської ради. Під час перевірок оцінка роботи гімназії з різних аспектів визначена на достатньому та високому рівнях.

Упродовж  2016/2017 навчального року педагогічний колектив навчального закладу продовжував вирішувати проблему вдосконалення системи управління школою на всіх рівнях її функціонування та життєдіяльності з метою забезпечити стабілізацію позитивного іміджу і конкурентоспроможності школи на ринку освітніх послуг м. Харкова з урахуванням його траєкторії розвитку. Реалізація завдань для досягнення мети діяльності педагогічного колективу супроводжувались постійною аналітичною діяльністю щодо результатів роботи з усіх напрямів.

У 2016/2017 навчальному році  колектив гімназії 3-й рік працював над проблемою «Підвищення якості освіти учнів та фахового розвитку педагогічних працівників в умовах упровадження нових Державних стандартів початкової, базової та повної загальної середньої освіти».

Уся діяльність була підпорядкована вирішенню таких основних завдань:

·     забезпечення виконання державних освітніх стандартів та вимог навчальних програм;

·     забезпечення функціонування профільних класів;

·     підвищення рівня навчальних досягнень учнів;

·     впровадження особистісно-орієнтованого навчання;

·     реалізація «Концепції національно-патріотичного виховання»;

·     створення україномовного середовища в гімназії;

·     забезпечення функціонування школи сприяння здоров’ю;

·     впровадження інноваційних технологій у процес навчання та виховання.

Педагогічним колективом гімназії проведено певну роботу щодо збереження й розвитку шкільної мережі. На початок 2016/2017 навчального року в закладі було відкрито 30 класів, із них 1–4-х – 12 класів, 5–9-х – 14 класів, 10–11-х – 4 класи. Мова навчання у всіх класах гімназії – українська. Станом на 05.09.2016 кількість учнів становила 949, що 38 учнів більше, ніж у минулому навчальному році. Середня наповнюваність учнів у класах у 2016/2017  навчальному році складала 31,6 чоловіка, що на 0,2 більше, ніж у попередньому. На початок 2016/2017  навчального року мережа класів гімназії  збільшиться  на 1 клас і становитиме 30 класів: 1-4-х – 12 класів, 5-9-х – 14 класів, 10-11-х – 4 класи. Середня наповнюваність у гімназії збільшується останні 5 років. За цей період вона зросла на 3,31.

У 2016/2017 навчальному році в гімназії відбувався рух учнів. Так, із навчального закладу вибуло за навчальний рік  18 учнів (2 - за кордон, 2 – по Україні, 12 – по м.Харкову, 1 – у межах району, 1 – у зв’язку зі смертю), що на 4 більше,  ніж у минулому навчальному році. Однак, у зв’язку з високою наповнюваністю класів прибуло 12 учнів, що на 6 більше, ніж у 2015/2016 навчальному році. Основну увагу в цьому питанні приділяємо приведенню мережі у відповідність до Законодавства України.

Для забезпечення своєчасного й у повному обсязі обліку дітей шкільного віку, на виконання ст. 53 Конституції України, пп. а-2, б-4, б-7 ст. 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 14, 35 Закону України «Про освіту», ст.ст. 6, 18 Закону України «Про загальну середню освіту», ст. 19 Закону України «Про охорону дитинства» та з метою контролю за здобуттям учнями повної загальної середньої освіти в гімназії здійснюється робота щодо обліку дітей шкільного віку за мікрорайоном.

Звітом 77-РВК встановлено, що загальна кількість дітей шкільного  віку (6-18 років) в мікрорайоні гімназії складає 641 осіб. Аналіз даних щодо обліку дітей шкільного віку за три роки показав, що кількість дітей шкільного віку у 2016 році збільшилась: порівняно з 2015 роком на 7 дітей,  порівняно з 2014 роком на 32 дитини.

 

Порівняно з минулими роками у 2016 році значно збільшилась кількість дітей, які навчаються для здобуття повної загальної середньої освіти. Кількість таких дітей на 01.09.2016 склала 633 дитини. У 2015 році таких дітей – 628, у 2014 році – 603 дитини. Факт навчання дітей та підлітків підтверджений відповідними довідками з місця навчання.

 

У 2016 році, порівняно з 2015, у мікрорайоні обліку гімназії збільшилась загальна кількість дітей 6-ти річного віку на 11 дітей. Таким чином, збільшилась кількість  6-ти річок, які навчаються. Так, у 2016 році з 49 дітей 6-ти річного віку навчаються 42 дитини, у 2015 році з 38 дітей 6-ти річного віку навчалось 33 дитини, у 2014 році з 54 дітей 6-ти річного віку навчалось 50 дітей.

 

Порівняно з 2015 роком у 2016 році дещо збільшилась кількість дітей із мікрорайонів шкіл району, які навчаються у Харківській гімназії №12. Так, у 2015 році – 159 учнів, у 2016 році таких дітей 166, що на 7 учнів більше, ніж у минулому році.

 

У 2016 році значно змінились і показники щодо навчання у Харківській гімназії №12 дітей із мікрорайонів шкіл Харківської області та інших областей України. Так, у 2016 році кількість дітей із мікрорайонів шкіл Харківської області склала 53 особи, що на 4 особи менше, ніж у 2015 році та на 8 осіб більше, ніж у 2014 році. Кількість дітей із інших областей України у 2016 році склала 42 осіб, що на 6 дітей більше, ніж у 2015 році та на 2 дитини більше, ніж у 2014 році.

 

Порівняно з минулим роком на 01.09.2016 відсоток дітей, які підлягають навчанню змінився та склав 99,8%. Одна дитина з території обліку гімназії не підлягає навчанню. У 2014 та 2015 роках відсоток дітей, які підлягають навчанню складав 100%.

 

У 2016 році зросла кількість дітей, які навчаються у загальноосвітніх навчальних закладах та дещо підвищилась, порівняно з минулими роками, кількість дітей, які навчаються у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації.

 

Значна увага в гімназії приділяється перспективі набору учнів до 1-их класів. Тому облік дітей 5-річного віку щороку відслідковується та аналізується. Так, у 2016 році кількість дітей 5-річного віку склала 65 дітей, що на 6 дітей більше, ніж у 2015 році та на 8 дітей менше, ніж у 2014 році.

 

Питання обліку дітей шкільного віку, які мешкають на території обліку гімназії знаходиться під постійним контролем з боку адміністрації гімназії. Однак в організації цього напряму роботи є певні проблеми. Так, недостатньо ретельно та відповідально ведеться документація з обліку дітей шкільного віку вчителями. Потребує вдосконалення роз’яснювальна  робота серед населення щодо обов’язковості здобуття дітьми повної загальної середньої освіти.

У 2016/2017 навчальному році у гімнзії здійснювалось навчання учнів лише за класно-урочною формою. На індивідуальній формі навчання протягом навчального року перебувало 3 учнів. Так у 2015/2016 навчальному році на індивідуальній формі навчання не перебував жоден учень, тоді як у 2014/2015 перебували 4 учні, у 2013/2014 – 6 учнів, у 2012/2013 – 5 учнів. Таким чином, за останній навчальний рік відбулось зростання кількості учнів, що навчаються за індивідуальною формою.

Важливими показниками діяльності гімназії є результативність навчальних досягнень її учнів. На кінець 2016/2017 навчального року гімназією досягнуто таких показників успішності:

 

У порівнянні з результатами успішності учнів за минулий навчальний рік рівень навчальних досягнень учнів практично не змінився.  Кількість учнів, які навчаються на високому рівні збільшилась  на 1,6%. На 2%збільшилась кількість учнів, які навчаються  на достатньому рівні (56%). На 4% зменшиласькількість учнів, які навчаються на середньому рівні. Негативним є збільшення відсотка учнів, які навчаються на початковому рівні (за результатами зовнішнього незалежного оцінювання виявлено 5 таких учнів (ДПА у формі ЗНО занглійської мови). Це свідчить про недостатню ефективність заходів щодо підвищення якості освіти, які було розроблено адміністрацією гімназії у вересні 2016 року та впроваджено протягом 2016/2017 навчального року. Тому у 2017/2018 навчальному році педагогічному колективу гімназії слід продовжувати працювати над підвищенням якості знань учнів з метою досягнення більш високих показників успішності і зменшення кількості учнів, які навчаються на середньому рівні та початковому рівнях.

 

Також показником результативної діяльності гімназії є кількість випускників, які отримали документи про освіту з відзнакою.

Так, у 2016/2017 навчальному році 4 випускники отримали атестати про повну загальну середню освіту особливого зразка (усіх учнів було нагороджено Золотими медалями). У порівнянні з минулим навчальним роком кількість випускників, що отримали атестати про повну загальну середню освіту особливого зразка зберіглась. Кількість випускників основної школи, які отримати свідоцтва про базову загальну середню освіту з відзнакою не змінилась – 2 учнів (у 2015/2016 навчальному році – 2 учні; у 2014/2015 навчальному році – 6 учнів, у 2013/2014 навчальному році – 7 учнів, у 2012/2013 навчальному році – 2 учні, у 2011/2012 – 1 учень).

У порівнянні з минулими навчальними роками, у 2016/2017 навчальному році знову на 1 учня збільшилась кількість учнів, яких було нагороджено за високі досягнення у навчанні та значно збільшилась кількість учнів,  яких було нагороджено за досягнення у вивченні окремих предметів. 106 учнів нагороджено Похвальними листами (майже однаковий показник з попереднім навчальним роком), 38 учнів – Похвальними грамотами  (на 12 більше, ніж у 2015/2016 навчальному році).

Загалом у 2015/2016 навчальному році 134 учнів отримали документи про освіту: 76 учнів отримали  свідоцтва про базову загальну  середню освіту, 58 учні – атестати про повну занальну середню освіту (що разом на 16 більше, ніж у 2015/2016 навчальному році).

Одним з показників діяльності гімназії є результативність навчальних досягнень учнів за результатами державної підсумкової атестації (далі ДПА).

Звернемося до аналізу результатів державної підсумкової атестації (далі ДПА) учнів 4-х класів.

У 4-х класах Харківської гімназії №12 у період з 11 по 18 травня 2017 року проведено державну підсумкову атестацію (підсумкові контрольні роботи) з трьох предметів: математики, української мови та літературного читання за розкладами, погодженими з управлінням освіти адміністрації Основ’янського району Харківської міської ради. Державні атестаційні комісії для проведення державної підсумкової атестації затверджені наказом Харківської гімназії №12 від 20.04.2017 №116 «Про створення державних атестаційних комісій для проведення державної підсумкової атестації учнів 4-х класів Харківської гімназії №12 у 2016/2017 навчальному році».

У випускних 4-х класах Харківської гімназії №12 державну підсумкову атестацію складали 96 учнів. Рівні навчальних досягнень свідчать про високу якість знань  учнів:

- українська мова – високий рівень – 61 учні (63,54%); достатній рівень – 32 учнів (33,33%); середній рівень – 3 учнів (3,13%); початковий рівень – 0 учнів (0%); середній бал – 9,80;

- літературне читання – високий рівень – 78 учнів (81,25%); достатній рівень – 18 учнів (18,75%); середній рівень – 0 учнів (0%); початковий рівень – 0 учнів (0%); середній бал – 10,50;

- математика – високий рівень – 64 учнів (66,67%); достатній рівень – 25 учнів (26,04%); середній рівень – 7 учні (7,29%); початковий рівень – 0 учнів (0%); середній бал – 10,02.

Рівні навчальних досягнень учнів 4-х класів Харківської гімназії №12

за результатами  державної підсумкової атестації

у 2016/2017 навчальному році (у %)

За результатами державної підсумкової атестації в учнів 4-х класів спостерігається стабільно високі показники якості знань з усіх предметів.

 У порівнянні результатів державної підсумкової атестації з річним оцінюванням учні 4-х класів показали вищі результати з української мови - на 0,67 бали, з літературного читання - на 0,47 балів, з математики – на 0,93 бали.

Порівняльний аналіз

результатів річного оцінювання та державної підсумкової атестації учнів 4-х класів Харківської гімназії №12 (середній бал) у 2016/2017 навчальному році

У порівнянні з результатами державної підсумкової атестації випускників 4-х класів минулих навчальних років, показники з української мови та літературного читання у 2016/2017 навчальному році були найбільшими за останні шість років. Показник з математики збільшився, порівняно з 2015/2016 навчальним роком на 0,46 балів, з української мови – на 0,7 балів, з літературного читання – на 1,34 бали.

Порівняльний аналіз результатів державної підсумкової атестації

учнів 4-х класів Харківської гімназії №12 (середній бал) за 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 навчальні роки

Найкращі знання під час державної підсумкової атестації з обов’язкових предметів випускники 4-х класів показали з літературного читання.

Результативність ДПА учнів 4-х класів з усіх предметів свідчить про достатній рівень якості освіти. Зважаючи на це та з метою вдосконалення подальших результатів, слід звернути увагу педагогів на продовження роботи з обдарованими учнями з метою підвищення відсотка учнів, які навчаються на високому рівні та  роботи з учнями, які потребують більшої кількості часу на навчання з метою зменшення відсотка учнів, які навчаються на середньому рівні.

Проаналізуємо результати ДПА учнів 11-х класів за п’ять навчальних років. В 11-х класах Харківської гімназії №12 у період з 23 травня по 12 червня 2017 року проведено державну підсумкову атестацію у формі зовнішнього незалежного оцінювання з трьох предметів: української мови 23.05.2017, математики 31.05.2017 або історії України 02.06.2017 (один з двох запропонованих обов’язкових предметів було обрано учнями під час реєстрації на зовнішнє незалежне оцінювання) та предмета за вибором учня, який зазначено у заяві під час реєстрації на зовнішнє незалежне оцінювання.

У випускних 11-х класах Харківської гімназії №12 державну підсумкову атестацію складали 58 учні з 58 (звільнених за станом здоров’я чи з інших причин не було). Аналіз результатів державної підсумкової атестації учнів 11-х класів показав наступне:

- українську мову складали 58 учнів: на високому рівні – 15 учнів, що становить 25,9%, на достатньому рівні – 31 учень (53,4%), на середньому рівні – 11 учнів (19%), на початковому рівні – 1 учень (1,7%); середній бал – 8,16;

- математику складали 22 учні: на високому рівні – 1 учень (4,5%); на достатньому рівні – 10 учнів (45,5%); на середньому рівні – 11 учнів (50%); на початковому рівні – 0 учнів (0%); середній бал – 6,59;

- історію України складали 42 учні: на високому рівні – 7 учнів, що становить 16, 7% (з них 1 учень склав ДПА на 12 балів), на достатньому рівні – 15 учнів (35,7%), на середньому рівні – 20 учнів (47,6%), на початковому рівні – 0 учень (0%); середній бал – 7,4;

- іноземну мову (англійську) складали 36 учнів: на високому рівні – 9 учнів (25%), на достатньому рівні – 17 учні (47,2%), на середньому рівні – 5 учні (13,9%), на початковому рівні – 5 учнів (13,9%); середній бал – 8,55;

- біологію складали 13 учнів: на високому рівні – 2 учнів (15,4%), на достатньому рівні – 6 учні (46,2%), на середньому рівні – 5 учні (38,4%), на початковому рівні – 0 учнів (0%); середній бал – 7,38;

- географію складали 2 учні: на високому рівні – 1 учень (50%), на достатньому рівні – 1 учень (50%), на середньому рівні – 0 учнів (0%), на початковому рівні – 0 учнів (0%); середній бал – 9;

- фізику складав 1 учень: на високому рівні – 0 учнів (0%), на достатньому рівні – 0 учні (0%), на середньому рівні – 1 учень (100%), на початковому рівні – 0 учнів (0%); середній бал – 6.

Рівні навчальних досягнень

учнів 11-А класу Харківської гімназії №12

за результатами  державної підсумкової атестації

у 2016/2017 навчальному році (у %)

Порівняльний аналіз

середніх балів річного оцінювання та державної підсумкової атестації

учнів 11-х класу Харківської гімназії №12 у 2016/2017 навчальному році

Порівнявши результати державної підсумкової атестації 11-х класу з річним оцінюванням виявляється, що майже ідентичним є середні бали річних оцінок та оцінок за ДПА з української мови, нижчим на 0,77 бали є середній бал річних оцінок з матемтаики. Майже на 1 бал нижчими виявились результати ДПА з біології, на 1 біл нижчими виявилися результати з фізики, майже на 2 бали нижчими виявились результати ДПА з історії України та та іноземної мови (англійської). Результати ДПА з географії виявились на 1 бал вищими за річні.

Порівняльний аналіз

середніх балів за державної підсумкової атестації учнів

11-х класів Харківської гімназії №12

за 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 навчальні роки

 

Із  діаграми видно, що у порівнянні з минулим навчальним роком на 0,55 бали підвищились знання учнів з української мови, на 0,35 бали – з історії України. Майже не змінився показник середнього балу за ДПА з іноземної мови (англійської). Результати ДПА з математики на 0,33 бали нижчі за попередні. ДПА з біології, географії та фізики учні 11-х класів складали вперше за останні 5 навчальних років, що унеможливлює її порівняння.

Аналіз результатів державної підсумкової атестації з обов’язкових предметів 11-х класів  свідчить про недостатню якість підготовки випускників з математики, фізики та іноземної мови (англійської).

У 9-х класах Харківської гімназії №12 у період з 30 травня по 06 червня 2017 року проведено державну підсумкову атестацію з трьох предметів: української мови, математики та предмета за вибором навчального закладу (у 9-А, 9-Б класах з поглибленим вивченням іноземної мови (англійської) – з іноземної мови (англійської), у 9-В класі з поглибленим вивченням математики – з біології) за розкладами, затвердженими директором гімназії. Державні атестаційні комісії для проведення державної підсумкової атестації затверджені наказом Харківської гімназії №12 від 11.05.2017 №133 «Про створення державних атестаційних комісій для проведення державної підсумкової атестації учнів 9-х класів Харківської гімназії №12 у 2016/2017 навчальному році».

У випускних 9-х класах Харківської гімназії №12 державну підсумкову атестацію складали 73 учні з 76-ти (3 учнів 9-А класу були звільнені за станом здоров’я).

 Аналіз результатів державної підсумкової атестації учнів 9-х класів показав наступне:

- українську мову складали 73 учні: на високому рівні – 22 учні (30,1%), на достатньому рівні – 33 учні (45,2%), на середньому рівні – 18 учнів (24,7%), на початковому рівні – 0 учнів (0 %); середній бал – 8,17;

- математику складали 73 учні: на високому рівні – 14 учнів (19,2%), на достатньому рівні – 35 учнів (47,9%), на середньому рівні – 24 учні (32,9%), на початковому рівні – 0 учнів (0%); середній бал – 7,3;

- біологію складали 25 учнів: на високому рівні – 6 учнів (24%), на достатньому рівні – 17 учнів (68%), на середньому рівні – 2 учні (8%), на початковому рівні – 0 учнів (0%); середній бал – 8,2;

- іноземну мову (англійську) складали 48 учнів: на високому рівні – 18 учень (37,6%), на достатньому рівні – 28 учнів (58,3%), на середньому рівні – 2 учні (4,1%), на початковому рівні – 0 учнів (0%); середній бал – 8,78.

Рівні навчальних досягнень

учнів 9-х класів Харківської гімназії №12

за результатами  державної підсумкової атестації

у 2016/2017 навчальному році (у %)

За результатами державної підсумкової атестації спостерігається високий відсоток якості знань випускників 9-х класів з усіх предметів. Можна побачити, що найкращі результати випускники 9-х класів показали з якості знань учнів). Найнижчі показники з математики (67,1% якості знань учнів).іноземної мови (англійської) (95,8% якості знань учнів) та біології (92% якості знань учнів).

 

Порівняльний аналіз

середніх балів річного оцінювання та державної підсумкової атестації

учнів 9-х класів Харківської гімназії №12

у 2016/2017 навчальному році

Порівнявши результати державної підсумкової атестації учнів 9-х класів з річним оцінюванням виявляється, що середні бали оцінок за ДПА у порівнянні з річним оцінюванням в учнів 9-х класів спостерігається незначне підвищення якості знань з таких предметів: української мови – на 0,82 бали, метматики – на 0,25 бали, з іноземної мови (англійської) – на 0,5 бали. З біології середні бали за ДПА на 0,32 менші за річні.

Порівняльний аналіз

середніх балів державної підсумкової атестації

учнів 9-х класів Харківської гімназії №12

за 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 навчальні роки

У порівнянні з результатами державної підсумкової атестації випускників 9-х класів минулих навчальних років спостерігається  підвищення середнього балу з та біології (на 0,45). Зниження середнього балу спостерігається за результатами державної підсумкової атестації з таких предметів: української мови (на 0,72 бали), математики – на 0,5 бали, іноземної мови (англійської) – на 0,88 бали.

Найкращі знання за результатами державної підсумкової атестації 2016/2017 навчального року випускники 9-х класів показали з іноземної мови (англійської) та біології. Позитивним є те, що з усіх предметів жодень учень не склав ДПА на початковому рівні.

У 2015/2016 навчальному році у Харківській гімназії №12 було 118 випускників 9, 11-х класів. З них 9-А клас закінчив 31 учень, 9-Б – 30 учнів, 9-В – 24 учні, 11-А – 33 учні.

№ п/п

Клас

Кількість учнів

Класний керівник

1

9-А

31

Субота  Елла Олексіївна

2

9-Б

30

Смірнова Людмила Вікторівна

4

9-В

24

Танаджі Карина Андріївна

5

11-А

33

Мітіус Вікторія Іванівна

Серед випускників 9-х класів (85 осіб) 85 осіб продовжили навчання у навчальних закладах різного типу (100%).

 

Усі випускники 11-го класу продовжили подальше навчання у навчальних закладах різного типу.

 

Проаналізувати результати подальшого навчання та працевлаштування у порівнянні з минулими навчальними роками допоможуть діаграми.

 

Серед випускників 9-х класів у 2015/2016 навчальному році збільшився відсоток учнів, які продовжили навчання у загальноосвітніх навчальних закладах (82,4%) та, відповідно, зменшився відсоток випускників, що продовжили навчання у професійних технічних навчальних закладах (1,2%).  Відсоток випускників, що продовжили навчання у вищих навчальних закладах  І-ІІ рівнів акредитації зменшився  на 9,3% порівняно з 2014/2015 навчальним роком та на 21,4% порівняно з 2013/2014 навчальним роком (у 2013/2014 навчальному році  таких учнів було 37,9%, у 2014/2015 навчальному році – 25,8%).

 

Аналізуючи результати подальшого навчання та працевлаштування випускників 11-го класу, слід відмітити, що значно зменшився відсоток випускників, що продовжили навчання у професійних технічних навчальних закладах (на 2,6%) та вищих навчальних закладах ІІ-ІV рівнів акредитації (на 7,3%). Значно збільшився відсоток учнів, що продовжили навчання у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації (на 9,9%).

 

Із загальної кількості випускників 9, 11-х класів (118 осіб) продовжили навчання у навчальних закладах різного типу 100% випускників, що на 1,8% більше, ніж у 2013/2014 навчальному році. У 2014/2015 навчальному році, як і у  2015/2016 навчальному році, цей показник складав 100%.

Питання обліку продовження навчання та працевлаштування випускників 9-х, 11-х класів знаходиться під постійним контролем з боку адміністрації гімназії. Однак в організації цього напряму роботи є певні проблеми. Так, недостатньо ретельно та відповідально класними керівниками випускних класів ведеться оформлення та надання інформації, щодо подальшого навчання та працевлаштування випускників 9-х, 11-х класів Харківської гімназії №12. Потребує вдосконалення роз’яснювальна робота серед населення щодо обов’язковості здобуття дітьми повної загальної середньої освіти та подальшого навчання та працевлаштування випускників 9-х, 11-х класів.

Значна увага в гімназії приділяється постійному самовдосконаленню фахової майстерності вчителів. У 2016/2017 навчальному році пройшли  курсову перепідготовку 19 педагогічних працівників гімназії.

Так, у 2014 році курси пройшли 13 вчителів, у 2015 році – 18, у 2016 – 19. Таким чином,  план курсової підготовки педагогічних працівників виконується на 100%.

Якісний склад педагогічних працівників представлено  в діаграмі.

Аналізуючи діаграму якісного складу педагогічних працівників, ми бачимо, що значно покращився якісний склад працівників. Наприклад, у   2014/2015 навчальному році – 24 %, а у 2015/2016 навчальному році - 20% вчителів, а у 2016/2017 навчальному році -19% вчителів працювало із кваліфікаційною категорією «спеціаліст». Це вказує на те що педагогічний колектив професійно росте.

У 2016/2017 навчальному році у гімназії працювало 34% учителів з педагогічними званнями «старший вчитель» та «вчитель-методист».

Фаховий склад педагогічних працівників представлено в діаграмі.

Спостерігається зниження плинності педагогічних кадрів: у 2016/2017 навчальному році звільнились 3 педагогічних працівників (у 2015/2016  - 5, у 2014/2015 – 3, у 2013/2014 – 3, у 2012/2013 – 8, у 2011/2012 – 4). Усі звільнились за згодою сторін.

Аналіз вікового та якісного складу педагогічних працівників дозволяє зробити висновок, що у закладі створено стабільний колектив, у якому майже 71,2% педагогів – учителі до 50 років. Хоча педагогічний колектив постійно поповнюється молодими вчителями (28,8% педагогів гімназії – учителі до 30 років), спостерігається тенденція до збільшення середнього віку педагогічного колективу гімназії.

 

Значна увага в гімназії приділяється комп’ютеризації та інформатизації навчального та управлінського процесів. Упровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій визначено Національною доктриною розвитку освіти, пріоритетним напрямком якої є інформатизація системи управління. В управлінні гімназією використовується проект ІСУО (Інформаційна система управління освітою) з програмним комплексом «КУРС: Школа». Робота щодо комп’ютеризації та інформатизації навчального та управлінського процесів проводиться за такими напрямами:

·      стан комп’ютеризації управлінської діяльності;

·      наявність ліцензійного базового програмного забезпечення;

·      стан використання навчального, управлінського програмного забезпечення;

·      використання Internet-технологій у навчально-виховному процесі та управлінській діяльності.

В управлінській діяльності використовується 11 комп’ютерів:

1 - директором гімназії;

4 - заступниками директора з навчально-виховної роботи;

1 - заступником директора з господарчої роботи;

1 - секретарем для ведення ділової документації гімназії;

1 - практичним психологом;

1 – соціальним педагогом;

1 – педагогом-організатором;

1 – лаборантом гімназії для ведення медичної документації працівників.

Усі комп’ютери гімназії об’єднані в локальну мережу, підключені до мережі Інтернет.

У 2016/2017 навчальному році для задоволення потреб учнів і педагогів гімназії придбано 3 ноутбуки, 3 мультимедійних проектори за кошти батьків. Постійно підвищуєтья рівень володіння персональним комп’ютером (ПК) серед педагогів.

42,4 % вчителів володіють ПК на високому рівні, однак 1,5% (1 учитель) педагогічних працівників мають початкові навички роботи з програмами Power Point, Exel, Word. Більше 86% педагогів систематично користуються мережею Інтернет. 6 вчителів мають сертифікати щодо підтвердження рівня ІКТ. У 2017/2018 навчальному році слід продовжити роботу щодо підвищення комп’ютерної грамотності педагогів.

Харчування учнів 1-11 класів у Харківській гімназії №12 організовано відповідно до діючого законодавства. Заклад має окреме приміщення їдальні.

В їдальні гімназії завжди широкий асортимент буфетної продукції, продуктів, що реалізуються (овочі, соки, солодощі тощо). Санітарно-гігієнічні умови утримання їдальні дотримуються відповідно до розділу 10 ДСанПіН 5.5.2.008-01. Продукти харчування зберігаються згідно з умовами їх зберігання при відповідній температурі з урахуванням товарного сусідства і дотримання термінів їх реалізації.

      Якість страв та стан продуктів щодня контролювалась медичною сестрою гімназії, а за її відсутності – заступником директора з навчально-виховної роботи Колесник О.Б. Правила зберігання продуктів та їх реалізація  відповідали вимогам. Умови зберігання і дотримання термінів реалізації продуктів, готової їжі, якість готової їжі, різноманітність меню, дотримання санітарно-гігієнічного режиму в їдальні знаходились під постійним контролем медичних працівників навчального закладу. 

            У залі їдальні подана необхідна інформація про правильне та раціональне харчування, інша корисна для організації харчування учнів гімназії інформація.

      Відповідно до інформації про стан харчування учнів Харківської гімназії № 12 у 2015/2016  навчальному році станом на 01.06.2017 гаряче харчування отримували 97% від загальної кількості учнів, з яких: 1-4 класи – 397 учнів (100%),  5-11 класи – 520 учнів (95%).

У 2016/2017 навчальному році, порівняно з минулими роками, збільшилась кількість учнів 1-4 класів пільгового контингенту, які отримували безкоштовне харчування. Так, у 2014/2015 навчальному році безкоштовно харчувався 1 учень початкової школи, у 2015/2016 навчальному році – 4 учні, а у 2016/2017 навчальному році безкоштовне харчування отримували 5 учнів 1-4-х класів.

 

У 2016/2017 навчальному році кількість дітей з малозабезпечиних родин склала 9 учнів, дітей-сиріт – 5 учні, дітей, позбавлених батьківського піклування – 3 учнів.

Дієтичного харчування  за списками медичної сестри у 2016/2017 навчальному році потребували 74 учні гімназії. 100% учнів отримували дієтичне харчування. Працівниками харчоблоку було забезпечено постійну наявність дієтичного меню. За даними діаграми видно, що кількість дітей, які потребують дієтичного харчування значно збільшилась, порівняно з 2015/2016 навчальним роком.

 

 

У 2016/2017 навчальному році 100% учнів 1-их класів отримували безкоштовно молоко. Відсоток учнів 1-их класів, які отримували безкоштовно молоко у 2016/2017 навчальному році, порівняно з 2014/2015 та 2015/2016 навчальними роками не змінювався.

З метою  поліпшення матеріально-технічної бази їдальні Харківської гімназії №12 протягом 2016 року вжито наступні заходи:

1.     Оформлено і поповнено інформаційний куточок для учнів та батьків  у їдальні гімназії щодо організації харчування  «Абетка харчування»; 

2.     Проведено поточний ремонт приміщень їдальні та харчоблоку на суму 2800 грн.;

3.     Проведено ремонт сантехнічного обладнання на суму 400 грн.;

4.     Придбано необхідний інвентар на суму 2100 грн.;

5.     Частково замінено електромережу на харчоблоці – 300 грн.;

6.     Придбано посуд на суму 4800 грн;

7.     Придбано миючі засоби, рідке мило, туалетне мило, серветки, паперові рушники на загальну суму – 2685 грн.;

8.     Проведено ремонт холодильного обладнання на суму 1300 грн. Придбано миючі засоби, рідке мило, туалетне мило, серветки, паперові рушники на загальну суму – 1630 грн.

Однак в організації харчування учнів гімназії є певні проблеми.

Несистематично здійснюється контроль з боку класних керівників за дотриманням учнями 8-11 класів режиму харчування під час перебування в гімназії,  дотриманням вимог особистої гігієни, правил поведінки в їдальні, культури вживання їжі, особливо учнями 5-11 класів.

Медичне обслуговування гімназії здійснюється лікарями МКДЛ №24.

У гімназії обладнано медичний кабінет, в якому проводиться весь обсяг лікарняної та профілактичної діяльності. Кабінет обладнаний необхідним інвентарем та інструментами: ростоміром, вагами, таблицею для визначення гостроти зору, тонометром, ношами, ширмою тощо. Лікарняні препарати та аптечка придбані за рахунок батьківських коштів учнів гімназії в повному обсязі. Оформлений куточок по наданню невідкладної медичної допомоги з необхідною кількістю медикаментів по її наданню.

Згідно з наказом Міністерства охорони здоров'я від 29.11.2002 №434 «Про удосконалення амбулаторно-технічної допомоги дітям України» у 2016/2017 навчальному році проводився поглиблений медичний огляд всіх учнів гімназії вузькими спеціалістами: окулістом, невропатологом, отоларингологом, ортопедом, хірургом, стоматологом та педіатром. Дівчата були оглянуті дитячим гінекологом. Охоплення школярів профілактичними медичними оглядами складає 99,3%, що більше на 0,2% порівняно з минулим навчальним роком.

Згідно з підсумками поглибленого медичного огляду було надано детальну інформацію про стан здоров’я учнів 1-11 класів Харківської гімназії №12, яка показана у наступних таблицях:

Таблиця №1

Розподіл школярів на групи здоров’я

Група здоров’я

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Основна (І)

54%

60%

60%

66%

72%

70%

Підготовча (ІІ)

33%

33%

35%

33%

25%

26%

Спеціальна (ІІІ)

13%

7%

5%

1%

3%

4%

 

 

 

 

 

 

18 учнів, що складає 1,8% від загальної кількості учнів гімназії, звільнені від уроків фізичної культури, що на 0,3% більше, ніж у 2015 році.

Відповідно до даних моніторингових досліджень, можна зробити порівняльний аналіз, зокрема у 2016/2017 році відбулося зменшення кількості учнів, віднесених до І групи здоров’я на 2%, збільшилася кількість учнів, які мають  ІІ групу здоров’я на 1%, та відбулося незначне збільшення кількості учнів, віднесених до ІІІ групи здоров’я на 1%.

Таблиця №2

Показники захворювань в учнів гімназії в нозологічних одиницях

(за кількістю виявлених захворювань)

Нозологічні одиниці

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

1.Інфекційно-паразитичні захворювання

8

11

18

15

14

9

6

В тому числі туберкульоз

0

0

0

0

0

0

0

вираж.

8

11

18

15

14

15

11

2. Хвороби ендокринної системи

22

40

49

46

65

54

44

3. Хвороби кістково-м’язової системи

166

163

155

157

167

162

187

4. Хвороби органів дихання

89

92

87

89

77

83

97

5. Хвороби органів зору

159

167

158

156

161

168

178

6. Хвороби ЖКТ, органів травлення

116

117

114

113

96

95

93

7. Хвороби нервової системи

84

83

54

55

67

38

49

8. Психічні захворювання

7

7

7

6

4

8

9

9. Захворювання системи кровообігу

273

261

288

293

287

298

304

10. Загальне патологічне ураження

786

804

802

797

743

804

743

11. Хвороби сечостатевої системи

9

14

12

12

14

19

24

12. Вроджені аномалії

11

8

7

6

4

6

7

13. Диспансерний облік 

357

309

289

315

202

243

177

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аналізуючи захворюваність школярів, можна відзначити збільшення кількості захворювань за окремими показниками, зокрема:

-   хвороби органів дихання на 14 нозологічних одиниць,

-   психічних захворювань на 1 нозологічну одиницю,

-   хвороби системи кровообігу на  6 нозологічних одиниць,

-   хвороби кістково-м’язової системи на 25 нозологічних одиниць,

-   хвороби органів зору на 10 нозологічних одиниць,

-   хвороби нервової системи на 11 нозологічних одиниць,

-   хвороби сечостатевої системи на 5 нозологічних одиниць,

-   вроджені аномалії на 1 нозологічну одиницю.

Водночас спостерігається зменшення кількості захворювань ЖКТ на                     2 нозологічні одиниці. Загальна кількість патологічних уражень зменшилася на 61 нозологічну одиницю, тобто на 12%, та складає 79% (у 2015 році – 91%).

Таблиця №3

Загальні результати поглибленого медичного огляд учнів у 2016 році

К-сть дітей, які підлягають оглядам

(абс.)

К-сть

огляну-тих

(абс.)

К-сть не оглянутих дітей

(відсутній у школі, відмова батьків

Практично

здорові

(з числа оглянутих)

К-сть дітей, що перебувають на диспан-серному обліку (з числа оглянутих)

К-сть дітей, направлених дообстеженя

(з числа оглянутих)

Розподіл дітей по групах для занять фізкультурою

Звільнені від фізкультури

основна

підготовча

спеціальна

Абс.

%

Абс.

%

Абс.

%

Абс.

%

Абс.

%

Абс.

%

Абс.

%

Абс.

%

949

940

9

1

168

18

177

19

193

21

659

70

228

24

42

4

18

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Отже, можна відзначити, що за окремими нозологічними одиницями відзначається зменшення патології захворювання органів дихання, ЖКТ та органів травлення, ендокринної, кістково-м’язової, сечостатевої систем.

Також необхідно зазначити, що у 2016 році кількість учнів, які не пройшли вчасного поглиблений медичний огляд зменшилася на 2%. Також зменшилася кількість учнів, які перебувають на диспансерному огляді зменшилася на 9%. Але водночас зменшилася і кількість учнів, яких можна вважати практично здоровими на 4%, що пов’язано із збільшення кількості виявлених вроджених аномалій та патології в учнів.

Продовжують переважати серед учнів гімназії захворювання кістково-м’язової системи та хвороби органів зору, що зумовлене збільшенням патології серед учнів у зв’язку з тим, що не завжди дотримується режим дня, знижена освітлюваність кабінетів. Також слід відзначити збільшення захворюваності системи кровообігу та сечостатевої системи. Тому слід більше уваги приділити організації навчального процесу, спрямованої на вдосконалення акомодації. Необхідно посилити контроль за забезпеченням освітлювальних приладів, слідкувати за правильним розсаджуванням дітей згідно з рекомендаціями лікарів.

На диспансерному огляді в гімназії перебуває 177 учнів (у 2011 році - 383 учні, у 2012 році - 372 учні, у 2013 році - 357 учнів, у 2014 році - 269 учнів, 2015 році – 244 учнів).

 

 

 

 

 

 

 


Порівняно з попереднім 2015/2016 навчальним роком можна спостерігати значне зменшення кількості учнів гімназії, які перебувають на диспансерному обліку, на 9%, що свідчить про якісно організовану туберкулінодіагностику.

Туберкулінодіагностика в 2016 році проводилась в гімназії бригадним методом. Обсяг учнів туберкулінодіагностикою склав 97% (у 2015 році – 96%, у 2014 році - 95%, у 2013 році – 92%, у 2012 році - 90%, у 2011 році - 87%, 2010 році - 51%.

 

 

 

 

 

 

Адміністрацією Харківської гімназії №12 проведена робота щодо організації літнього відпочинку і оздоровлення дітей, вжито відповідних заходів для створення умов щодо повноцінного організованого відпочинку та зайнятості дітей із використанням бази гімназії та позашкільних закладів освіти Червонозаводського району.

 З 29.05.2017 по 16.06.2017 на базі Харківської гімназії №12 працювали    1 табір відпочинку з денним перебуванням «Дружба» (відпочинкова зміна) та  1 табір відпочинку з денним перебуванням «Евристика» (відпочинкова зміна з гуманітарною направленістю). Кількість таборів у порівнянні з минулим роком не змінилася.

Кількість

2014

2015

2016

2017

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

Таборів відпочинку з денним перебуванням

1

1

1

1

1

1

1

1

Таборів відпочинку з денним перебуванням (з гуманітарною спрямованістю)

1

1

1

1

1

1

1

1

У 2017 році у таборах відпочинку з денним перебуванням кількість дітей збільшилась та становила 391 учень, з них 4 – діти пільгового контингенту.

4 дітей пільгового контингенту були забезпечені безкоштовним харчуванням за рахунок міського бюджету.

Кількість дітей, охоплених відпочинком та оздоровленням

у гімназії

Кількість дітей, охоплених відпочинком та оздоровленням через інші джерела

Кількість дітей пільгового контингенту, охоплених відпочинком та оздоровленням

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2012

2013

2014

2015

2016

2017

232 – 35%

236 –

34%

350 –

45%

355 -

 42%

357 – 41%

380 –

43%

371 –

56%

422 –

58%

451 –

59%

489 -

59%

518 – 59,3%

527 –

60%

61–

62%

94 –

96%

86 –

97%

98 -

98%

105 – 99%

110 –

99%

Порівняно з минулим 2015/2016 навчальним роком можна спостерігати незначне збільшення відсоткового показника охоплених відпочинком та оздоровленням учнів гімназії на 1%. Також збільшилася кількість учнів, охоплених організованими формами відпочинку та оздоровлення, на 0,7% порівняно з минулим 2015/2016 навчальним роком. Кількість оздоровлених учнів пільгового контингенту  залишилася незмінною та складає 99%.

Виховна проблема, над якою працював педагогічний колектив Харківської гімназії № 12, – створення умов для формування та розвитку морально-духовної життєво компетентної особистості в умовах єдиного освітнього простору, яка успішно самореалізується в соціумі як громадянин, сім'янин, професіонал.

 Завдання, на які була спрямована діяльність членів методичного об’єднання класних керівників у 2016/2017 навчальному році: створення насиченого виховного простору, який сприятиме розвитку і забезпеченню ефективного функціонування виховної системи гімназії; оновлення та якісне удосконалення навчально-виховного процесу, розвитку на змістовному, структурному і технологічному рівнях; створення умов для самовизначення, удосконалення, формування навичок моделювання, прогнозування результатів власної діяльності; змістовне наповнення програми виховання з урахуванням вікових особливостей учнів; реалізація у процесі роботи особистісно орієнтованого, діяльнісного, системного, творчого та компетентнісного підходів до організації виховного процесу в шкільному та класному колективах; реалізація Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді; оптимальне поєднання форм організації виховної роботи.

Заплановані та проводяться традиційні заходи в гімназії: Свято Першого дзвоника, День посвячення в першокласники, День гімназиста, «Твої таланти, гімназіє», Свято Масляної, «Міто талантів», творчі концерти в гімназії, зустрічі з випускниками різних років і ветеранами Другої світової війни.

На початку 2016/2017 навчального року членами шкільних методичних об'єднань класних керівників 1-11 класів були визначені чіткі напрями  громадянського виховання учнів гімназії:

1. Побудова ефективної системи національно-патріотичного виховання гімназії на засадах загальнолюдських, полікультурних, громадянських цінностей.

2. Формування особистих рис громадян України, національної свідомості та самосвідомості учнів.

3. Виховання духовної та національної культури особистості.

4. Виховання поваги до Конституції та законодавства України, державної символіки.

5. Формування високої мовної культури, оволодіння українською мовою.

6. Утвердження принципів загальнолюдської моралі на основі відновлення історичної пам’яті. Збагачення народних традицій, звичаїв.

7. Забезпечення фізичного, морально-духовного, культурного розвитку дитини, формування соціально зрілої творчої особистості, громадянина України і світу.

8. Підготовка молоді до свідомого вибору сфери життєдіяльності та підвищення відповідальності сім'ї за освіту і виховання дітей.

9. Виховання свідомого ставлення до навчання, розвиток пізнавальної активності та культури розумової праці.

10. Підпорядкування змісту, форм і методів роботи визнанню особистості дитини як найвищої соціальної цінності.

11. Створення умов для соціального захисту дітей, особливо дітей-сиріт та дітей, що залишилися без батьківського піклування.

Усі напрями роботи реалізовувалися членами шкільних методичних об'єднань класних керівників 1-11 класів протягом 2016/2017 навчального року через систему виховної роботи гімназії.

Новим у системі роботи колективу є використання елементів інноваційних технологій та діяльність сучасних громадських шкільних об’єднань: «Євроклубу», дитячо-юнацької організації «СІГМА», волонтерського загону, лідерського активу.

Батьки беруть участь у всіх традиційних святах гімназії, проведенні виховних заходів, акції, засіданнях лідерського активу тощо.

«Трикутник» учні-батьки-вчителі реалізується під час проведення нарад при директорові та засідань Ради гімназії, де питання вирішуються колегіально з урахуванням думки кожного представника.

У гімназії продовжує працювати дитячо-юнацька організація «СІГМА», яка має свій статут, емблему, девіз, гімн, структуру та юридичну адресу. Мета, принципи та направлення роботи, що містяться у плані роботи об’єднання, змістовні та відповідають потребам дітей, гімназії та мікрорайону закладу. Учні на демократичних принципах співпрацюють з дорослими, де діяльність куратора є тільки направляючою та регулюючою.

У 2016/2017 навчальному році лідери дитячо-юнацької організації «СІГМА» брали участь у наступних районних та міських заходах:

-   засіданнях Євроклубів та дитячо-юнацької організації «Авангард», ХМОУС – 34 учні;

-   Всеукраїнській конференції обдарованої молоді «Ми – українці»                       в м. Києві – 3 учнів;

-   фестивалі шкільних ЗМІ Харківської міської організації учнівського самоврядування «Створюй майбутнє відповідально» - 6 учнів;

-   у заходах «Фестивальної весни ХМОУС – 2017» - 12 учнів;

-   районному фестивалі «Пам'ять жива…» – 10 учнів тощо.

Інформаційно-періодичним органом є департамент преси, який займається випуском інформаційних, освітніх та вітальних листівок.

Протягом 2016/2017 навчального року 902 учні гімназії (96%) брали участь у 32 районних, міських, обласних, Всеукраїнських заходах.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Порівняно з 2015/2016 навчальним роком можна спостерігати незначне зменшення кількості учнів, які беруть участь у виховних заходах  на 2% (882 учні гімназії (98%), що пов’язано зі збільшення загальної кількості учнів гімназії. 

Перевага надавалася наступним заходам та конкурсам:

-   заходам до 100-річчя подій Української революції 1917-1921 років  (892 учні);

-   заходам до Дня Захисника України (878 учнів);

-   пошуковій роботі загиблих та зниклих безвісти в роки Другої світової війни (42 учні),

-   заходам Всеукраїнського тижня права (932 учні),

-   змаганням  з інтелектуальних ігор «Що? Де? Коли?» (18 учнів);

-   Всеукраїнькому конкурсу «Я – європеєць»  (12 учнів);

-   Всеукраїнському проекту «Майбутнє Харківщини – талановиті діти» (9 учнів); 

-   заходам до Тижня безпеки дорожнього руху (921 учень);

-   заходам до Тижня права (882 учні);

-   конкурсу творчих робіт  в рамках щорічного «Енерго-Фестивалю – 2016» (8 учнів);

-   Всеукраїнському конкурсу дитячого малюнка «Охорона праці очима дітей» - 22 учні;

-   міському конкурсу учнівських проектів для учнів 3-6 класів «Харків очима небайдужих дітей» - 11 учнів;

-   заходам Всеукраїнського місячника шкільних бібліотек (872 учні);

-   Всеукраїнському проекту «Школа миру» (4 учні);

-   засіданням та тренінгам ХМОУС (18 учнів);

-   акціям: «Милосердя» (брали участь 30 класів); «Подаруй бібліотеці книгу чи передплату» (брали участь усі класи);

-   акціям «Бережливих» (по збору макулатури);

-   святі Масляної на Площі Свободи (46 учнів);

-   Всеукраїнському конкурсу дитячих малюнків «Моя сім'я за безпеку дорожнього руху» (22 учні);

-   міському конкурсу дитячих творчих робіт «Учні – захиснику України» (37 учнів) тощо.

764 учні (81%) брали участь у конкурсах творчих робіт та  малюнків: «Безпека дорожнього руху рятує життя», «Природа – очима дітей»,«Замість ялинки гілка», «Закон та Я», «Голодомор на Україні», «Оберіг захиснику України» та інших.

Учні гімназії активно займаються в різних гуртках (як в межаж гімназії, так і поза її межами). Так, на базі гімназії діють наступні бюджетні  гуртки та секції:

1.     Хор (для учнів 5-11 класів) – керівник  Шморгун Т.М.

2.     Хор (для учнів 1-4 класів) – керівник  Висторобець І.В.

3.     Малювання (для учнів 1-4 класів) – керівник Даньшина С.В.

4.    «Захисник Батьківщини» (для учнів 10-11 класів)–керівник Ребров В.В.

5.    Веселушки» – керівник Панишева О.В.

6.     Гурток образотворчого мистецтва – керівник Даньшина С.В.

7.     Футбол – керівник Шульга О.І

8.     Художня гімнастика – керівник Логачова Ю.М.

9.     «Таеквон – до» – керівник Пшиннік В.Е.

Також учні гімназії відвідують гуртки та секції боксу, легкої атлетики, греко-римської боротьби, пауер-ліфтингу КДЮСШ №9, гурток образотворчого мистецтва клубу «Какао», гурток шахів клубу «Гагарінець», гуртки ЦДЮТ №7, «КИТ», гуртки Будинку культури Основ’янського району.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

96,4% учнів беруть участь у роботі дитячо-юнацьких спортивних шкіл, центрах дитячої та юнацької творчості, клубах за місцем проживання, гуртках і секціях, що на 0,3% більше, ніж у минулому навчальному році (96,1% учнів).

Але в 2017/2018 навчальному році необхідно:

- працювати над створенням єдиного виховного простору, реалізацією Концепції національно-патріотичного виховання учнівської молоді;

- продовжити здійснювати моніторингові дослідження рівня вихованості учнівської молоді.

У гімназії створено загін юних інспекторів дорожнього руху, складено план його роботи; організовано чергування вчителів, батьків, членів загонів ЮІДР поблизу доріг біля гімназії.

З метою поширення руху юних пожежних, формування в учнів навичок поведінки в надзвичайних ситуаціях у 2017 році учні гімназії брали участь у районному етапі конкурсу дружин юних пожежних серед загальноосвітніх навчальних закладів району, де посіли І місце. У фестивалі-смотрі дружин юних пожежних загальноосвітніх навчальних закладів  м. Харкова команда Харківської гімназії №12 посіла IV місце.

Значна увага в гімназії приділяється запобіганню дитячого т равматизму в урочний та позаурочний час.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Аналіз даних моніторингових досліджень свідчить про те, що найбільше травм припадає на вік учнів 2005-2006 років народження. Тому класним керівникам Харківської гімназії №12 слід звернути найбільшу увагу на профілактику дитячого травматизму саме серед цієї вікової групи з урахуванням психофізіологічних особливостей розвитку дітей. Аналіз причин нещасних випадків свідчить про те, що найбільше діти травмуються у побуті через пустощі та безконтрольність з боку батьків.

У 2017/2018 навчальному році педагогічним працівникам гімназії необхідно вжити вичерпних заходів щодо недопущення травмування дітей під час навчально-виховного процесу, проводення роз’яснювальної роботи з учнями, батьківською громадськістю щодо правил поведінки у випадку виявлення вибухонебезпечних та підозрілих предметів, на воді, з легкозаймистими токсичними речовинами, отруйними рослинами і грибами, дотримання пожежної безпеки і безпеки дорожнього руху.

Робота соціально-психологічної служби, класних керівників 1-11 класів  Харківської гімназії №12 в 2016/2017 навчальному році була спрямована на забезпечення соціального захисту учнівської молоді гімназії та виконання законодавчих, нормативно-правових, розпорядчих документів із питань соціального захисту молоді.

Порівняно з минулим 2015/2016 навчальним роком можна спостерігати зменшення кількості учнів, які перебувають на обліку як учні пільгового контингенту, зокрема, це категорії дітей з малозабезпечених родин на 3 учнів (у 2015 році – 2 учнів), дітей, які перебувають на диспансерному обліку, на 24 учні (у 2015 році –257 учнів), дітей, з багатодітних родин на 5 учнів (у 2015 році – 38 учнів), збільшення кількості дітей, які записані згідно зі ст. 135 СКУ на 5 учнів (у 2015 році – 19 учнів), дітей з особливими освітніми потребами  на 5 учнів (у 2015 році – 8 учнів), дітей-напівсиріт на 3 учні (у 2015 році – 13 учнів).

Протягом 2016/2017 навчального року відбувалися коливання у кількості учнів з малозабезпечених родин та багатодітних сімей. Також на облік було поставлено 1 дитину, батько якої загинув під час виконання службових обов’язків у зоні АТО.

Протягом 2016/2017 навчального року адміністрацією Основ’янського району була надана матеріальна допомога (у вигляді подарунків до Нового року, грошової допомоги) учням пільгового контингенту. Так всі діти, позбавлені батьківського піклування, діти-сироти, діти, які виховуються у прийомних сім’ях, отримали грошову допомогу у розмірі 526 грн. із фонду загального обов’язкового навчання (8 учнів), грошову допомогу до Нового року (7 учнів).

Учні, які належать до категорії «діти–чорнобильці», отримали з міського бюджету кошти для проїзду в наземному транспорті (4 учні). Організовано закупівлю пільгових проїзних білетів у Харківському наземному електротранспорті.

Силами педагогічного та батьківського колективу гімназії учням пільгового контингенту систематично надається допомога у вигляді верхнього одягу, взуття, канцелярських товарів, побутових речей.

У 2016/2017 навчальному році учні з числа дітей пільгових категорій отримали новорічні подарунки:

-       8 дітей з числа дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування; 6 учнів з числа дітей, чиї батьки перебувають у зоні АТО; 1 учень з числа дітей, батьки яких загинули під час виконання службових обов’язків в зоні АТО отримали подарунки зі святом Святого Миколая від депутата Харківської міської ради Андрєєвої С.Ю.;

-               397 учнів початкової школи отримали новорічні подарунки від Харківського міського голови Г.А.Кернеса;

-              28.12.2016 - 35 учнів пільгового контингенту відвідали новорічну виставу на базі ХАТОБу та отримали новорічні подарунки від Харківського міського голови Г.А.Кернеса;

-               7 учнів пільгового контингенту отримали Новорічні подарунки та грошову допомогу від адміністрації Основ’янського району Харківської міської ради тощо.

З метою забезпечення реалізації державної політики в галузі охорони захисту прав та законних інтересів дітей у 2016/2017 навчальному році здійснювалась систематична робота з питань профілактики правопорушень і злочинності, наркоманії, СНІДу серед учнів гімназії.

У плані роботи Харківської гімназії №12 Харківської міської ради Харківської області на 2016/2017 навчальний рік поданий ґрунтовний аналіз роботи педагогічного колективу гімназії за 2015/2016 навчальний рік із профілактики правопорушень та визначені чіткі, конкретні завдання на 2016/2017 навчальний рік, призначені відповідальні особи в розділах «Заходи щодо дотримання законодавства з охорони дитинства, соціального захисту та охорони прав дітей пільгових категорій» (п. 7.2.), «Заходи з профілактики правопорушень та злочинності серед учнівської молоді» (п. 7.3.), «Заходи щодо профілактики тютюнопаління, алкоголізму, наркоманії, пропаганди здорового способу життя серед учнів у 2016/2017 навчальному році» (п. 8.1.).

На основі даних моніторингових досліджень криміногенної ситуації в районі, профілактичної роботи в гімназії визначені пріоритетні напрямки роботи педагогічного колективу щодо профілактики та запобігання правопорушень, бездоглядності та безпритульності.

У плані роботи Харківської гімназії №12 Харківської міської ради Харківської області на 2016/2017 навчальний рік подані дані моніторингових досліджень кількісного складу учнів гімназії, які скоїли правопорушення або перебувають на внутрішкільному обліку, обліку в ССД, в ювенальній превенції Основ’янського відділу поліції Слобідського відділу ГУНП в Харківській області з 2008 по 2016 рік, наведений порівняльний аналіз даних за роками та віком учнів, які перебувають на обліках.

Заплановані заходи з профілактики правопорушень спрямовані на профілактику та запобігання проявам злочинності серед учнівської молоді, профілактичну роботу з педагогічним та батьківським колективами гімназії, на ознайомлення педагогічних працівників з нормативно-правовою базою з даного питання, проведення засідань оперативної групи, Ради з профілактики правопорушень учнівської молоді, університету правових педагогічних знань батьків та учителів, батьківських зборів, спільну діяльність з районними службами та організаціями, проведення різноманітної виховної роботи з профілактики правопорушень з учнівською молоддю гімназії.

У гімназії працювала Рада з профілактики правопорушень, проводилися профілактичні рейди «Урок», заходи правоосвітньої спрямованості як з учнями (бесіди, виховні години, брейн-ринги, «круглі столи» тощо), так із батьками (питання розглядалися на батьківських зборах), до профілактичної роботи залучалися фахівці ССД, ювенальної превенції Основ’янського відділу поліції Слобідського відділу ГУНП в Харківській області, ЦСССДМ, діти залучалися до гуртової роботи, систематично проводилися взаємозвірки з метою виявлення дітей девіантної поведінки.

Адміністрацією гімназії здійснюються організаційні заходи з  профілактики злочинності, правопорушень та бездоглядності серед неповнолітніх, зокрема, взяті на контроль наступні питання: максимальне охоплення дітей шкільного віку загальною середньою освітою; відвідування  учнями гімназії навчальних занять; залучення неповнолітніх, які перебувають на внутрішкільному обліку та обліку в ССД, до занять у гуртках, спортивних секціях у позаурочний час; виконання заходів плану роботи гімназії щодо запобігання правопорушень і злочинності; впровадження в практику роботи щомісячного оперативного вивчення стану роботи педагогічного колективу гімназії з запобігання правопорушень та злочинності; звірка списків учнів та сімей, які знаходяться на обліках; планування подальшої спільної роботи гімназії з ювенальною превенцією Основ’янського відділу поліції Слобідського відділу ГУНП в Харківській області, центром соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді Основ’янського району, районним наркологічним кабінетом.

Адміністрацією гімназії протягом 2016/2017 навчального року видано накази, спрямовані на покращення роботи педагогічного колективу гімназії з профілактики та запобігання правопорушень і злочинності.

Усі заходи з профілактики правопорушень спрямовані на формування в учнів знань з правової тематики, нормативно-правової бази щодо захисту законних прав та інтересів учнів, володіння навичками правової культури, запобігання дитячій бездоглядності, безпритульності, жебракування, злочинності та скоєння насильства над дітьми.

Заплановані заходи проводяться в інтерактивній формі із застосування різноманітних методів виховного впливу, форм організації навчально-пізнавальної діяльності учнів, зокрема, перевага надається тренінговим заняттям, Інтернет-конференціям, захисту проектів, диспутам, «відкритим діалогам», бесідам, культпоходам та годинам спілкування. Порівняно з минулим 2015/2016 навчальним роком можна спостерігати зміни в обранні форм та методів роботи на користь інтерактивним та творчим, що сприяє підвищенню пізнавальної активності школярів.

Протягом 2016/2017 навчального року були проведені наступні організаційні заходи:

-   ведення баз даних учнів гімназії, які скоїли злочини чи правопорушення, неповнолітніх, які залишилися без батьківського піклування, з метою своєчасного виявлення загрози їх життю та здоров’ю внаслідок протиправних дій дорослих;

-   здійснення аналізу кількості неповнолітніх, які перебувають на профілактичному чи диспансерному обліку в медичних установах району за вживання алкогольних, психотропних та наркотичних речовин;

-   здійснення аналізу кількості злочинів та причин їх вчинення учнями гімназії, які перебувають на обліках в службі у справах дітей та ювенальної превенції Основ’янського відділу поліції Слобідського відділу ГУНП в Харківській області;

-   організація контролю за відвідуванням гімназії учнями, які перебувають на внутрішкільному обліку;

-   забезпечення роботи телефону довіри для надання психологічної допомоги жертвам насильства в сім’ї тощо.

Робота з запобігання правопорушень, злочинності та бездоглядності серед учнівської молоді в гімназії здійснювалася згідно з Планом спільних заходів Харківської гімназії №12 зі службою у справах дітей Основ’янського району Управління служб у справах дітей Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради, ювенальною превенцією Основ’янського відділу поліції Слобідського відділу ГУНП в Харківській області, центром соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді Основ’янського району міста Харкова, наркологічним кабінетом Основ’янського району, Комінтернівський МРВ КВІ УДПтСУ в Харківській області з запобігання правопорушень, злочинності, насильства, запобігання дитячій бездоглядності, жорстокому поводженню з дітьми, здійснення правоосвітницької роботи в гімназії з учнями та батьківською громадськістю, роботи з пропаганди здорового способу життя, запобігання наркоманії, токсикоманії та СНІДу на 2016/2017 навчальний рік.

Разом із громадськими організаціями в гімназії було проведено: сумісні обстеження житлово-побутових умов дітей пільгового контингенту, дітей із, які опинилися у складних життєвих обставинах, сімей та дітей девіантної поведінки; забезпечено участь у спільних рейдах щодо профілактики дитячої бездоглядності, безпритульності, запобігання скоєння насильства, катування та мордування дітей, злочинності «Урок», що підтверджується актами; проведено тиждень, декаду правових знань, єдиний Міжнародний день правової освіти.

Для подальшої правової освіти учнівської молоді адміністрацією гімназії визначені шляхи її реалізації, розроблені конкретні завдання з правового виховання, до яких віднесено: формування у кожного учня системи знань із питань основ держави і права та відповідних компетенцій, розвиток інтересів учнів до цієї галузі знань; формування потреби активно захищати у встановленому законом порядку свої  права та законні інтереси, а також права та законні інтереси інших осіб; формування поваги до держави; прищеплення навичок правомірної поведінки, виховання нетерпимості до різних правопорушень. Поставлені завдання реалізуються через заходи під час навчально-виховного процесу та в позаурочний час.

За даними ювенальної превенції Основ’янського відділу поліції Слобідського відділу ГУНП в Харківській області в І-IІ кварталах 2017 року не зафіксовано випадків правопорушення за участю учнів гімназії.

На обліку в ювенальній превенції Основ’янського відділу поліції Слобідського відділу ГУНП в Харківській області учні гімназії не перебувають.

 

 

 

 

 

 

 


У порівнянні з минулим 2015/2016 навчальним роком можна спостерігати збільшення кількості учнів, які перебувають на внутрішкільному обліку, на 2-х осіб, та продовження позитивної динаміки щодо кількості учнів, які перебувають на обліках у СКМСД (2014 рік – 0 учнів, 2015– 0 учнів, 2016 -  0 учнів), ССД (2014 – 0 учнів, 2015– 1 учнів, 2016 - 1 учень).

Водночас можна спостерігати зниження вікового цензу учнів, які перебувають на внутрішкільному обліку.

Педагогічним колективом та соціально-психологічною службою гімназії протягом року була проведена робота зі службами району по соціальному захисту дітей та правової освіти, а саме:

1. Проведення анкетування учнів щодо виявлення їх схильності до шкідливих звичок.

2. Проведення заходів щодо виявлення учнів схильних до девіантної поведінки.

3. Аналіз контролю відвідування з метою виявлення пропусків занять.

4. Заняття з дітьми на правову тематику у формі тренінгу.

5. Вивчення матеріально-побутових умов учнів гімназії з метою запобігання бездоглядності та правопорушень.

6. Організація гурткової роботи, залучення учнів девіантної поведінки.

7. Індивідуальна робота з учнями, схильними до правопорушень.

8. Інформаційна та роз`яснювальна робота серед учнів з питань здорового способу життя (проводять медичні працівники).

9. Складання плану правового тижня, декади, місячника.

10. Аналіз задіяності учнів гімназії, що схильні до порушень, у позакласній роботі.

11. Проведення тренінгових занять в рамках спецкурсу «Рівний-рівному» «Наркоманія в підлітковому віці».

12. Організація рейдів членів батьківського комітету та соціального педагога в сім`ї, які опинилися в складних життєвих обставинах.

З метою морально-правового виховання учнів гімназії методичним об’єднанням класних керівників розроблена тематика бесід з морально-правового виховання, які проводяться регулярно з учнями 1-11 класів з обов’язковою фіксацією в класних журналах та щоденниках учнів.

Також у рамках місячника правових знань учнів були проведені виховні заходи для учнів:

- флешмоб «STOP! жорстокості. Толерантне ставлення до ВІЛ-інфікованих людей» до Всесвітнього дня боротьби з ВІЧ/СНІДом для учнів 9-11 класів;

- година спілкування «Вибір є завжди у кожного з нас. Життя без алкоголю, наркотиків та тютюну!» для учнів 9-х класів;

- година спілкування «Тютюнопаління – лихо сучасності!» для учнів 10-х класів;

- брейн-ринг з елементами бесіди «Права дітей. Ти повинен їх знати!» для учнів 5-7 класів;

- виховний захід «Нехай панують на землі добро і справедливість!» для учнів 3-4 класів;

- Всеукраїнський урок: «Права людини на Україні» з нагоди проголошення Загальної декларації прав людини для учнів 1-11 класів;

- виставка літератури та бесіда з елементами гри «Правова культура учнів» тощо.

Окрема увага надається роботі представників органів правопорядку з учнівською молоддю гімназії:

-   21.10.2016 проведена бесіда з учнями «Попередження правопорушень та запобігання дитячого травматизму перед осінніми канікулами» головним спеціалістом служби у справах дітей Основ’янського району Управління служб у справах дітей Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради Рудченко Л.Р.;

-   10.11.2016 року проведена лекцію для учнів 7-8 класів з метою профілактики правопорушень головним спеціалістом служби у справах дітей Основ’янського району Управління служб у справах дітей Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради Рудченко Л.Р.;

-   10.11.2016 проведена бесіда для учнів 7-8 класів «Профілактика комп’ютерної залежності – віртуальне життя» головним спеціалістом ЦСССДМ Основ’янського району Плехановою Я.І.;

-   11.11.2016 проведена заняття представниками патрульної поліції з учнями 5-7 класів на тему: «Відповідальність підлітків за порушення закону» Тімченком Д.В., Чайковським Д.В.;

-   07.12.2016 зустріч з учнями 9-11 класів на тему: «Права людини» в рамках місячника правових знань, проведена студентами Національної академії імені Ярослава Мудрого;

-   диспут «Злочин проти людства, миру та людяності. Що це?» (11 класи);

-   здійснено організацію змістовного дозвілля учнів 1-11 класів протягом осінніх канікул;

-   проведено конкурси дитячого малюнка «Права дитини», акції «Милосердя», «Допоможи ближньому»;

-   забезпечено реалізацію індивідуальних планів роботи класних керівників з учнями, схильними до правопорушень або з учнями «з групи ризику»;

-   24.02.2017 проведена заняття представниками патрульної поліції з учнями 8-9 класів на тему: «Відповідальність підлітків за порушення закону»;

-   25.04.2017 проведена бесіда з учнями 8-х класів на тему: «Мої права, обов'язки та вiдповiдальнiсть» Дубовик К.Є,, доцентом кафедри права Харкiвського регiонального iнституту державного управлiння Нацiональноi академii державного управлiння при Президентовi Украiни;

-   28.04.2017 проведена заняття представниками патрульної поліції з учнями 10-х класів на тему: «Відповідальність підлітків за порушення закону» тощо.

Адміністрацією Харківської гімназії №12 протягом 2016/2017 навчального року було здійснено моніторингові дослідження рівня відвідування навчальних занять учнями 1-11 класів. Дані моніторингових досліджень показали, що найбільша кількість пропусків навчальних занять у вересні-лютому простежується у 6-Б, 10-Б, 4-А, 6-А класах. У березні-квітні найбільша кількість пропусків навчальних занять простежується у 2-Б, 10-Б, 9-В класах. Через поважні причини (за записками батьків)  найбільша кількість пропусків спостерігається у 10-Б, 6-А класах.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Суттєва кількість відсутніх за станом здоров'я у листопаді 2016 року та лютому 2017 року спостерігалася у 4-А, 6-А, 9-В, 10-Б, 8-Б класах.

        Щороку до туристсько-краєзнавчої роботи залучаються обдаровані діти, які працюють самостійно, готують власні наукові праці, обираючи різні теми дослідження.

Набуті навички з туризму та краєзнавства школярами реалізовуються в різноманітних спортивно-туристських заходах, а саме:

-  Всеукраїнській благодійній акції «Від серця до серця» допомоги дітям з вадами здоров’я;

-  Всеукраїнському конкурсі «Моя батьківщина – Україна»;

-  Всеукраїнській філософській історико-краєзнавчій конференції учнівської молоді «Пізнай себе, свій рід, свій нарід»;

-   Всеукраїнському форумі патріотичних справ учнівської молоді Ми – українці!».

Всеукраїнських туристсько-краєзнавчих експедиціях, оглядах, конкурсах, іграх учнівської молоді:

- експедиції «Історія міст і сіл України»;

- експедиції «Моя Батьківщина – Україна» тощо.

Класні керівники 1-11 класів гімназії активно використовують найбільш доступну форму туристсько-краєзнавчої роботи з учнівською молоддю – навчально-пізнавальні екскурсії та культупоходи.

Протягом 2016/2017 навчального року в гімназії було здійснено 48 основних виїздів на культпоходи та екскурсії, в яких взяли участь 944 учні (100%).

Також систематично проводяться культпоходи до Харківського цирку, Національної академії Національної гвардії, Будинку культури Основ’янського району тощо.

Протягом 2016/2017 навчального року були проведені тематичні екскурсії за маршрутами:

- одноденна автобусна екскурсія за маршрутом «Харків – етносадиба «Кантакузівка» Валківський район – Харків» - 46 учнів 5-х класів;

- одноденна автобусна екскурсія за маршрутом «Харків - Валки (музей гончарного мистецтва) – Харків» - 55 учнів 4-х класів;

- одноденна автобусна екскурсія за маршрутом «Харків – «Салтівський хлібокомбінат» - 40 учнів 2-х класів;

- одноденна автобусна екскурсія за маршрутом «Харків – Харківський музей залізничного транспорту – Харківський бронетанковий завод – кондитерська фабрика «Престиж» - 57 учнів 3-х класів;

- одноденна автобусна екскурсія по храмах м. Харкова - 50 учнів 7-х класів;

- одноденна автобусна екскурсія до музею гончарного мистецтва в                      м. Валки учнів 2-х класів – 46 учнів;

- одноденна автобусна екскурсія до музею ім. І.Рєпіна в м. Чугуєві учнів             5-А, 5-Б, 5-В, 6-А, 6-Б, 7-В класів  - 39 учнів тощо.

У питаннях розвитку краєзнавчого руху гімназія співпрацює із Харківською обласною станцією юних туристів, центром дитячо-юнацької творчості № 7 Основ’янського району.

Упродовж останніх 4-х років педагогічним колективом гімназії проведена значна робота із реалізації завдань, визначених історико-географічною експедицією «Історія міст і сіл України», історико-етнографічною експедицією учнівської і студентської молоді «Україна вишивана», історико-краєзнавчою акцією учнівської і студентської молоді «Шляхами подвигу і слави».

Складовою розвитку дитячо-юнацького туризму і краєзнавства є робота туристсько-краєзнавчих гуртків учнівської молоді та зали українознавства гімназії.

У гімназії практикується використання музейних експозицій для підготовки учнівських виступів на краєзнавчих конференціях та написання науково-дослідницьких робіт для участі в конкурсі-захисті робіт МАН. Так, у  2016/2017 навчальному році на розгляд журі І (шкільного) етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України була подана 1 робота, тема якої пов’язана з роботою зали українознавства.

У 2017/2018 навчальному році класним керівникам та керівникам гуртків необхідно:

1. Активізувати роботу по залученню учнів до туристсько-краєзнавчої  роботи.

Протягом 2017/2018 навчального року

2. Залучати до організації та проведення туристсько-краєзнавчої роботи представників батьківської громадськості.

Постійно

Особливу увагу при організації навчально-виховної роботи з фізичної культури приділено удосконаленню навчально-виховного процесу.

У 2016/2017 навчальному році адміністрацією гімназії відвідано 73 уроки, 17 занять різноманітних секцій, гуртків. З них на високому рівні проведено 60%, на  достатньому – 33%, середньому – 7%,  низькому – 0%.

 

 

 

 

 

 

 


Порівняно з минулим 2015/2016 навчальним роком можна спостерігати зростання якості виховних заходів, проведених на високому рівні на 2%, середньому рівні на 1%, зменшення якості виховних заходів, проведених на достатньому рівні, на 3%.

Учні гімназії беруть активну участь у спортивних змаганнях, які проводяться в рамках гімназії, району та міста.

У 2016/2017 навчальному році учні гімназії брали участь у спортивних змаганнях районного рівня з різних видів спорту:

Вид спорту

Категорія

Кількість учасників

Місце

1

спортивні змагання з легкої атлетики (багатоборство)

6-7-х класи

4 учні

 

2

спортивні змагання з легкої атлетики (багатоборство)

7-8 класи

4 учні

 

3

спортивні змагання з футболу «Шкіряний м’яч» за програмою міської Спартакіади «Спорт і школа»

учні

2006 року народження

14 учнів

 

4

спортивні змагання з футболу «Шкіряний м’яч» за програмою міської Спартакіади «Спорт і школа»

 

учні

2005 року народження

15 учнів

 

5

спортивні змагання з футболу за програмою міської Спартакіади «Спорт і школа»

учні

2004 року народження

15 учнів

І місце

6

Харківська шкільна баскетбольна ліга

9-11 класи

(хлопці)

10 учнів

 

7

Харківська шкільна баскетбольна ліга

8 класи

(хлопці)

10 учнів

 

8

Харківська шкільна баскетбольна ліга

9-11 класи (дівчата)

10 учнів

 

9

Харківська шкільна гандбольна ліга

9-11 класи (хлопці)

10 учнів

ІІІ – IV місце

10

Харківська шкільна гандбольна ліга

9-11 класи

(дівчата)

10 учнів

І-ІІ місце

11

IV Харківський Міжнародний  марафон

9-11 класи

12 учнів

 

12

спортивні змагання з футболу «Шкіряний м’яч» за програмою міської Спартакіади «Спорт і школа»

учні

2004 року народження

15 учнів

ІІІ місце у міських змаганнях

13

Харківська шкільна стрітбольна  ліга

9-11 класи

(дівчата)

10 учнів

ІІІ місце

14

спортивні змагання з футболу «Старти надій» за програмою міської Спартакіади «Спорт і школа»

7 класи

(хлопці)

12 учнів

V місце

 

Вихованці гімназії мають певні досягнення в спорті:

-  юнацькі розряди – 27 учнів (художня гімнастика, плавання, греко-римська боротьба, бокс тощо).

У порівнянні з 2015/2016 навчальним роком зросла кількість учнів, які мають спортивні досягнення професійного рівня:

-  І розряд – 10 учнів (у 2015 році – 9 учнів, у 2014 році – 8 учнів);

-  кмс – 5 учнів (у 2015 році – 4 учні, у 2014 році – 4 учнів);

-  мс – 2 учнів (у 2015 році – 3 учнів, у 2014 році – 5 учнів).

Основними завданнями педагогічного колективу Харківської гімназії №12 на 2016/2017 навчальний рік були  пошук здібних, обдарованих учнів, їх підтримка;  навчання і виховання здібних та обдарованих учнів на основі активізації навчально-пізнавальної діяльності;  створення необхідної навчально-матеріальної, техніко-технологічної бази;  передбачення заходів стимулювання інтелектуальної праці учнів та вчителів.

У гімназії оновлено банк даних «Обдарована дитина». Розроблено методичні рекомендації вчителям та батькам для психолого-педагогічного обстеження дітей з підвищеним рівнем здібностей.

План роботи із здібними та обдарованими учнями має ІV розділи, які враховують психолого-педагогічні аспекти, науково-методичні аспекти,   роботу з кадрами,  матеріально-технічне забезпечення.

З метою діагностування та глибокого вивчення обдарованих дітей практичним психологом Надточий М.В. розроблено картку-профіль учня, що проявляє творчі здібності. Заповнення такої картки сприяє всебічному вивченню обдарованої дитини, адже до неї вносяться не тільки відомості щодо пам'яті, мислення, уваги та уяви, а й визначений за певними методиками коефіцієнт інтелекту, статус у колективі, самооцінка, професійні інтереси, враховується фізичне здоров'я дитини.

 

Результати участі учнів Харківської гімназії № 12 у ІІ (районному) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін

Рік

І місце

ІІ місце

ІІІ місце

Всього:

2014/2015

10 учнів

20 учнів

12 учнів

42 учні

2015/2016

12 учнів

16 учнів

27 учнів

55 учні

2016/2017

14 учнів

22 учні

23 учні

59 учні

 

Результати участі учнів гімназії представлені в діаграмі:

 

 

Виходячи із поданої діаграми, ми бачимо, що кількість учнів, які вибороли призові місця  у ІІ (районному) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін у 2016/2017навчальному році збільшилась,  це вплинуло  на якість виступу учнів гімназії у ІІІ обласному етапі.

Також бачимо, що в 2016/2017 навчальному році, у порівнянні з минулим навчальним роком, кількість учнів, які посіли І місце приблизно така як і в минулому навчальному році, а  зросла кількість учнів, які посіли  ІІ місце. У рейтингу шкіл району гімназія посіла ІІ місце.  Такі результати націлюють на більш якісну підготовку у 2017/2018 році учнів до участі у Всеукраїнських учнівських олімпіадах з базових дисциплін. Аналізуючи виступ у ІІ (районному) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін у 2016/2017навчальному році, можна зробити висновок, що вдалим був виступ із таких дисциплін: іноземні мови, українська мова та література, історія, біологія, основи правознавства. Однак, необхідно звернути увагу на недостатній рівень підготовки учнів до виступу на олімпіаді з інформатики, інформаційних технологій, економіки.

У 2016/2017 навчальному році учні Харківської гімназії № 12 брали участь у складі команд Основ’янського району у ІІІ (обласному) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з історії, основ правознавства, біології, інформатики, іноземної мови (французької), географії, іноземної мови (англійської), трудового навчання.

Призові місця посіли:

 

 

ПІБ учня

Предмет

Місце

ПІБ вчителя

1

Москаленко Артем Юрійович

Трудове навчання

(хлопці)

ІІ

Ребров В.В.

2

Амірян Діана

Севаківна

Трудове навчання (дівчата)

ІІ

Даньшина С. В.

3

Трач Христина Володимирівна

Українська мова та література

ІІ

Оленіч О.З.

4

Негода

Ліна  Олегівна

Українська мова та література

ІІ

Оленіч О.З.

5

Антіпова

Катерина Юріївна

Географія

ІІІ

Лукаш О.І.

6

 

Дегтяр Дар’я

 Андріївна

Правознавство

ІІІ

Світлична Л.В.

7

Трач Христина Володимирівна

Українська мова та література

І

Оленіч О.З.

8

Шапіро Поліна

 Сергіївна

Іноземна мова (англійська)

І

Пивоварова Л.І.

9

Гамуля Наталія Олександрівна

Іноземна мова (англійська)

І

Пивоварова Л.І.

10

Гнатченко Руслана Дмирівна

Іноземна мова (англійська)

І

Любічева К. М.

11

Амірян Діана

Севаківна

Іноземна мова (французька)

І

Стрілець С.І.

12

Богомолова Дар’я Віталіївна

Іноземна мова (французька)

І

Стрілець С.І.

13

Момотова Еліна Сергіївна

Астрономія

І

Мітіус В.І.

14

Дегтяр Дарія

 Андріївна

Правознавство

І

Світлична Л.В.

15

Канівець Анна Вікторівна

Географія

ІІ

Лукаш О.І.

16

Лінкер Вероніка Владиславівна

Географія

ІІ

Лукаш О.І.

17

Толста Маргарита Олегівна

Географія

ІІ

Лукаш О.І.

18

Пшеничний Олександр Петрович

Екологія

ІІ

Колеснікова Я.М.

19

Антіпова Катерина Юріївна

Українська мова та література

ІІ

Оленіч О.З.

20

Толста Маргарита Олегівна

Українська мова та література

ІІ

Оленіч О.З.

21

Негода Ліна

Олегівна

Українська мова та література

ІІ

Оленіч О.З.

22

Негода Ліна

Олегівна

Іноземна мова (англійська)

ІІ

Веприцький М.Ю.

23

Ткаченко Катерина Леонідівна

Іноземна мова (французька)

ІІ

Подрезенко В.В.

24

Бубліков Микола Дмитрович

Іноземна мова (французька)

ІІ

Подрезенко В.В.

25

Бабенко Катерина Романівна

Іноземна мова (французька)

ІІ

Стрілець С.І.

26

Мутазаккі Маріам Мухамедівна

Іноземна мова (французька)

ІІ

Подрезенко В.В

ПІБ учня

Предмет

Місце

ПІБ вчителя

27

Кабанова Вікторія Костянтинівна

Хімія

ІІ

Арутюнова О.О.

28

Фірсов Володимир Олегович

Хімія

ІІ

Арутюнова О.О.

29

Рожко Ксенія

Романівна

Хімія

ІІ

Арутюнова О.О.

30

Червінська Дар’я Любомирівна

Хімія

ІІ

Арутюнова О.О.

31

Лінкер Вероніка Владиславівна

Фізика

ІІ

Самборський В.О.

32

Гнатова Ганна

Андріївна

Фізика

ІІ

Мітіус В.І.

33

Антіпова Катерина Юріївна

Біологія

ІІ

Колеснікова Я.М.

34

Пристюк Катерина Денисівна

Біологія

ІІ

Колеснікова Я.М.

35

Мединська Олена Владиславівна

Біологія

ІІ

Уварова І.О.

36

Рихлюк Дар’я

Дмитрівна

Правознавство

ІІ

Світлична Л.В.

37

Антіпова Катерина Юріївна

Російська мова та література

ІІІ

Смірнова Л.В.

38

Хажар Софія

Фірасівна

Географія

ІІІ

Лукаш О.І.

39

Удовиченко Владлена Миколаївна

Географія

ІІІ

Лукаш О.І.

40

Антіпова Катерина Юріївна

Історія

ІІІ

Кириченко А.М.

41

Рихлюк Дарія

Дмитрівна

Історія

ІІІ

Кириченко А.М.

42

Мутазаккі Мар’ям Мохамедівна

Історія

ІІІ

Кириченко А.М.

43

Гнатова Ганна

Андріївна

Математика

ІІІ

Субота Е.О.

44

Ткаченко Катерина Леонідівна

Українська мова та література

ІІІ

Джуринська Н.О.

45

Кузін Кирило

 Іванович

Іноземна мова (англійська)

ІІІ

Мушулова К.Р.

46

Толста Маргарита Олегівна

Іноземна мова (англійська)

ІІІ

Мушулова К.Р.

47

Ахмедова Гюльнар Гафімовна

Іноземна мова (французька)

ІІІ

Стрілець С.І.

48

Сурніна Анастасія Олександрівна

Іноземна мова (французька)

ІІІ

Стрілець С.І.

49

Давидов Денис

Ігорович

Хімія

ІІІ

Арутюнова О.О.

50

Ткаченко Катерина Леонідівна

Фізика

ІІІ

Самборський В.О.

51

Червінська Дар’я Любомирівна

Фізика

ІІІ

Мітіус В.І.

 

 

 

52

Запрягайло Владислав Ігорович

Інформатика

ІІІ

Бондаренко О.М.

53

Пилипенко Олексій Ігорович

Інформатика

ІІІ

Самотой Є.В.

54

Лінкер Вероніка Владиславівна

Біологія

ІІІ

Слінько Л.А.

55

Теряник Ольга Миколаївна

Правознавство

ІІІ

Кириченко А.М.

56

Юр´єва Дарина

 Ігорівна

Біологія

ІІІ

Колесникова Я.М.

 

Аналізуючи запропоновану діаграму участі учнів гімназії у ІІІ (обласному) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних дисциплін, спостерігається стабільна кількості учнів-переможців  у 2016/20167. Але необхідно звернути увагу на більш якісну підготовку учнів до участі в олімпіаді, щоб виборювати не лише ІІ та ІІІ, а й І місця і щоб кількість таких переможців збільшувалась з кожним роком.

Виходячи з вищезазначеного, з метою подальшої реалізації державної політики у сфері створення сприятливих умов для виявлення обдарованої молоді та набуття нею відповідних навичок і знань, залучення педагогічних працівників до роботи з обдарованими та талановитими учнями, якісної підготовки учнів Харківської гімназії № 12 до Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін необхідно:

1.     Проаналізувати та обговорити підсумки предметних олімпіад на засіданнях шкільних методичних об`єднань та намітити шляхи ліквідації недоліків, виявлених  у  процесі проведення олімпіад;

2.     Забезпечити якісну підготовку школярів-переможців до участі у Всеукраїнських учнівських олімпіадах з базових дисциплін.

З вересня 2016 по квітень 2017 року 44 учні Харківської гімназії № 12 брали участь у районних етапах міських турнірів та конкурсів в межах реалізації програми «Обдарована молодь» та вибороли місця у районних командах юних біологів, істориків, хіміків, економістів, журналістів, фізиків, інформатиків Учні гімназії були включені до складу команд Основ’янського району де продемонстрували ґрунтовну підготовку та вибороли такі перемоги:

У міських етапах:

Диплом ІІІ ступеня нагороджена Дегтяр Дар’я, учениця 10-Б класу в особистій першості ІХ  міського турніру юних правознавців для  учнів 9-11-х класів загальноосвітніх  навчальних  закладів

   ІІ місце  посіла  збірна команда № 1 Основ’янського району в ХІ  міському турнірі юних істориків для  учнів 9-11-х класів загальноосвітніх  навчальних  закладів. У складі команди були учениці 10-Б класу Дегтяр Дар’я та Рихлюк Дар’я.

У фінальних Всеукраїнських етапах:

-                     ІІІ місце у  фінальному етапі ІІІ Всеукраїнського турніру юних філософів та релігіє знавців у м. Чернігові посіла команда Основ’янського району. У складі команди була учениця 10-Б класу Дегтяр Дар’я.

-                     - ІІІ ступеня у фінальному етапі ХІV Всеукраїнського турніру юних правознавців ( у складі команди Червонозаводського району), м. Ужгород, 2016р. У складі команди була учениці 10-Б класу Дегтяр Дар’я, Рихлюк Дар’я.

-                     - диплом у номінації «За волю до перемоги» у фінальному етапі ХІV Всеукраїнського турніру юних правознавців (у складі команди Червонозаводського району), м. Ужгород, 2016р.

Участь у турнірах показала якісну підготовку до виступів таких керівників команд: Кириченко А.М. (юних правознавців, юних істориків, Оленіч О.З.. (юні журналісти).

Помітна роль у розвитку інтелектуально обдарованих дітей належить участі у науковому товаристві гімназії підготовці науково-дослідницьких робіт для захисту їх на конкурсі. Для залучення дітей до такої форми роботи в гімназії організована робота міні-МАН для учнів 3-4 класів та «Маленький дослідник» для учнів 1-2 класів. Так, у 2016/2017 навчальному році у міні-МАН брали  участь 15 учнів 3-4 класів. Найбільша кількість (9 учнів) працювали у секції «Мої захоплення». У «Маленькому досліднику» брали участь 10 учнів 1-2 класів. Перевагу учні віддали секції «Історія іграшки».

Учні 5-11 класів перевірили свої вміння та навички у дослідницькій діяльності у шкільному етапі МАН. У шкільному етапі конкурсу – захисту науково-дослідницьких робіт МАН брало участь 19 учнів Харківської гімназії №12. З них учні 5-8 класів – 9; учні 9-11 класів – 10.

У період з 09 по 23 грудня 2016 року проведено шкільний та І (районний) етапи Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України.

На розгляд журі І етапу конкурсу-захисту від учнів було надано 7 науково-дослідницьких робіт слухачів, кандидатів та дійсних членів Харківського територіального відділення Малої академії наук України – переможців шкільного етапу конкурсу. Найактивнішу участь у І етапі конкурсу-захисту взяли учні таких класів: 11-А клас – 4 роботи, 10-А,Б класи – 3 робіт. Найбільш якісну підготовку конкурсних робіт і високу результативність показали учні 11-А класу – 3 роботи та 10-А,Б – 2 роботи.

Загальна кількість переможців І етапу конкурсу-захисту у 2016/2017 навчальному році  становить 6 учнів, вони стали кандидатами у дійсні члени Харківського територіального відділення Малої академії наук України.

Найбільшу кількість робіт надано за наступними напрямами:

·         мовознавство - 2 робіт,

·         фізико-математичний  - 1 робота,

·         комп’ютерні науки - жодної роботи,

·         історико-географічний – 2 роботи,

·         економіка – жодної роботи,

·         літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства – 1 робота

·         біологія та хімія – жодної роботи

Кращими роботами 2016/2017 навчального року визнані наступні роботи:

з/п

ПІБ учня

Клас

Відділення

Секція

Місце

1

Мутазаккі Мар’ям Мохамедівна

11

Історії

Археологія

І

2

Дегтяр Дар’я Андріївна

10

Філософії та суспільствознавства

Правознавство

І

3

Скобова Олеся Владиславівна

11

Мовознавство

Англійська мова

І

4

Курилець Даніель Владиславович

11

Мовознавство

Французька мова

І

5

Гнатова Ганна Андріївна

10

Технічних наук 

 

 

Екологічно безпечні технології та ресурсозбереження

І

 Досягнення учнів гімназії у конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт

Малої академії наук України

МАН

2015/2016

2015/2016

учасники

переможці

учасники

переможці

шкільний етап

14

13

10

7

І етап (районний)

13

7

7

5

ІІ етап (обласний)

7

4

Негода Ліна

Мединська Олена

Мутазаккі Мар’ям

Пшеничний Олександр

5

2: Мутазаккі Мар’ям

(І місце)

Дегтяр Дар’я (І місце)

 

ІІІ етап

(Всеукраїнський)

 

 

1

 

За участь в обласному етапі науково-дослідницьких робіт МАН України учнями гімназії отримано:

- дипломами І ступеня– 2 учасники (Мутазаккі Мар’ям, учениця 11-А класу, керівник Кириченко А.М., Дегтяр Дар’я, учениця 10-Б класу, керівник Світлична Л.В.)

У 2016/2017 навчальному році у конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт Малої академії наук України взяли участь 10 учасників, але роботи 25% учнів були реферативні не містили практичної складової, тому було відзначено лише 7 робіт. Хотілося б звернути увагу на підготовку учнів до написання контрольних робіт. Тому у 2017/2018 навчальному році слід звернути увагу не тільки на кількість поданих робіт, але й на їх якість.

Учні гімназії брали участь у таких конкурсах:

1.Районний етап міського конкурсу учнівських творчо-пошукових робіт «Мій родовід»  у 2017 році

1.     В номінації «Мій родовід: від витоків до сучасності»

ІІІ місце Спєсівову Сабіну, ученицю 10-А класу Харківської гімназії № 12 Харківської міської ради Харківської області, за роботу «Від прадідів до сьогодення».

2.    В номінації «Традиції моєї родини»

Дипломом ІІ ступеня Червінську Дар’ю, ученицю 9-В класу Харківської гімназії № 12 Харківської міської ради Харківської області, за роботу «Пізнаємо світ мандруючи».

2.У І (районному) етапі XV міської олімпіади випускників школи І ступеня «Путівка в науку» перемогу здобули:

Диплом І ступеня у Полякова Артема Андрійовича, учня 4-Б класу Харківської гімназії №12 Харківської міської ради Харківської області, в освітній галузі «Математика»;

Дипломи ІІ ступеня у Ткаченко Ангеліни Сергіївни, учениці 4 класу Харківської гімназії №12 Харківської міської ради Харківської області, в освітній галузі «Українська мова»; Мушинської Єлизавети Дмитрівни, учениці 4-В класу Харківської гімназії №12 Харківської міської ради Харківської області, в освітній галузі «Природознавство».

3.У міському етапі ХV міська олімпіада випускників школи І ступеня «Путівка в науку»:

Дипломом ІІІ ступеня нагороджена  Ткаченко Ангеліна, учениця 4-В класу Харківської гімназії № 12 Харківської міської ради Харківської області, в освітній галузі «Українська мова»;

4.Участь у районному етапі VІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка серед учнів 5 – 11-х класів та ХVІІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика серед учнів  3-4-х класів

І місце у Пруднікової Анастасії, учениці 3-В класу

ІІ місце у Матеко Анни, учениці 3-В класу;

ІІІ місця у Андрющенко Валерії, учениці 4-Б класу;

                   Ткаченко Ангеліни, учениці 4-В класу.

ІІ місце у Гнатченко Руслани, учениці 11-А класу;

ІІІ місця у Андрєєвої Аміни, учениці 5-А класу;

         У Марусик Анастасії, учениці 7-Б класу;

         У Бубликова Миколи, учня 9-Б класу;

         Гамулі Наталії, учениці 8-В класу;

Шапіро Поліни, учениці  8-В класу

5.Конкурс ораторського мистецтва (район)

ІІІ місце-Журавель М, учениця 9-А класу ( вчитель Оленіч О.З.)

Районний етап міського конкурсу творчих робіт вільного жанру 6.«Присвята рідному місту» для учнів 8-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів»

1.     В номінації «Харків – місто моє» (вірші-присвяти)

-      ІІ місце у Антіпової Катерини, учениці 9-Б класу за вірш «Мій любий Харкове».

-      ІІІ місце у Крівчиної Дарини, учениці 9-Б класу за вірш «Мій любий край»;

2.     В номінації «Харків – місто щастя  і добра» (статті, замітки, репортажі, інтерв’ю, есе)

-      ІІІ місце у Гнатової Ганни, учениці 10-А класу, за роботу «Мій Харків».

3. В номінації «Мій Харків – мої крила» (відеороботи)

-      ІІІ місця у Кислого Дмитра, учня 11-Б класу, за роботу «Візитка Харкова»; Максимова Олексія, учня 10-Б класу, за роботу «Улюблені місця Харкова».

7.«Учень року – 2017» (район)

Абсолютним переможцем  у районному етапі міського конкурсу «Учень року - 2017» стала:

Дегтяр Дар’я, учениця 10-Б класу в номінації «Інтелектуал року».

ІІ місця отримали: Толста Маргарита, учениця 10-Б класу в номінації «Лідер року»; Дяченко Євген, учень 10-А класу в номінації «Творча особистість року».

Протягом 2016/2017 навчального року учні гімназії були учасниками різноманітних конференцій:

1.     Дипломи учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції молоді та юнацтва Фізика. Наука. Життя. (27.03.2017), отримали:

-         учениця 10-А класу Гнатова Ганна.  (Керівник Мітіус В.І.)

Команда учнів брали участь в інтерактивній квест-грі для школярів «Кар’єрист-2017», організованій представниками економічного факультету та кафедри економіки та маркетингу ХПІ в Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут». Команда Харківської гімназії №12 виборола ІІІ місце та отримала диплом, подяку та пам’ятні призи.

У 2016/2017 навчальному році учні гімназії брали активну участь у різноманітних інтерактивних конкурсах.

Кожного року учні гімназії беруть участь у Міжнародному інтерактивному природничому конкурсі «Колосок». Кількість учасників кожного року збільшується, збільшується і кількість перемог. Так, у 2016/2017 навчальному році у конкурсі «Осінній колосок» брали участь 260 учнів. 141 з них отримали «Золотий колосок», 102 – «Срібний колосок», 39 учнів отримали сертифікат учасника.

 

Активну участь беруть учні і в Міжнародному математичному конкурсі «Кенгуру». Результативність участі в цьому конкурсі представлено на діаграмі:

 

Не залишили без уваги учні гімназії і Всеукраїнський фізичний конкурс «Левеня». У цьому конкурсі брали участь 70 учнів, із них 20 отримали відмінний та добрий результат.

Хочеться відмітити недостатню підготовку учнів гімназії до участі у цьому конкурсі. Вчителю фізики Мітіус В.І. рекомендовано посилити роботу над зацікавленістю учнів предметом «Фізика».

28 учасників Всеукраїнської природознавчої гри «Геліантус» отримали такі винагороди: диплом І ступеня виборов 0учень; диплом ІІ ступеня отримали 1 учнів; диплом ІІІ ступеня – 5; грамоти з біології отримали 7 учнів; грамоти з географії – 4 учні, грамоти з хімії отримали 3 учн і 8 отримали сертифікат учасника.

 

Виходячи із діаграми можна відмітити, що зменшилась кількість учнів-учасників цього конкурсу. Вчителю біології Колесніковій Я.М., проводити роз’яснювальну роботу, щодо залучення більшої кількості учнів-учасників цього конкурсу.

Учнів гімназії зацікавила Всеукраїнська українознавча гра «Соняшник», де учасниками були учні з 2 по 11 клас. У конкурсі-грі  брали участь 169 учасників:  диплом І ступеня Всеукраїнського рівня- 0 учнів, диплом ІІ ступеня Всеукраїнського рівня – 0 учнів, диплом ІІІ ступеня Всеукраїнського рівня – 0 учнів,  диплом І ступеня регіонального рівня - 0 учнів, диплом ІІ ступеня регіонального рівня – 11 учнів, диплом ІІІ ступеня регіонального рівня – 1 учень, диплом переможця в початковій школі – 69 учнів, дипломи переможців на шкільному рівні отримали 45 учнів. Переможці отримали подарунки.

 

У 2016/2017 навчальному році учні гімназії брали участь у Всеукраїнському інтерактивному конкурсі з англійської мови «Грінвіч».

Так, у інтерактивному конкурсі «Грінвіч» брали участь 216 учасників: золотий сертифікат отримали 26 учнів; срібний сертифікат – 18 учнів, а бронзовий – 23 учнів.

  

У 2016/2017 навчальному році учні гімназії брали участь у Всеукраїнському інтерактивному конкурсі з українознавства «Патріот».

Так, у інтерактивному конкурсі «Патріот» брали участь 125 учасників: золотий сертифікат отримали 4 учень; срібний сертифікат – 8 учнів, а бронзовий – 19 учнів. Цікавим є той факт, що всі призові місця отримали учні, які навчаються на паралелі 2-х класів. Для всіх вчителів української мови та літератури, а також вчителів історії звернути увагу на підготовку учнів до участі у цьому конкурсі

Однак, поруч з успіхами в роботі з обдарованими учнями гімназії, є й певні недоліки. Так, окремі вчителі гімназії формально ставляться до роботи з обдарованими учнями: завдання для школярів не носять проблемного або творчого характеру, індивідуальні консультації не проводяться систематично тощо. Тому в подальшій роботі керівникам предметних методичних об’єднань необхідно приділити увагу наступним напрямкам роботи:

o          обґрунтувати особливості соціалізації обдарованих учнів у навчально-виховному середовищі гімназії;

o          перевірити ефективність педагогічних умов соціалізації обдарованих учнів гімназії;

o          розробити комплекс методик розвитку якостей обдарованих учнів у гімназії;

o          здійснити активізацію творчого пошуку вчителів та психолога гімназії щодо створення авторських програм, виявлення і розвитку обдарованості учнів;

o          продовжити підтримувати талановитих педагогів, які розробляють і впроваджують нові технології, нетрадиційні форми і методи роботи з обдарованими дітьми;

o          сприяти формуванню у педагогів ставлення до обдарованого учня як до суб’єкта спільно сконструйованої педагогічної взаємодії, в ході якої відбувається навчання, виховання, розвиток та саморозвиток учнів;

o          виявляти ефективний педагогічний досвід діяльності учителів щодо забезпечення якісної роботи педагогічних працівників з обдарованими учнями.

Отже, виходячи з проведеного аналізу діяльності навчального закладу за 2016/2017 навчальний рік та у порівнянні з минулими навчальними роками, можна зробити наступні висновки:

-               діяльність педагогічного колективу була підпорядкована роботі  з педагогічної проблеми гімназії «Підвищення якості освіти учнів та фахового розвитку педагогічних працівників в умовах упровадження нових Державних стандартів початкової, базової та повної загальної середньої освіти», над якою колектив розпочав роботу у 2014/2015 навчальному році;

-               підвищився фаховий рівень педагогів, рівень володіння інформаційно-комунікаційними технологіями і, як наслідок, рівень загальнонавчальних умінь та навичок учнів;

-               вчителями впроваджуються інноваційні технології під час проведення уроків та позакласних заходів;

-               збільшилась кількість переможців предметних олімпіад та інших конкурсів різних рівнів;

-               збільшився відсоток випускників гімназії, які продовжують навчання у вищих навчальних закладах І-ІІ, ІІІ-ІV рівнів;

-               забезпечується якісна організація профільного та допрофільного навчання;

-               відкрито класи з поглибленим вивченням математики, іноземної мови (англійської), біології;

-               покращились матеріально-технічні умови навчального закладу;

-               забезпечується на високому рівні харчування та медичне обслуговування учнів;

-               зменшилась кількість учнів-правопорушників та підвищився рівень проведення виховної роботи з учнями гімназії.

Проте, врахувуючи зміни, які відбуваються в змісті освіти (введення нових Державних стандартів початкової, базової та повної загальної середньої освіти, зміни у типових навчальних планах та навчальних програмах тощо), педагогічний колектив гімназії має спрямувати свою діяльність на вирішення наступних завдань:

-         якісне впровадження та виконання нових Державних стандартів початкової, базової та повної загальної середньої освіти;

-         підвищення якості освіти учнів;

-         фаховий розвиток педагогічних працівників.

Тому у 2017/2018 навчальному році  колектив гімназії продовжить  роботу над педагогічною проблемою «Підвищення якості освіти учнів та фахового розвитку педагогічних працівників в умовах упровадження нових Державних стандартів початкової, базової та повної загальної середньої освіти».

Фінансово-господарська діяльність 

Будівля школи прийнята в експлуатацію 43 років тому. Але, незважаючи на її великий вік та зношеність, адміністрація гімназії  разом з колективом постійно працює над удосконаленням матеріально-технічної бази, підтриманням її в робочому стані.

 За рахунок благодійних коштів батьків здійснено профілактичний ремонт тепломережі, що надало можливість підтримувати температуру повітря в навчальних приміщеннях у межах 18-20 градусів,ремонти та підготовку класних кімнат до навчального року. Протягом 2016/2017 навчального року в гімназії було замінено 30 світильників, проведено капітальний ремонт їдальні, встановлено стелю «Армстронг» у ідальні, встановлено 12 новіих радіаторів, замінено 2 меблеві стінки. Придбано та вмонтовано 10 меблевих шаф, придбано 4 ноутбуки, 3 проектори.

Протягом 2016/2017 навчального року значна увага приділялася протипожежній безпеці. У поточному навчальному році були повірені всі вогнегасники.

Значна робота була проведена щодо благоустрою прилеглої території. На території гімназії висаджені 400 квітів.

Працівниками централізованої бухгалтерії управління освіти адміністрації Основ’янського  району планово проводиться інвентаризація майна, зауважень щодо забезпечення його збереження та оприбуткування немає. Завжди вчасно оприбутковуються.  Адміністрацією школи приділяється достатньо уваги естетичному вигляду навчального закладу. Подвір’я школи завжди прибране, доглянуте. Фарбується огорожа, біляться бордюри. Обслуговуючим персоналом проводиться скошування трави на газонах, винесення та періодичне вивезення сміття з території гімназії.

Управлінська діяльність

У навчальному закладі наявні всі нормативно-правові документи, що регламентують діяльність загальноосвітнього навчального закладу.  У гімназії адміністрацією використовується багато різних форм контролю за станом навчально-виховного процесу і , в першу чергу, таких традиційних, як вивчення стану викладання  предметів та виконання навчальних планів та програм, перевірка класних журналів, щоденників тощо. Крім контролю за рівнем знань та навчальних досягнень учнів, проводяться систематичні дослідження стану відвідування занять та стану навчальної дисципліни. За результатами моніторингу адміністрація школи приймає певні управлінські рішення щодо конкретних учителів та учнів.

 

Дякую за увагу.