Департамент науки і освіти 

Харківської обласної державної адміністрації
Офіційний сайт Департаменту освіти Харківської міської 

ради
Управління освіти адміністрації Червонозавоводського району Харківської міської ради
Управління кримінальної міліції у справах дітей
Study Planner - Путівник по освітньому простору Харкова
Система тестування знань
Календари на любой год - Календарь.Юрец.Ру

Звіт керівника

Звіт директора гімназії №12

   про роботу закладу загальної середньої освіти в 2017/2018 навчальному  році

та перспективи розвитку гімназії  

в 2018/2019 навчальному році

 

Вступ

Основна діяльність школи спрямована на створення умов для реалізації державної політики в сфері освіти згідно з Законів України «Про освіту»,  «Про загальну середню освіту», «Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти», «Державного стандарту початкової освіти», «Положення про загальноосвітній навчальний заклад», власного Статуту та інших нормативних документів, що не суперечать законодавству України в галузі освіти.

Структура освіти на кожному рівні й навчальні плани побудовані на принципах постійно зростаючої складності навчальної діяльності з предметів і самостійності учня у виборі власної траєкторії в освітньому  процесі.

На кожній сходинці забезпечується реалізація Державного стандарту, здійснюється  теоретична і практична підготовка з дисциплін навчального плану з метою максимального розвитку інтелекту, загальної культури, творчих можливостей, фізичного й морального здоров'я.

Успішність проходження кожного рівня й виконання його освітніх завдань гарантується школою тільки за умови усвідомленого і добровільного дотримання всіх норм і правил шкільного життя, активної співпраці з батьками, відкритістю навчального процесу.

Педагоги школи постійно підвищують свій професійний рівень на засіданнях педагогічної ради, методичної ради, ШМО, районних методичних об’єднаннях учителів,  районних та обласних теоретичних і науково-практичних семінарах,  використовують Інтернет-ресурси.

У 2017/2018 навчальному році педагогічний колектив працював за науково-методичною проблемою «Підвищення якості освіти учнів та фахового розвитку педагогічних працівників в умовах упровадження нових Державних стандартів початкової, базової та повної загальної середньої освіти», за виховною проблемою «Створення умов для формування та розвитку морально-духовної, життєво компетентної особистості, яка успішно само реалізується в соціумі як громадянин, сім’янин, професіонал».

Уся діяльність була підпорядкована вирішенню таких основних завдань:

 • забезпечення виконання державних освітніх стандартів та вимог навчальних програм;
 • забезпечення функціонування профільних класів;
 • підвищення рівня навчальних досягнень учнів;
 • впровадження особистісно-орієнтованого навчання;
 • реалізація «Концепції національно-патріотичного виховання»;
 • створення україномовного середовища в гімназії;
 • забезпечення функціонування школи сприяння здоров’ю;
 • впровадження інноваційних технологій у процес навчання та виховання.

 

Управління закладом загальної середньої освіти

У 2017/2018 навчальному році управління гімназією освіти було спрямовано на здійснення державної політики в галузі освіти, збереження кількісних і якісних параметрів мережі, створення належних умов для навчання і виховання учнів, удосконалення змісту освітнього процесу, упровадження нових освітніх технологій, розвиток здібностей дітей і підлітків, подальше впровадження поглибленого вивчення предметів (математики, біології, іноземної мови (англійської)), профільного навчання за напрямами  «Іноземна філологія» та «Математика».

Керівництво, підвищення якості та ефективності внутрішньошкільного управління забезпечувалося документами планування роботи: перспективним, річним, робочим навчальним, місячним та тижневим планами.

Принцип доцільності й оперативності прийняття управлінських рішень адміністрації базувався на аналітичних даних, отриманих у ході внутрішньошкільного контролю.

Адміністрацією постійно проводились консультації та спільний розгляд  питань з такими структурними підрозділами закладу освіти, як Рада школи, батьківський комітет, профспілковий комітет.

 

 

 

Аналіз структури і мережі гімназії

за минулий навчальний рік. Збереження контингенту

Педагогічним колективом гімназії проведено певну роботу щодо збереження й розвитку шкільної мережі. На початок 2017/2018 навчального року в закладі було відкрито 30 класів, із них 1–4-х – 12 класів, 5–9-х – 14 класів, 10–11-х – 4 класи. Мова навчання у всіх класах гімназії – українська. Станом на 05.09.2017 кількість учнів становила 960, що на 11 учнів більше, ніж у минулому навчальному році. Середня наповнюваність учнів у класах зростає: у 2017/2018 навчальному році вона становила 32,3 чоловіка, у 2016/2017  навчальному році -31,6 чоловіка, що на 0,2 більше, ніж у 2015/2016. Середня наповнюваність у гімназії збільшується останні 5 років. За цей період вона зросла на 3,61.

 

Аналіз руху учнів упродовж навчального року свідчить про дієвість                         і результативність зусиль педагогічного колективу щодо збереження шкільного контингенту й забезпечення обов’язковості загальної середньої освіти.

 

Підсумки роботи ГПД

У  минулому  році в ХГ №12 працювали 3 групи продовженого дня, які відвідувало 90 учнів 2-4 класів. Групи працювали за рахунок бюджету. Усі діти, які  відвідували  ГПД, були  охоплені  гарячим  харчуванням, дотримувались  режиму  роботи. У цілому, роботу групи  подовженого дня  можна  визнати задовільною.

 

Результативність навчання у 2017/2018 навчального року

У  2017/2018 навчальному році  до наступного класу було  переведено всіх учнів 1-10-х класів; випущено зі школи ІІІ ступеня – 58 учнів;  показали результати високого рівня  - 98 учнів.

 

 

 

Порівняльний аналіз нагородження  медалями випускників

за 3 навчальні роки:

Рік

Золота медаль

Срібна медаль

2015/2016

2

2

2016/2017

4

0

2017/2018

0

2

 

За 2017/2018 навчальний рік зроблені суттєві кроки щодо підвищення якості навчання згідно із  вимогами сучасного суспільства. Освіта вважається якісною, коли її результати відповідають меті.

 

З 1 по 23 жовтня 2017 року в Харківській гімназії № 12 обдаровані та здібні  учні брали участь в І етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів. Підготовка учнів гімназії до участі в І етапі олімпіад проводилася учителями-предметниками відповідно до індивідуальних графіків.

У 2017/2018 у ІІ (районному) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін взяли участь 109 учнів-переможців І (шкільного) етапу. Із них у ІІ (районному) етапі призові місця посіли 54 учнів гімназії. Загальне рейтингове місце у районі – ІІ. А у 2016/2017 навчальному році 59 переможців предметних олімпіад принесли гімназії  теж ІІ рейтингове місце.

ПІБ учня

Предмет

Місце

ПІБ вчителя

1

Матеко Аркадій Олексійович

Трудове навчання

(хлопці)

І

Ребров В.В.

2

Москаленко Артем Юрійович

Трудове навчання

(хлопці)

І

Ребров В.В.

3

Бойко Іван Дмитрович

Математика

І

Пономарьова А.Р.

4

Кабанова Вікторія Костянтинівна

Математика

І

Патюкова І.М.

5

Трач Вікторія

Володимирівна

Фізика

І

Березіна І.В.

6

Зионг Тхі Тхао

Фізика

І

Березіна І.В.

7

Трач Христина

Володимирівна

Екологія

І

Колеснікова Я.М.

8

Кабанова Вікторія Костянтинівна

Іноземна мова (англійська)

І

 Овчиннікова Л.П.

9

Шапіро Поліна Сергіївна

Іноземна мова (англійська)

І

Пивоварова Л.І.

10

Зіонг Тхі Тхао

Географія

І

Лукаш О.І.

11

Марусік  Анастасія Сергіївна

Географія

І

Лукаш О.І.

12

Павлючок Анастасія Андріївна

Іноземна мова (французька)

І

Стрілець С.І.

13

Юр’єва Дарина Ігорівна

Іноземна мова (французька)

І

Подрезенко В.В.

14

Амірян Діана Севаківна

Іноземна мова (французька)

І

Стрілець С.І.

15

Кривонос Поліна Сергіївна

Хімія

І

Арутюнова О.О.

16

Рожко Ксенія Романівна

Хімія

І

Арутюнова О.О.

17

Лінкер Вероніка Владиславівна

Біологія

І

Слінько Л.А.

18

Антипова Катерина Юріївна

Біологія

І

Колеснікова Я.М.

19

Дегтяр Дар’я

 Андріївна

Правознавство

І

Дурицький П.С.

20

Рихлюк Дар’я

Дмитрівна

Правознавство

ІІ

Дурицький П.С.

21

Ткаченко Катерина Леонідівна

Іноземна мова (англійська)

ІІ

Пивоварова Л.І.

22

Сурніна Анастасія Олександрівна

Іноземна мова (французька)

ІІ

Стрілець С.І.

23

Бабенко Катерина Романівна

Іноземна мова (французька)

ІІ

Стрілець С.І.

24

Кузьмичова Катерина Дмитрівна

Іноземна мова (французька)

ІІ

Стрілець С.І.

25

Толста Маргарита Олегівна

Російська мова та література

ІІ

Смірнова Л.В.

26

Лінкер Вероніка Владиславівна

Географія

ІІ

Лукаш О.І.

27

Толста Маргарита Олегівна

Географія

ІІ

Лукаш О.І.

28

Кузьмичова Катерина Дмитрівна

Трудове навчання (дівчата)

ІІ

Даньшина С. В.

29

Тімофєєва Анна

Олександравна

Фізика

ІІ

Березіна І.В.

30

Мєзєнцева Евеліна Владиславівна

Іноземна мова (англійська)

ІІ

Овчиннікова Л.П.

31

Кабанова Вікторія Костянтинівна

Хімія

ІІ

Арутюнова О.О.

32

Дам Аліса Чиївна

Українська мова та література

ІІ

Джуринська Н.О.

33

Трач Вікторія

Влодимирівна

Українська мова та література

ІІ

Стьопкіна Л.Д.

34

Шапіро Поліна Сергіївна

Українська мова та література

ІІ

Джуринська Н.О.

35

Гамуля Наталія Юріївна

Українська мова та література

ІІ

Стьопкіна Л.Д.

36

Трач Христина Володимирівна

Українська мова та література

ІІ

Оленіч Ок.З.

37

Канівець Анна Вікторівна

Біологія

ІІ

Слінько Л.А.

38

Спєсівова Сабіна Олексіївна

Біологія

ІІ

Колеснікова Я.М.

39

Москаленко Артем Юрійович

Економіка

ІІ

Лукаш О.І.

40

Каліберда Егор Володимирович

Інформаційні технології

ІІ

Бондаренко О.М.

41

Гнатова Ганна Андріївна

Інформаційні технології

ІІ

Бондаренко О.М.

42

Зионг Тхі Тхао

Історія

ІІІ

Сердюк В.Ю.

43

Канівець Анна Вікторіївна

Географія

ІІІ

Лукаш О.І.

44

Клименко Анастасія Павлівна

Математика

ІІІ

Субота Е.О.

45

Гнатова Ганна Андріївна

Математика

ІІІ

Субота Е.О.

46

Гнатова Ганна

Андріївна

Фізика

ІІІ

Мітіус В.І.

47

Гамуля Наталія Юріївна

Іноземна мова (англійська)

ІІІ

Пивоварова Л.І.

48

Глущенко Дар’я Євгенівна

Іноземна мова (англійська)

ІІІ

Веприцький М.Ю.

49

Трач Вікторія Володимирівна

Хімія

ІІІ

Арутюнова О.О.

50

Фірсов Володимир Олегович

Хімія

ІІІ

Арутюнова О.О.

51

Червінська Дар’я Любомирівна

Хімія

ІІІ

Арутюнова О.О.

52

Пристюк Катерина Денисівна

Біологія

ІІІ

Колеснікова Я.М.

53

Зионг Тхі Тхао

Біологія

ІІІ

Мамотенко А.В.

54

Спесівова Сабіна

Олексіївна

Астрономія

ІІІ

Мітіус В.І.

 

Результати участі учнів Харківської гімназії № 12 у ІІ (районному) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін

Рік

І місце

ІІ місце

ІІІ місце

Всього:

2015/2016

12 учнів

16 учнів

27 учнів

55 учні

2016/2017

14 учнів

22 учні

23 учні

59 учні

2017/2018

19 учнів

22 учні

13 учнів

54 учні

 

Результати участі учнів гімназії представлені в діаграмі:

 

Виходячи із поданої діаграми, ми бачимо, що кількість учнів, які вибороли призові місця  у ІІ (районному) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін у 2017/2018навчальному році  хоч і не збільшилась, але збільшилась кількісь учнів, які вибороли І місця, це вплинуло  на якість виступу учнів гімназії у ІІІ обласному етапі. У рейтингу закладів загальної середньої осівти району гімназія посіла ІІ місце.  Такі результати націлюють на більш якісну підготовку у 2018/2019 році учнів до участі у Всеукраїнських учнівських олімпіадах з навчальних дисциплін. Аналізуючи виступ у ІІ (районному) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін у 2017/2018 навчальному році, можна зробити висновок, що вдалим був виступ із таких дисциплін: іноземні мови, українська мова та література, історія, біологія, основи правознавства. Однак, необхідно звернути увагу на недостатній рівень підготовки учнів до виступу на олімпіаді з інформатики, інформаційних технологій, економіки.

У 2017/2018 навчальному році учні Харківської гімназії № 12 брали участь у складі команд Основ’янського району у ІІІ (обласному) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з історії, основ правознавства, біології, інформатики, іноземної мови (французької), географії, іноземної мови (англійської), трудового навчання.

Призові місця посіли:

ПІБ учня

Предмет

Місце

ПІБ вчителя

1

Москаленко Артем Юрійович

Трудове навчання

(хлопці)

ІІ

Ребров В.В.

2

Матеко Аркадій  Олексійович

Трудове навчання (хлопці)

ІІ

Ребров В.В.

3

Шапіро Поліна  Сергіївна

Англійська мова

ІІ

Пивоварова Л.І.

4

Антіпова Катерина

Юріївна

Біологія

ІІІ

Колесникова Я.М.

5

 

Дегтяр Дарія

 Андріївна

Правознавство

ІІІ

Дурицький П.С.

Результативність участі здобувачів освіти у ІІІ (обласному) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних дисциплін

Аналізуючи запропоновану діаграму участі учнів гімназії у ІІІ (обласному) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних дисциплін, можна побачити, що кількость учнів-переможців  у 2017/2018 зменшилась, тому у наступному році необхідно звернути увагу на більш якісну підготовку учнів до участі в олімпіаді, щоб виборювати не лише ІІ та ІІІ, а й І місця і щоб кількість таких переможців збільшувалась з кожним роком.

Виходячи з вищезазначеного, з метою подальшої реалізації державної політики у сфері створення сприятливих умов для виявлення обдарованої молоді та набуття нею відповідних навичок і знань, залучення педагогічних працівників до роботи з обдарованими та талановитими учнями, якісної підготовки учнів Харківської гімназії № 12 до Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін необхідно:

 1. Проаналізувати та обговорити підсумки предметних олімпіад на засіданнях шкільних методичних об`єднань та намітити шляхи ліквідації недоліків, виявлених  у  процесі проведення олімпіад;
 2. Забезпечити якісну підготовку школярів-переможців до участі у Всеукраїнських учнівських олімпіадах з базових дисциплін.

З вересня 2017 по квітень 2018 року 48 учнів Харківської гімназії № 12 брали участь у районних етапах міських турнірів та конкурсів в межах реалізації програми «Обдарована молодь» та вибороли місця у районних командах юних біологів, істориків, хіміків, економістів, журналістів, фізиків, інформатиків Учні гімназії були включені до складу команд Основ’янського району де продемонстрували ґрунтовну підготовку та вибороли такі перемоги:

У міських етапах:

ХІІ міський турнір юних журналістів для учнів 9-11-х класів закладів загальної середньої освіти. 

- диплом учасника (до складу команди Основ’янського району входила Журавель Маріанна, учениця 10-Б класу)

ХVІ міський турнір юних біологів для учнів 9-11-х класів закладів загальної середньої освіти. 

- диплом учасника (до складу команди Основ’янського району входили Москаленко Артем, учень 11-Б класу Пристюк Катерина, учениця 11-Б класу, Гамуля Наталія, учениця 9-В класу)

Х міський турнір юних географів  для учнів 9-11-х класів закладів загальної середньої освіти. 

 • диплом ІІ ступеня (до складу команди Основ’янського району входили Толста Маргарита, учениця 11-Б класу, Канівець Анна, учениця 9-В класу)

У фінальних Всеукраїнських етапах:

у місті Полтава проходив фінальний етап ХV Всеукраїнського турніру юних правознавців

 диплом ІІІ ступеня (до складу команди Основ’янського району входили Дегтяр Д., учениця 11-Б класу Рихлюк Д., учениця 11-Б класу)

у місті Харкові проходив фінальний етап XIІІ Всеукраїнський турнір юних географів.

- диплом учасника (до складу команди Основ’янського району входили Толста Маргарита, учениця 11-Б класу, Канівець Анна, учениця 9-В класу)

Участь у турнірах показала якісну підготовку до виступів таких керівників команд: Колесникова Я.М. (юних біологів), Лукаш О.І. (юні географи) Смірнова Л.В.(юні журналісти).

Помітна роль у розвитку інтелектуально обдарованих дітей належить участі у науковому товаристві гімназії підготовці науково-дослідницьких робіт для захисту їх на конкурсі. Для залучення дітей до такої форми роботи в гімназії організована робота міні-МАН для учнів 3-4 класів та «Маленький дослідник» для учнів 1-2 класів. Так, у 2017/2018 навчальному році у міні-МАН брали  участь 20 учнів 1-4 класів. Найбільша кількість (9 учнів) працювали у секції «Природознавство». У «Маленькому досліднику» брали участь 16 учнів 1-2 класів. Перевагу учні віддали секції «Я знаю як це відбувається».

Учні 5-11 класів перевірили свої вміння та навички у дослідницькій діяльності у шкільному етапі МАН. У шкільному етапі конкурсу – захисту науково-дослідницьких робіт МАН брало участь 31 учень Харківської гімназії №12. З них учні 5-8 класів – 15; учні 9-11 класів – 16.

У період з 20 по 27 грудня 2017 року проведено шкільний та І (районний) етапи Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України.

На розгляд журі І етапу конкурсу-захисту від учнів було надано 16 науково-дослідницьких робіт слухачів, кандидатів та дійсних членів Харківського територіального відділення Малої академії наук України – переможців шкільного етапу конкурсу. Найактивнішу участь у І етапі конкурсу-захисту взяли учні таких класів: 11-Б клас – 6 роботи, 9-В класи – 5  робіт. Найбільш якісну підготовку конкурсних робіт і високу результативність показали учні 11-Б класу – 3 роботи та 10-Б – 2 роботи.

Загальна кількість переможців І етапу конкурсу-захисту у 2016/2017 навчальному році  становить 6 учнів, вони стали кандидатами у дійсні члени Харківського територіального відділення Малої академії наук України.

Найбільшу кількість робіт надано за наступними напрямами:

 • мовознавство - 5 робіт,
 • фізико-математичний  - 1 робота,
 • комп’ютерні науки - - 1 робота,
 • історико-географічний – 2 роботи,
 • економіка – жодної роботи,
 • літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства – 2 робота
 • біологія та хімія – 1;
 • екології та аграрних наук – 2 роботи

Кращими роботами 2017/2018 навчального року визнані наступні роботи:

з/п

ПІБ учня

Клас

Відділення

Секція

Місце

1

Ткаченко Катерина Леонідівна

9

Мовознавства

Англійська мова

ІІ

2

Дегтяр Дар’я Андріївна

11

Філософії та суспільствознавства

Правознавство

ІІІ

3

Гамуля Наталія Юріївна

9

Мовознавства

Англійська мова

ІІІ

4

Гнатова Ганна Андріївна

11

Технічних наук

Науково-технічна творчість

та винахідництво

ІІ

 Досягнення учнів гімназії у конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт

Малої академії наук України

МАН

2016/2017

2017/2018

учасники

переможці

учасники

переможці

шкільний етап

10

7

16

15

І етап (районний)

7

5

15

6

ІІ етап (обласний)

5

2: Мутазаккі Мар’ям

(І місце)

Дегтяр Дар’я (І місце)

 

6

4: Ткаченко Катерина (ІІ місце);

Дегтяр Дар’я (ІІІ місце);

Гамуля Наталія (ІІІ місце);

Гнатова Ганна (ІІ місце)

ІІІ етап

(Всеукраїнський)

1

 

 

 

За участь в обласному етапі науково-дослідницьких робіт МАН України учнями гімназії отримано:

- дипломами ІІ ступеня– 2 учасники (Гнатова Ганна, учениця 11-А класу, керівник Субота Е.О., Ткаченко Катерина, учениця 9-В класу, керівник Пивоварова Л.І.; дипломами ІІІ ступеня – 2 учасники (Дегтяр Дар’я, учениця 10-Б класу, керівник Дурицький П.С.; Гамуля Наталія, учениця 9-В класу, керівник Пивоварова Л.І..)

У 2017/2018 навчальному році у конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт Малої академії наук України взяли участь 16 учасників, але роботи 25% учнів були реферативні не містили практичної складової, тому було відзначено лише 6 робіт. Хотілося б звернути увагу на підготовку учнів до написання контрольних робіт. Тому у 2018/2019 навчальному році слід звернути увагу не тільки на кількість поданих робіт, але й на їх якість.

Учні гімназії брали участь у таких конкурсах:

Участь у районному етапі VІІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка серед учнів 5 – 11-х класів та ХVІІІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика серед учнів  3-4-х класів

І місце – Пруднік Анастасія, учениця 4-В класу (Сичова Н.М.);

ІІІ місце – Несвітайло Анастасія, учениця 3-А класу (Миргород М.Є.);

ІІ місця: Бородіна Марія, учениця 6  класу (Петрик Н.М.);

         Марусик Анастасія, учениця 8-Б класу (Петрик Н.М.);

         Ткаченко Катерина, учениця 9-В класу (Джуринська Н.О.);

ІІІ місця: Дам Аліса, учениця 7-А класу (Джуринська Н.О.);

                   Гавриш Анастасія, учениця 7-А класу (Стьопкіна Л.Д.)

                   Трач Христина, учениця 11-Б класу (Оленіч Ок.З.)

Конкурс ораторського мистецтва (район)

ІІ місце-Журавель М, учениця 10-Б класу ( вчитель Оленіч О.З.)

Районний етап ХVІ міської олімпіади випускників школи І ступеня «Путівка в науку»:

в освітній галузі «Українська мова»

І - Пруднік Анастасія, учениця 4-В класу (Сичова Н.М.);

в освітній галузі «Математика»

ІІ – Резнюк Михайло, учень 4-А класу (Євтушенко І.М.)

в освітній галузі «Природознавство»

 • Фірсов Костянтин, учень 4-В класу(Сичова Н.М.).

Міський етап ХVІ міської олімпіади випускників школи І ступеня «Путівка в науку»:

в освітній галузі «Українська мова»

ІІ місце - Пруднік Анастасія, учениця 4-В класу (Сичова Н.М.);

«Учень року – 2018» (район)

Переможцем у районному етапі міського конкурсу «Учень року - 2018» стала:

 • Біас Сніжана, учениця 10-А класу в номінації «Спортсмен  року».

Лауреат конкурсу:

 •  Рихлюк Дар’я, учениця 11-Б класу в номінації «Лідер року»

«Учень року – 2018» (міський етап)

Біас Сніжана, учениця 10-А класу в номінації «Спортсмен року» - переможець конкурсу.

Турніри:

Міські етапи турнірів:

ХІІ міський турнір юних журналістів для учнів 9-11-х класів закладів загальної середньої освіти. 

- диплом учасника (до складу команди Основ’янського району входила Журавель Маріанна, учениця 10-Б класу)

ХVІ міський турнір юних біологів для учнів 9-11-х класів закладів загальної середньої освіти. 

- диплом учасника (до складу команди Основ’янського району входили Москаленко Артем, учень 11-Б класу Пристюк Катерина, учениця 11-Б класу, Гамуля Наталія, учениця 9-В класу)

Х міський турнір юних географів  для учнів 9-11-х класів закладів загальної середньої освіти. 

 • диплом ІІ ступеня (до складу команди Основ’янського району входили Толста Маргарита, учениця 11-Б класу, Канівець Анна, учениця 9-В класу)

Фінальні Всеукраїнські етапи турнірів:

у місті Полтава проходив фінальний етап ХV Всеукраїнського турніру юних правознавців

 диплом ІІІ ступеня (до складу команди Основ’янського району входили Дегтяр Д., учениця 11-Б класу Рихлюк Д., учениця 11-Б класу)

у місті Харкові проходив фінальний етап XIІІ Всеукраїнський турнір юних географів.

- диплом учасника (до складу команди Основ’янського району входили Толста Маргарита, учениця 11-Б класу, Канівець Анна, учениця 9-В класу)

Участь у обласному фестивалі з комп’ютерної графіки та анімації серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів Харківської області:

Участьу І Всеукраїнській інтернет-олімпіаді «На урок» з предметів початкової школи (ТОВ Освітній проект «На Урок»)

Дипломи І ступеня всеукраїнського рівня:

Кукла Анна, учениця 3-А класу;

Репейко Єгор, учень 3-А класу

Алмакаєва Діана, учениця 3-А класу;

Борисенко Варвара, учениця 3-А класу;

Вакула Софія, учениця 3-А класу;

Дипломи ІІ ступеня:

Мартіян Кирило, учень 3-А класу;

Зуй Ольга, учениця 3-А класу

Конференції:

 • Грамотою нагороджена Рожко Ксенія, учениця 9-А класу у конференції присвяченій Міжнародному дню води, яка відбувалась у ХКТК НТУ «ХПІ». (вчитель Арутюнова О.О.)
 • Грамотою нагороджена Пристюк Катерина, учениця 11-Б класу за участь у ІІІ Всеукраїнській історико-краєзнавчій конференції учнівської молоді «Державотворчі процеси в Україні: через віки у ХХІ століття» Київ-Черкаси, 2018 (вчитель Смірнова Л.В.)

У 2017/2018 навчальному році учні гімназії брали активну участь у різноманітних інтерактивних конкурсах.

Кожного року учні гімназії беруть участь у Міжнародному інтерактивному природничому конкурсі «Колосок». Кількість учасників кожного року збільшується, збільшується і кількість перемог. Так, у 2017/2018 навчальному році у конкурсі «Осінній колосок» брали участь 296 учнів. 151 з них отримали «Золотий колосок», 102 – «Срібний колосок», 43 учнів отримали сертифікат учасника.

 

Активну участь беруть учні і в Міжнародному математичному конкурсі «Кенгуру». Результативність участі в цьому конкурсі представлено на діаграмі:

 

Не залишили без уваги учні гімназії і Всеукраїнський фізичний конкурс «Левеня», але кількість учасників цього року в  конкурсі лише 37 учнів, із них 12 отримали відмінний та добрий результат.

Хочеться відмітити недостатню підготовку учнів гімназії до участі у цьому конкурсі. Вчителю фізики Мітіус В.І. рекомендовано посилити роботу над зацікавленістю учнів предметом «Фізика».

28 учасників Всеукраїнської природознавчої гри «Геліантус» отримали такі винагороди: диплом І ступеня виборов 0 учень; диплом ІІ ступеня отримали 1 учнів; диплом ІІІ ступеня – 5; грамоти з біології отримали 7 учнів; грамоти з географії – 4 учні, грамоти з хімії отримали 3 учн і 8 отримали сертифікат учасника.

 

Виходячи із діаграми можна відмітити, що зменшилась кількість учнів-учасників цього конкурсу. Вчителю біології Колесніковій Я.М., проводити роз’яснювальну роботу, щодо залучення більшої кількості учнів-учасників цього конкурсу.

Учнів гімназії зацікавила Всеукраїнська українознавча гра «Соняшник», де учасниками були учні з 2 по 11 клас. У конкурсі-грі  брали участь 159 учасників:  диплом І ступеня Всеукраїнського рівня- 0 учнів, диплом ІІ ступеня Всеукраїнського рівня – 2 учнів, диплом ІІІ ступеня Всеукраїнського рівня – 3 учнів,  диплом І ступеня регіонального рівня - 5 учнів, диплом ІІ ступеня регіонального рівня – 6 учнів, диплом ІІІ ступеня регіонального рівня – 13 учень, диплом переможця в початковій школі – 75 учнів, дипломи переможців на шкільному рівні отримали 69 учнів. Активність виявили учні початкови класів, а середня і старша школа були малоактивними. Переможці отримали подарунки.

 

У 2017/20187 навчальному році учні гімназії брали участь у Всеукраїнському інтерактивному конкурсі з англійської мови «Грінвіч».

Так, у інтерактивному конкурсі «Грінвіч» брали участь 246 учасників: золотий сертифікат отримали 26 учнів; срібний сертифікат – 38 учнів, а бронзовий – 43 учнів, 139 учів отримали сертифікат учасника.

       У 2017/2018 навчальному році учні гімназії брали участь у Всеукраїнському інтерактивному конкурсі з українознавства «Патріот».

Так, у інтерактивному конкурсі «Патріот» брали участь 125 учасників: золотий сертифікат отримали 4 учень; срібний сертифікат – 8 учнів, а бронзовий – 19 учнів. Цікавим є той факт, що всі призові місця отримали учні, які навчаються на паралелі 3-4-х класів. Для всіх вчителів української мови та літератури, а також вчителів історії звернути увагу на підготовку учнів до участі у цьому конкурсі

 

 

Однак, поруч з успіхами в роботі з обдарованими учнями гімназії, є й певні недоліки. Так, окремі вчителі гімназії формально ставляться до роботи з обдарованими учнями: завдання для школярів не носять проблемного або творчого характеру, індивідуальні консультації не проводяться систематично тощо. Тому в подальшій роботі керівникам предметних методичних об’єднань необхідно приділити увагу наступним напрямкам роботи:

 • обґрунтувати особливості соціалізації обдарованих учнів у навчально-виховному середовищі гімназії;
 • перевірити ефективність педагогічних умов соціалізації обдарованих учнів гімназії;
 • розробити комплекс методик розвитку якостей обдарованих учнів у гімназії;
 • здійснити активізацію творчого пошуку вчителів та психолога гімназії щодо створення авторських програм, виявлення і розвитку обдарованості учнів;
 • продовжити підтримувати талановитих педагогів, які розробляють і впроваджують нові технології, нетрадиційні форми і методи роботи з обдарованими дітьми;
 • сприяти формуванню у педагогів ставлення до обдарованого учня як до суб’єкта спільно сконструйованої педагогічної взаємодії, в ході якої відбувається навчання, виховання, розвиток та саморозвиток учнів;
 • Виявляти ефективний педагогічний досвід діяльності учителів щодо забезпечення якісної роботи педагогічних працівників з обдарованими учнями.

Отже, виходячи з проведеного аналізу діяльності навчального закладу за 2017/2018 навчальний рік та у порівнянні з минулими навчальними роками, можна зробити наступні висновки:

 • Діяльність педагогічного колективу була підпорядкована роботі  з педагогічної проблеми гімназії «Підвищення якості освіти учнів та фахового розвитку педагогічних працівників в умовах упровадження нових Державних стандартів початкової, базової та повної загальної середньої освіти», над якою колектив розпочав роботу у 2014/2015 навчальному році;
 • Підвищився фаховий рівень педагогів, рівень володіння інформаційно-комунікаційними технологіями і, як наслідок, рівень загальнонавчальних умінь та навичок учнів;
 • учителями впроваджуються інноваційні технології під час проведення уроків та позакласних заходів;
 • Збільшилась кількість переможців предметних олімпіад та інших конкурсів різних рівнів;
 • Збільшився відсоток випускників гімназії, які продовжують навчання у вищих навчальних закладах І-ІІ, ІІІ-ІV рівнів;
 • Забезпечується якісна організація профільного та допрофільного навчання;
 • Відкрито класи з поглибленим вивченням математики, іноземної мови (англійської), біології;
 • Покращились матеріально-технічні умови навчального закладу;
 • Забезпечується на високому рівні харчування та медичне обслуговування учнів;
 • Зменшилась кількість учнів-правопорушників та підвищився рівень проведення виховної роботи з учнями гімназії.

Проте, врахувуючи зміни, які відбуваються в змісті освіти (введення нових Державних стандартів початкової, базової та повної загальної середньої освіти, зміни у типових навчальних планах та навчальних програмах тощо), педагогічний колектив гімназії має спрямувати свою діяльність на вирішення наступних завдань:

 • якісне впровадження та виконання нових Державних стандартів початкової, базової та повної загальної середньої освіти;
 • підвищення якості освіти учнів;
 • фаховий розвиток педагогічних працівників.

              Атестація педагогічних працівників

Значна увага в гімназії приділяється постійному самовдосконаленню фахової майстерності вчителів. У 2017/2018 навчальному році пройшли курсову перепідготовку 25 педагогічних працівників гімназії.

 

 

 

У порівнянні з минулими роками, кількість учителів, які відвідали курси підвищення кваліфікації, зростає за рахунок залучення їх до викладання предметів не за фахом та необхідністю проходження курсів з цих предметів. Так, у 2016 році курси пройшли 18 вчителів, у 2017 році – 19, у 2018 – 25. Таким чином,  план курсової підготовки педагогічних працівників виконується на 100%.

Атестація педагогічних працівників проходила в порядку, визначеному Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010р. № 930, зареєстрованого у Міністерстві юстиції 14 грудня 2010 року за №1255/18550, (зі змінами, внесеними наказами Міністерства освіти і науки України від 20.12.2011 № 1473, від 08.08.2013 №1135), у 2017/2018 навчальному році 18 (27% педколективу) педагогічних працівників гімназії  пройшли  атестацію. З них 2 – на присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст другої категорії» (Даньшина С.В., Олійник О.В.), 54 – на присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст першої категорії»  (Бахметьєва Н.В., Джуринська Н.О., Шульга О.І, Сорокіна М.С., Попова І.В.), 3 – на підтвердження раніше присвоєної кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» (Смірнова Л.В., Веприцький М.Ю., Огненний Л.Г.) 1 - на підтвердження раніше присвоєної кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» та раніше присвоєного звання «старший вчитель» (Борисенко Н.В.), 3 – на підтвердження раніше раніше присвоєної  кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії»  та раніше присвоєного педагогічного звання «вчитель методист» (Колесник О.Б., субота Е.О., Толоконнікова М.В.) 1 – на присвоєння  кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії»  (Самотой Є.В.) 1 на присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» та присвоєнння педагогічного звання «старший учитель»   (Лукаш О.І.) 1 навідповідність раніше присвоєної кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» присвоєння педагогічного звання «старший учитель» (Бондаренко О.М) .

Якісний склад педагогічних працівників представлено в діаграмі.

 

Аналізуючи діаграму якісного складу педагогічних працівників, ми бачимо, що значно покращився якісний склад працівників. Наприклад, у   2015/2016 навчальному році – 20 %, а у 2016/2017 навчальному році - 19% вчителів, а у 2016/2017 навчальному році -17% вчителів працювало із кваліфікаційною категорією «спеціаліст». Це вказує на те що педагогічний колектив професійно росте.

У 2017/2018 навчальному році у гімназії працювало 34% учителів з педагогічними званнями «старший вчитель» та «вчитель-методист».

Фаховий склад педагогічних працівників представлено в діаграмі.

 

Внутрішкільний контроль

Внутрішкільному контролю (далі ВШК) підлягали питання щодо стану викладання навчальних предметів (українська мова та література, основи здоров’я, фізична культура, захист Вітчизни, французька мова, англійська мова, історія України, людина і світ), якість знань учнів (за результатами семестрів та тематичних оцінювань), ведення шкільної документації, виконання навчальних програм та рішень педагогічних рад і нарад. У процесі контролю використовувались спостереження, вивчення, перевірки, співбесіди, індивідуальні бесіди, відвідування уроків та позакласних заходів, анкетування.

        Внутрішкільний контроль здійснено за  планом роботи гімназії на 2017/2018 навчальний рік, відповідно  до графіків, що забезпечило періодичність і виключило нераціональне дублювання в організації перевірок.

        Моніторингу підлягали питання щодо стану здоров’я учнів, організація харчування, виконання режиму, виконавська дисципліна, навчально-методичне забезпечення, діагностика педагогічної майстерності.

Результати ВШК оформлені у вигляді аналітичних довідок, які доведені до відома вчителів на педагогічних радах, засіданнях шкільних методичних об’єднань розроблено заходи щодо усунення виявлених  недоліків та поліпшення результативності.

Медичне обслуговування

Медичне обслуговування в  гімназії здійснюється лікарями МКДЛ №24.

У гімназії обладнано медичний кабінет, в якому проводиться весь обсяг лікарняної та профілактичної діяльності. Кабінет обладнаний необхідним інвентарем та інструментами: ростоміром, вагами, таблицею для визначення гостроти зору, тонометром, ношами, ширмою тощо. Лікарняні препарати та аптечка придбані за рахунок батьківських коштів здобувачів освіти гімназії в повному обсязі. Оформлений куточок по наданню невідкладної медичної допомоги з необхідною кількістю медикаментів по її наданню.

Згідно з наказом Міністерства охорони здоров'я від 29.11.2002 №434 «Про удосконалення амбулаторно-технічної допомоги дітям України» у 2017/2018 навчальному році проводився поглиблений медичний огляд всіх здобувачів освіти гімназії вузькими спеціалістами: окулістом, невропатологом, отоларингологом, ортопедом, хірургом, стоматологом та педіатром. Дівчата були оглянуті дитячим гінекологом. Охоплення здобувачів освіти профілактичними медичними оглядами складає 99,3%, що більше на 0,2% порівняно з минулим навчальним роком.

У процесі профілактичного огляду проводиться антропометрія, визначається гострота зору, вимірюється АД, проводиться проба Руфьє. Лікарем гімназії надається оцінка фізичного розвитку кожного здобувача освіти, визначається група здоров’я та група занять фізичною культурою.

Усім підліткам проведено лабораторні дослідження. Щорічно здобувачі освіти 1-4 класів досліджуються на ентеробіоз.

Після проведеного поглибленого медичного огляду всі дані про стан здоров’я здобувачів освіти доводяться до відома їх батьків та надаються до МКДЛ за місцем прописки. Батькам надається направлення на дообстеження дітей в умовах МКДЛ. У гімназії інформація про результати поглибленого медичного огляду доводиться до відома педагогічних праівників у вигляді листків здоров’я та на нараді при директорові. Згідно з підсумками поглибленого медичного огляду було надано детальну інформацію про стан здоров’я здобувачів освіти 1-11 класів Харківської гімназії №12, яка показана у наступних таблицях:

Розподіл школярів на групи здоров’я

Група здоров’я

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Основна (І)

60%

60%

66%

72%

70%

69%

Підготовча (ІІ)

33%

35%

33%

25%

26%

27%

Спеціальна (ІІІ)

7%

5%

1%

3%

4%

1%

           27 здобувачів освіти, що складає 3% від загальної кількості здобувачів освіти гімназії, звільнені від уроків фізичної культури, що на 0,3% більше, ніж у 2016 році.

Відповідно до даних моніторингових досліджень, можна зробити порівняльний аналіз, зокрема, у 2017 році відбулося зменшення кількості здобувачів освіти, віднесених до І групи здоров’я на 1%, збільшилася кількість здобувачів освіти, які мають ІІ групу здоров’я на 1%, та відбулося зменшення кількості здобувачів освіти, віднесених до ІІІ групи здоров’я на 3%.

Аналізуючи захворюваність здобувачів освіти, можна відзначити зменшення кількості захворювань за окремими показниками, зокрема, хвороби кістково-м’язової системи на 1%, хвороби органів зору на 1% тощо. Загальна кількість патологічних уражень зменшилася на 3% та складає 76% (у 2016 році – 79%, у 2015 році – 91%).

Водночас спостерігається збільшення кількості захворювань ЖКТ та органів травлення на 1% та незмінність показників хвороб ендокринної системи,  органів дихання

Результати поглибленого медичного огляду здобувачів освіти у 2017 році

К-сть дітей, які підлягають оглядам

(абс.)

К-сть

огляну-тих

(абс.)

К-сть не оглянутих дітей

(відсутній у школі, відмова батьків

Практично

здорові

(з числа оглянутих)

К-сть дітей, що перебувають на диспан-серному обліку (з числа оглянутих)

К-сть дітей, направлених дообстеженя

(з числа оглянутих)

Розподіл дітей по групах для занять фізкультурою

Звільнені від фізкультури

основна

підготовча

спеціальна

Абс.

%

Абс.

%

Абс.

%

Абс.

%

Абс.

%

Абс.

%

Абс.

%

Абс.

%

963

947

16

2

561

59

177

19

193

20

709

74

217

23

3

1

18

2

 

Аналізуючи загальні результати поглибленого медичного огляду здобувачів освіти у 2017 році порівняно з 2016 роком можна відзначити незначне зменшення кількості здобувачів освіти, які відправлені на дообстеження, на 1% та збільшення кількості здобувачів освіти, які не пройшли поглиблений медичний огляд на базі гімназії на 1%. У той же час можна відзначити зростання на 4% кількості здобувачів освіти, віднесених до основної групи здоров’я, зменшення на 1% кількості здобувачів освіти, віднесених до підготовчої групи, на 3% – до спеціальної медичної групи.

Продовжують викликати занепокоєння захворювання кістково-м’язової системи та хвороби органів зору здобувачів освіти гімназії, що зумовлене збільшенням патології серед школярів у зв’язку з тим, що не завжди дотримується режим дня. Також слід відзначити збільшення захворюваності системи ЖКТ, органів травлення, ендокринної та сечостатевої систем. Тому слід більше уваги приділити організації навчального процесу, спрямованої на вдосконалення акомодації. Необхідно посилити контроль за забезпеченням освітлювальних приладів, слідкувати за правильним розсаджуванням дітей згідно з рекомендаціями лікарів та організацією повноцінного харчування.

Порівняно з 2016 роком кількість патологічних уражень учнівської молоді значно зменшилася та складає 76,1 % (у 2016 році – 79,2%, у 2015 році патології складали 91%).

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 


Значне зменшення патологічної ураженості серед здобувачів освіти гімназії на 3,1% обумовлено організацією загальних медичних оглядів лікарями-спеціалістами МКДЛ №24, ранньою діагностикою, своєчасним обстеженням та лікуванням дітей у поліклініці та стаціонарі. Раніше диспансеризація проводилася в 1, 5, 9-х класах. Інтервали більше трьох років між кваліфікованими оглядами знижували можливість виявити захворювання у дитячого населення. При формування хребта, навантаженні на органи зору та всі інші органи та системи дитячого організму в молодших класах, огляд вузьких спеціалістів планувався через чотири роки після того, як дитини пішла у перший клас. Враховуючи, що навчання в гімназії з шести років, не припустимі великі інтервали між оглядами. Пізніше виявлення патології в більшості випадків не підлягає корекції.

На диспансерному огляді в гімназії перебуває 177 здобувачів освіти (у 2011 році – 383 здобувачі освіти, у 2012 році – 372 здобувачі освіти, у 2013 році – 357 здобувачів освіти, у 2014 році – 269 здобувачів освіти, 2015 році – 244 здобувачів освіти, у 2016 році – 182 здобувачі освіти).

 

 

Порівняно з попереднім 2016/2017 навчальним роком можна спостерігати незначне зменшення кількості здобувачів освіти гімназії, які перебувають на диспансерному обліку, на 1%, що свідчить про якісно організовану туберкулінодіагностику.

Туберкулінодіагностика в 2017 році проводилась у гімназії бригадним методом. Обсяг здобувачів освіти туберкулінодіагностикою склав 98% (у 2016 році – 97%, у 2015 році – 96%).

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


Порівняно з попереднім 2016/2017 навчальним роком можна спостерігати збільшення кількості здобувачів освіти гімназії, які охолені туберкулінодіагностикою, на 1%.

Враховуючи неблагополучну епідеміологічну ситуацію в місті по туберкульозу, медичний персонал гімназії своєчасно проводить дітям ревакцинацію БЦЖ та спрямовує школярів на консультації до фтизіатра.

Аналізуючи дані по фізичному розвитку здобувачів освіти гімназії у 2017 році, слід відзначити наступні показники:

- відсоток здобувачів освіти із нормальним фізичним розвитком складає 95,4% (95,5% у 2016 році, 95,3% у 2015 році);

- відсоток здобувачів освіти із запізненням у масі – 0,3% (0,2% у 2016 році, 0,2% у 2015 році);

- відсоток здобувачів освіти із надлишковою масою тіла – 4,3% (4,1% у 2016 році, 3,9% у 2015 році);

- відсоток здобувачів освіти із низьким зростом – 1,3% (2% у 2016 році, 1,2% у 2015 році);

- відсоток здобувачів освіти із високим зростом – 3,8% (4% у 2016 році, 3,9% у 2015 році).

План профілактичних щеплень у гімназії виконаний у неповному обсязі через недостатню кількість та нерегулярність постачання вакцини. Частково вакцина була придбана за рахунок фізичних осіб.

Виконання плану профілактичних щеплень

Щеплення

2012 рік

2013

рік

2014 рік

2015

рік

2016 рік

2017 рік

АДС-м  14 років

43,3%

41,6%

42,6%

43,1%

43%

44%

ППВ 14 років

99,8%

99,7%

99,8%

99,8%

99,6%

99,4%

Реакція Манту

89%

91%

94%

95%

94%

92%

Аналіз захворюваності школярів доведений до педагогічного та батьківського колективів гімназії.

Але у 2018/2019 навчальному році необхідно забезпечити контроль за 100% проходженням здобувачами освіти щорічного поглибленого профілактичного медичного огляду, а у разі необхідності – повторного, із занесенням висновків огляду до листків здоров`я класних журналів.

Оздоровлення

Адміністрацією Харківської гімназії №12 проведена робота щодо організації літнього відпочинку і оздоровлення дітей, вжито відповідних заходів для створення умов щодо повноцінного організованого відпочинку та зайнятості дітей із використанням бази гімназії та позашкільних закладів освіти Основ'янського району.

 З 29.05.2018 по 15.06.2018 на базі Харківської гімназії №12 працювали               1 табір відпочинку з денним перебуванням «Дружба» (відпочинкова зміна) та                    1 табір відпочинку з денним перебуванням «Евристика» (відпочинкова зміна з гуманітарною направленістю). Кількість таборів у порівнянні з минулим роком не змінилася.

Кількість

2014

2015

2016

2017

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

Таборів відпочинку з денним перебуванням

1

1

1

1

1

1

1

1

Таборів відпочинку з денним перебуванням (з гуманітарною спрямованістю)

1

1

1

1

1

1

1

1

У 2011 році у таборах відпочинку з денним перебуванням Харківської гімназії №12 відпочивали 199 дітей, з них 4 – діти пільгового контингенту.

У 2012 році у таборах відпочинку з денним перебуванням кількість дітей збільшилась та становила 232 дітей, з них 4 – діти пільгового контингенту.

У 2013 році у таборах відпочинку з денним перебуванням кількість дітей збільшилась та становила 236 дітей, з них 4 – діти пільгового контингенту.

У 2014 році у таборах відпочинку з денним перебуванням кількість дітей збільшилась та становила 350 дітей, з них 4 – діти пільгового контингенту.

У 2015 році у таборах відпочинку з денним перебуванням кількість дітей збільшилась та становила 355 дітей, з них 4 – діти пільгового контингенту.

У 2016 році у таборах відпочинку з денним перебуванням кількість дітей збільшилась та становила 357 дітей, з них 4 – діти пільгового контингенту.

У 2017 році у таборах відпочинку з денним перебуванням кількість дітей збільшилась та становила 391 дітей, з них 4 – діти пільгового контингенту.

У 2018 році у таборах відпочинку з денним перебуванням кількість дітей збільшилась та становила 396 дітей, з них 4 – діти пільгового контингенту.

4 дітей пільгового контингенту були забезпечені безкоштовним харчуванням за рахунок міського бюджету.

Кількість дітей, охоплених відпочинком та оздоровленням

у гімназії

Кількість дітей, охоплених відпочинком та оздоровленням через інші джерела

Кількість дітей пільгового контингенту, охоплених відпочинком та оздоровленням

2016

2017

2018

2016

2017

2018

2016

2017

2018

357 – 41%

380 –43%

396-44%

518 – 59,3%

527 –54%

514-56%

105 – 99%

110 –99%

121-99%

Порівняно з минулим 2016/2017 навчальним роком можна спостерігати незначне збільшення відсоткового показника охоплених відпочинком та оздоровленням здобувачів освіти гімназії на 1%. Також збільшилася кількість учнів, охоплених організованими формами відпочинку та оздоровлення через інші джерела, на 2% порівняно з минулим 2015/2016 навчальним роком. Кількість оздоровлених здобувачів освіти пільгового контингенту залишилася незмінною та складає 99%.

Тривалість зміни роботи табору відпочинку з денним перебуванням «Дружба» складала 14 робочих днів. На підставі укладених угод із комунальним підприємством «Комбінат дитячого харчування» на послуги з організації харчування дітей у таборі відпочинку з денним перебуванням за позабюджетні кошти, його вартість на одну дитину становила з розрахунку вартості 25,00 грн. на один дітодень.

Харчування було організовано за рахунок коштів: бюджетних – 2 дітей; батьківських – 198; позабюджетних – 0. Всього викуплених путівок – 200                       (2 – пільгові). 

Тривалість зміни роботи табору відпочинку з денним перебуванням «Евристика» (відпочинкова зміна з гуманітарною направленістю) складала                      14 робочих днів. На підставі укладених угод з комунальним підприємством «Комбінат дитячого харчування» на послуги з організації харчування дітей у таборі відпочинку з денним перебуванням за позабюджетні кошти, його вартість на одну дитину становила з розрахунку вартості 25,00 грн. на один дітодень.

Харчування було організовано за рахунок коштів: бюджетних – 2 дітей; батьківських – 194; позабюджетних – 0. Всього викуплених путівок – 196                       (2 – пільгові). 

Своєчасно й якісно були укомплектовані табори відпочинку «Дружба» та «Евристика» педагогічними кадрами.

Табори відпочинку з денним перебуванням «Дружба» та «Евристика» під час роботи були забезпечені медичними працівниками, які працювали у таборах протягом дня.

Під час роботи таборів відпочинку «Дружба» та «Евристика» випадків захворювань, отруєнь, травмування не виявлено.

Забезпечувалося суворе дотримання правил охорони праці, безпеки життєдіяльності, проводилося цільове інструктування вихованців перед кожним їх виходом за межі шкільної території.

Робота таборів відпочинку «Дружба» та «Евристика» здійснювалася у відповідності до Типового положення про дитячий заклад оздоровлення та відпочинку, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України                       від 28.04.2009 №422.

Запроваджені елементи оздоровлення в таборах відпочинку «Дружба» та «Евристика»: ранкова гімнастика, прогулянки на повітрі, вживання альтернативної води.

Організовано культпоходів та екскурсій –  38 (у 2017 році – 36, у 2016 році - 34, у 2015 році - 29). У них взяли участь 396 вихованців (у 2016 році – 349 вихованців, у 2015 році - 316 вихованців, у 2014 році - 298 вихованців).

У планах виховної роботи таборів значна увага була приділена організації змістовного дозвілля, проведенню заходів, спрямованих на виховання національної свідомості, відродження національних традицій, залучення дітей до вивчення історії рідного краю: відвідування зоопарку, екопарку О.Фельдмана, історичного музею, музею природи, пожежно-технічної виставки.

Діти у таборах відпочинку «Дружба» та «Евристика» були охоплені позашкільною освітою, а саме:

- брали участь у розважальних програмах, іграх, змаганнях, конкурсах, організованих позашкільними навчальними закладами Основ'янського району:

- відвідували гуртки та секції на базі позашкільних навчальних закладів, зокрема, КДЮСШ №9, клубу «Какао», Будинку культури Основ'янського району:

- гурток  образотворчого мистецтва;

- секцію футболу;                                                   

- секцію греко-римської боротьби;

- секцію таеквон – до.

Співпраця позашкільних навчальних закладів і таборів відпочинку «Дружба» та «Евристика» була спрямована:

 1. На реалізацію творчих здібностей та інтересів кожної дитини: відвідування гуртків, участь у музичних та театральних виставах, ігрових розважальних програмах, спектаклях, конкурсах дитячої творчості тощо;
 2.  На виявлення, навчання та підтримку юних лідерів, органів дитячого самоврядування: участь у конкурсах, змаганнях, іграх;
 3.  Виховання національної свідомості, патріотизму: тематичні екскурсії, відвідування виставок, проведення тематичних бесід, вікторин, музично - літературні програми;
 4. Формування здорового способу життя: участь у спортивно-розважальних святах, товариські зустрічі з міні - футболу серед юнаків, «Веселі старти», змагання з шашок, відкриті заняття з таеквон – до;
 5. Організацію колективних справ та справ на змагальній основі: ігрові розважальні програми, вікторини, змагання;
 6. Підвищення рівня знань вихованців ДТВ «Евристика» з англійської мови за рахунок роботи 7 загонів мовного табору тощо.

Отже, робота педагогічного колективу гімназії щодо організації літнього відпочинку і оздоровлення дітей у 2017/2018 навчальному році здійснювалась на достатньому рівні.

У 2018/2019 навчальному році необхідно продовжити впровадження відповідних заходів щодо створення на базі гімназії мовних таборів відпочинку для всіх бажаючих здобувачів освіти.

 

Виховна робота

Відповідно до нормативних документів та з метою організації ефективної виховної роботи створена система громадянського виховання.

Виховна проблема, над якою продовжує працювати педагогічний колектив Харківської гімназії № 12, - створення умов для формування та розвитку морально-духовної життєво компетентної особистості в умовах єдиного освітнього простору, яка успішно самореалізується в соціумі як громадянин, сім'янин, професіонал.

Завдання, на які була спрямована діяльність членів методичного об’єднання класних керівників у 2017/2018 навчальному році: створення насиченого виховного простору, який сприятиме розвитку і забезпеченню ефективного функціонування виховної системи гімназії; оновлення та якісне удосконалення освітнього процесу, розвитку на змістовному, структурному і технологічному рівнях; створення умов для самовизначення, удосконалення, формування навичок моделювання, прогнозування результатів власної діяльності; змістовне наповнення програми виховання з урахуванням вікових особливостей здобувачів освіти; реалізація у процесі роботи особистісно орієнтованого, діяльнісного, системного, творчого та компетентнісного підходів до організації виховного процесу в шкільному та класному колективах; реалізація Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді; оптимальне поєднання форм організації виховної роботи.

Всі напрямки роботи відображені в Статуті гімназії, Концепції розвитку гімназії на 2015-2020 роки, плані роботи Харківської гімназії №12 Харківської міської ради Харківської області, зокрема, у розділі 7 «Виховна робота», в планах класних керівників та в планах заступника директора з навчально-виховної роботи і педагога-організатора.

Заплановані та проводяться традиційні заходи в гімназії: Свято Першого дзвоника, День посвячення в першокласники, День гімназиста, «Твої таланти, гімназіє», творчі концерти в гімназії, зустрічі з випускниками різних років і ветеранами Другої світової війни тощо.

Адміністрацією гімназії протягом 2017/2018 навчального року видавалися накази, спрямовані на покращення виховної роботи педагогічного колективу гімназії.

Система виховної роботи гімназії науково та методично обґрунтована. У заступника директора з навчально-виховної роботи в наявності матеріали щодо реалізації виховних традиційних методик та інноваційних підходів щодо виховання дітей та підлітків, зокрема, розробки виховних заходів за технологією формування творчої особистості, розвитку критичного мислення, інтерактивних технологій.

Класні керівники гімназії у своїй роботі надають перевагу застосуванню інформаційно-комунікаційних технологій, проектної технології, технології проблемного виховання, ігровим технологіям, технологіям особистісно-орієнтованого виховання, «Створення ситуації успіху», здоров’язберігаючим технологіям, технології навчання здоров’ю та життєвого проектування, формування образу «Я», технології колективних творчих справ тощо. Дієві методи організації та спостереження за життям колективу, фактори позашкільного впливу на здобувачів освіти, тематична діяльність здобувачів освіти, методи співбесіди, збору та обробки інформації, моніторинг діяльності здобувачів освіти та класних керівників.

Безперервність та наступність спостерігається в плануванні роботи і проведенні засідань шкільних методичних об'єднань класних керівників 1-4 та 5-11 класів, що дає позитивні результати. Особливо це має місце в правовій освіті, екологічній культурі, профорієнтаційній роботі тощо.

Враховуючи регіональні та соціальні особливості мікрорайону гімназії, створені умови для фізичного, творчого та психологічного розвитку дитини. Це робота безкоштовних гуртків та секцій, діяльність громадських об’єднань та учнівського самоврядування, практичні тренінги психолога, соціальна підтримка дітей та сімей.

Новим у системі роботи колективу є використання елементів інноваційних технологій та діяльність сучасних громадських шкільних об’єднань: «Євроклубу», дитячо-юнацької організації «СІГМА», волонтерського загону, лідерського активу.

У гімназії продовжує працювати дитячо-юнацька організація «СІГМА», діяльність якої відображена в Статуті та річному плані закладу. «СІГМА» має свій статут, емблему, девіз, гімн, структуру та юридичну адресу. Мета, принципи та направлення роботи, що містяться у плані роботи об’єднання, змістовні та відповідають потребам дітей, гімназії та мікрорайону закладу. Здобувачі освіти на демократичних принципах співпрацюють із дорослими, де діяльність куратора є тільки направляючою та регулюючою.

Організацією «СІГМА» було складено план роботи на 2017/2018 навчальний рік, графіки проведення засідань, ведуться протоколи.

Лідери організації є членами районної асоціації «АВАНГАРД», ХМОУС та відвідують заняття, практичні тренінги, конференції, зльоти, учнівський форум «Велика рада старшокласників» за темою «Створюємо майбутнє – відповідально», мають сертифікати волонтерів, дуже активні та творчі діти.

Стосунки між членами організації дружні. Існує можливість тимчасових доручень, що покращує результативність роботи та інтерес дітей.

Інформаційно-періодичним органом є департамент преси, який займається випуском інформаційних, освітніх та вітальних листівок.

Дитячо-юнацька організація «СІГМА» функціонує на засадах учнівського самоврядування. Щороку робота організації вдосконалюється, виходячи із можливостей гімназії, інтересів здобувачів освіти та традицій шкільного колективу.

Протягом 2017/2018 навчального року 792 здобувача освіти (82%) брали участь у районних, міських, обласних, Всеукраїнських заходах.

Порівняно з минулим 2016/2017 навчальним роком можна спостерігати збільшення кількості здобувачів освіти, які беруть участь у виховних заходах на 2% (2016/2017 н.р. - 752 здобувача освіти (80%), що пов'язано зі збільшенням загальної кількості здобувачів освіти.

Перевага надавалася наступним заходам та конкурсам:

- чемпіонату м. Харкова з інтелектуальних ігор «Ліга Українських клубів інтелектуальних ігор» - 2 команди, 14 здобувачів освіти (І та ІV місце);

- участі у святкуванні Дня фізичної культури і спорту в Україні та Всеукраїнському Олімпійському уроці та Олімпійському тижні у 2017 році - 243 здобувача освіти;

- профілактичним заходам щодо запобігання дитячому дорожньо-транспортному травматизму за участю представників патрульної поліції                 м. Харкова - 178 здобувачів освіти;

- щорічній Всеукраїнській благодійній акції «Назустріч мрії» - 4 здобувачів освіти;

- заходам у зв’язку з роковинами трагедії Голодомору - 489 здобувачів освіти;

- дитячому художньому конкурсу «Світ і Я» - 2 здобувачів освіти;

- заходам Тижня безпеки дорожнього руху - 912 здобувачів освіти;

- заходам Всеукраїнського тижня права - 899 здобувачів освіти;

- заходам Всеукраїнського місячника шкільних бібліотек - 892 здобувачів освіти;

- акціям: «Милосердя» (брали участь 30 класів); «Подаруй бібліотеці книгу чи передплату» (брали участь усі класи), «Бережливих» (по збору макулатури);

- конкурсу декоративно – вжиткового мистецтва «Новорічна майстерня» та «Город Рождества» - 32 здобувача освіти;

- «Ніч науки» - 47 здобувачів освіти;

- ІІ Міжнародному міждисциплінарному конкурсу наукових і творчих робіт імені Володимира Маняка і Лідії Коваленко - 2 здобувачів освіти;

- конкурс творчих робіт «Мрії про Україну» для дітей та молоді м. Харкова - 17 здобувачів освіти;

- Всеукраїнський конкурс дитячого малюнка «Охорона праці очима дітей» - 22 здобувача освіти;

- І (районний) етап конкурсу дружин юних пожежних серед загальноосвітніх навчальних закладів Основ’янського району - 6 здобувачів освіти;

- міжнародний фестиваль кіномистецтва для дітей та підлітків «Чілдрен Кінофест» - 2 здобувачів освіти;

- фестиваль-конкурс «Город талантов» - 2 здобувачів освіти;

- міський конкурс учнівських проектів «Харків очима небайдужих дітей» - 12 здобувачів освіти;

- акція «Від дітей Основ'янського району дітям Красногорівки» - 237 здобувачів освіти тощо.

У 2017/2018 навчальному році 548 здобувачів освіти (56,2%) брали участь у конкурсах творчих робіт та малюнків: «Закон та Я», «Моя сім'я за безпеку дорожнього руху», «Замість ялинки гілка», «Голодомор на Україні», «Оберіг захиснику України» та інших.

Порівняно з 2016/2017 навчальним роком можна спостерігати збільшення кількості здобувачів освіти, які беруть участь у конкурсах творчих робіт на 1,6% (2016/2017 н.р – 512 здобувачів освіти, що складало 54,6%).

 

 

 

 


У Харківській гімназії №12 діє міністерство екології дитячо-юнацької організації «СІГМА», в межах якого було проведено акцію «Чиста Земля – чиста Україна». Активно брали участь здобувачі освіти та дорослі в екологічних рейдах. Було проведено 3 екологічні суботники, під час якого була прибрана пришкільна територія. У суботнику взяли участь 67 педагогічних працівників та 237 здобувачів освіти.

Систематично проводяться культпоходи до Харківського цирку, Національної академії Національної гвардії, Будинку культури Основ'янського району для здобувачів освіти 1-11 класів гімназії.

Протягом 2017/2018 навчального року були проведені тематичні екскурсії за маршрутами:

- одноденна автобусна екскурсія здобувачів освіти 8-х класів за маршрутом «Садиби Харківщини» - 45 здобувачів освіти;

- одноденна автобусна екскурсія здобувачів освіти 4-х класів за маршрутом «Харків – Чугуїв – Харків» - 50 здобувачів освіти;

- одноденна автобусна екскурсія здобувачів освіти 5-х класів  за маршрутом «Харків – Мерефа – Харків» - 47 здобувачів освіти;

- одноденна автобусна екскурсія здобувачів освіти пільгового контингенту 9-х та 10-А класів за маршрутом «Харків-Валки-Харків» - 10 здобувачів освіти;

- одноденна автобусна екскурсія здобувачів освіти 3-х класів за маршрутом  «Харків-Чугуїв-Харків» - 48 здобувачів освіти;

- одноденна автобусна екскурсія здобувачів освіти 6-В, 7-Б, 8-х класів за маршрутом  «Харків – Опошня – Будище –Харків» - 47 здобувачів освіти;

- одноденна автобусна екскурсія здобувачів освіти 7-А, 5-Б, 5-В класів за маршрутом  «Харків – Опошня – Будище –Харків» - 42 здобувача освіти;

- одноденна автобусна екскурсія здобувачів освіти 6-А, 6-Б, 6-В класів за маршрутом  «Харків – Опошня – Будище –Харків» - 40 здобувачів освіти;

- одноденна автобусна екскурсія здобувачів освіти 1-А, 1-Б класів в одноденній автобусній екскурсії за маршрутом «Харків» - 45 здобувачів освіти тощо.

За даними звітів класних керівників проведено:

1. По Харкову та у межах Харківської області

Кількість виїздів

Кількість класів

Кількість учасників

38

30

741 здобувач освіти (77%)

2. Поза межами Харківської області

Кількість виїздів

Кількість класів

Кількість учасників

3

11

129 здобувачів освіти (13%)

 

 

 

 

 

Порівняно з 2016/2017 навчальним роком можна спостерігати збільшення кількості здобувачів освіти, які були задіяні в культпоходах та екскурсіях на   3% (2016/2017 н.р – 698 здобувачів освіти, що складало 74%).

Виховання любові і пошани до державної символіки, ритуалів суверенної України посідає одне з провідних місць у системі громадянського виховання, зокрема патріотичного виховання здобувачів освіти. Сприяє патріотичному вихованню здобувачів освіти, активізації історико-краєзнавчої роботи діяльності зали українознавства, шкільного музею «Історія школи», який було відкрито у серпні 1998 року. Складені навчально-пізнавальні екскурсії, працюють екскурсоводи.

З кожним роком поширюється волонтерський рух серед здобувачів освіти гімназії, що сприяє організації ефективної роботи з національно-патріотичного виховання учнівської молоді. У рамках національно – патріотичного виховання в гімназії проводяться виховні години, бесіди на теми: «З прагненням до перемоги...» 1-11 класи, «Україна: сьогодення і майбутнє...» 8–11 класи та інші; зустрічі з учасниками бойових дій у зоні АТО, святкування знаменних дат, ознайомлення з історією рідного краю, звичаями і традиціями українського народу, видатними людьми України тощо. Традиційним стало проведення                   Першого уроку, присвяченого єдності України, святкування Дня Козацтва, Дня Захисника України, Дня української письменності. У рамках святкування цих знаменних дат були проведені виховні години в усіх класах, зустрічі з ветеранами Другої Світової війни та учасниками бойових дій в зоні АТО, постійно організовуються акції для підтримки  бійців АТО: «Допомога герою» «Макулатуринг», «Напиши листа солдату» тощо.

Здобувачі освіти гімназії активно займаються в різних гуртках (як в межах гімназії, так і поза її межами). Так, на базі гімназії діють наступні бюджетні  гуртки та секції:

 1. Хор (для здобувачів освіти 5-11 класів) – керівник Шморгун Т.М.
 2. Хор (для здобувачів освіти 1-4 класів) – керівник Висторобець І.В.
 3. Малювання (для здобувачів освіти 1-4 класів) – керівник Даньшина С.В.
 4. «Юний командир» (для здобувачів освіти 10-11 класів) – керівник Ребров В.В.

Позабюджетні:

 1. «Таеквон – до» – керівник Пшиннік В.Е.
 2. Художня гімнастика – керівник Логачова Ю.М.
 3. Футбол – керівник Шульга О.І.
 4. «Веселушки» – керівник Панишева О.В.
 5. Пошукова група зали українознавства – керівник Сердюк В.Ю.

Також здобувачі освіти гімназії відвідують гуртки та секції боксу, легкої атлетики, греко-римської боротьби, пауер-ліфтингу КДЮСШ №9, гурток образотворчого мистецтва клубу «Какао», гурток шахів клубу «Гагарінець», гуртки ЦДЮТ №7 Основ'янського району, «КИТ», гуртки Будинку культури Основ'янського району.

95,8% здобувачів освіти пільгового контингенту беруть участь у роботі дитячо-юнацьких спортивних шкіл, центрах дитячої та юнацької творчості, клубах за місцем проживання, гуртках і секціях, що на 0,6% менше, ніж у минулому навчальному році (96,4% здобувачів освіти), що пов'язано зі збільшенням загальної кількості здобувачів освіти.

Разом із тим необхідно на більш високому рівні забезпечувати проведення моніторингових досліджень рівня вихованості учнівської молоді, реалізацію проекту «Трикутник партнерства: «здобувачі освіти - педагогічні працівники - батьки», активізувавши роботу з батьками щодо їх залучення до організації та участі у виховних заходах класів та гімназії.

 

Отже, робота класних керівників 1-11 класів гімназії щодо організації виховної роботи з учнівською молоддю, виконання документів, що стосуються питань організації виховної роботи в 2017/2018 навчальному році здійснювалась на достатньому рівні.

Але в 2018/2019 навчальному році необхідно:

- працювати над створенням єдиного виховного простору, реалізацією Концепції національно-патріотичного виховання учнівської молоді;

- продовжити здійснювати моніторингові дослідження рівня вихованості учнівської молоді.

З метою забезпечення реалізації державної політики в галузі охорони дитинства було організовано роботу педагогічного колективу гімназії з питань безпеки життєдіяльності та охорони життя і здоров’я дітей у гімназії в 2017/2018 навчальному році.

Запобігання дитячого травматизму

Робота педагогічного колективу Харківської гімназії № 12 у 2017/2018 навчальному році була спрямована на створення безпечних умов праці для вcix учасників освітнього процесу.

У плані роботи Харківської гімназії №12 Харківської міської ради Харківської області на 2017/2018 навчальний рік поданий ґрунтовний аналіз роботи педагогічного колективу гімназії за 2016/2017 навчальний рік із запобігання дитячого травматизму та визначені чіткі, конкретні завдання на 2017/2018 навчальний рік, призначені відповідальні особи в розділах «План заходів щодо організації роботи з питань охорони життя і здоров’я учнів та запобігання всім видам дитячого травматизму» (п. 8.2.), «План заходів щодо профілактики різних видів захворювань серед учнів та організації роботи з медобслуговування учасників освітнього процесу Харківської гімназії №12» (п. 8.3.), «Заходи щодо профілактики тютюнопаління, алкоголізму, наркоманії, пропаганди здорового способу життя серед учнів у 2017/2018 навчальному році» (п. 8.1.).

На основі даних моніторингових досліджень випадків дитячого травматизму в гімназії, профілактичної роботи в гімназії визначені пріоритетні напрямки роботи педагогічного колективу щодо профілактики та запобігання дитячого травматизму з учнівською молоддю.

Упродовж 2017/2018 навчального  року педагогічним колективом гімназії було виконано 5 доручень Управління освіти адміністрації Основ'янського району з питань запобігання дитячого травматизму.

Розроблено заходи:

- план заходів щодо організації роботи з питань охорони життя і здоров’я учнів та запобігання всім видам дитячого травматизму серед учнів Харківської гімназії №12 на 2017/2018 навчальний рік;

- план спільної роботи Харківської гімназії №12 Харківської міської ради Харківської області та Основ'янського районного відділу ДСНС України в Харківській області на 2017/2018 навчальний рік;

Питання стану роботи педагогічного колективу з запобігання дитячого травматизму розглядалися на нарадах при директорові (протоколи від 30.08.2017 №7, 06.09.2017 №8, 19.10.2017 №9, 08.11.2017 №10, 27.12.2017 №11, 24.01.2018 № 1, 21.02.2018 №2, 14.03.2018 №3, 11.04.2018 №4, 23.05.2018 №5, тека 01-24), засіданнях батьківських зборів (протоколи від 06.09.2017 №1, від 15.11.2017 №2, від 20.12.2017 №3, від 21.02.2018 №5, 11.04.2018 № 6,               тека 04-17), методичного об’єднання класних керівників (протоколи від 31.08.2017 №1, 14.09.2017 № 2, 09.11.2017 №3, 20.12.2017 №4, 12.01.2018 №1, 17.05.2018 №2, 03-10).

На сайті гімназії створено окрему сторінку «Охорона життя і здоров’я».   

У відповідності до нормативних вимог ведеться шкільна документація з питань запобігання дитячого травматизму.

Харківська гімназія №12 в цілому забезпечена нормативно-правовими документами та періодичними виданнями з цієї тематики, зокрема, додатково у 2017/2018 навчальному році передплачено газету «Даїшка».

У гімназії ведуться журнали реєстрації первинного, позапланового, цільового інструктажів вихованців, учнів, студентів, курсантів, слухачів з безпеки життєдіяльності.

Одним із шляхів запобігання наявних негативних факторів, подолання їх наслідків, практичної реалізації завдань, визначених у державних документах, є впровадження в навчальний процес курсу «Основи здоров’я» (1-9 класи), який є складовою освітньої галузі «Здоров’я і фізична культура».

Відповідно до Типового навчального плану на реалізацію предмета «Основи здоров’я» відведено в початковій школі – 1 год., 5, 6, 7 класах – 1 год., 8, 9 класах - 0,5 год. на тиждень протягом всього навчального року. Заняття з даного предмета включені до розкладу уроків.

Предмет «Основи здоров’я» відзначається практичним спрямуванням, передбачає формування основних моделей безпеки під час виникнення побутових, природних, техногенних надзвичайних ситуацій. На уроках «Основи здоров’я» вчителі приділяють увагу вивченню типових моделей поведінки і відпрацьовують певні правила, дотримання яких допоможуть учням зберегти власне здоров’я і життя. Предмет «Основи здоров’я» розглядається як складова комплексної програми запобігання дитячого травматизму.

Адміністрацією гімназії проаналізовано рівень навчальних досягнень здобувачів освіти з «Основ здоров’я» учнів 5-9-х класів за підсумками 2017/2018 навчального року:

Всього здобувачів освіти

Високий рівень

Достатній рівень

Середній рівень

Низький рівень

448

Кількість

%

Кількість

%

Кількість

%

Кількість

%

263

59

164

36

21

5

0

0

У порівнянні з минулим 2016/2017 навчальним роком можна спостерігати динаміку підвищення рівня знань здобувачів освіти, які засвоюють навчальний матеріал з предмета «Основи здоров’я» на високому рівні на 2% (у 2016/2017 навчальному році - 57%), зниження кількості здобувачів освіти, які засвоюють предмет на достатньому на 1% (у 2016/2017 навчальному році – 37%) та середньому рівнях на 2% (у 2016/2017 навчальному році 7%).

Але дані показники свідчить про все ще недостатню систематичну та цілеспрямовану педагогічну діяльність педагогічних працівників, упровадження сучасних технологій навчання, що формують основні компетенції здобувачів освіти, особливо здоров’язберігаючих.

З метою запобігання всіх видів дитячого травматизму в Харківській          гімназії №12 затверджена тематика бесід класних керівників із здобувачами освіти:

 • правил дорожнього руху;
 • правил протипожежної безпеки;
 • запобігання отруєнь; 
 • правил безпеки при користуванні газом;
 • правил безпеки з вибухонебезпечними предметами;
 • правил безпеки на воді;
 • правил безпеки користування електроприладами, при поводженні з джерелами електроструму.

У класних журналах відведено спеціальні сторінки для їх фіксації.

Напередодні канікул та свят проводяться первинні та цільові інструктажі, бесіди з відповідними записами у щоденниках здобувачів освіти, класних журналах, журналах реєстрації первинного, позапланового, цільового інструктажів вихованців, учнів, студентів, курсантів, слухачів.

При проведенні бесід (занять) із запобігання дитячого травматизму та оформленні сторінок класного журналу класні керівники використовують запропоновану Харківським обласним науково-методичним інститутом безперервної освіти тематику бесід та терміни їх проведення.

Протягом 2017/2018 навчального року було проведено конкурси, вікторини на теми: «Правила користування газо- та електроприладами», «Обережно, крига!», «Обережно з грибами!», «Правила поведінки на воді та біля водоймищ», «Правила поведінки у разі виявлення вибухонебезпечних предметів», «Обережно на дорогах!», «Правила поведінки біля ЛЕП», «Правила поведінки в разі оголошення терористичної загрози», виставки малюнків «Моя родина за безпеку дорожнього!», «Правила дорожнього руху!», зустрічі та практичні заняття з представниками патрульної поліції із здобувачами освіти  1-11-х класів  тощо.

У рамках місячника безпеки дорожнього руху «Увага! Діти на дорозі!» проведено наступні заходи:

 • тиждень  безпеки дорожнього руху;
 • Єдиний день безпеки дорожнього руху 1 вересня, в межах якого проведені бесіди з правил дорожнього руху;
 • бесіди щодо запобігання нещасним випадкам на дорогах;
 • батьківські збори, на яких були проаналізовані можливі причини дорожньо-транспортних пригод;
 •  конкурси малюнків: «Мій друг – світлофор», «Червоний, жовтий, зелений» для здобувачів освіти 1-4 класів;
 • тематичні книжкові виставки на базі шкільної бібліотеки;
 • поновлення стаціонарного майданчику для вивчення правил дорожнього руху та куточків безпеки життєдіяльності;
 • оновлення наочної агітації загальношкільного та класних куточків для вивчення правил дорожнього руху.

Крім того, у всіх класах оновлено «Схему безпечного маршруту дітей до гімназії».

У гімназії створено загін юних інспекторів дорожнього руху, складено план його роботи; організовано чергування педагогічних працівників, батьків, членів загонів ЮІДР поблизу доріг біля гімназії.

З метою поширення руху юних пожежних, формування у дітей навичок поведінки в надзвичайних ситуаціях у 2018 році здобувачі освіти гімназії брали участь у районному етапі конкурсу дружин юних пожежних серед загальноосвітніх навчальних закладів району, де посіли І місце. У фестивалі-смотрі дружин юних пожежних загальноосвітніх навчальних закладів м. Харкова команда Харківської гімназії №12 посіла IV місце.

Протягом 2017/2018 навчального року систематично впроваджувались заходи щодо профілактики шкільного та побутового травматизму. Також протягом навчального року проводилися конкурси: фестиваль дружин юних пожежників; учнівський конкурс «Безпека взимку»; конкурс дитячого малюнка «Моя сім'я за безпеку дорожнього руху»; змагання з пожежно-прикладного спорту тощо.

Організована робота по профілактиці травматизму під час діяльності технічних, музичних, фізкультурно-оздоровчих та інших гуртків та організованого дозвілля підлітків і молоді.

У вересні  2017 року в приміщенні Харківської гімназії № 12 було створено та обладнано інформаційні куточки з питань запобігання дитячого травматизму.

У гімназії організовано чергування вчителів та адміністрації на травмонебезпечних ділянках, зокрема, сходах, коридорах біля їдальні, роздягальні, виходах із гімназії, що відображено у графіку чергування та наказі по Харківській гімназії №12 від 01.09.2017 № 234 «Про чергування адміністрації, вчителів та учнів по Харківській гімназії №12 у 2017/2018 навчальному році».

У кабінетах фізики, хімії, біології, інформатики, курсу «Захист Вітчизни», трудового навчання, обслуговуючої праці, спортивній залі в наявності правила з техніки безпеки, безпеки життєдіяльності та інструкції з охорони праці, затверджені наказом по Харківській гімназії №12 від 08.01.2014 №6.

Також щорічно проводяться «День Цивільної Оборони» та «Тиждень безпеки дитини», підібрано відеоматеріали щодо запобігання різним видам дитячого травматизму. Відповідну інформацію для дітей та батьків розміщено на сайті Харківської гімназії №12.

Проведення профілактичних заходів сприяло відсутності виробничого травматизму серед працівників гімназії.

Наприкінці навчальних семестрів з учнівським та педагогічним колективами проводяться Тижні знань правил пожежної безпеки.                                                                                             

Постійно проводиться робота по поліпшенню охорони життя і здоров’я учасників освітнього процесу, покращення умов їх праці і навчання. З метою недопущення нещасних випадків та усунення загрози життю учасників освітнього процесу, виконання приписів державної інспекції з енергетичного нагляду, а також питання щодо посилення роботи з електробезпеки тримаються на постійному контролі.

У Харківській гімназії № 12 призначено відповідального за безпечну експлуатацію електричного обладнання, поновлено інструкції з охорони праці, техніки безпеки, заведено відповідні журнали, звернено увагу працівників на неухильне виконання вимог Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів, про посилення роботи з питань електробезпеки.

У 2017/2018 навчальному році забезпеченість вогнегасниками здійснено відповідно до норм, тобто 32 штуки.

Під час проведення батьківських зборів у Харківській гімназії №12 обов’язковим питанням є обговорення стану дитячого травматизму на дорогах міста та шляхи його профілактики, запобігання іншим видам дитячого травматизму: про порядок підготовки кабінетів до нового навчального року. Створення належних умов навчання та виховання (протокол від 06.09.2017 №1),  про  дотримання санітарно-гігієнічних вимог  у Харківській гімназії №12, про стан запобігання дитячого травматизму з учнями класу (протоколи                     від 20.12.2017 №3, від 21.02.2018 №5, від 18.03.2018 №6, тека 04-17).

У Харківській гімназії №12 постійно проводяться інструктажі із здобувачами освіти та педагогічними рпацівниками щодо дотримання правил дорожнього руху та техніки безпеки під час проведення навчальних екскурсій та навчальної практики.

Щоквартально питання роботи щодо запобігання дитячого травматизму заслуховуються на засіданнях методичного об’єднання класних керівників.

Однак, є й певні недоліки у роботі педагогічного колективу Харківської гімназії №12 щодо запобігання дитячого травматизму.

За даними моніторингових досліджень у ІІІ та IV кварталах 2017 року,                І та ІІ кварталах 2018 року не було зафіксовано випадків травмування у позаурочний час.

Вид діяльності

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

перебування у літніх таборах, трудових об’єднаннях тощо

0

0

0

0

0

0

0

0

0

спортивні заняття (змагання)

0

0

1

0

0

1

0

0

0

екскурсії, походи, експедиції, прогулянки

0

0

0

0

0

0

0

0

0

інші види діяльності

0

1

0

0

0

0

1

1

0

Можна відзначити, що показники кількості випадків травмування дітей у позаурочний час у порівнянні з 2016 роком зменшилися.

Кількість травмованих

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Інші побутові випадки

0

1

0

1

2

0

1

1

0

           Аналіз даних моніторингових досліджень свідчить про те, що найбільше травм припадає на вік здобувачів освіти 2005-2006 років народження. Тому класним керівникам Харківської гімназії №12 слід звернути найбільшу увагу на запобігання дитячого травматизму саме серед цієї вікової групи з урахуванням психофізіологічних особливостей розвитку дітей. Аналіз причин нещасних випадків свідчить про те, що найбільше діти травмуються у побуті через пустощі та безконтрольність з боку батьків.

Слід зазначити, що превентивна та просвітницька робота щодо  запобігання випадків ДТП у гімназії дала позитивний результат у 2012, 2013 та 2014 роках.

У 2011 році та дорожньо-транспортних пригод зафіксовано не було. У               ІІ півріччі 2012 року був зафіксований 1 випадок дорожньо-транспортної пригоди в позаурочний час. У І півріччі 2013 року в результаті наїзду залізничного транспорту було травмовано 1 дитину. Травмування дітей під час ДТП у 2013 та 2014 році зафіксовано не було. Але у ІІ кварталі 2015 року було зафіксоване 1 ДТП з учнем гімназії у позаурочний час. У ІІ кварталі 2016 року у позаурочний час було травмовано 1 дитину в результаті ДТП.

У ІІІ та IV кварталах 2017 року, І та ІІ кварталах 2018 року випадків травмування учнів у ДТП не зафіксовано.

Але необхідно продовжити роботу щодо поліпшення організаційної роботи і вжиття дієвих заходів щодо запобігання нещасним випадкам із дітьми поза межами навчального закладу, забезпечення належного рівня освіти з безпеки життєдіяльності всіх верств населення.

Наявні випадки травмування здобувачів освіти свідчать про необхідність постійного контролю за станом охорони праці і безпечної життєдіяльності школярів.

Разом з тим виявлені певні недоліки.

У роботі класних керівників є недоліки щодо здійснення контролю за станом дитячого травматизму здобувачів освіти під час освітнього процесу та в позаурочний час, а саме: несвоєчасно виявляються причини травмування здобувачів освіти.

Отже, робота класних керівників 1-11 класів гімназії щодо організації профілактичної роботи з питань запобігання всім видам дитячого травматизму, виконання документів, що стосуються питань безпеки життєдіяльності та охорони життя і здоров’я дітей протягом 2017/2018 навчального року здійснювалась на задовільному рівні.

У 2018/2019 навчальному році педагогічним працівникам гімназії необхідно вжити вичерпних заходів щодо недопущення травмування дітей під час освітнього процесу, проводення роз’яснювальної роботи із здобувачами освіти, батьківською громадськістю щодо правил поведінки у випадку виявлення вибухонебезпечних та підозрілих предметів, на воді, з легкозаймистими токсичними речовинами, отруйними рослинами і грибами, дотримання пожежної безпеки і безпеки дорожнього руху.

Робота соціально-психологічної служби, класних керівників 1-11 класів  Харківської гімназії №12 в 2017/2018 навчальному році була спрямована на забезпечення соціального захисту учнівської молоді гімназії та виконання законодавчих, нормативно–правових, розпорядчих документів з питань соціального захисту молоді.

У відповідності до нормативних вимог ведеться шкільна документація з питань соціального захисту учнівської молоді гімназії.

Харківська гімназія №12 в цілому забезпечена нормативно-правовими документами та періодичними виданнями з цієї тематики.

У плані роботи Харківської гімназії №12 Харківської міської ради Харківської області розроблено план заходів щодо дотримання законодавства з охорони дитинства, соціального захисту та охорони прав дітей пільгових категорій гімназії на 2017/2018 навчальний рік (п. 7.2.)

Також забезпечено реалізацію Плану спільних заходів Харківської гімназії №12 зі службою у справах дітей Основ’янського району Управління служб у справах дітей Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради, ювенальною превенцією Основ’янського відділу поліції ГУНП в Харківській області, центром соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді Основ’янського району міста Харкова, наркологічним кабінетом Основ’янського району, Сектором ювенальної пробації м. Харкова Північно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції з метою запобігання правопорушень, злочинності, насильства, запобігання дитячій бездоглядності, жорстокому поводженню з дітьми, здійснення правоосвітницької роботи в гімназії із здобувачами освіти та батьківською громадськістю, роботи з пропаганди здорового способу життя, запобігання наркоманії, токсикоманії та СНІДу на 2017/2018 навчальний рік.

У гімназії створено базу даних дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, школярів із багатодітних, здобувачів освіти, які перебувають на обліку в гімназії, у відділі ювенальної превенції у справах дітей. Ця база даних корегується кожний семестр.

Порівняно з минулим 2016/2017 навчальним роком можна спостерігати зміни у кількості здобувачів освіти, які перебувають на обліку як здобувачі освіти пільгового контингенту, зокрема, це категорії дітей із малозабезпечених родин, де кількість здобувачів освіти зменшилася на 2 здобувачів освіти (у 2016 році – 9 здобувачів освіти), збільшення дітей із багатодітних родин на                     7 здобувачів освіти (у 2016 році – 33 здобувачі освіти), збільшення кількості дітей, які записані згідно зі ст. 135 СКУ на 5 здобувачів освіти (у 2016 році – 19 здобувачів освіти), дітей з особливими освітніми потребами  на 5 здобувачів освіти (у 2016 році – 8 здобувачів освіти), дітей-напівсиріт на 4 здобувача освіти (у 2016 році – 13 здобувачів освіти).

Протягом 2017/2018 навчального року відбувалися коливання у кількості здобувачів освіти з малозабезпечених родин та багатодітних сімей. Також на облік було поставлено ще 1 дитину, батько якої загинув під час виконання службових обов’язків у зоні АТО, тобто загальна кількість таких дітей складає 2 здобувачів освіти.

На кожного здобувача освіти пільгового контингенту зібрані копії необхідних документів, що підтверджують статус дитини, розроблені плани індивідуальної роботи класних керівників із категоріями дітей «групи ризику». Напередодні шкільних канікул проводяться бесіди на правову тематику щодо організації дозвілля і відпочинку, а також щодо недопущення криміналізації учнівського середовища.

До роботи з такими категоріями здобувачів освіти залучаються класні керівники (наставники), громадський інспектор з охорони дитинства, практичний психолог гімназії, педагог-організатор, соціальний педагог, батьки, адміністрація. Було проведено відвідування вдома всіх здобувачів освіти пільгового контингенту соціальним педагогом Добровольською О.С., класними керівниками та представниками батьківської громадськості; складено акти обстеження матеріально-побутових умов проживання здобувачів освіти з числа дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування, здобувачів освіти з багатодітних родин; проведено опитування, анкетування батьків, здобувачів освіти щодо зайнятості дітей у вказаний період; організовувались та проводились екскурсії, культпоходи, зустрічі з представниками громадськості, благодійними організаціями; була активізована спортивно-масова робота із здобувачами освіти пільгового контингенту в Харківській гімназії №12.

Увага приділялась оздоровленню здобувачів освіти пільгового контингенту, залученню дітей пільгового контингенту до різноманітних видів відпочинку при взаємодії з органами виконавчої влади; порушено клопотання перед управлінням освіти адміністрації Основ'янського району Харківської міської ради про надання матеріальної допомоги здобувачам освіти, позбавлених батьківського піклування, дітям-сиротам з фонду загального обов’язкового навчання.

Особливу увагу приділено охопленню здобувачів освіти пільгового контингенту гуртковою роботою. Здобувачі освіти пільгового та підоблікового контингенту гімназії відвідують гуртки та секції боксу, легкої атлетики, греко-римської боротьби, пауер-ліфтингу КДЮСШ №9, гурток образотворчого мистецтва клубу «Какао», гурток шахів клубу «Гагарінець», гуртки ЦДЮТ №7 Основ'янського району, «КИТ», гуртки Будинку культури Основ'янського району.

95,8% здобувачів освіти пільгового контингенту беруть участь у роботі дитячо-юнацьких спортивних шкіл, центрах дитячої та юнацької творчості, клубах за місцем проживання, гуртках і секціях, що на 0,6% менше, ніж у минулому навчальному році (96,4% здобувачів освіти), що пов'язано зі збільшенням загальної кількості здобувачів освіти.

Порівняно з минулим 2016/2017 навчальним роком можна спостерігати збільшення кількості здобувачів освіти, які надають перевагу гурткам спортивного на 2,1% (у 2016 році – 59, 9%) та зменшення кількості здобувачів освіти, які виявляють цікавість до гуртків художньо-естетичного на 1,6% (у 2016 році – 24,6%) профілів. Це пов’язано з місцем розташування гімназії та співпрацею з комплексною дитячо-юнацької спортивною школою № 9, клубом «Какао». Можна відзначити зростання кількості здобувачів освіти, які надають перевагу гурткам науково-інтелектуального напрямку на 4,7 % (у 2016 році – 9,3%).

Протягом 2017/2018 навчального року для сімей пільгового контингенту було організовано роботу консультпункту з питань навчання та виховання, надання педагогічної та психологічної допомоги. Батькам здобувачів освіти гімназії надані індивідуальні та групові консультації з питань організації навчання та виховання дітей з урахуванням їхніх індивідуальних особливостей, організації дозвілля дітей, працевлаштування підлітків тощо.

Протягом 2017/2018 навчального року адміністрацією Основ'янського району була надана матеріальна допомога (у вигляді подарунків до Нового року, грошової допомоги) здобувачам освіти пільгового контингенту. Так всі діти, позбавлені батьківського піклування, діти-сироти, діти, які виховуються у прийомних сім’ях, отримали грошову допомогу у розмірі 396 грн. із фонду загального обов’язкового навчання (7 здобувачів освіти), грошову допомогу до Нового року (6 здобувачів освіти).

Здобувачі освіти, які належать до категорії «діти–чорнобильці», отримали з міського бюджету кошти для проїзду в наземному транспорті (7 здобувачів освіти). Організовано закупівлю пільгових проїзних білетів у Харківському наземному електротранспорті.

Силами педагогічного та учнівського колективу гімназії здобувачам освіти пільгового контингенту систематично надається допомога у вигляді верхнього одягу, взуття, канцелярських товарів, побутових речей.

У 2017/2018 навчальному році здобувачі освіти з числа дітей пільгових категорій отримали новорічні подарунки:

 • 404 здобувача освіти початкової школи отримали новорічні подарунки від Харківського міського голови Г.А.Кернеса;
 • 7 дітей з числа дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування;                7 здобувачів освіти з числа дітей, чиї батьки перебувають у зоні АТО; 2 здобувачів освіти із числа дітей, батьки яких загинули під час виконання службових обов’язків в зоні АТО отримали подарунки зі святом Святого Миколая від депутата Харківської міської ради Андрєєвої С.Ю.;
 • 27.12.2017 - 35 здобувачів освіти пільгового контингенту відвідали новорічну виставу на базі ХАТОБу та отримали новорічні подарунки від Харківського міського голови Г.А.Кернеса;
 •  6 здобувачів освіти пільгового контингенту отримали Новорічні подарунки та грошову допомогу від адміністрації Основ'янського району Харківської міської ради тощо.

У волонтерському русі були задіяні здобувачі освіти міністерства милосердя шкільної організації дитячого самоврядування «СІГМА». Протягом                              2017/2018 навчального року члени міністерства милосердя надавали посильну допомогу здобувачам освіти пільгового контингенту мікрорайону, відвідували людей похилого віку, поздоровляли мешканців мікрорайону зі святами, проводили концерти, виставки для цих людей.

Адміністрацією гімназії здійснюються організаційні заходи з  профілактики злочинності, правопорушень та бездоглядності серед неповнолітніх, виявлення фактів насилля вдома чи в учнівському колективі, зокрема, взяті на контроль наступні питання: максимальне охоплення дітей шкільного віку загальною середньою освітою; відвідування здобувачами освіти гімназії навчальних занять; залучення неповнолітніх, які перебувають на внутрішкільному обліку та обліку в ССД, до занять у гуртках, спортивних секціях у позаурочний час; виконання заходів плану роботи гімназії щодо запобігання правопорушень і злочинності; впровадження в практику роботи щомісячного оперативного вивчення стану роботи педагогічного колективу гімназії з запобігання правопорушень та злочинності; звірка списків здобувачів освіти та сімей, які знаходяться на обліках; планування подальшої спільної роботи гімназії з ювенальною превенцією Основ’янського відділу поліції ГУНП в Харківській області, центром соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді Основ’янського району, районним наркологічним кабінетом.

Адміністрацією гімназії протягом 2017/2018 навчального року видалися накази, спрямовані на покращення роботи педагогічного колективу гімназії з профілактики та запобігання правопорушень і злочинності.

Усі заходи з профілактики правопорушень спрямовані на формування в здобувачів освіти знань із правової тематики, нормативно-правової бази щодо захисту законних прав та інтересів здобувачів освіти, володіння навичками правової культури, запобігання дитячій бездоглядності, безпритульності, жебракування, злочинності та скоєння насильства над дітьми.

Заплановані заходи проводяться в інтерактивній формі із застосування різноманітних методів виховного впливу, форм організації навчально-пізнавальної діяльності здобувачів освіти, зокрема, перевага надається тренінговим заняттям, Інтернет-конференціям, захисту проектів, диспутам, «відкритим діалогам», бесідам, культпоходам та годинам спілкування. Порівняно з минулим 2016/2017 навчальним роком можна спостерігати зміни в обранні форм та методів роботи на користь інтерактивним та творчим, що сприяє підвищенню пізнавальної активності здобувачів освіти.

Протягом 2017/2018 навчального року були проведені наступні організаційні заходи:

 • ведення баз даних здобувачів освіти гімназії, які скоїли злочини чи правопорушення, неповнолітніх, які залишилися без батьківського піклування, з метою своєчасного виявлення загрози їх життю та здоров’ю внаслідок протиправних дій дорослих;
 • здійснення аналізу кількості неповнолітніх, які перебувають на профілактичному чи диспансерному обліку в медичних установах району за вживання алкогольних, психотропних та наркотичних речовин;
 • здійснення аналізу кількості злочинів та причин їх вчинення здобувачами освіти гімназії, які перебувають на обліках в службі у справах дітей та ювенальної превенції Основ’янського відділу поліції ГУНП в Харківській області;
 • планування роботи зі здобувачами освіти, які перебувають на внутрішкільному обліку; складання планів індивідуальної роботи з ними;
 • організація контролю за відвідуванням гімназії здобувачами освіти, які перебувають на внутрішкільному обліку;
 • забезпечення роботи телефону довіри для надання психологічної допомоги жертвам насильства в сім’ї або учнівському колективі тощо.

Робота із запобігання правопорушень, злочинності та бездоглядності серед здобувачів освіти, виявлення фактів насилля над дітьми в родинах чи в шкільному колективі в гімназії здійснювалася згідно з Планом спільних заходів Харківської гімназії №12 зі службою у справах дітей Основ’янського району Управління служб у справах дітей Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради, ювенальною превенцією Основ’янського відділу поліції ГУНП в Харківській області, центром соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді Основ’янського району міста Харкова, наркологічним кабінетом Основ’янського району, Сектором ювенальної пробації м. Харкова Північно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції з метою запобігання правопорушень, злочинності, насильства, запобігання дитячій бездоглядності, жорстокому поводженню з дітьми, здійснення правоосвітницької роботи в гімназії з здобувачами освіти та батьківською громадськістю, роботи з пропаганди здорового способу життя, запобігання наркоманії, токсикоманії та СНІДу на 2017/2018 навчальний рік.

Правове виховання здобувачів освіти здійснювалось у гімназії як на уроках правознавства, так і на виховних годинах класними керівниками                         (ІІ тиждень кожного місяця).

Складовими роботи з правового виховання в гімназії також були:

 • організація роботи Ради профілактики правопорушень, опергрупи, до складу яких входили педагогічні працівники, здобувачі освіти та їх батьки. Мета – профілактика правопорушень і злочинів серед неповнолітніх, швидке реагування на кожен випадок протиправних дій здобувачів освіти;
 • робота з підвищення правової культури батьків здобувачів освіти, яка складається із індивідуальних і групових заходів: функціонування батьківських рад, на засіданні яких розглядалися питання поведінки здобувачів освіти; проведення бесід із батьками, робота правових лекторіїв; батьківських зборів, на яких розглядались питання правового виховання дітей;
 • правоосвітницька робота з педагогічними кадрами: проведення лекцій та семінарів, участь у заходах, які проводяться комунальним вищим навчальним закладом «Харківська академія неперервної освіти», зустрічі з працівниками правоохоронних органів;
 • проведення ювенальною превенцією Основ’янського відділу поліції ГУНП в Харківській області, службою у справах дітей адміністрації Основ’янського району спільно з педагогічними працівниками гімназії (не менше 2-х разів на місяць) профілактичних рейдів «Урок», «Підліток» як одного з дійових заходів. У 2017/2018 навчальному році було проведено 8 рейдів;
 • організація у шкільній бібліотеці постійнодіючої виставки «Закон і право»;
 • зустрічі з працівниками правоохоронних органів;
 • залучення до правоосвітницької роботи батьків-працівників правоохоронних органів.

У гімназії встановлений Єдиний день правових знань (08.12.2017). У цей день класні керівники проводили заняття із здобувачами освіти на морально-етичні та правові теми. Тематика занять була розроблена і надана кожному класному керівнику. У класних журналах заведені окремі сторінки для запису тем проведених морально-етичних бесід із правового виховання.

Адміністрацією гімназії проводилась певна робота з запобігання  правопорушень і підліткової злочинності, яка забезпечила позитивну динаміку у даному напрямку діяльності. 

За даними ювенальної превенції Основ’янського відділу поліції ГУНП в Харківській області на початок І семестру 2017/2018 навчального року на обліку здобувачів освіти гімназії немає. На внутрішкільному обліку перебував        1 неповнолітній гімназії.

У наявності план індивідуальної роботи громадського вихователя, класного керівника із здобувачем освіти, який перебував на обліку ССД. Також складені та реалізовувалися індивідуальні плани роботи з даним здобувачем освіти практичного психолога гімназії, соціального педагога. Усі плани індивідуальної роботи включали у себе індивідуальні консультації, діагностики, анкетування, тренінги із здобувачем освіти, спрямовані на профілактику правопорушень, бездоглядності та безпритульності, запобігання злочинності. Були передбачені спільні заходи з батьками здобувача освіти, представниками громадських організацій, районними службами. Адміністрацією гімназії, соціальним педагогом гімназії, педагогом-організатором, практичним психологом Надточий М.В. та громадським вихователем був запланований аналіз роботи з даним здобувачем освіти, здійснювалося відстеження динаміки покращення результатів у навчанні, фізичному та психічному розвитку дитини.

За даними ювенальної превенції Основ’янського відділу поліції ГУНП в Харківській області в І-ІІ кварталах 2018 року не зафіксовано випадків правопорушення за участю здобувачів освіти гімназії.

На обліку в ювенальній превенції Основ’янського відділу поліції ГУНП в Харківській області здобувачів освіти не виявлено.

Адміністрацією гімназії, класними керівниками проводиться відповідна робота щодо залучення дітей, схильних до правопорушень та з «групи ризику», до організованих форм відпочинку та оздоровлення, до занять в гуртках і секціях, а також у клубах за місцем проживання.

 

 

 

 

 

95,8% здобувачів освіти пільгового контингенту беруть участь у роботі дитячо-юнацьких спортивних шкіл, центрах дитячої та юнацької творчості, клубах за місцем проживання, гуртках і секціях, що на 0,6% менше, ніж у минулому навчальному році (96,4% здобувачів освіти), що пов'язано зі збільшенням загальної кількості здобувачів освіти.

Однією з поширених форм правової освіти в гімназії є організація роботи гуртка «Юний правознавець», в рамках діяльності якого продовжено реалізацію проектів «Рівний – рівному про права дитини», «Ні – дитячій експлуатації». Забезпечено 100% охоплення здобувачів освіти, які перебувають на втурішкільному обліку або обліку ССД, позашкільною освітою.

Адміністрацією гімназії, класними керівниками, комісіями класів, громадськими вихователями та соціальним педагогом були відвідані                        118 родин дітей, які перебувають на внутрішкільному обліку, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів, дітей, які постараждали внаслідок Чорнобильської аварії, дітей з багатодітних сімей, дітей, які мають батьків-інвалідів. Складено відповідні акти обстеження житлово-побутових умов проживання здобувачів освіти у даних родинах, соціальні картки, проведено індивідуальні бесіди та консультації з батьками даних здобувачів освіти. Акти обстеження житлово-побутових умов проживання здобувачів освіти у даних родинах та соціальні картки на сім’ї у наявності.

Був зафіксований 1 випадок невиконання батьками своїх батьківських обов’язків щодо здобувача освіти гімназії у 2017/2018 навчальному році.

З метою морально-правового виховання здобувачів освіти гімназії методичним об’єднанням класних керівників розроблена тематика бесід з морально-правового виховання, які проводяться регулярно із здобувачами освіти 1-11 класів з обов’язковою фіксацією в класних журналах та щоденниках здобувачів освіти.

Також у рамках місячника правових знань були проведені різноманітні виховні заходи для здобувачів освіти:

- «Вибір є завжди у кожного з нас. Життя без алкоголю, наркотиків та тютюну!»;

- «Права дітей. Ти повинен їх знати!»;

- «STOP! жорстокості. Толерантне ставлення до ВІЛ-інфікованих людей» до Всесвітнього дня боротьби з ВІЧ/СНІДом;

- Всеукраїнський урок: «Права людини на Україні» з нагоди проголошення Загальної декларації прав людини тощо.

Окрема увага надається роботі представників органів правопорядку з учнівсько молоддю гімназії:

 • 21.09.2017 проведена бесіда «Попередження правопорушень та відповідальність перед законом» із здобувачами освіти 9–х класів доцентом кафедри права Харківського РІ НАДУ при Президентові України Дубовик К.Є.;
 • 21.09.2017 проведена бесіда із здобувачами освіти 7-8 класів щодо недопущення пропусків занять без поважних причин інспекторами ювенальної превенції Основ’янського ВП РУНП в Харківській області Колєсніченко М.С., Печенежським К.С.;
 • 27.09.2017 проведена бесіда із здобувачами освіти 8-х класів «Профілактика дитячої бездоглядності та безпритульності» головним спеціалістом служби у справах дітей Основ'янського району Управління служб у справах дітей Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради Рудченко Л.Р.;
 • 02.10.2017, 04.10.2017. 10.10.2017 року проведена лекції для здобувачів освіти 6-11 класів «Правда про наркотики» Ананіним Д.С., лектором ХМГО «Фонд рятування дітей та підлітків України від наркотиків»;
 • 11.10.2017 проведена бесіда із здобувачами освіти 9-10 класів щодо недопущення випадків правопорушень та скоєння злочинів інспектором ювенальної превенції Основ’янського ВП РУНП в Харківській області Колєсніченко М.С.;
 • 10.11.2017 проведені заняття із здобувачами освіти 11-х класів на тему: «Юридична відповідальність» представниками патрульної поліції ВЗГ УПП у м. Харкові Псуцерою Є.В;
 • 01.12.2017 зустріч із здобувачами освіти 9-А, 9-В, 10-А класів на тему: «Скажемо СНІДу – ні!», проведена представниками ЦБ районного ЦБС та підліткового відділу;
 • 08.12.2017 зустріч із здобувачами освіти 9-11 класів на тему: «Всесвітній день правових знань!», проведена студентами національної юридичної академії імені Ярослава Мудрого Тимченком Д.Ю., Логвіновою М.М.;
 • 18.01.2018 проведено бесіду із здобувачами освіти 9-11 класів «Відповідальність підлітків перед законом» інспектором ВЗР УПГВ в Харківській області Майровим Р.С.;
 • 07.02.2018 проведена бесіда із здобувачами освіти 8-9 класів «Злочини проти людини» заступником начальника Основянського ВП ГУНП в Харківській області Іващенка Є.О.;
 • 20.03.2018, 04.04.2018, 05.05.2018 проведена бесіда «Правда про наркотики» лектором ХМГО «Фонд рятування дітей та підлітків України від наркотиків»  Ананім Д.С.;
 • проведений диспут «Праця неповнолітніх?» (10-11 класи) доцентом кафедри НЮУ імені Ярослава Мудрого Карпинським Є.В.;
 • здійснено організацію змістовного дозвілля здобувачів освіти 1-11 класів протягом канікул;
 • проведено конкурси дитячого малюнка «Права дитини», акції «Милосердя», «Допоможи ближньому»;
 • забезпечено реалізацію індивідуальних планів роботи класних керівників з здобувачами освіти, схильними до правопорушень, або з здобувачами освіти «з групи ризику» тощо.

У гімназії є учнівська організація самоврядування «СІГМА» (624 члени), до складу якої входять 7 комісії: міністерство милосердя; міністерство екології; міністерство спорту; міністерство друку; міністерство культури здоров’я; міністерство права; навчальне міністерство. У комісіях беруть участь представники від кожного класу гімназії (з 5-го по 11 класи), які обираються відкритим голосуванням на класних зборах. Очолює організації Президент – учениця 11-Б класу Рихлюк Дар’я. Учнівська організація самоврядування має Положення. «СІГМА» створена з метою забезпечення демократизації освітнього процесу, виховання громадянської свідомості, підвищення громадянської активності молоді, залучення її до загальнодемократичних цінностей, вироблення навичок прийняття самостійних рішень, розвитку інтелектуальних та організаторських здібностей, почуття відповідальності з урахуванням необхідності поглиблення взаємодовіри, взаєморозуміння і співробітництва між здобувачами освіти та вчителями. Члени учнівського самоврядування беруть активну участь у загальношкільних, районних та міських заходах, присвячених правовій тематиці. Протягом 2017/2018 навчального року представниками міністерства права були проведені наступні виховні заходи: тематичні години спілкування із залученням працівників правоохоронних органів: «У нас одна Батьківщина — рідна Україна» (1-4 класи); «Загубити довір'я легко, а завоювати — важко» (5-8 класи); «Умій учитись, щоб уміти трудитись» (9 класи); «Навчання — право і обов'язок учня» (10-11 класи); диспут «Злочин проти людства, миру та людяності. Що це?» (11 клас); участь здобувачів освіти у І етапі Всеукраїнського конкурсу творчих робіт «Мої права».

 

       
   
 

 

 

 

 

 


Порівняно з минулим 2016/2017 навчальним роком можна спостерігати збільшення кількості здобувачів освіти гімназії, які активно беруть участь у творчих конкурсах на високому рівні на 1%, на достатньому рівні на 2%.

У шкільній бібліотеці є в наявності навчально-методична база, плакати, відповідна література, виставки на правову тематику. У гімназії та у кожному класі оформлені інформаційні стенди з роз’ясненням кримінального права, профілактики шкідливих звичок, профілактики дитячого травматизму. Також на 3 поверсі навчального закладу створений кабінет «Історії та правознавства», який забезпечений необхідною літературою та нормативно-правовими документами. Шкільна бібліотека оснащена комп’ютером, підключеним до мережі «ІНТЕРНЕТ». Гімназія на достатньому рівні забезпечена нормативно-правовою базою з питань профілактики злочинних проявів в учнівському середовищі та громадянської освіти населення. Також у бібліотеці гімназії оформлена постійнодіюча тематична виставка «Закон і ми», є в наявності законодавчі та нормативно-правові акти, література з правової тематики. Складена тематична папка науково-інформаційної літератури. Є в наявності списки інформаційно-методичної літератури. У читальному залі бібліотеки оформлені книжкові викладки: «Символіка України»; «Конституційне право українців»; «Правова освіта громадян»; «Шкідливі звички та їх запобігання»;  «Правова освіти і виховання». 

Тематичні папки: правова освіта здобувачі освіти; тематика виховних бесід із правового виховання. У бібліотеці оформлено передплату на періодичні видання: «Позакласний час» (журнал); «Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України»; «Освіта України» (газета); «Урядовий кур’єр» (газета), «Голос України» (газета) та інше.

Інформатизація

Відповідно до Закону України «Про Національну програму інформатизації», Указів Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні», «Про першочергові завдання щодо впровадження новітніх інформаційних технологій», «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти», Концепції розвитку дистанційної освіти в Україні пріоритетними напрямками діяльності закладу освіти в 2017/2018   навчальному році щодо впровадження нових освітніх технологій були:

 • упровадження інформаційних та комунікаційних мультимедійних  технологій в освітньому процесі;
 • формування інформаційної культури учнів та педагогічних працівників, забезпечення їх інформаційних потреб;
 • удосконалення інформаційно-методичного забезпечення освітнього процесу;
 • використання інформаційних технологій для розвитку дистанційного навчання.

У своїй діяльності комп’ютер використовують директор, секретар-друкарка, заступники директора, практичний психолог, соціальний педагог, бібліотекар, педагог-організатор. Реалізується повний комплекс задач. Кваліфікація користувачів задовільна. Діловодство ведеться українською мовою із застосуванням технології електронної підготовки, друку та збереження документів. Працює електронна пошта. Форми статистичної звітності підготовлені програмними засобами. 

Процес впровадження ІКТ-технологій в освітньому процесі в цьому навчальному році значно активізувався. Більшість учителів протягом року провели ряд уроків з використанням інформаційних технологій. Організовано обмін досвідом із використання комп’ютерних технологій шляхом відвідування уроків більш досвідчених колег, проведення майстер-класів з ІКТ.  У ході підготовки та проведені уроків, групових занять, підготовці учнів до наукових конкурсів педагоги використовували мережу Інтернет, власні презентації, медіатеку школи. Для перевірки вивченого матеріалу розроблялись або використовувались готові тести в електронному вигляді. При вивченні окремих тем учні отримували домашні завдання,  у ході виконання яких використовувався комп’ютер. Активно використовувались комп’ютерні технології при проведенні предметних тижнів, конференцій, конкурсів. Більшість позакласних заходів проводилися із використанням комп’ютерних презентацій.

Моніторинг використання інформаційних технологій в освітньому процесі здійснюється через безпосереднє спостереження, звіти вчителів-предметників, анкетування.

 

Матеріально-технічне забезпечення

     За рахунок благодійних коштів батьків здійснено профілактичний ремонт тепломережі, що надало можливість підтримувати температуру повітря в навчальних приміщеннях у межах 18-20 градусів, ремонти та підготовку класних кімнат до навчального року,  замінено лінолеум в кабінетах №11,13,16,17; придбано меблеві стінки для кабінетів №16,17, заступника директора профілактичні ремонти коридорів школи, харчоблоку (ремонт кімнати для зберігання овочів та кімнати для миття посуду), косметичний ремонт спортивного залу; закупівлю посуду на харчоблок; заміну світильників у навчальних кабінетах (№ 4, 33), технічне обслуговування вогнегасників, заміна дверей ( 3шт), гардини для їдальні, закупівлю миючих дезінфікуючих засобів для харчоблоку, туалетів; придбано: телевізор (2 шт), дошка- крейдова (1 шт), стенди ( 6 шт), жалюзі (4 шт), методична література, журналів обліку роботи гуртка та факультативних занять, папір, для благоустрою подвір’я (покосу трави) був придбаний бензин та масло для роботи газонокосарки; придбано інвентар для прибирання приміщень школи; проведено  ремонт спортивного майданчика (пофарбовано обладнання); проведено профілактичний ремонт фасаду школи. Працівниками централізованої бухгалтерії Основянського районного Управління освіти планово проводиться інвентаризація майна, зауважень щодо забезпечення його збереження та оприбуткування немає. Завжди вчасно готується звітна документація, матеріали списуються або оприбутковуються. 
      Адміністрацією школи приділяється достатньо уваги естетичному вигляду  закладу освіти. Подвір’я школи завжди прибране, доглянуте. На квітниках щороку висаджуються квіти, своєчасно обрізаються дерева, кущі. Фарбується огорожа, біляться бордюри. Обслуговуючим персоналом проводиться скошування трави на газонах, винесення та періодичне вивезення сміття з території школи.

Для подальшого зміцнення матеріально-технічної бази школи нам необхідно продовжувати капітальний ремонт кабінетів та їдальні, фасаду школи, потребує дообладнання матеріально-технічна база навчальних кабінетів, спортивної зали, столи зі стільцями з регулюванням під зріст учнів, провести ремонт теплових вузлів.

       У школі наявні всі нормативно-правові документи, що регламентують діяльність закладу освіти.  Адміністрація використовує багато різних форм контролю за станом освітнього процесу і, в першу чергу, таких традиційних, як вивчення стану викладання  предметів та виконання навчальних планів та програм, перевірка класних журналів, щоденників тощо. Крім контролю за рівнем знань та навчальних досягнень учнів, проводяться систематичні дослідження стану відвідування занять та стану навчальної дисципліни. За результатами моніторингу адміністрація школи приймає певні управлінські рішення щодо конкретних учителів та учнів.Дякую за увагу.